ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 02/2013

  Vydání: 14.1.2013                                                                                      Poslední  Aktualizace: 14. 1. 2013 


ZPRAVODAJ č.02/2013

TÉMA: PROČ VOLIT KARLA JOHANNA NEPOMUKA JOSEFA NORBERTA ANTONIA WRATISLAWA MENA VON SCHWARZENBERGA?

Vážení přátelé,

ŽÁDOUCÍ ZMĚNA VE SPOLEČNOSTI NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ JEDNOHO ČLOVĚKA, ALE NÁS VŠECH.ZAHODILI JSME PŘÍLEŽITOST ZAČÍT NOVOU ETAPU K LEPŠÍMU USPOŘÁDÁNÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH V NAŠÍ ZEMI. BUDEME MÍT TAKOVÉHO PREZIDENTA, JAKÉHO SI ZASLOUŽÍME.

Motta:

Hledej pravdy, slyš pravdu, uč se pravdě, miluj pravdu, prav pravdu, drž pravdu, braň pravdy až do smrti.
Mistr Jan Hus

                                                                                             Pravda je božská, je zdrojem všeho dobra bohům i lidem.

                                                                                                                                                                               Platon

Úsilí o pravdu musí být nadřazeno jakémukoliv jinému úsilí.
Albert Einstein

                                                                                                          Paměť je pro život dobro zcela nepostradatelné.  

                                                                                                                                                                          Plinius st

                                                                                                                                     "Podle skutků jejich poznáte je"

                                                                                                                                                                                 Ježíš  

 Touha po pravdě je nedílnou součástí lidského ducha. Většinou jsme pobouřeni, když nám někdo lže, klame nás a podvádí. Samozřejmě až poté, co takovou lež odhalíme, do té doby spočíváme v blažené nevědomosti. Pak se ale pro pravdu hádáme, někteří pro ni riskují i majetek, postavení, přátelství, zdraví, ba i život. Pravda je zkrátka přirozený, nepokřivený stav věcí, ve kterém se vyznáme, je bezpečný a předvídatelný, je to nejvyšší ideál.

PROČ NE?

 1. KAREL SCHWARZENBERG   DVĚ OBČANSTVÍ MAJÍCÍ

Celým jménem  Karl Johannes Nepomuk Josef Norbert Friedrich Antonius Wratislaw Mena von Schwarzenberg má dvě občanství - švýcarské a české 

„Z hlediska našeho práva je možné, aby prezident byl dvojí státní občan, nicméně vždycky státní občanství znamená závazek věrnosti, to nejsou jenom práva, ale i povinnosti. A když má někdo povinnosti ke dvěma státům, je možné, že ty povinnosti se vzájemně střetnou,“ varuje ústavní právník doc. JUDr. Zdeněk Koudelka, PhD v rozhovoru pro Parlamentní listy.

Občané by si toho měli být vědomi, jelikož stará česká přísloví říkají, že: "Není možné sedět na dvou židlích." a "Není možné sloužit dvěma pánům".
Není možné být českým prezidentem a tím pádem také vrchním velitelem armády a zároveň být občanem cizího státu, kde mohu být mimo jiné povolán ke službě do tamější armády. Nejde přitom zdaleka jen o armádu, ale o celý soubor zájmů, které Česká republika stejně jaké jiné státy má a prezident je musí hájit. Tyto zájmy se potenciálně mohou dostat do konfliktu s legitimními nebo i nelegitimními zájmy státu jehož druhé občanství bude český prezident potenciálně mít. Prezident s dvojím občanstvím se proto může dostávat do těžkých konfliktů loajalit, což je hrozbou pro naši republiku.

Pokud  se o úřad prezidenta ČR uchází, měl by se svého druhého občanství sám dobrovolně vzdát. Jen tak bude zřetelné, že uchazeč to myslí s lidem České republiky vážně.

