ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 05/2013

  Vydání: 3.2.2013                                                           Poslední  Aktualizace: 10..2. 2015 


ZPRAVODAJ č.05/2013  TÉMA: UČME SE OD ISLANDU!

                                Inspirace pro všechny lidi dobré vůle

 Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"                                                                                                               

                                                                                                          Mahatma Gandhi

Vážení přátelé,

ŽÁDOUCÍ ZMĚNA VE SPOLEČNOSTI NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ JEDNOHO ČLOVĚKA, ALE NÁS VŠECH.

NEZAHOĎME  PŘÍLEŽITOST ZAČÍT NOVOU ETAPU K LEPŠÍMU USPOŘÁDÁNÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH V NAŠÍ ZEMI.


 

Vážení přátelé,

máme pro Vás

PoselstvÍ

A

ZPRÁVY

URČENÉ

 NÁM VŠEM

Na demonstracích v Praze 15. a 16.3.2012

promluvil  také i  Hördur Torfason,

písničkář a básník, který se ve svých dílech

snaží nést poselství pro všechny lidi.

 

Poselství z Islandu zní:

NEBOJTE SE PROJEVIT SVŮJ NÁZOR,

PROTOŽE I JEDEN JEDINÝ ČLOVĚK

 DOKÁŽE ZMĚNIT

ZABĚHNUTÝ  POŘÁDEK,

STAČÍ JEN CHTÍT !

Pojďte si poslechnout, jak se mu to povedlo.

Pojďme se nechat inspirovat v tomto čase proměn …

Pojďme nenásilně

a svobodně vyjádřit svůj názor na současný stav řízení

České republiky!

JDE O NÁS !

Svou účastí vyjádříme podporu žádoucím změnám.

Spojme své síly a dokažme,

že žádoucí změnu můžeme uskutečnit!

ZMĚNA JSME MY !

Sdělte to všem dalším, co znáte !

Poslechněte si poselství

na DVD

ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012

a

níže

SPOLEČNĚ PÍŠEME DĚJINY !

 

1. ISLANDSKÁ REVOLUCE  2008 -2012

   Výňatek z dopisu od přítele Hörðura Torfasona z 24.10.2012

Před čtyřmi lety, 11. října 2008, jsme tady na Islandu začali protestovat proti situaci, která zde nastala, když zkrachovaly naše banky. Ale naši vládní představitelé nám okamžitě řekli, abychom byli zticha a nezasahovali do záležitostí, kterým nerozumíme. Vláda nám sdělila, že si s tímto problémem poradí a že je všechno pod kontrolou. Tvrdilo se nám mnoho let, že jsme jedním z nejbohatších národů na světě, ale náhle jsme stáli tváří v tvář bankrotu.

My lidé jsme však politikům neuvěřili. Začali jsme protestovat a klást požadavky a vysvětlení.

V těchto posledních čtyřech letech se nacházíme téměř nepřetržitě v šoku, protože si postupně uvědomujeme, k jak rozsáhlé korupci, lžím, podvodům a krádežím zde dochází již desítky let.

Naše bohatství se systematicky rozkrádá a co nám zůstane, jsou pouze obrovské dluhy. Celé měsíce jsme z dobrých důvodů stáli a pokojně a systematicky protestovali a tlačili jsme na politiky.

Vznesli jsme tři požadavky:

1. Rezignace vlády.

2. Rezignace vedení Národní banky.

3. Rezignace vedení Dozorčí monetární rady.

Naším základním požadavkem bylo, aby byla v blízké budoucnosti přijata nová ústava.

V únoru 2009 byly všechny tři požadavky splněny. Dostali jsme novou vládu a my protestující jsme se snažili, aby se na požadavek nové ústavy nezapomnělo.

Minulou sobotu, 21. října 2012, jsme konečně měli ohledně návrhu nové ústavy referendum.

Takže teď víte, že změnit společnost je skutečně možné, chce to pouze čas, vytrvalost, solidaritu, plánování, informace, zkušenosti a systematické mírumilovné demonstrace!

