NABÍDKA KNIH s myšlenkami J. A. KOMENSKÉHO za výhodné ceny


1. Pavel FLOSS: POSELSTVÍ  J. A. KOMENSKÉHO SOUČASNÉ EVROPĚ

2005, Soliton ,166 stran, 21x14cm, česky, vázaná vazba, 370gr.(1. vydání),

rozebráno. možno stáhnout zde 

http://ulozto.cz/xaEE6o2/poselstvi-j-a-k-soucasne-evrope-zip

  Vznik a vydání této knihy z podstatné části financovalo sdružení AMOS, jehož členové, Pavel Šebek, Radim Galvánek, Evžen Varadínek, Stanislav Skalička a Radko Souček, se rozhodli vlastní iniciativou zpřístupnit širší veřejnosti vybrané myšlenky J.A.- Komenského. Při nahlédnutí na libovolnou stránku citací je ihned zřetelná mimořádná mohutnost autorova ducha, který proniká skrze staletí a s břitkou aktualitou oslovuje jak jednotlivce, tak skupiny žijící v dnešní bouřlivé době.K této iniciativě se připojila univerzita  Palackého v Olomouci nakladatelskou dotací, která pomohla uskutečnit tvůrčí záměr v zamýšleném rozsahu, s důkladnou průvodní studií a v úpravě hodné jednoho z největších myslitelů našich dějin. VÍCE ZDE


Obecná porada o nápravě věcí lidských

2. Jan Amos Komenský: OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH

2007, Soliton, výbor z díla podle překladů z let 1950 a 1966 nákladem Radko Součka , 312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17,3 x 24,6 cm, nová cena 600,- Kč (původní 950,-Kč)     Titul  k   objednání

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky.Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompletní text byl nalezen  až v roce 1935. Sám Komenský toto dílo pokládal za převratné a zásadní pro celý svět. Ačkoli se rádi pokládáme za národ Komenského, bylo toto dílo v posledních letech u nás prakticky nedostupné, s výjimkou některých knihoven a specializovaných pracovišť. Reedice vychází vstříc četným zájemcům z řad široké veřejnosti, neobsahuje vědecký poznámkový aparát historiků. VÍCE ZDE


Všenáprava

3. Jan Amos Komenský: VŠENÁPRAVA

2008, Soliton, podle překladu z let 1950 nákladem Dipl.-Ing. Miroslavu Jirků, Eq. M. ,312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17,3 x 24,6 cm, Nová cena 600,- Kč (původní 950,-Kč)

Rukopis latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Všenáprava je snad nejzajímavější kniha celé Všeobecné porady. Dotýká se problémů, které jsou ještě dnes palčivé. Pojednává mimo jiné o zastavení nelidskosti a o nutnosti všeobecného smíření. Ačkoli se rádi pokládáme za národ Komenského, bylo toto dílo v posledních letech u nás prakticky nedostupné, s výjimkou některých knihoven a specializovaných pracovišť. Nové vydání vychází vstříc četným zájemcům z řad široké veřejnosti, neobsahuje vědecký poznámkový aparát historiků. Autorem portrétní medaile vtělené do vazby knihy je akademický sochař André Vícha z Uherského Hradiště.VÍCE ZDE


Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

4. Milan Friedl: BREVIÁŘ MYŠLENEK JANA AMOSE KOMENSKÉHO

2008, Integrál Brno, nákladem Pavla Šebka, Lucie Šebkové, Miloše Palatky a Aleny Palatkové ,152 stran, šitá vazba V4, přebal, 16,5 x 22,5 cm,  cena 360,00 Kč

Titul  k   objednání

Osm  pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu scénářů (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského VÍCE ZDE


5. Jan Amos Komenský: CESTA SVĚTLA

2009, ALMI, 294 stran, 17 x 25 cm, pevná vazba, cena 399,-Kč 

Titul  k   objednání

Kniha s Komenského texty zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl „učitele národů“.

Cesta světla (Via lucis), Anděl míru (Angelus pacis),Štěstí národa (Gentis felicitas),Věječka moudrosti (Ventilabrum sapientiae)VÍCE ZDE

                                     text Via lucis je dostupný na www.vialucis.cz


6. Jan Amos Komenský: O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÉM SOUŽITÍ

2014, ALMI, 127 stran, 12,7 x 20,5 cm, 19 obr., pevná vazba, cena 350,-Kč 

Titul  k   objednání Kniha s Komenského texty z moudrosti VELKÉ MYŠLENKY "UČITELE NÁRODŮ", které uspořádal  Jan Kumpera ve formě vybraných citátů z děl J. A. K. do 21 tématický celků.         Více zde   

                         


7. Jan Amos Komenský: KOMENSKÉHO VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

2017, ALMI, 127 stran, 13 x 210 cm, 2 obr., pevná vazba, cena 279,-Kč 

Komenského vlastní životopis zachycuje vzpomínky z let 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu. Tento poslední Komenského spis, vydaný až roku 1670 pod názvem Pokračování v bratrském napomínání, vznikl v obranné polemice jako reflexe i obhajoba vlastního života. Autor se přiznává k motivaci svého reformního díla, které chápal jako službu mládeži i celému lidstvu. Jediný dochovaný exemplář byl objeven a vydán teprve počátkem minulého století. Málo známé dílo, které nyní znovu zpřístupňujeme širší veřejnosti, obsahuje mnoho podrobností o osudech a názorech „učitele národů“ a zároveň nám ukazuje jeho lidský rozměr.


8. J.A. KOMENSKÝ ANDĚL MÍRU

Dotek  č.6/2003

Titul  k   objednání

 

9. Česká duchovní kotlina

J.A. KOMENSKÝ

Dotek  č.2/2004

Titul  k   objednání


Objednávka 

Knihy můžete zakoupit na dobírku za výše uvedené ceny + poštovné podle tarifu České pošty nebo osobně po dohodě. VÍCE ZDE

 Výtisky časopisu DOTEK, jak jednotlivá čísla i celý soubor BREVIÁŘE VODNÁŘSKÉHO VĚKU,je možno objednat zde

Objednávat můžete zde    

 ***************************************************************************************                             

  

I.
Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.

II.
Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně !

III.
Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!

IV.
Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!

V.
Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!

VI.
Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.

VII.
Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.

VIII.
Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.

IX.
Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.

X.
Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!


 ***************************************************************************************                             

                  home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2010-2020 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,