Podrobněji  ještě zde  http://www.blisty.cz/art/66821.htm    http://blisty.cz/art/66986.html

2. KAREL SCHWARZENBERG  představitel rodu uchvatitelů a potlačovatelů Čechů a češství. 

Prosím, přečtěte si alespoň pár řádek z odkazu na Wikipedii, které stejně nejsou úplné. Všichni ti, kteří se zasloužili o porážku češství na Bílé hoře, byli po zásluze uzurpátorským císařem odměněni ziskem našich lesů, luk, zemí, lidí. -viz http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbergov%C3%A9

 Máme snad zapotřebí mít na Hradě cizáka, jehož rod je jedním z našich největších likvidátorů a utlačovatelů? Majetky u nás získal již podruhé zradou mocných - tenkrát po Bílé hoře a nedávno v restitucích, které řídí dodnes kdo? Nenasytní finančníci a s nimi jejich vděční přisluhovači, pokrytci, kteří vodu kážou a víno chlemtají, po moci světské a majetcích nesmírných touží...

 3. KAREL SCHWARZENBERG  RESTITUJÍCÍ

 Schwarzenbergovy restituce jsou stejně tajemné, jako ty Havlovy a čekají na to, až se tématu někdo chopí a pořádně je zmapuje. V zásadě jde o to, že Schwarzenberg neváhal podnikat neuvěřitelné právní kličky, aby podědil, co se dalo a zrestituoval, co bylo možné.

A tak zatímco byl v roce 1960 adoptován svým v Rakousku žijícím strýcem Jindřichem do hlubocko-krumlovské větve Schwarzenbergů, čímž se stal hlavním představitelem rodu a z chudého šlechtice zámožným mužem, protože o dvacet let později mohl dědit majetek v Rakousku, doma po "převratu" se zase hrdě hlásil k biologické větvi, kterou opustil (orlické), protože se zde nabízely pro změnu miliardové restituce.

Podle českého práva ale neměl na restituce nárok, pročež se Schwarzenberg neváhal o majetek soudit a podařilo se mu prosadit, že bylo upřednostněno rakouské právo. České právo totiž říká, že dědická práva po biologických rodičích adopcí zanikají, kdežto rakouské právo je umožňuje. Navíc byl Schwarzenberg adoptován jako dospělý, což české právo taktéž nezná. Neptejme se, jak se to stalo, ale soud si vyslechl znalce na mezinárodní právo a rozhodl se, že se bude postupovat podle práva rakouského. Schwarzenberg tudíž zdědil podstatnou část majetku konfiskovaného orlické větvi a činí si zálusk i na majetek zabavený na základě speciálního zákona "Lex Schwarzenberg", byť se věc komplikuje rodinným sporem s nevlastní (taktéž adoptovanou) sestrou Elizabeth von Pezold.

Je otázkou, do jaké míry pomohlo Schwarzenbergovi jeho výsadní postavení nejbližšího spolupracovníka tehdejšího novopečeného prezidenta Václava Havla v rozjitřené posametové době. Jisté je pouze to, že vyřízení restitučních nároků se událo současně s jeho a Havlovou abdikací. Když se pak Havel stal už jen českým prezidentem, Schwarzenberg s ním v jeho politické dráze nepokračoval. Evidentně nebylo proč - majetek už byl doma.

Stejně tak lze vážně uvažovat o tom, že za Schwarzenbergovým lobbingem pro Lisabonskou smlouvu stály opět tytéž majetkové zájmy, protože Listina práv EU (která je součástí Lisabonské smlouvy) otevírá možnost pro restituce konfiskovaného majetku a tudíž cestu k více než čtyřicetimiliardovému jmění, které stát s odkazem na Lex Schwarzenberg (na který se restituce nevztahovaly) stále vlastní. Někteří lidé z politických kruhů říkají, že právě vidina tohoto tučného sousta je hlavní Schwarzenbergovou motivací a že z ní vyplývají i jeho politické postoje ve vztahu k Evropské unii a k sudetským Němcům.