Sdílejme a pečujme!

Mnoho štěstí!

Hörður Torfason

******************************************************

Komentář

Hördur Torfasson inicioval změnu poměrů na Islandu, je nejen umělcem, ale také bojovníkem za svobodu

a především člověkem, kterému se začalo zajídat žít v zemi rozkladu.

Nenásilným způsobem změnil zaběhnuté pořádky. Vstoupil do budovy parlamentu s kytarou v

ruce a řekl svůj názor.

Tím otevřel komunikační kanál, jehož prostřednictvím mohli občané toužící vyjádřit svou

nespokojenost z propadu, který země zažívala, říct nahlas, co si mysleli. Dodal lidem odvahu

ke změně a obyvatelé odmítli zaplatit dluhy, které vláda vytvořila.

Následující den se desítky lidí shromáždili u parlamentu a volali po předčasných volbách a

nové ústavě.

Svých cílů nakonec dosáhli a Island se pomalu zvedá ze dna, do kterých ho uvrhlo nečestné

zacházení a touha po moci a penězích.


Chronologie událostí z Islandu, 2008-2010

 Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které mohou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.

 Média nás zásobovala do posledního detailu o nepokojích v Egyptě a Libyi. Mlčela však o revoltách a příkladné ukázce občanské revoluce, která se odehrála před dvěmi lety na Islandu, kde občané donutili odstoupit vládu a přepsat ústavu.

 Právě proto, že případ Islandu je modelem občanské revoluce, byl tento případ ututláván. Cenzura revoluce na Islandu je nejlepším důkazem jak se zachází s informacemi, které můžou být nebezpečné pro politickou a ekonomickou elitu.

 Na Islandu lidé rezignovali na jakoukoliv podobu vlády, velké banky byly znárodněny a bylo rozhodnuto, že lidé nezaplatí dluhy, které vytvořili politici, protože je to problém špatné finanční politiky, ne lidí.V nové ústavě bylo zakotveno, že občan je hlavním politickým protagonistou, nikoliv politik. Island je v současnosti nejlepším příkladem mírové a důstojné reakce veřejnosti proti této moci, která dovedla zem i celý svět ke krizi. 

 Islandský model, který ukazuje, že politici musí mít strach z reakce lidí,pakliže nebudou jednat ve prospěch nich. Ne ale strach o život ale o svoji kariéru.

Umlčená fakta o Islandu:

* V roce 2008 byla znárodněna největší banka.

* Měna se zhroutila, trh pozastavil svou činnost.

* Země zkrachovala.

 Rok 2009

* Obrovské protesty před parlamentem, lidé donutí k rezignaci předsedu vlády a celý jeho vládní blok.

* Politici volají po splacení dluhu vůči Británii a Nizozemsku a to ve výši 3.500 milionů eur, což je částka, kterou má zem zaplatit v příštích 15 letech s 5,5% úrokem.

 Rok 2010

* Lidé jdou do ulic a vybojují si zákon o obecném referendu. V lednu 2010 ho prezident odmítne ratifikovat, a oznámil, že ho bude konzultovat s EU.

* Lidé jdou znovu do ulic. V březnu se koná referendum, jehož výsledek je, že 93% lidí odmítne zaplatit dluh vůči Británii a Holandsku.

* Vláda byla donucena k tomu, aby zahájila vyšetřování, které má vyřešit právní odpovědnosti státních představitelů za krizi. 

* Dojde k zatčení několika vedoucích bankéřů a manažerů. Interpol vydal rozkaz a všichni zúčastnění bankéři opouštějí zemi.

* Lidé dávají dohromady novou ústavu, která není kopií dánské ústavy jako to bylo doposud.

* Ústavodárné shromáždění složené z lidí přímo volených lidmi zahájilo svoji činnost v únoru 2011 a předložilo návrh ústavy na základě konsensu a doporučení. Musí být schválena parlamentem, který byl vytvořen po nových volbách. Toto je stručná historie islandské revoluce: odstoupení celé vlády, znárodňování bank, obecné referendum, uvěznění odpovědných lidí za krizi a přepsání ústavy přímo občany.

