ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 04/2012

           Poslední  Aktualizace: 25. 4. 2012


ZPRAVODAJ č.04/2012     AKTUÁLNÍ POLITIKA OBČANSKÝCH INICIATIV !

Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

  Vážení přátelé,

po 22 letech je nejvyšší čas zvednout hlavu. Uskutečnilo se několik demonstrací a akcí o nichž media objektivně neinformovala.

Demokracie vyžaduje zpětnou vazbu zdola směrem nahoru, neboli se předpokládá aktivní účast občana ve veřejném dění. Lidé musejí dát nahoru signál: Chceme to tak a tak.

 Tentokrát zasílám k informaci výběr informací o uskutečněných a plánovaných akcích, které mohou posloužit ke změně vlastních postojů a odvaze podpořit a nastartovat změnu současného nevyhovujícího stavu řízení společnosti.

Seznámení s odkazy Vám umožní moudře nasměrovat podporu těm občanským iniciativám, které chtějí postupovat bez současných zkorumpovaných politických stran, které naší zem přivedly do současného nevyhovujícího stavu.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Informace mohou podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti.

Lásku a dobro všem přeje Ruda Vondřich  

                          Následují témata k přemýšlení - doporučuji Vám pečlivě sledovat vývoj vnitropolitické situace.

Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete info o něm dál

                                                                                                                                                                                               

UVEDENÉ ODKAZY PŘEDSTAVUJÍ NASTAVENÉ ZRCADLO SOUČASNÉ DOBĚ.

1. AKTUÁLNÍ POLITIKA PODLE NWOO -FORUM  ALTERNATIV HOLEŠOVSKÁ VÝZVA SD-KE - STOP VLADĚ 

   NOVÉ VOLBY

ZVUKOVÝ  záznam pořadu DNB radia bez cenzury PODÁVAJÍCÍ ÚPLNÝ OBJEKTIVNÍ PŘEHLED O VÝVOJI

OBČANSKÝCH INICIATIV ZA UPLYNULÉ OBDOBÍ DO 11.4.2012 mp3  zde

2. DEMONSTRACE ZA DEMISI VLÁDY A PREZIDENTA  15., 16. a 17.3. 2012 a dalších dnech

   Videozáznamy vystoupení řečníků na demonstracích jsou zde

3. HLADOVKA ZA DEMISI VLÁDY A PREZIDENTA PŘED ÚŘADEM VLÁDY 19.3. až 3.4. 2012

22.3. 2012 Členové SKDE usoudili, že je vážně ohroženo prosazení 17 požadavků přímé demokracie(Zkrácený program hnutí - 17 požadavků.) díky jednání pánů Popelky, Adámka .

Na protest proti jednání zrádců, pan Vít Procházka držel od 19.3. 2012 12:05 hod. hladovku před sídlem Úřadu vlády ČR (Strakovka)nábřeží Edvarda Beneše 4 ,Praha 1 - Malá Strana PSČ 118 01, Pokud jste uznali za vhodné mohli jste ho na místě podpořit celých 24 hodin.  Na jeho podporu se spontánně přidali lidé na ŘETĚZOVOU HLADOVKU.                                                      Hladovku ukončil po 15 - ti dnech dne 3.4.2012 z důvodů uvedených v bodě č.4( viz níže)

Zde chtěli původně společně zahájit protestní hladovku spolu s panem ZDEŇKEM PONERTEM. Na žádost desítek lidí změnil pan Ponert svůj protest na půst, protože je v těchto vypjatých dnech potřeba mít v čele hnutí funkčního a použitelného mluvčího. Pan Vít Procházka, člen hnutí Skutečná demokracie ze Štětí, zůstává u držení protestní hladovky.

Tato skutečnost byla 19.3.2012 předána ve formě tiskového prohlášení Národní rady ČTK ke zveřejnění. V reakci na tento krok ve 14.35 uskutečnila ČKMOS mimořádný brífink, záznam je zde

brifink-cmkos.jpg

POZOR! 19.3.2012 14.31 hod.ZVRAT V DĚNÍ VIDEO: Mimořádný brífink ČMKOS odbory vyzývají občany k celonárodnímu odporu POZOR -toto je, podle mého názoru, již druhý pokus ukrást aktivitu Národní rady DÁLE NR. Z obsahu je patrné, si že odbory chtějí přivlastnit dosažené výsledky iniciované zejména požadavky SKDE, s vyloučením jejího základního požadavku na vyloučení politických stran z dalšího dění.

Dále pak byla 19.3.2012 14.31 hod. kolem 15.00 hod. teroristicky napadena webová stránka www.narodni-rada.cz a byl administrátorům znemožněn na ní přístup a kontrola obsahu. Obsah byl hackery účelově upraven, aby vnesl do mysli návštěvníků stránky zmatek. už je nemá pod kontrolou-jsou tam jen dezinformace POZOR !

Následně v 15.53 hod. na portálu Idnes vyšel článek s názvem Holešovská výzva dostala od lidí 190 tisíc, už je utratila za plakátyZdroj: http://zpravy.idnes.cz/holesovska-vyzva-ziskala-od-priznivcu-uz-temer-200-tisic-pjb-/domaci.aspx?c=A120319_122346_domaci_je plný mystifikací dezinformací. sdělených přímo Popelkou, který se vydává za nositele "změn" i když z jeho vystoupení v HYDEPARKU, bylo zřejmé neumí odpovídat na základní otázky spojené s představou cílů, dalšího směřování hnutí,atp.

Holešovská výzva a Národní rada od samého počátku získávaly lidi na to, že chtějí zrušení politických stran. Bylo to od počátku na obou webech do doby, než po demonstraci 15.3.2012 "otočili". Je to od nich písemně předáno i na vládu, parlament a prezidentovi. Osobně jsou pod tím podepsáni Čermák, Popelka a Fiedler . Lepší důkaz podrazu na lidi si nejde ani představit.

Já, Rudolf Vondřich prohlašuji: Prosím neskákejte na špek panu Popelkovi a jeho společníkům - nikdy jsem nebyl, nejsem a nebudu jeho příznivcem, jak o mně prohlašují!!!!

K tomu, aby se zamezilo dalšímu šíření nepravdivých informací, téměř ve všech mediích v ČR, včetně zpravodajství veřejnoprávní ČT, vedení hnutí SKDE se rozhodlo a dne 22.3.2012 vydalo následující TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

4. POLICEJNÍ STÁT V PRAXI " OCHRANA" PŘÍJEZDU ANGELY MERKELOVÉ A SKUTEČNÁ DEMOKRACIE dne

    3.4.2012 před Úřadem vlády ČR - NÁSILNÉ UKONČENÍ HLADOVKY POD HRUBÝM NÁTLAKEM POLICIE ČR

Podívejte se na odkazy s dokumentárními foto a videozáznamy o tom, co se stalo  3.4. 2012 před Úřadem vlády ČR.
Policejní jednotka přímého nasazení hrubě napadla a za použití taserů odvlekla z petičního stánku dva občany ČR, pana Zdeňka Ponerta a Miloše Cacha a vzala je do vazby. To se stalo před příjezdem Angely Merkelové.
ZDENĚK PONERT A MILOŠ CACH ZMLÁCENI POLICIÍ A ELEKTRICKÝMI OBUŠKY A ZATČENI!
POLICIE ČR PORUŠILA ÚSTAVU A PETIČNÍ PRÁVO A NÁSILÍM ODVEDLA POŘADATELE PETICE ZA DEMISI VLÁDY.
MÉDIA BYLA NA MÍSTĚ, PŘESTO STÁLE MLČÍ JAKO HROB !

 
VIDEOZ8ZNAMY ZÁSAHU POLICIE ČR 3.4.2012 (celkem 3 videa) zde

5. JAK DÁLE KE SKUTEČNÉ DEMOKRACII - SPANILÁ JÍZDA SK-DE   zde

6. STOP VLÁDĚ SPOLEČNÁ PLATFORMA ODBORŮ A NĚKTERÝCH OBČANSKÝCH INICIATIV A SDRUŽENÍ

 Pozvánka na společnou celostátní demonstraci proti vládním reformám 21.4.2012 a týden neklidu více info zde

Hlavní požadavky jsou Zastavit asociální reformy, Demisi vlády, Vyhlášení předčasných voleb. Odbory však počítají s účastí stávajících politických stran !!!!!!!!! Tedy ve starých vyjetých kolejích, což je pro Skutečnou demokracii nepřijatelné.!

SK-DE na demonstraci proti vládě 21.4.

Jak vypadala demonstrace 21.4.2012 v Praze a jak se do ní zapojili a odpojili lidé a SK-DE. Situace na Václav.nám i pochod k ČT - již bez odborů, socanů a tajné peněžní podpory. Proslovy, Ziggy Horváth, Z.Ponert a Pepa z depa se žalobou na všechny instituce jež porušily ústavu ČR.
VIDEO report na YT
(7 x video)

7. POZVÁNKA NA AKCI "OKUPACE KLÁROVA / OCCUPY PRAGUE 2012 " 28.4.2012

Od 28.4.2012 začne "Okupace Klárova" / Ocuupy Prague 2012  podle inspirace z akcí minulého roku 2011 ve Španělsku a USA.

Hlavní náplní budou diskuze (nejlépe za účasti hosta) na téma (r)evoluce současného společenského systému. Z diskuzí budou výstupy v obrazové a textové podobě. Organizátoři budou usilovat o to, aby tuto akci neovládly současné politické strany a aby nedošlo k jakékoliv hegemonizaci ze strany jakéhokoliv hnutí, ale aby šlo čistě o nové myšlenky. Tato akce bude podporována pirátskou stranou. Podívejte se na pirátský program: http://www.pirati.cz/wiki/program:start    Zkuste se zamyslet, jak a zda by šly implementovat vaše programy do pirátského programu. Současné politické strany vládnou mj. i z důvodů nedostatečné prezentace alternativních občanských aktivit. Toto je další možnost, jak aktivity prezentovat.

      Více info zde http://www.skutecnademokracie.cz

      Základní hrubý harmonogram akcí a mapka kempu na Klárově zde

8. POZVÁNKA  NA PROTIVLÁDNÍ DEMONSTRACI - MANIFESTACI ZA SKUTEČNOU DEMOKRACII 3.5.2012 zde

 

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD:  SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                                               ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY : CO O NÁS PROZRAZUJÍ ZUBY  ŽíT v SRDCI   MAGNETOTERAPIE , VŠECHNO JE JINAK

                                         DOBA  JEDOVÁ  KNIHA TOLTÉCKÉ   MOUDROSTI  HAD SVĚTLA 2012 a dále  

                            MAYSKÝ KALENDÁŘ A  STROM ŽIVOTA   

                                                     JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

*************************************************************************************************************
PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ

                                                                                                        KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,