 4. KAREL SCHWARZENBERG UPLÁCEJÍCÍ

Aby mohl zrestituovat, musel i uplácet, jak později sám přiznal. "Nechme to být. Nešlo o nic velikého. Ale jiná cesta prostě nebyla. Bylo to k uzoufání. A po dvou letech, kdy se všechno zablokovalo... Nebyl to přímý úplatek, šlo řekněme o jistou protislužbu. V té době jsem ještě vůbec nebyl v politice. Dodnes z toho mám špatné svědomí," popsal po letech tento případ, když se "dobrovolně" přiznal médiím. Byla totiž volební kampaň a jistý deník chtěl z toho učinit velkou kauzu. Schwarzenberg ho předešel a raději se přiznal sám, aby ostří kauzy otupil.

Že by z toho měl špatné svědomí, tomu ale nevěřme. Schwarzenberg si totiž z ničeho nic nedělá. Nebyl to ostatně jediný mravní poklesek člověka, který se díky svému urozenému původu a majetku, kvůli kterému prý nemá zapotřebí v politice krást (říkají novináři), stal mediálně hýčkaným objektem se svatozáří.

 5. KAREL SCHWARZENBERG PODNIKAJÍCÍ

Pochybnosti nad podnikáním Karla Schwarzenberga vyvstaly už v roce 1997, kdy Schwarzenbeg spolu se svým přítelem Zdeňkem Bakalou (Patria Finance) a francouzskou firmou Pernond-Ricard koupil v privatizaci karlovarskou Becherovku. Třebaže jejich nabídka byla až druhá nejvyšší, stát na dramatickém jednání vlády přiklepl firmu Schwarzenbergovi a spol. většinou jednoho hlasu.Pro hlasovali Schwarzenbergovi známí z ODA a KDU-ČSL.  

Becherovce se ale příliš nevedlo a podnik, který měl v roce 1997 zisk 148 milionů, skončil za tři roky poté v mínusu až 140 milionů. Média tehdy psala o tom, že se Becherovka tuneluje státu před očima.

 6. KAREL SCHWARZENBERG  URÁŽEJÍCÍ

 Ukázal  se v mnoha případech jako sprosťák, který bezostyšně uráží ty, kteří mu nejsou po chuti. Je to také  hulvát s nebezpečnými konexemi a nečistými záměry. Huhlání, které může být pro někoho roztomilé, a rádoby vtipné bonmoty  nemohou zakrýt pravou podstatu Schwarzenberga coby člověka, který v nejvlastnějším smyslu slova opakovaně a dlouhodobě zrazuje české národní zájmy. A který přitom sedí na jedné z nejvýznamnějších pozic českého státu a ovlivňuje jeho vztahy s celým světem.

 7. KAREL SCHWARZENBERG  POSLUHUJÍCÍ

Snad nejmarkantněji je Schwarzenbergovo posluhování mocným tohoto světa vidět na jeho blízkých vztazích s Bilderberg Group, soukromou vlivovou nadnárodní elitářskou organizací jednoho z nejbohatších mužů planety a nenapravitelného globalisty Davida Rockefellera. Schwarzenberg tajně navštívil (a až posléze byl nucen přiznat účast na) schůzi Bilderberg Group v roce 2008 v USA. V seznamech účastníků setkání byl uváděn jako "kníže" nebo také "princ" Karl J. Schwarzenberga z Rakouska.

 Jakkoli může členství v podobných nadnárodních organizacích na někoho působit jako prestižní záležitost, je ve skutečnosti známkou toho, že politik neslouží zájmům své země, ale je vázán ohledy na své "spolubratry" z této politické "lóže".  

Protože skupina Bilderberg je bezesporu nástrojem pro uskutečňování agendy Nového světového řádu a usiluje o světovou vládu, jejímž předpokladem je vytunelování pravomocí a posléze úplné zrušení národních států, existuje důvodné podezření, že se Schwarzenberg členstvím v těchto organizacích a svými politickými kroky dopouští poškozování českých národních zájmů. Když totiž Schwarzenbergovo počínání sledujeme, vidíme, že k České republice je loajální jen někdy, a to často spíše proto, aby zakryl neloajalitu v jiných, daleko podstatnějších případech. Dokonce bychom se mohli ptát, zda nebyl přímo za tímto účelem podobnými skupinami jako je Bilderberg dosazen - to je legitimní otázka.  

