PODPORA ODOLNOSTI A IMUNITY

               ( Pomůcka ke zvládání zátěží denního života v současné době)

 

Vydání: 22. 3.2020                                                                                                                                                                                   Poslední  Aktualizace: 18. 1.  2021

Motto:

Jsme prověřováni v oblasti spolu-práce sami se sebou a druhými lidmi.

ZDRAVÍ JE ŠTĚSTÍ.

                             Zdravé systémy podpoří zdravé jedince a společnost, zdravou harmonii v přírodě okolo nás i v nás.

                             DŮSLEDNOST BEZ STRACHU JE CESTA.

                             Spolupráce každý den, jeden druhému a pro druhé lidi, nesobeckost a vzájemná pomoc v normálních

                            všedních dnech "jen tak"  ve-smíru tzn. harmonii, co umíš ty nabídni druhým lidem,

                            to je cesta empatie a sdílení v lidské komunitě.

                                                                                                      Věra Bučilová

            Vejdi a pamatuj: změna se dá docílit prací na sobě samém.

 

 

Milá přítelkyně,  Milý příteli,

nám všem jde o zejména o lidskou sounáležitost, přátelství, zdraví a radost ze života.

Hlavně však o nalezení smyslu života a lidskost bytí, o naději.

Zejména v současné neklidné době.

Přináším  odkazy a  informace, které jak doufám, pomohou a naplní obecné přísloví

 „Dobrá mysl půl zdraví jest“,.

 V knihách knih - indických Védách- se praví: „Je jenom jedno, jemuž věci daly mnoho jmen“.

Jinými slovy řečeno – základem vesmíru jsou vibrace v různých formách. Jednou z forem je také zvuk.

 

Když jsem přemýšlel nad tím, čím bych mohl já osobně přispět ke zvýšení odolnosti a imunity bližních

 v této náročné době, uvědomil jsem si, že jsou dostupné terapie zvukem a duchovním působením.

Jsou chvíle, kdy hudba překonává temnotu a ukazuje nám světlo.

 V tomto sdělení všem posílám k vyzkoušení některé z dostupných možností.

Je to pokus, který jak doufám, pomůže každému vydechnout od současné záplavy negativních zpráv z většiny medií

 a nabrat žádoucí příliv tolik potřebné pozitivní energie a nalézt sebevědomí, radost, potřebný klid a mír v duši.

 Uvítám zpětnou reakci,

 zda a jak Vám  níže uvedené osvědčené terapeutické techniky pomohly zlepšit zejména  psychické zdraví. 


1.    KAŽDÝ DEN MIMOŘÁDNÉ DUCHOVNÍ PŮSOBENÍ  ve 21. 00 hod.  po dobu 5 minut   zde a zde

 


2.   ZPÍVÁNÍ MANTRY ÓM  528hz   / Zdroj :  zde

  

OM Chanting @ 528Hz OM je mantra neboli vibrace, které jsou zpívány na začátku a na konci jakékoli meditační nebo jógové praxe.

OM - Nejznámější a nejuniverzálnější bijamantra je zvukem stvoření a způsobuje, že se energie shromažďuje a proudí nahoru a ven.
Všechno ve vesmíru pulzuje a vibruje - nic opravdu nestojí!

🍀Zvuk OM v této stopě vibruje na frekvenci solfeggia 528 Hz, která je známá také jako Love Frequency, Miracle Tone, Frequency of Transformation.

Je známá svými silnými transformačními účinky na lidské tělo, protože pomáhá navracet lidskou DNA do původního, dokonalého stavu, následovaného blahodárnými účinky zvýšeného množství energie.

*Pomáhá také při vyvažování a vyladění čakry Solar Plexus Chakra, která pomáhá při větší sebedůvěře a sebevědomí.
Když zkombinujeme tyto 2 silné zdroje zvuku a vibrací, získáme to naprosto zázračné.

* OM CHANTING MEDITATION: JAK to dělat?

- Začněte hledáním pohodlné polohy, ale pozice, ve které nebudete usnout.
Dobrou pozici je sedět na podlaze se zkříženýma nohama. - Zavři oči.
Držte ruce na kolenou s dlaněmi obrácenými k obloze a nechte palec a ukazováček dotknout se - Zhluboka se nadechněte a uvolněte své tělo. - Nyní začněte Chanting OM spolu se stopou.
Nezapomeňte hlasitě zpívat.
Tato mantra se má recitovat, aby pocítila vaše vnitřní vibrace.
- Když zpíváš OM, cítíš energii stoupající ze spodní části těla na vrchol. Když recitujete „mmmmm“, cítíte napětí v horní části hlavy opouštějící vaše tělo. - S každým zpěvem se začnete cítit lehčí a lehčí. .............................. Může se vám také líbit 528 Hz hojení spánku hudby -
- Když zpíváš OM, cítíš energii stoupající ze spodní části těla na vrchol. Když recitujete „mmmmm“, cítíte napětí v horní části hlavy opouštějící vaše tělo.
- S každým zpěvem se začnete cítit lehčí a lehčí. ..
.. Může se vám také líbit 528 Hz hojení spánku hudby -
- Když zpíváš OM, cítíš energii stoupající ze spodní části těla na vrchol.
Když recitujete „mmmmm“, cítíte napětí v horní části hlavy opouštějící vaše tělo.
- S každým zpěvem se začnete cítit lehčí a lehčí. .....

           


3.    ZPÍVÁNÍ MANTRY Mahamrityunjaya Mantra | Om Tryambakam Yajamahe Mahamrityunjay Mantra

                                                   / Zdroj: zde

Mantra je ideálně recitována 108krát, dvakrát denně - jednou za svítání a jednou za soumraku.

 Velká mantra zasvěcená Šivovi jako Mrityunjaya se nachází v Rig Veda.
Říká se jí mantra Maha Mrityunjaya,
Velké mantry pro smrt.
Drží nejvyšší místo mezi mnoha mantrami používanými k rozjímání a meditaci

 Mahamrityunjaya Mantra

Story: Lord Shiva se objevil před svým oddaným Markandeyou (který byl původně určen k smrti ve věku šestnácti let) a zastavil svůj proces stárnutí několik dní předtím, než se měl obrátit na šestnáct s mocí Maha Mrityunjaya Mantra s požehnáním lorda Šivy .
Bůh smrti by ho tedy nikdy nemohl zabít.
Proto je tato mantra také označována jako Markandeya Mantra.

 

* Správné přednesení a vyslovení mantry je nesmírně důležité pro získání očekávaných výsledků.

To je společné pro všechny mantry.

Tato mantra se také používá k dosažení duševní rovnováhy a klidu pro meditační a jógovou praxi.

*Výhodou je velmi silný život obnovující mantru, aby překonal všechny nemoci a chronická onemocnění.
Pravidelné přednášení této mantry pomáhá při obnově zdraví a klidu mysli. Předpokládá se, že má nějakou nadpřirozenou sílu, která vám pomůže otevřít blokované energetické body ve vašem těle, uzdravit nemoci.

A pokud jde o astrologii, může také překonat tvrdé účinky planet v jednotlivých horoskopech.

 

* V dobách nouze a selhání se říká, že maha mrityunjaya mantra povzbuzuje lidi z pasti neúspěchu a omlazuje je, aby přemýšleli o smyslu svého života.

 * Říká se, že je to léčivá síla, která funguje po celém světě. Maha “, což znamená skvělé,„ Mrityun “znamená smrt a„ Jaya “znamená vítězství, které se promění v dobytí nebo vítězství nad smrtí.

Je známá také jako „Rudra Mantra“ nebo „Trayambakam Mantra“. Rudra odkazuje na lorda Šivu.

* Při zpěvu se soustředíme na naše třetí oko, které leží ve středu za oběma očima, a to nám dává sílu cítit se a tím se cítíme šťastní, spokojení a klid v životě.

Om Tryambakam Yajamahe
Sugandhim Pushtivardhanam
Urvarukamiva Bandhanan
Mrityor Mukshiya Maamritat

Mantra je ideálně recitována 108krát, dvakrát denně - jednou za svítání a jednou za soumraku.

Mahamrityunjaya Mantra, nazývaná také jako Tryambakam Mantra, je modlitba nabízená starodávným božstvům viz. Indra, Varuna a Mitra.

Tato modlitba je přednášením jmen Pánu Šivovi a věří se, že překonává smrt, která živí a vyživuje lidské bytosti ze všech nemocí a nemocí.

Slavná výkonná Gayatri Mantra 108 krát Gayatri mantra Om Bhur Bhuva Swaha „Gayatri“ je také verš, který je jedním ze sedmi slavných veršů Rigvedy.

Jména těchto sedmi veršů jsou - Gayatri, Ushnik, Anushtupa, Brihati, Virat, Tritupa a Jagati. Gayatri Chanda se skládá ze tří fází po osmi osmi písmenech. Mezi mantry Rigvedy je nejvyšší počet veršů Gayatri kromě Trishupy. Gayatri má tři termíny (Tripada va Gayatri).

Když se tedy symbol stvoření začal představovat ve formě veršů nebo řeči, byl tento svět považován za formu Tripada Gayatri.
Když se začala objevovat symbolická interpretace života ve formě Gayatriho, složila se zvláštní mantra podle rostoucího významu Gayatriho veršů, které jsou následující:

ॐ Bhur Bhuvah Suvah. Tatsvituvarnayanam Bhargo Devasyadhimahi. Dhio yo na prachodayat

Vysvětlení každého slova mantry:

Prvních devět slov Gayatri Mantry vysvětluje vlastnosti Pána ... ॐ = Pranava Bhur = Bhuva, který dává člověku život = Sebe ničící zármutky = Tata, která poskytuje štěstí = On, Savitur = jasný jako Slunce = jasný Varna = nejlepší Bůh = Bůh, který zachraňuje skutky = Prabhu Dhimhi = hodný sebevědomí (meditace) Špatný = moudrost, yo = jo, nah = naše, světlo U = us smysl dát sílu (Modlitba) Hindština že Pranswrup, Du ः knashk, Sukswrup, nabídky, ohromující, piacular,

Měli bychom nasávat božskou podobu do našeho svědomí. Kéž by Bůh inspiroval náš intelekt ve způsobu života.

Výhody Chanting Mantra Zpíváním Gayatri Mantry pravidelně sedmkrát, negativní síly nepřicházejí kolem osoby vůbec.

Existuje mnoho typů výhod zpívání, člověk rychle roste a zbavuje se duševních starostí.

[1] Zvyšuje intelektuální kapacitu a inteligenci. Gayatri Mantra se skládá z dvaceti čtyř písmen, těchto 24 písmen symbolizuje dvacet čtyři mocenských dokonalostí.
Z tohoto důvodu popsali mudrci Gayatri Mantru jako splnění všech druhů tužeb. Tato mantra je poprvé citována v Rigvedě. Jeho mudrc je Vishwamitra a božstvo je Savita. Mimochodem, tato mantra je pouze jedním ze 14 manter této sukty Vishwamitry, Ale ve smyslu smyslu, jeho slávu zažili mudrci na začátku a v 10 saharských manterách celé Rigvedy byl význam této mantry nejsilněji vyjádřen.
Tato mantra má 24 písmen.

Každý má tři fáze po osmi písmenech. Ale v Brahminových textech a ve všech následných literaturách byla úplná podoba mantry fixována tímto způsobem přidáním tří Vyahriti před tyto dopisy a před nimi Pranava nebo Onkar: (1) 4

(2) Bhurbhava: Self:

(3) Tatsvituvareranyam Bhargo Devasya Dhimhi Dhio yo na: Prachaodayat.

Tato podoba mantry se nazývá Manu od Sapranavy, Savyahritiky Gayatriho a udělala totéž při zpívání. Om Bhur Bhuvaḥ Swaḥ Tat-savitur Vareñyaṃ Bhargo Devasya Dhīmahi Dhiyo Yonaḥ Prachodayāt Slovo pro slovo

Význam Gayatri Mantra Gayatri Mantry je jedinečný v tom, že ztělesňuje tři koncepty stotry (zpěv chvály a slávy Boží), dhyaana (meditace) a praarthana (modlitba).
Aum = Brahma; bhoor = ztělesnění vitální duchovní energie (pran); bhuwah = ničitel utrpení; swaha = ztělesnění štěstí; tat = to; savitur = jasné jako slunce; varenyam = nejlepší výběr; bhargo = ničitel hříchů; devasya = božský; těchto prvních devět slov (stotra popisuje slávu Boží dheemahi = může pohltit; týká se meditace dhiyo = intelekt; yo = kdo; naha = náš; prachodayat = může inspirovat! "dhiyo yo na prachodayat" je modlitba k Bohu

Víme, že nesmrtelnost není možná, ale díky vaší moci, Lordu Shivovi, můžeme naši smrt oddálit.
Odkazuje se na ní jako na srdce Véd.

               Zdroj: zde


4.   REZONANCE ZDROJE jsou novým způsobem léčby specifických epidemických chorob.

Tento přístup je založen na přírodních metodách stimulace imunitních odpovědí a je poskytován zvukovým záznamem mořských vln rozbíjejících se na pobřeží, které posloucháte.

Jak postupovat

* OCHRANA

Chcete-li chránit před infekcí koronaviry, poslouchejte zvuk jednou za 3 minuty a poté opakujte jednu minutu po dobu jednoho týdne, poté se změníte na jednou týdně, dokud vypuknutí trvá.

* LÉČBA

K ošetření také poslouchejte zvuk jednou za 3 minuty a pak opakujte jednu minutu každých 30 minut.

Jakmile dojde k vylepšení, prodlužte intervaly a zastavte, až bude plně v pořádku.

Pokud je podezření na infekci, doporučujeme kontaktovat ihned svého lékaře.

K podpoře léčby poslouchejte také zvuk po dobu 3 minut jednou a poté opakujte jednu minutu každých 30 minut.

Jakmile dojde k vylepšení, prodlužte intervaly a zastavte, až bude plně v pořádku. Zvuková rezonance nemůže nijak negativně ovlivnit léčbu, kterou vám může lékař předepsat.

* POSLOUCHEJTE ONLINE

Source  Medicine doporučuje poslouchat původní zvukovou rezonanci na svých webových stránkách.

 To platí zejména pro lidi žijící na Západě a pro kohokoli s vysokou citlivostí .

Praktici se mohou nejprve zaregistrovat na  webových stránkách

a poté zde najít rezonanci s možností přizpůsobit ji svým klientům.

STÁHNĚTE SI DO SVÉHO POČÍTAČE

Pokud je pro vás pravidelné poslouchání online obtížné, je také možné stáhnout rezonanci zde:

   Stažení   

ZAHRAJTE SI REZONANCI     SDÍLET ODKAZ https://www.arhf.nl/coronavirus/


5.   AKUPUNKTURA PRO MYSL ( aft / a4m)

Všichni teď prožíváme náročné období, kdy se musíme přizpůsobovat tlaku vnějších omezení, zažíváme obavy z nemoci, obavy o své blízké, obavy z budoucnosti, máme strach z nedostatku peněz a ekonomických důsledků pandemie.

Léčebná stimulace akupunkturních bodů na stejném principu, jak je znám z tradiční čínské medicíny, jen za použití  akustických frekvecí – akutonů.

Jejich efekt nedávno objevil americký neuropsycholog Dr. Kurt Ebert, který zatím jako jediný vyučuje principy a aplikaci tohoto vysoce účinného terapeutického systému.

Z toho důvodu autor metody A4M dr.Kurt Ebert vytvořil a poskytl k používání skladbu, která vám může výrazně pomoci.

Skladba na koronavirus je volně ke stažení na jeho stránkách (zde).

Jelikož jsou jeho stránky cenzurou zatím blokovány, můžete si ji stáhnout níže z Úschovny.

Pomáhá odstranit strach ze získání koronaviru a posiluje imunitu.

Klíčový aspekt je zde STRACH - ÚrV 100. To je energetický přitahovač.

Ne každý koronavirus dostane. Kurt říká, nebojte se, nepanikařte, buďte v klidu.

Zároveň dodržujte všechna hygienická opatření.

     Jejím pravidelným poslechem

 • * odstraníte pocity, které stojí za  oslabením těla a činí ho vnímavým vůči nákaze novým  
 •    koronavirem a rozvoji onemocnění
 • * stanete se odolnými vůči viru nebo průběh bude mírný
 • * snížíte až úplně uvolníte veškeré strachy spojené s nemocí,  se současnou situací,  
 •    nejistotou, obavami z budoucnosti i strachu z nedostatku peněz

Jak postupovat

 • * Skladbu si pouštějte denně minimálně 2x-3x ráno a večer po dobu 3 měsíců
 • * Nejlépe  přehrávat každý den i 24 hodin/7 dní, minimálně  jeden měsíc
 • * Skladba musí být dobře slyšitelná ideálně z reproduktorů PC nebo přehrávače ze
 •    vzdálenosti do 1,5m
 • * Zavřete oči, zklidněte se a při poslechu se co nejvíce soustřeďte na všechny 
 •    emoce/strachy, které ve spojení s nemocí máte, včetně obav z nedostatku financí
 •    a obav o budoucnost.
 • Případné přechodné zhoršení strachu při přehrávání je normální,
 • počkejte do zlepšení nebo do jeho vymizení.

Přehrávejte efektivně - informace pro ty, kteří s AFT/A4M nepracují:

Pokud nemáte specielní anténku, používejte reproduktory. Musíte být od nich do vzdálenosti

1,5 metru. Z reproduktorů musí vycházet slyšitelný zvuk, aby to mělo efekt.

Můžete klidně poslouchat hudbu ve sluchátcích či mít špunty v uších, skladba i tak bude fungovat.

V případě speciálních antének je účinná vzdálenost do 15 metrů.

Koronavirus má tendenci se vracet třeba i od zvířat.

Pokud již máte koronavirus, skladba by měla pomoci udržet mírnější příznaky.

Pokud se virus dostane do plic, může dojít k dočasnému zhoršení, pořád přehrávejte skladbu.

Dodržujte v tomto případě karanténu, ať virus nešíříte.

SKLADBU SI MŮŽETE STÁHNOUT DO 1. 4. 2020 Z ÚSCHOVNY  níže

(Po vypršení lhůty se pokusím zajistit další možnost  dostupnosti skladby)

          má pro Vás zásilku

 stáhnout zásilku 

vzkaz od odesílatele

Koronavirus skladba

odkaz na zásilku

www.uschovna.cz/zasilka/WGDJEE89M7PJIHMX-S4Z

kód zásilky

WGDJEE89M7PJIHMX-S4Z

velikost zásilky

25.4 MB

uloženo do

1.4.2020

soubory v zásilce

CalmCoronaVirusFearsBoostImmuneSystem.mp3

25.4 MB

Zásilka byla uložena na našem serveru a adresátům jsme poslali e-mail s informacemi o tom, jak si ji mohou vyzvednout. Každý adresát obdrží vlastní odkaz na zásilku. Pokud chcete zásilku předat dalším lidem, pošlete jim výše uvedený odkaz.


6. VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE

        PROBUZENÍ A SJEDNOCENÍ  LIDU ČECH, MORAVY, SLEZSKA, SLOVENSKA A PLANETY ZEMĚ

v

                                                                    LÁSCE A LASKAVOSTI.

VÝZVA K CELOSPOLEČENSKÉMU DIALOGU

      Změna života do radosti a štěstí nastane samovolně a nenásilně,

      podle stupně uplatňování Laskavosti v denním životě.

Evoluční změna:
-       jednota vyjádřená harmonií,
-       ochota vyjádřená radostí,
-       pokora vyjádřená skromností,
-       trpělivost vyjádřená vytrvalostí,
-       laskavost vyjádřená slušností projevu.

Všechny nesnáze člověka začínají a končí v jeho sobeckém Egu, které svými přáními, touhou po výjimečnosti ho oddělují od celistvosti s Vesmírem. Záleží jen na něm, jak se ho zbaví a dá se bez výhrad do rukou nejvyšší kosmické inteligence - Boha. Jak naplní v každém okamžiku života každou svou myšlenku, slovo i čin harmonizující silou Vesmíru a jeho života, nic nežádající Láskou ke každému a ke všemu.

Co to je BUMERANG LASKAVOSTI ?

bumerang1-1Zkuste se někdy usmát na prodavačku v obchodě. Na takovou, která se vám zdá zvlášť neochotná a zamračená. Jen to zkuste! Uvidíte, že váš úsměv s ní tak či onak něco udělá. Buď vám ho rovnou vrátí, nebo znejistí ve své zamračenosti a když ji oslovíte znovu, bude se chovat vlídněji. Možná, že až bude obsluhovat dalšího zákazníka, bude se na něj už usmívat. Bude to váš úsměv, který mu věnuje.

Náš úsměv, vlídné slovo, sebemenší pomoc, to všechno jsou malé bumerangy laskavosti. Vylétají do světa a někdy urazí opravdu dlouhou dráhu. Nakonec se ale vždycky vrátí k tomu, kdo je vyslal. Jsou to malé vlídné zbraně mezilidských vztahů. Takových, jaké bychom si přáli mít. V přátelském, laskavém a bezpečném světě.