 Co se stalo na Islandu bylo pozorováno politiky jako je Merkelová, Sarkozy, Cameron, Zapatero, Berlusconi a další a vyhodnoceno jako nebezpečné pro jejich zkorumpovaný systém. Bojkot informací o Islandu byl striktně dodržován tisíci novináři v rámci veškerého korporátního tisku, rozhlasu a televize.

Masmédiím vládní vyjednávači údajně nabídli i v některých zemích daňové úlevy výměnou za mlčení. Ale přesto přese všechno se islandská revoluce šíří po celé Evropě.Postavila se tomuto zkorumpovanému a neudržitelnému systému a dává světu lekci z opravdové demokracie. Po celém světě bude známa a oceňována, dříve nebo později, a to navzdory vládě politických a ekonomických elit, které zapříčinily celosvětovou krizi.

 Touha po svobodě nezná hranic!

Přeložil Rudolf Černý z http://www.votoenblanco.com/

9. červen 2011  Prosím sdílejte.

.............................................................................................

Odkazy 

* Wikipedie ISLAND http://cs.wikipedia.org/wiki/Island

* Webstránky Hördura i jeho písničky na netu jsou zde:http://hordurtorfa.com/

*  Písničky http://www.gogoyoko.com/#/artist/hordurtorfa

   je možno se zdarma zaregistrovat a pak poslouchat celý playlist

         http://www.youtube.com/watch?v=z6m-B6A3TV8&feature=related

**********************************************************************

Dokumentární videa mapující revoluci a vývoj na Islandu

 *Hörður Torfason Interview. June 2011. Greek Subs. on Vimeo http://vimeo.com/25824717

   *Titulky v češtině se zapínají tlačítkem CC v dolní liště přehrávače youtube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Video: Jak Island svrhl banky

 

Přepis videa:

Reportér: Až dosud je jediným kousíčkem naděje pocházejícím z této Davoské konference prezident Islandu, který stojí vedle mě, Olafur Ragnan Grimson.

Pane prezidente, proč jste takovým majákem naděje? Proč Island přežil to, v čem Evropa selhala? Co děláte jinak?

Prezident: Myslím, že to překvapuje hodně lidí. Před čtyřmi lety jsme byli příkladem selhavšího finančního systému číslo jedna, ale  teď jsme zase v zotavení, s ekonomickým růstem a s velice nepatrnou nezaměstnaností. A já si myslím, že tím hlavním důvodem je to, že jsme byli dostatečně moudří, že jsem si uvědomili, že tohle je také fundamentální sociální a politická krize.                                                                                                                                                    A po tom všem jsme nepostupovali podle tradiční, převažující ortodoxie Západního světa posledních 30 let.

Zavedli jsme kontrolu měny, nechali jsme banky zbankrotovat, poskytli jsme pomoc chudým a nezavedli jsme zbídačující opatření v tom rozsahu, jaký vidíme v Evropě. A výsledkem je po čtyřech letech to, že Island se těší z pokroku a zotavení, což je velice odlišné od ostatních evropských zemí, které utrpěly finanční krizí.

Reportér: Co ale vaše politika nechat banky padnout? Fungovala by i ve zbytku Evropy?

Prezident: Myslím, že ano. Protože se často lidí ptám, proč považujeme banky za něco jako posvátné chrámy moderní ekonomiky, proč nejsou banky něco jako aerolinie, telekomunikační společnosti aj., kterým se dovoluje, aby zbankrotovaly, když se chovaly nezodpovědným způsobem? Ta teorie, že musíte vykoupit banky z dluhů, je teorií o tom, že bankéři si užívají svého vlastního zisku z úspěchu a pak nechají obyčejné lidičky, aby nesli břemeno jejich selhání přes daně a zbídačujících opatření. A lidé v souladu s demokratickou linií tohle dlouhodobě neakceptují.

Reportér:Ale tady v Británii do velkém míry závisíme na finančním sektoru, ne?

President:Tohle je zajímavá otázka, protože jednou z věcí, o které jsme se z kolapsu bank na Islandu poučili, je to, že islandské banky stejně jako britské, americké a další banky jsou high-tech společnosti, které najímají inženýry a matematiky, počítačové vědce.

A pak když padly, tak inovativní části naší ekonomiky, high-tech sektor, IT sektor ve skutečnosti začaly rozkvétat. Ty si v posledních třech letech vedly daleko lépe, než kdykoliv před tím.

Poučení z toho tedy ve skutečnosti je, když chcete, aby se vaše ekonomika stala konkurenceschopnou v inovativním sektoru 21. století, tak je silný finanční sektor, který z těchto sektorů odebírá talenty, a to i když je to úspěšný finanční sektor, ve skutečnosti špatnou zprávou, když chcete aby vaše ekonomika byla konkurenceschopnou v oblastech, které jsou doopravdy obory 21. století, v informacích, inovacích, technologiích a v IT.

Reportér: Pane Grimsone, opravdu vám velice děkuji.

Prezident: Děkuji mnohokrát.

          Překlad: Miroslav Pavlíček Zdroj AC24

*********************************************************************************


2.ISLANDSKÁ POKOJNÁ REVOLUCE V ČR 2012

 JAK SE DĚLÁ REVOLUCE  Další rozhovor HORDUR TORFASON  ze 16.3.2012   ZDE (zatím jen přes Internet explorer)

 

Další záznamy ze 17.3. 2012 jsou zde de  


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


3. DVD ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012

        Inspirace pro všechny lidi dobré vůle

   DVD umožňuje v kruhu přátel si vyposlechnout zkušenosti a podněty písničkáře a básníka   

   Hördura Torfasona,   který zahájil a úspěšně vedl revoluci na Islandu.

    Ve svých dílech se snaží nést poselství pro všechny lidi.

    DVD obsahuje videozáznamy projevů na demonstracích v březnu 2012 v ČR a SR a

    poskytnuté rozhovory panem Hördurem Torfasonem v ČR v roce 2012.

   Podrobné informace o obsahu DVD a možnost získání DVD naleznete zde


4. TEXT NÁVRHU NOVÉ ÚSTAVY ISLANDSKÉ REPUBLIKY

 4.1.NÁVRH Nové ústavy Islandské republiky byl vytvořen za účasti všech občanů a ve finále

 25 ti vybranými odborníky.

Preambule 

My, lid Islandu, chceme vytvořit společnost s rovnými příležitostmi pro všechny.(1)        Náš různorodý původ obohacuje celek a společně jsme odpovědni za dědictví generací, za zemi a dějiny, přírodu, jazyk a kulturu.

Poznámka 1. Doslova: …kde má každý místo u stejného stolu.

 Island je svobodný a svrchovaný stát, který stojí na úhelných kamenech svobody, rovnosti, demokracie a lidských práv.

Vláda musí pracovat pro dobro obyvatel země, posilovat jejich kulturu a respektovat různorodost lidského života, krajiny a biosféry.

Přejeme si prosazovat mír, bezpečnost, blahobyt a štěstí v současnosti i pro budoucí generace. Předsevzali jsme si pracovat s jinými národy v zájmu míru a respektu k Zemi a k celému lidstvu.

V tomto světle přijímáme novou Ústavu, nejvyšší zákon země, který je závazný pro všechny.

 

S úplným textem návrhu nové ústavy se můžete seznámit zde

4.2.Kulatý diskuzní stůl z pravidelného cyklu Café Liberték na výstavě Mody demokracie.


5. INFORMACE O ZKUŠENOSTECH Z ISLANDU V MEDIÍCH:

1.Islandská revolúcia a jej inšpirácie pre slovenskú spoločnosť  

 http://www.protiprudu.org/islandska-revolucia-a-jej-inspiracie-pre-slovensku-spolocnost/#more-653 

2. Revoluce na Islandu. Odborář vypráví o krachu a svržení vlády rar-vypravi-o-krachu-a-svrzeni-vlady-206013

3.  Island vyhlásil nezávislost na mezinárodních bankách http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/Articles/885-island-vyhlasil-nezavislost-na-mezinarodnich-        bankach.aspx

 4. Island – mocní se ho bojí       http://www.na-septande.cz/politika/island-mocni-se-ho-boji

5. Islandská krize a následná „revoluce“ – díl I. Co nám prezentovala oficiální česká média? 

                                                        http://www.biotronik-suchankova.cz/ISLAND_I_dil_a.pdf

 6. Politika přes internet a pěkně přímo. Na Islandu to zkoušejí, u nás to prý nejde

   http://www.parlamentnilisty.cz/zpravy/zahranici/pohled-jinam/Politika-pres-internet-a-pekne-primo-Na-Islandu-to-zkouseji-u-nas-to-

     pry-nejde-225855

 7.Island odmítá vnucované šetření

8.. Špičkoví ekonomové: Island to dělá dobře … A všichni ostatní to dělají špatně

9. Islandská revoluce - návod pro zadluženou Evropu

10. Video: JAK ISLAND SVRHL BANKY

11..Soud podržel Island ve sporu s Británií a Nizozemskem

12. Island; o čom média mlčia. Blog - Jozef Kurty (blog.sme.sk)

13. sep. 2011 ... Toto je skutočne podstatné. Čo sa dialo a deje na Islande?

14. Islandský prezident v Davosu: Nechte zkrachovat banky

http://orgo-net.blogspot.cz/2013/02/islandsky-prezident-nechte-zkrachovat.html#morehttp://jozefkurty.blog.sme.sk/c/275565/Island-o-com-media-mlcia.html

15. Island porazil Unii: Dluhy zaplatí banka   Tisk Email
Napsal uživatel AC24   
Středa, 30 Leden 2013 11:11

Naprosté vítězství“, tak hodnotí list Frettablaðið verdikt Soudního dvora Evropského sdružení volného obchodu (ESVO), který ve sporu mezi Islandem a Evropskou komisí rozhodl ve prospěch Reykjavíku.

Komise žalovala Island proto, že podle ní neměl v roce 2008, kdy zkrachovala největší soukromá banka v zemi Landsbanki, odmítnout vyplatit nizozemským a britským klientům banky Icesave, internetové pobočky Landbanki v Nizozemsku a v Británii, jejich vklady.

Návrh vyplatit peníze zahraničním klientům, o němž islandská vláda předběžně jednala s Haagem a Londýnem, zamítli Islanďané v referendu.

„Soud rozhodl, že Island neporušil evropské předpisy o ochraně bankovních vkladů, protože se nevztahují na případ vážného selhání celého systému,“ píše list. V roce 2008 se zhroutil celý islandský bankovní sektor. Navíc, jak vysvětluje ve Financial Times právník Michael Waibel, se soud přiklonil na stranu Islandu v právní a politické otázce, která případ Islandu dalece překračuje: je stát, respektive měl by být stát odpovědný za záruky svého systému pojištění bankovních vkladů?

Co se týče Evropské komise, „neumí prohrávat“, poznamenává pařížský hospodářský deník Les Echos. Brusel se podle něj domnívá, že vkladatelé musejí být pojištěni, ať se děje, co se děje, i v případě selhání celého systému. Je to otázka, kterou by se měl v době, kdy probíhají jednání o harmonizaci evropských systémů pojištění vkladů, vážně zabývat.

16.Island odmítá vnucované šetření

17.Maďarsko následovalo příklad Islandu, zametlo s bankstery a korporátními gangstery

18. Bůh požehnal Islandu? Ne, jednoduše zvítězila revoluce a zdravý rozum

          http://www.exilovenoviny.cz/articles/2013/01/30/buh-pozehnal-islandu-ne-jednoduse-zvitezila-revoluce-zdravy-rozum

19. Lepší hororový konec, než horor bez konce

Učebnicový příklad boje s krizí předvedl v minulých letech Island. Jedna z prvních evropských zemí, která čelila existenčním problémům krize. Zdánlivě složité řešení bylo přitom velice jednoduché. Racionální a rázná opatření mohou posloužit jako inspirativní příklad jižanským ekonomikám, jejichž bolest ani po letech neutichá.

Pro připomenutí situace, Island a potažmo jeho bankovní sektor zažíval od počátku století silný rozmach. Aktiva tří největších Islandských bank vzrostla od roku 2004 pětinásobně. Stejným tempem rostlo i zadlužení, které na vrcholu krize činilo 61 mld USD, více než pětinásobek ročního HDP Islandu. Propuknutí krize uvrhlo bankovní sektor a potažmo celou ekonomiku do insolvence.

Ozdravný proces

Island představuje učebnicový příklad řešení krize. Stačí použít zdravý rozum a ochotu přijmut bolestivá opatření, vlastnosti na hony vzdálené mnoha politikům. Vláda byla přinucena odstoupit, následovalo lidové hlasování k řešení situace a vyhlášení nových voleb, znárodnění bankovního sektoru probíhalo při současné garanci vkladů v domácí islandské koruně, následně byla přijata nová ústava a reformován finanční sektor, aby se zabránilo opakování situace. Zahraničním investorů, kteří při honbě za vysokými výnosy nesmyslně financovali aktivity islandských bank bylo popřáno sbohem a oznámeno, že jejich vklady nebudou vyplaceny.

Islandská koruna zkolabovala, inflace prudce vzrostla a ekonomika strmě klesla. Tento proces ale přinesl potřebné a zdravé očištění. Strmý pád nahradila postupná stabilizace a obratu trendu. Obchodní bilance, jeden z indikátorů mezinárodní konkurenceschopnosti ekonomiky, vyústila v obrovský přebytek. Od konce devadesátých přitom téměř nepřetržitě vykazovala záporné hodnoty. Inflace časem taktéž klesla, úrokové sazby se normalizovaly, nezaměstnanost se snížila z 9 na 5%. V roce 2012 je Islandu předpovídán zdravý růst HDP 2,9%. Po přítomnosti dohledu Mezinárodního Měnového Fondu není ani stopy a zbývající část dluhů bude splacena v následujících několika letech. Ukázkový příklad pro Evropu?

Neutuchající bolest

Příčin krize v Evropě je mnoho. Od společné měny euro, přes špatnou integraci ekonomik Eurozóny, po patologickou neschopnost politiků. První příčina, společná měna, hraje v současné situaci zásadní roli. Přes mnoho nesporných výhod přináší i značný handicap - ztrátu autonomní měnové politiky. Zjednodušeně řečeno možnost přirozeného oslabení domácí měny, opětovného rebalancování ekonomiky a získání konkurenceschopnosti tak, jak tomu bylo v případě Islandu. Zatímco Německo si plnými doušky užívá výhod relativně slabého eura a jeho obchodní bilance vykazuje rekordní přebytky, pro perifererní ekonomiky je kurz příliš silný a musí si si tak procházet bolestivějším procesem opětovného získání konkurenceschopnosti.

Nezaměstnanost v některých periferních zemích dosahuje 25%, u mladé generace dokonce 50%, průmyslová produkce zatím nenašla dno, vysoké vládní deficity přetrvávají, sociální nepokoje a stávky jsou na denním pořádku. Katalánsko touží po samostatnosti a Řecko se již smířilo s nekonečným bojem mezi rozpočtovými škrty a bolestí, které je ještě schopno unést. Nebylo by v této situaci lepší zvolit cestu ustoupení od eura, oslabení domácích měn, odpisu současných dluhů a nového začátku s čistým štítem? Druhá stejně důležitá otázka: Poučili jsme se? Došlo k odstranění příčiny krize? Odpověď nechám již na čtenářích.

Případ Islandu není ojedinělý. Ironií osudu je, že uplynulo právě dvacet let od doby, kdy si Švédsko prošlo velmi podobnou krizí jako Eurozóna. Švédové okamžitě a bez náhrady znárodnili všechny problémové banky, masivně zdevalvovali svoji měnu a provedli zásadní strukturální reformy, které nastartovaly dvacetiletý růst. Banky pak stát uvedl s tučným ziskem zpět na burzu. Dnes byste jen stěží hledali vyspělejší a konkurenceschopnější stát v Evropě než Švédsko.

Jedno německé přísloví říká „lepší hororový konec, než horor bez konce“. Jakožto optimista věřím, že Evropa nakonec krizi překoná. Ať již s eurem nebo bez. Oba scénáře jsou pravděpodobné a je nutno s nimi počítat. Ponaučení je třeba aplikovat v běžném životě i v investiční rozhodování. I sebevědomý François Hollande dávno pochopil, že finanční trhy potřebuje víc, než ony potřebují jeho. A pokud někdo bude trestat politiky za špatná rozhodnutí, budou to právě finanční trhy.

Autor: Petr Cimala, Člen investičního výboru Charles Bridge Global Macro Fund
http://www.chbridge.com/


20. Je jaká je

                                ČRo 2 - Praha (Dvojka)
      
20.2.2013 11:03 Závěrečnou hodinu dopoledního vysílání jsme zakončili ve společnosti jednoho z nejrespektovanějších ekonomů u nás. Moderátorka Martina Kociánová hostila Pavla Kohouta. Přehrát Stream Stáhnout Podcast

21. Island vyhrál soudní proces proti zahraničním bankám

http://news.e-republika.cz/article1429-Island-vyhral-soudni-proces-proti-zahrani-nim-bankam&comzone=show#threadId164

22. Island: Cesta za kulturním zázrakem (22 březen 2013)

Místo úsporných opatření se Island rozhodl zavést sérii reforem zaměřených na oblast kultury. Díky uměleckému „Novému údělu“ se z tohoto sektoru stal druhý nejsilnější motor hospodářského růstu, který zemi přináší miliardu eur ročně. S nezaměstnaností na úrovni 5,7 % a 3% růstem HDP Island ukazuje, že řešení existují.Více

http://www.presseurop.eu/cs/content/article/3575101-cesta-za-kulturnim-zazrakem

23.Dluhová krize: Island je naší moderní utopií (23 prosinec 2011)

Islanďané prostřednictvím referenda odmítli záchranu svých bank a splacení zahraničního dluhu. Dokázali tím, že je možné se vzepřít zákonům kapitalismu a vzít osud do svých rukou. Více http://www.presseurop.eu/cs/content/article/1321781-island-je-nasi-moderni-utopii

24.Udělají piráti z Islandu ráj novinářů?

Islandská pirátka: Novinářům a vydavatelům nabídneme největší možnou ochranu svobody projevu a investigativní žurnalistiky na světě.

http://www.ceskapozice.cz/zahranici/svetove-udalosti/udelaji-pirati-z-islandu-raj-novinaru?utm_source=newsletter&utm_medium=mail&utm_campaign=ns_cnt_sp

25.Rozsudky vězení pro bankéře, další lekce světu od Islandu.

Island místo aby před sebou dál kopal mrtvolu problému a vytvářel zombií národ, tak srazil do bankrotu svůj kapitálově nepřiměřený bankovní debakl a přesměroval pomoc jinam, čímž se pomalu ale jistě na rozdíl od zbytku Západního světa vyhrabal ze své vlastní krize (i přes kapitálovou kontrolu a utrpení mnohých), a to na rozdíl od zbytku Západního světa, který se uchýlil k ignoranci a udržování status quo. Teď však, jak hlásí Guardian, poučil Island svět další lekcí – islandský soud totiž odsoudil čtyři bývalé bankéře Kaupthing do vězení za manipulace trhu. (13.12.2013)

http://www.nwoo.org/view.php?nazevclanku=rozsudky-vezeni-pro-bankere-dalsi-lekce-svetu-od-islandu&cisloclanku=2013120071

***************************************************************************************

26.VÝSTAVA MODY DEMOKRACIE 14. 11. 2014 - 16. 3. 2015

CENTRUM SOUČASNÉHO UMĚNÍ DOX

Otevírací doba         Orientační plán


Po: 10.00 – 18.00h
Út: zavřeno
St a Pá: 11.00 – 19.00h
Čt: 11.00 – 21.00h
So a Ne: 10.00 – 18.00 h
Pokladna: +420 295 568 123 Během státních svátků máme otevřeno (pokud nepřipadá na úterý). Prostory centra DOX jsou bezbariérové.

Kde nás najdete DOX Poupětova 1, Praha 7 Zobrazení na mapě

Tram: 12, 14, 24
- zastávka Ortenovo náměstí

Metro: linka C
- zastávka Nádraží Holešovice


 
Masivní sledování a mizející soukromí, úspěchy populistických politiků a návrat autoritářských režimů v Evropě i jinde ve světě. Zažíváme v posledních letech ústup demokracie? Dochází po dlouhodobém šíření demokracie k opačnému vývoji?

Výstava Mody demokracie vychází z přesvědčení, že už samotné postavení této otázky je formou účasti, zájmu a péče, bez nichž demokracie nemůže dlouhodobě fungovat. Výstava stojí na myšlence, že další vývoj demokracie i její samotné přežití v globálním světě závisí na vzájemném respektu sdílených hodnot i odlišných kulturních tradic v regionech, národních státech i v mezinárodním společenství. Vybraná díla a projekty představují inspirativní příběhy demokracie na jednotlivých úrovních – městské čtvrti, města, velkoměsta, autonomní oblasti, malého a velkého státu, nakonec i v globálním měřítku.

Proto výstava předkládá příklady metod a praxí demokracie nejen z Evropy a Severní Ameriky, ale také z dalších geografických a kulturních oblastí (Jižní Amerika a Asie). Ukazuje tak, jak lokální demokratickou praxi dnes formují globální trendy a naopak, čímž přispívá i k současné diskusi o pojmu nadnárodní a transnárodní demokracie. Na výstavě jsou zastoupena jednotlivá umělecká díla i celé soubory prací různých autorů včetnědokumentace krátkodobých i dlouhodobých projektů, na nichž umělci spolupracují v konkrétních lokalitách s tamními komunitami.
 

Podle tématu a geografie je výstava členěna do 8 oddílů,přičemž Evropu zastupují příběhy demokracie ve 3 zemích – v České republice (umělecké projekty jako občanské iniciativy v Ústí nad Labem), v Itálii (soužití 3 etnických skupin v autonomní oblasti Jižní Tyrolsko) a na Islandu (pokus o vytvoření nové ústavy demokratickou cestou).

VÍCE ZDE

************************************************************************************************************************

27.Kulatý diskuzní stůl 25. 1. 2015| 16h Café Liberté: Tvorba ústavy na Islandu a v ČR – kulatý diskusní stůl, :

**********************************************************************************************************************

28.DOKUMENTÁRNÍ FILM O DEVÍTI LIDECH OBŽALOVANÝCH Z NAPADENÍ ISLANDSKÉHO PARLAMENTU 2008 - Ge9n

                                                                                                                                                                                                                                                           

 

REŽIE: Haukur Már Helgason. Reykjavík 2011. This copy is free for any private and communal screening, but no commercial enterprises, events, TV-distribution or such. Please contact the author at okeden.com before any public screenings.

ISLAND: http://www.tvnoe.cz/vyhledavani.html?query=island&page=1

http://peoplescongress.org
http://progressiverevolution.org
http://peoplesconvention.ushttp://kellygerling.com
http://kellygerling.net
http://kellygerling.org
http://mediation-seattle.com

************************************************************************************************************             

ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST" ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                           ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                       KNIHY :  LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď 

                              TEORIE DEMOKRACIE   CO neSMÍTE VĚDĚT  RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY

                       VŠECHNO JE JINAK     MAGNETOTERAPIE  LNĚNÝ OLEJ

               VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ DOBA JEDOVÁ 2 

                                  JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  

    Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012 - 2013  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena