NABÍDKA KNIH s myšlenkami J. A. KOMENSKÉHO

                                                                                                                                                                                    Poslední aktualizace: 29.3.2023


VÍTEJTE NA CESTĚ ZA POZNÁNÍM DÍLA JANA AMOSE KOMENSKÉHO.

NABÍDKA JE ČLENĚNA DO NÁSLEDUJÍCÍCH BLOKŮ

A. KNIHY K OBJEDNÁNÍ

B. SPISY KE STAŽENÍ

C. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU KOMENSKÝ 2020


A. KNIHY K OBJEDNÁNÍ

1. Pavel FLOSS: POSELSTVÍ  J. A. KOMENSKÉHO SOUČASNÉ EVROPĚ

2005, Soliton ,166 stran, 21x14cm, česky, vázaná vazba, 370gr.(1. vydání),

Titul  k   objednání už není

rozebráno. možno stáhnout zde  http://ulozto.cz/xaEE6o2/poselstvi-j-a-k-soucasne-evrope-zip

  Vznik a vydání této knihy z podstatné části financovalo sdružení AMOS, jehož členové, Pavel Šebek, Radim Galvánek, Evžen Varadínek, Stanislav Skalička a Radko Souček, se rozhodli vlastní iniciativou zpřístupnit širší veřejnosti vybrané myšlenky J.A.- Komenského. Při nahlédnutí na libovolnou stránku citací je ihned zřetelná mimořádná mohutnost autorova ducha, který proniká skrze staletí a s břitkou aktualitou oslovuje jak jednotlivce, tak skupiny žijící v dnešní bouřlivé době.K této iniciativě se připojila univerzita  Palackého v Olomouci nakladatelskou dotací, která pomohla uskutečnit tvůrčí záměr v zamýšleném rozsahu, s důkladnou průvodní studií a v úpravě hodné jednoho z největších myslitelů našich dějin. VÍCE ZDE


Obecná porada o nápravě věcí lidských

2. Jan Amos Komenský: OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH

2007, Soliton, výbor z díla podle překladů z let 1950 a 1966 nákladem Radko Součka , 312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17,3 x 24,6 cm,

  Titul  k   objednání už není, čekáme na dotisk -lze objednat záznam

Rukopis rozsáhlého latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Za Komenského života však vyšly jen dva svazky.Spis, o kterém diskutovala celá vzdělaná Evropa, se v pozdějších dramatických letech ztratil a kompletní text byl nalezen  až v roce 1935. Sám Komenský toto dílo pokládal za převratné a zásadní pro celý svět. Ačkoli se rádi pokládáme za národ Komenského, bylo toto dílo v posledních letech u nás prakticky nedostupné, s výjimkou některých knihoven a specializovaných pracovišť. Reedice vychází vstříc četným zájemcům z řad široké veřejnosti, neobsahuje vědecký poznámkový aparát historiků. VÍCE ZDE


Všenáprava

3. Jan Amos Komenský: VŠENÁPRAVA

2008, Soliton, podle překladu z let 1950 nákladem Dipl.-Ing. Miroslavu Jirků, Eq. M. ,312 stran, pevná vazba s portrétní medailí, 17,3 x 24,6 cm,  950,-Kč

Titul  k   objednání už není, čekáme na dotisk -lze objednat záznam

Rukopis latinského spisu vznikal kolem poloviny 17. století. Všenáprava je snad nejzajímavější kniha celé Všeobecné porady. Dotýká se problémů, které jsou ještě dnes palčivé. Pojednává mimo jiné o zastavení nelidskosti a o nutnosti všeobecného smíření. Ačkoli se rádi pokládáme za národ Komenského, bylo toto dílo v posledních letech u nás prakticky nedostupné, s výjimkou některých knihoven a specializovaných pracovišť. Nové vydání vychází vstříc četným zájemcům z řad široké veřejnosti, neobsahuje vědecký poznámkový aparát historiků. Autorem portrétní medaile vtělené do vazby knihy je akademický sochař André Vícha z Uherského Hradiště.VÍCE ZDE


Breviář myšlenek Jana Amose Komenského

4. Milan Friedl: BREVIÁŘ MYŠLENEK JANA AMOSE KOMENSKÉHO

2008, Integrál Brno, nákladem Pavla Šebka, Lucie Šebkové, Miloše Palatky a Aleny Palatkové ,152 stran, šitá vazba V4, přebal, 16,5 x 22,5 cm,  cena 850,- Kč

Titul  k   objednání pár posledních kusů - (pak budeme čekat na dotisk -lze objednat záznam)

Osm  pořadů komponovaných Milanem Friedlem, které seznamují čtenáře v textu scénářů (a posluchače na přiloženém zvukovém cd ve formátu mp3) s myšlenkami z děl Jana Amose Komenského VÍCE ZDE


5. Jan Amos Komenský: CESTA SVĚTLA

2009, ALMI, 294 stran, 17 x 25 cm, pevná vazba, cena 750,-Kč 

Titul  k   objednání už není -čekáme na dotisk  - lze objednat záznam

Kniha s Komenského texty zahrnuje v českém překladu čtveřici kratších, ale závažných a krásných děl „učitele národů“.

Cesta světla (Via lucis), Anděl míru (Angelus pacis),Štěstí národa (Gentis felicitas),Věječka moudrosti (Ventilabrum sapientiae)VÍCE ZDE

                                     text Via lucis je dostupný na www.vialucis.cz


6. Jan Amos Komenský: O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÉM SOUŽITÍ

2014, ALMI, 127 stran, 12,7 x 20,5 cm, 19 obr., pevná vazba, cena 560,-Kč 

Titul  k   objednání Kniha s Komenského texty z moudrosti VELKÉ MYŠLENKY "UČITELE NÁRODŮ", které uspořádal  Jan Kumpera ve formě vybraných citátů z děl J. A. K. do 21 tématický celků.         Více zde   

      

                   


7. Jan Amos Komenský: KOMENSKÉHO VLASTNÍ ŽIVOTOPIS

2017, ALMI, 127 stran, 13 x 210 cm, 2 obr., pevná vazba, cena 279,-Kč   Titul  k   objednání

Komenského vlastní životopis zachycuje vzpomínky z let 1628-1658, od odchodu do exilu až po nalezení konečného útočiště v Amsterodamu. Tento poslední Komenského spis, vydaný až roku 1670 pod názvem Pokračování v bratrském napomínání, vznikl v obranné polemice jako reflexe i obhajoba vlastního života. Autor se přiznává k motivaci svého reformního díla, které chápal jako službu mládeži i celému lidstvu. Jediný dochovaný exemplář byl objeven a vydán teprve počátkem minulého století. Málo známé dílo, které nyní znovu zpřístupňujeme širší veřejnosti, obsahuje mnoho podrobností o osudech a názorech „učitele národů“ a zároveň nám ukazuje jeho lidský rozměr.

 


8. Jan Hábl, David Loula: TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO OBECNÉ PORADY O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH

2020, České studny, A5, 336 stran, pevná vazba, cena 800,Kč  Titul  k   objednání

Kniha To nejlepší z Komenského Obecné porady o nápravě věcí lidských autorů Jana Hábla a Davida Louly obsahuje výběr těch nejlepších citátů. Monografie přibližuje toto vrcholné dílo „učitele národů“ široké veřejnosti a povzbuzuje k činu. Kniha slouží rovněž jako podklad k veřejnému čtení Komenského v roce 2020

Výběr TO NEJLEPŠÍ Z KOMENSKÉHO, veřejné čtení z Porady o nápravě věcí lidských

 

 


 

9. Habl: LIDSKOST NENÍ DOCELA ZTRACENA

2019, Mervart, 162 × 120 × 11 mm, 96 stran, brožovaná, cena 99,Kč  Titul  k   objednání

Knížečka představuje nejstručnější možný výklad Komenského díla Obecná porada o nápravě věcí lidských. S člověkem a lidstvem něco evidentně není v pořádku. Na jednu stranu máme vynikající potenciál, mnoho víme, mnoho umíme, mnoho můžeme, ale právě tato naše kapacita je pro nás největší hrozbou. Všechno dobré, čím disponujeme, dokážeme zneužít. Jsme jediné bytosti, které mají potenciál sebezničení. Lidskost lidí není docela v pořádku, ale není docela ztracena, tak zní výchozí antropologický předpoklad Porady. O čem se Komenský s lidstvem radí? Co jsou to věci lidské? Co je s nimi v nepořádku? A otázka nejdůležitější – dají se nějak napravit, reformovat, polepšit? Není to utopie? Tato mini-kniha nemá být technicky náročná a nevstřebatelná studie, ale pokus o čtenářsky přívětivou interpretaci Komenského magnum opus. Na půdorysu sedmera „věcí lidských“ se čtenáři nabízí sedm takřka poetických meditací nad ničím menším než smyslem veškerého lidského počínání.


 

10. Komenský: Janův BREVIÁŘ

2020, Pangea, A5,  vázaná, 145 str., 8 obr., cena 350,Kč  Titul  k   objednání

Kniha "Janův Breviář" je taková malá radost do každodenního života. Radost a poučení z mnoha moudrých myšlenek, které populární formou předkládáme.Nemusíme je složitě vymýšlet. On tu práci za nás učinil téměř před čtyřmi stovkami let Jan Amos řečený Komenský.My bychom rádi představili jeho myšlenky, které mají velmi co říci nám, žijícím.Aktuálně, trefně a velmi příhodně. Máme za to, že tak laskavým způsobem uvádíme Jana Amose zpět do třeskuté současnosti.

 

 


 

 11. Prázný + kol.: IDEA HARMONIE V DÍLE JAK

2014, Mervart, A5, 255 stran, brožovaná vazba, cena 255,Kč  Titul  k   objednání

Předkládaná monografie zkoumá koncept harmonie u Komenského z trojí časové perspektivy. Jednak sleduje, jak je tato kategorie představena v díle samotného J. A. Komenského, případně v dílech jeho současníků. Dívá se na tento koncept především jako na významnou součást Komenského filosofie a zdůrazňuje jej jako základní princip jeho nápravných a didaktických snah. Druhý okruh se zaměřuje k reflexi Komenského v dílech autorů dnešní doby – v komeniologických studiích Jana Patočky, ale i v díle Radima Palouše nebo jiného českého filosofa Vladimíra Hoppeho. Nejedna kapitola se věnuje tomu, jak by mohl Komenského odkaz inspirovat společnost dnes, kdy je při vší rozmanitosti a pestrosti tolik potřeba nacházet to společné, co je nejvlastnější člověku, má-li se stát harmonickou bytostí.

 

 


12. J.A. KOMENSKÝ VIA LUCIS / CESTA SVĚTLA

       text knihy Via lucis je dostupný na www.vialucis.cz


13. J.A. KOMENSKÝ ANDĚL MÍRU

Dotek  č.6/2003

Titul  k   objednání

 

14. Česká duchovní kotlina

J.A. KOMENSKÝ

Dotek  č.2/2004

Titul  k   objednání


Objednávka 

Knihy můžete zakoupit na dobírku za výše uvedené ceny + poštovné podle tarifu České pošty nebo osobně po dohodě. VÍCE ZDE

 Výtisky časopisu DOTEK, jak jednotlivá čísla i celý soubor BREVIÁŘE VODNÁŘSKÉHO VĚKU,je možno objednat zde

KNIHY můžete objednávat  zde    

    B. SPISY KE STAŽENÍ                          

  

I.
Nevypravuj všeho, co víš. Nevěř všemu, čeho se doslýcháš. Nežádej všeho, co vidíš. Nečiň všeho, co můžeš, než toliko, co jsi povinen: a budeš opatrný.

II.
Buď skromný, ne nestydatý, mlčenlivý, nikoli mluvný! Když kdo mluví, mlč, když tobě co praví, poslouchej. Když tobě co poroučí, buď po vůli, je-li to souznačno s Vůlí Páně !

III.
Ke všem buď vlídný, k nikomu úlisný, vystříhej se pochlebovati!

IV.
Buď dále nadto spravedliv! Nežádej ničeho cizího, nic sobě neosobuj!

V.
Máš býti také udatný, ku prácem čilý, zanechej prázdně lenochům!

VI.
Štěstěna bývá nestálá, přináší rozdílné případy, často smutné. A ty snáší trpělivý člověk, choulostivý vzdychá, pláče a kvílí.

VII.
Buď i dobrotivý a milosrdný! Kdo tebe oč žádá, dej mu s láskou to, jež mu prospěšno bude, máš-li. Bídnému pomáhej, můžeš-li.

VIII.
Urazil-li tě někdo, promiň mu vinu! Ublížil-lis ty někomu, ukoj a ukroť jej! Krásno jest tlumiti zlosť, odpouštěti viníku a promíjeti odprošujícímu.

IX.
Nezáviděj nikomu, přej všem, vděk se čiň, komukoli můžeš, a zalíbíš se všem dobrým lidem.

X.
Mluv vždy pravdu, nechtěj lháti!


Spisy Jana Amose Komenského ke stažení

📂 Spisy J. A. Komenského ke stažení zde, vše komprimováno v archivu dostupné zde.C. PŘEDSTAVENÍ PROJEKTU KOMENSKÝ 2020

               Představení projektu KOMENSKÝ 2020

Jan Amos Komenský měl celoživotní sen. Toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z předpokladu, že věci lidské nejsou zcela v pořádku, ale nejsou také docela ztraceny. Celý život proto pracoval  na svém stěžejním díle Obecná porada o nápravě věcí lidských, kde představil vizi a cestu k proměně společnosti.

K praktické obnově přitom dle Komenského dochází prostřednictvím moudrého porozumění a správy sedmi klíčových oblastí:

 vzdělanost, rodina, vláda, víra, média, umění a podnikavost.

Vzdělanost

Rodina

    Vláda

        Víra

        Média

Umění

Podnikavost

Projekt Komenský 2020 vznikl při příležitosti 350. let od úmrtí učitele národů – Jana Amose Komenského (1592 – 1670).

Cílem projektu, který se zaměřuje jak na studenty škol, tak na širokou veřejnost, je

·         oslovit českou společnost s Komenského  poselstvím,

·         předat jeho nadčasový odkaz současné mladé generaci, a

·         přizvat tak národ k navázání a dokončení Komenského porady o nápravě.

 Přehled činností v rámci PROJEKTU KOMENSKÝ 2020

a) tzv. lektorské interaktivní dílny = vzdělávací programy pro základní a střední školy. V rámci projektu je vyškoleno přes 50 lektorů po celé ČR, kteří žáky a studenty seznamují zábavnou, praktickou formou s životem a ústředními myšlenkami Komenského.

 b) soutěžní „Projekt Proměny“ (tzv. PROPRO) do  tohoto  navazujícího  projektu se mohou zapojit rovněž žáci, třídy a skupiny mládeže, jehož cílem je dle inspirace Komenského učinit a zdokumentovat konkrétní dobrou věc ve svém bezprostředním okolí a komunitě.

 c) veřejná čtení z knihy „To nejlepší z Komenského“ včetně

    výstavy Komenského Timeline   

d) Příběhy lidskosti = doprovodný program  

K uspořádání těchto aktivit jsou zvány školy, církve, vedení měst, knihovny, veřejné instituce, spolky, organizace i angažovaní jednotlivci, kteří mohou tak přispět k propojení, aktivizaci a vzájemné inspiraci místní komunity.

**************************************************************************************************

V rámci projektu také vznikly

·          materiály pro školy a mládež 

·         unikátní autorská monografie Jana Hábla a Davida Louly „To nejlepší z Komenského Porady o nápravě věcí lidských, shrnující klíčové citáty a statě z Komenského díla, a 

·         webová(www.komensky2020.cz ) a mobilní aplikace: „Interaktivní kniha Komenského porady“, přibližující zábavnou multimediální formou jeho ústřední myšlenky mladé generaci.

 *****************************************************************************************************

Komenský – muž víry a naděje 

V projektu Komenský 2020 je představen a popularizován Komenského odkaz nejen z hlediska jeho pedagogické činnosti, ale rovněž v širším kontextu jeho hluboké osobní víry. Jako poslední biskup Jednoty bratrské odevzdal Komenský českému národu poklad po generace střežené moudrosti a duchovního dědictví.

 ***************************************************************************************                             

                  home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         © 2010-2023 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,