Zkusme společně něco udělat pro takový svět. Zkusme si položit otázku, jakou maličkost bychom každý den mohli udělat, abychom někoho potěšili, někomu pomohli, jiného náležitě ocenili a na někoho dalšího upozornili – je tady, takový či makový a zaslouží si vaši pozornost a lásku! VÍCE ZDE

 

LÁSKA

LÁSKA SAMA ZE SEBE SE RODÍ.

LÁSKA JAKO GEJZÍR TRYSKÁ,

LÁSKA JE LODÍ K PLAVBĚ VESMÍREM.

LÁSKA JE RADOST, JAS A TŘPYT,

LÁSKA JE STAV BYTÍ,

LÁSKA JE KOMPAS K PUTOVÁNÍ KRAJINOU,

KDE STÁLE VĚČNÉ SVĚTLO SVĚTEL SVÍTÍ.

LÁSKA JE SMYSLEM ŽIVOTA,

LÁSKA JE NÁVRAT K PODSTATĚ,

LÁSKA JE PŘIROZENOST BYTÍ.

LÁSKA JE BŮH V NÁS

KÉŽ NÁM VE TMĚ NAVŽDY JAKO MAJÁK SVÍTÍ!

V této Lásce budeme věčně spojeni s vibracemi všech Láskou naplněných srdcí na naší planetě.

Postupně nás prostoupí vědomí, že největší radostí je prožívat život nejen ke svému vlastnímu prospěchu, ale i k prospěchu celku.

Protože nespolupracující jedinec, jakožto buňka Vesmíru, se stává zhoubným nádorem ohrožujícím veškerý život stejně tak, jako pouze ve vlastním zájmu rozvíjející se buňka lidského těla.

Uplatňováním této vize v denním životě se přesvědčíme, že je to nejkratší Cesta k životu ve zdraví a radosti každého z nás.

Ulehčí nám to také objevit ostatní zákony harmonie života, jejichž nezbytnou existenci nic nežádající Láska podmiňuje.

Jedna ze základních hodnot, jistot, bez nichž lze jen těžko žít, totiž naději a přesvědčení, že

                     BOŽÍ PRAVDA VÍTĚZÍ NADE VŠÍM.

Cesta života ve zdraví, radosti, štěstí a Lásce je pro mne, pro tebe, pro vás, pro nás,

                                                         pro lidstvo i naší planetu.

POVINNOST BEZ LÁSKY činí mrzutým

ODPOVĚDNOST BEZ LÁSKY činí bezohledným

SPRAVEDLNOST BEZ LÁSKY činí tvrdým

MOUDROST BEZ LÁSKY činí hrozným

PŘÁTELSTVÍ BEZ LÁSKY činí falešným

POŘÁDEK BEZ LÁSKY činí malicherným

ČEST BEZ LÁSKY činí domýšlivým

MAJETNOST BEZ LÁSKY činí lakomým

VÍRA BEZ LÁSKY činí fanatickým

ŽIVOT BEZ LÁSKY je nesmysl

ALE ŽIVOT V LÁSCE je štěstí a radost

UŽ NEČEKEJME A TVOŘME NOVÝ SVĚT. NASTAL ČAS NA PLANETĚ ZEMI.

SVĚT LÁSKY, PRAVDY A SVOBODY NÁS VŠECH V JEDNOTĚ CELKU.

           Více informací naleznete v "Manifestu života v Jednotě na vyšším stupni civilizace " zde

 

7.    MOOJI - NEJLEPŠÍ MANTRA   zde

8.  ZÁZRAČNÉ FREKVENCE SOLFEGGIO

SVĚTLO A ZVUK JSOU JEDNO - ZDROJOVÉ VIBRACE

SOLFEGGIO FREKVENCE přinášejí zdraví, rovnováhu a harmonii.

POMOCÍ TÓNŮ FREKVENCÍ SOLFEGGIO VELKÉ MOŽNOSTI K DUCHOVNÍMU LÉČENÍ – HOJENÍ RŮZNÝCH TRAUMAT A S NIMI SPOJENÝCH EMOCÍ.

CD  pro duši a tělo     

       pro uzdravení čaker

   nahrávky VYZKOUŠEJTE

   ZDE

9.  

 

 

 

 

 

9. ZŮSTAŇ PO MÉM BOKU zde

Jsou chvíle, kdy hudba překonává temnotu a ukazuje nám světlo. To je jeden z těch okamžiků

 


Poselství a přání na další cestu rokem 2021

" Nemůžeš být živa pouze chlebem.

Přijď ke Mně pro duchovní potravu a výživu a Já tě naplním a pošlu tě dál

osvěženou a obnovenou a plně spokojenou. " 

Jestliže jsi již jednou udělal s důvěrou krok vpřed, nikdy se nedívej zpět a nezačni litovat toho, cos nechal za sebou. Prostě očekávej tu nejkrásnější budoucnost a hleď, jak nastává. Nech vše staré za sebou; vše již skončilo. Bud vděčný za lekce, kterým ses naučil, a za zkušenosti, kterých jsi nabyl a které ti pomohly vyspět a umožnily ti hlubší porozumění, ale nikdy se nesnaž na nich ulpívat. To, co na tebe čeká, je mnohem, mnohem krásnější než to, co necháváš za sebou. Když svěříš svůj život Mému vedení a řízení, jak by mohlo cokoli špatně dopadnout? To se může stát jen tehdy, když uděláš krok vpřed, a pak jsi zvědav, zda jsi ho udělal správně, a dovolíš pochybnostem a obavám, aby se v tobě začaly hromadit, a pak zjistíš, že klesáš pod tíhou svého rozhodnutí. Nech tedy minulost odplynout a vykroč vpřed se srdcem naplněným láskou a vděčností. 
  
                                                        (Eileen Caddyová: Otevírání dveří do nitra)

AŤ ZPĚV ANDĚLŮ SLYŠÍTE V KAŽDÉM DNI NOVÉHO ROKU 2021

AŤ MÁTE VŽDY NĚKOHO BLÍZKÉHO, KTERÝ / KTERÁ BUDE VŽDY STÁT PŘI VÁS

KLID A MÍR V DUŠI, DOBRÉ VZTAHY,

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK NÁM  VŠEM!

ŽIJTE PŘÍTOMNOSTÍ - POHYB JE ZÁKONEM ŽIVOTA

VÝZVA  K AKCI - PŘIDEJ SE A POŠLI TO DÁL


S pozdravem

Klid a mír v duši

a vše nejlepší všem!

Ing. Ruda Rozkvět Vondřich

Certifikovaný konzultant fy SIBERIAN WELLNESS

Obchodní zástupce fy DOTYKAČKA s.r.o.

Tel. +420  602 711 005


 

 POKUD UZNÁTE ZA VHODNÉ, POŠLETE DÁL BLIŽNÍM VE VAŠEM OKRUHU……

Pokud chcete podpořit mé aktivity můžete

* přispět na účet 11747011/0100 s variabilním symbolem DAR

* využít nabídku níže  


PS 1. SIBERIAN WELLNESS z Novosimbirska šíří své vlastní zdravé, přírodní a účinné výrobky v 65

            zemích světa.

Pomáhá měnit svět pomocí inovačních řešení pro sport, zdraví a krásu v kvalitě

100%  Bio a Eko.  Je  oficiálním  partnerem Ruského olympijského výboru v oblasti inovací.

 Oficiální dodavatel zimní univerziády 2019 v kategorii “obohacené potraviny“

* CÍLEM JE ZLEPŠENÍ ŽIVOTA VÁS A CELÉ VAŠÍ RODINY

Užívání vysoce kvalitních 100% bio doplňků Siberian Wellness, které užívají ruští kosmonauti     i olympionici, ponechávám na Vaší úvaze s vědomím, že jsou vyráběné  z bylinek z nejčistšího místa na světě Sibiře, které jsou 10 x silnější než kdekoliv jinde.
 🍀VÍTEJTE VE SVĚTĚ SIBERIAN WELLNESS!

Více..  vyzkoušejte v denním   životě ZDE


PS 2  DOMÁCÍ CELOSTNÍ SEBELÉČENÍ NA ÚROVNI BUNĚK -

       VHODNÉ PRO VŠECHNY VĚKOVÉ  KATEGORIE.

 

HLEDÁTE POMOC PŘI OBNOVĚ A UPEVNĚNÍ ZDRAVÍ  NEBO PŘI ŘEŠENÍ NEJČASTĚJŠÍCH CHRONICKÝCH NEMOCÍ ČECHŮ ?

Trápí vás kožní problémy, alergie, záněty, bolesti kloubů a páteře ? Chcete posílit imunitu, vitalitu, zdraví? Chcete detoxikovat, odkyselit?

VAŠE ZDRAVOTNÍ PORUCHY MŮŽE ZMÍRNIT I ODSTRANIT FERMENTOVANÁ ENZYMOVÁ RAW VÝŽIVA OBSAHUJÍCÍ BIO PŘÍRODNÍ ROZŠTĚPENÉ A AKTIVOVANÉ ENZYMY V TEKUTÉ PODOBĚ. UMOŽŇUJE OBNOVU A UPEVNĚNÍ ZDRAVÍ, POSÍLENÍ IMUNITY, ZÍSKÁNÍ ENERGIE A VITALITY. HUBNUTÍ, ( Pomáhá při různých bolestech,  Pomáhá při kožních problémech, Pomáhá při civilizačních nemocech, Kompenzuje nezdravou životosprávu. K vnitřnímu a vnějšímu použití)

NOVINKA PROKAZATELNĚ NAVRACÍ ZDRAVÍ VŠEM VĚKOVÝM KATEGORIÍM (těhotným, dětem, dospělým, seniorům a také zvířatům(domácím miláčkům).

  POTVRZUJE TO VÍCE JAK 13- ti letá PRAKTICKÁ ZKUŠENOST Z ORDINACÍ

 CELOSTNÍCH LÉKAŘŮ V ZAHRANIČÍ.        

    Zkušenosti jsou přehledně  uspořádány v knize „DIAGNÓZA: KONEČNĚ ZDRÁV! –

 PŘEVRATNÉ ÚSPĚCHY PŘI LÉČENÍ FERMENTOVANÝMI ENZYMY“

                   INFORMACE o FERMENTOVANÉ ENZYMOVÉ RAW STRAVĚ,

možnostech a  zkušenostech celostního sebeléčení  naleznete ZDE

               Podrobné informace o přípravku REGULATPROBIO NALEZNETE zde

POKUD  chcete: * Doplňující informace NA VYŽÁDÁNÍ  mohu zaslat PODROBNÉ INFORMACE.

                      * knihu DIAGNÓZA: KONEČNĚ ZDRÁV !"

                      * ENZYMOVOVÝ DOPLNĚK RAW STRAVY Regulatpro® Bio

                      Využijte možnost  


Chcete se pravdivě orientovat v událostech, které se tady a teď na planetě Zemi dějí?

Chcete končící epochální období pochopit a poučit se z chyb minulosti a neopakovat je v přítomnosti ani budoucnosti?

Chcete vysvětlit význam stvoření nás lidí a našeho bytí zde na planetě Zemi v souladu s otcem vesmírem a matkou Zemí?

Na výše uvedené a další otázky naleznete odpovědi v   nové   knize

⬇️⬇️⬇️⬇️🍀 JEDNOTA NA PLANETĚ ZEMI

                        Psychospirituální transformace 2

Ústředním tématem knihy je hledání nových systémů myšlení a následně, pro dobro nás všech, realizace zásadních změn nejdříve v sobě samém a v systémech okolního světa.
Materiální a technická doba nás lidi neučí empatii a pozitivnímu emočnímu vnímání, neučí nás sídlet v jednotě celku, neučí nás k lidskému přístupu k druhým lidem, zvířatům a planetě. Neučí nás lásce bez podmínek a spolupráci.

Tato kniha lidi učí pochopit, co je pro ně nejdůležitější, to znamená milovat život a ostatní bytosti a v pravdě spolupracovat.
Důležité je číst stránku po stránce, větu po větě a přemýšlet o každém slově obsaženém v knížce.

Věřím tomu, že po čtení této zajímavé knihy mnoho věcí lidé pochopí a jejich život projasní radost z pravdy, čistota vědomí a vnímání lásky.

 • Podrobný popis, obsah a  objednání knihy naleznete zde

DALŠÍ KROKY, jak můžeme být v kontaktu:

~ KROK #1 ~

Sledujte můj web

~ KROK #2 ~

 Sledujte můj Facebook   Youtube

~ KROK #3 ~

Staňte se součástí FB skupiny Domácí sebeléčení

~ KROK #4 ~

Vyžádejte si aktuální nabídku ke zlepšení zdraví info(@)rozkvet.cz


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2020 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,