Krom toho se Schwarzenberg účastní zasedání Trilaterální komise, což je dceřiná společnost Bilderbergu. Podle židovské tiskové agentury JTA má také blízko k žido- zednářskému řádu B´nai B´rith, což by vysvětlovalo jeho pro izraelskou politiku, která nemá v Evropě obdoby.                                                                                                             Toto téma by ostatně stálo za zmapování, vzpomeňme jen na jeho neúspěšnou misi do Izraele, obhajobu operace Lité olovo, ale i snahy zorganizovat spolu s Alexandrem Vondrou historický summit EU-Izrael, k čemuž nedošlo jen díky neochotě na straně Bruselu.

 8. KAREL SCHWARZENBERG  SCHVALUJÍCÍ A PODPISUJÍCÍ MEZINÁRODNÍ SMLOUVY PROTI ZÁJMU OBČANŮ

Ve výčtu Schwarzenbergových kroků, které nejsou selháním, ale nejspíše promyšlenými úkoly na zadání jeho zahraničních přátel, by bylo možno pokračovat.

 Za největší zradu českých zájmů považuji proti vůli cca 70% občanů ČR angažování za americký radar a  podpis dokumentu " Dohoda mezi Českou republikou a Spojenými státy americkými o zřízení radarové stanice protiraketové obrany Spojených států v České republice".

 

Zvětšit fotografii

Zdroj: http://zpravy.idnes.cz/dokument-smlouva-ceske-republiky-a-usa-o-vybudovani-radaru-pox-/domaci.aspx?c=A080709_112632_domaci_jw

 

 

 

21. 1. 2013 Předvolební vzpomínky starého zbrojnoše na válku proti radaru Jan  Neoral

9. KAREL SCHWARZENBERG SCHVALUJÍCÍ  PRÁVNÍ AKTY  PROTI ZÁJMU OBČANŮ

      Jako poslanec a místopředseda vlády Petra Nečase prosazoval a souhlasil  s

- asociálními a naprosto ekonomicky kontraproduktivními »reformami«, například důchodovou reformu, která zvýhodní jen bohaté, včetně zvýšení DPH; a škrty i v sociální oblasti devastujícími občany a hospodářství České republiky.

- tzv. církevními restitucemi, které jsou začátkem nevídaného majetkového přesunu a bezprecedentního posílení vlivu katolické církve;

-ostudnou  amnestii prezidenta republiky z ledna 2013, která připraví velké množství ožebračených občanů o oprávněné odškodnění a současně porušením demokratických principů a spravedlnosti ohrožuje fungování právního státu.

20. 1. 2013 Proč nevolit Karla Schwarzenberga ? Protože jako člen vlády nese spoluodpovědnost a jako předseda top 09 PŘÍMOU ODPOVĚDNOS

10. KAREL SCHWARZENBERG HROBAŘ ČESKÉ DIPLOMACIE /NESMYSLNĚ ŠETŘÍCÍ JAKO MINISTR ZAHRANIČÍ PROTI ZÁJMU ČR/

 Navrhl  a uskutečnil bez přesnějšího smyslu v rámci "úspor" nesmyslné zrušení ambasád v řadě zemí např. v Jemenu, Keni, Kongu, Kostarice a Venezuele a generální konzulát v indické Mumbaji proti hospodářským zájmům ČR.

 11. KAREL SCHWARZENBERG POLITICKY KRYJÍCÍ       aktivity ministra financí Kalouska

 

PROČ ANO ?

Ke dnešnímu dni jsem zatím nenašel žádný důvod..........

 Výše uvedené skutečností jsou pro mne dostačující, k tomu,  abych Karla Johanna Nepomuka Josefa Norberta Friedricha Antonia Wratislawa Mena von Schwarzenberg  nevolit.

Doporučuji i vám při rozhodování v druhém kole prezidentské volby uvážit výše uvedené důvody.

 Zdroje:

 A.1. http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/Prezident-ve-sluzbach-ciziho-statu-To-nas-mozna-ceka-238344

2. http://cs.wikipedia.org/wiki/Schwarzenbergov%C3%A9

3.  http://euportal.parlamentnilisty.cz/Articles/8059-schwarzenbergovy-restituce-jsou-stejne-tajemne-jako-ty-havlovy-podivejte-se-

     na-jeho-majetkove-pomery.aspx

 4. http://restitution.cz/cs/seznameni-s-kauzou

 5. http://zpravy.idnes.cz/dokument-smlouva-ceske-republiky-a-usa-o-vybudovani-radaru-pox-/domaci.aspx?                     =A080709_112632_domaci_jw

 6. Hlasování poslance KS http://www.psp.cz/sqw/hlasovani.sqw?id=5558

 7.  http://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/archivy/z_medii/ambasady_na_prodej.html

8. Zle, matičko, zle! Švarcenberci zde  http://www.czechfreepress.cz/podoteky/zle-maticko-zle-svarcenberci-zde.html

9.
13. 1. 2013 Osobní zkušenosti s Karlem Schwarzenbergem Václav Novotný
21. 1. 2013 Naposledy na Britských listech - je to doména totálních hlupáků Václav  Novotný

14. 1. 2013

Kam jsme došli aneb nikoli zelený, ale modrý kníže

Marek Řezanka

 

 

14. 1. 2013

Schwarzenberg jako asociální politik a ikona moralizující pravice

Adam Votruba

 

14. 1. 2013

Za prezidenta se každopádně budu stydět

 

 

10..http://nwoo.org/view.php?nazevclanku=karel-schwarzenberg-je-soucast-planu-na-globalni-totalitni-system&cisloclanku=2013010053

B.

1.Nechci na Hradě Karla "Kalouska" Schwarzenberga

https://www.facebook.com/pages/Nechci-na-Hrad%C4%9B-Karla-Kalouska-Schwarzenberga/1672717372867228?ref=stream

2.   O Schwarzenbergově prezidentství bylo možná rozhodnuto už v roce 2008

http://www.zvedavec.org/komentare/2013/01/5301-o-schwarzenbergove-prezidentstvi-bylo-mozna-rozhodnuto-uz-v-roce-2008.htm

3.MASARYK NARUBY  http://www.czechfreepress.cz/politika/masaryk-naruby.html

 4. Prezidentské volby ještě překvapí    http://www.ac24.cz/zpravy-z-domova/1537 

5.Příští možný president a jeho přešlapy http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/pristi-mozny-president-a-jeho-preslapy/

6. Procházková zná minulost Schwarzenberga a varuje český národ

http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/Prochazkova-zna-minulost-Schwarzenberga-a-varuje-cesky-narod-259897  

7. Lubomír Zaorálek o státní mafii

http://www.youtube.com/watch?v=7c3ouG8ArUU&feature=youtu.be  

8. Jednání PS o nedůvěře vládě 17. 01. 2013  http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10550615897-zaznam-z-jednani-schuze-ps-pcr/213411035490117/

 9. http://www.bilderberg.cz/

 10 . Volte Karla a Kalousek bude nejmocnější v zemi. Varování známého publicisty

http://www.parlamentnilisty.cz/rss/zpravy/Volte-Karla-a-Kalousek-bude-nejmocnejsi-v-zemi-Varovani-znameho-publicisty-259792

 

 

 

ZEMAN NA HRAD  http://www.czechfreepress.cz/politika/zeman-na-hrad.html?fb_comment_id=fbc_315925298508954_1436221_316220015146149#f18fa5b4c45f22a


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST" ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                           ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY :  LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď 

                              TEORIE DEMOKRACIE   CO neSMÍTE VĚDĚT  RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY

                       VŠECHNO JE JINAK     MAGNETOTERAPIE  LNĚNÝ OLEJ

               VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ DOBA JEDOVÁ 2 

                                  JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ

                                                                                                        KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2013  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena