ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 08/2010

                                              Téma: HARMONIE Klikněte pro bli??í informace- JAKO DOKONALOST SVĚTA A ZROZENÍ SVĚTOVÉHO MÍRU


Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"                                                                 

                                                           Mahatma Gandhi

Krása života je všude kolem tebe. Otevři své oči a pohleď na ni, vstřebávej ji, oceňuj ji, odrážej ji a staň se její součástí. Budeš-li očekávat nádheru, uvidíš ji; když však očekáváš, že uvidíš ošklivost, bude tomu tak.

Volba je vždy tvá. Napij se zhluboka z pramenů krásy, a začneš ji odrážet, protože co je v tobě, odráží se navenek.

Jsi jako zrcadlo; nemůžeš skrýt, co je v tobě, jakkoliv silně se o to budeš snažit, protože co je v nitru, nelze zadržet. Dříve či později se to samo projeví navenek; nech tedy vše volně plynout a nikdy se nesnaž tento proud zastavit.

Povznes své vědomí a budeš schopen vidět krásu ve všem a v každém. Uvidíš všude Můj odraz, protože Já jsem krása, harmonie a dokonalost. Nauč se projevovat tuto krásu a harmonii ve všem, co myslíš, říkáš a děláš.
 

                                                                  (Eileen Caddyová:Otevírání dveří do nitra)

"Plnost života spočívá ve snění a naplňování nemožných snů"

                                                                (Sri CHINMOY)      

 Vážení přátelé,

        Nádherný prožitek sounáležitosti s lidmi celého světa, jednoty stvoření a harmonie mne vedl k napsání tohoto zpravodaje. Jeho cílem je ukázat, že i v současném rozbouřeném světě i v proudu neustálých změn vyvolaných transformací, jsou lidé, kteří přinášejí vznešené ideály života a sounáležitosti a také příležitosti pro každého z nás, abychom se je pokusili promítnout do našeho každodenního života. Tentokrát zasílám k informaci výběr informací, které mohou posloužit k zamyšlení nad tím jak povznést své vědomí k vidění krásy, harmonie a dokonalosti.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Informace mohou podpořit volbu k naší smysluplné  společné budoucnosti.

Lásku a dobro všem přeje Ruda Vondřich  

                          Následují témata k přemýšlení - Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete jej dál


1.UMĚNÍ HARMONIE - výstava díla Sri Chinmoye v Praze

185.jpgDne 10.6.2010 jsem se na základě pozvání zúčastnil slavnostního večera, který se konal pod záštitou vážené osobnosti českého kulturního a uměleckého života, paní Medy Mládkové. Večer dobré vůle věnovaný vznešeným ideálům života a lidské sounáležitosti se konal u příležitosti  zahájení výstavy jedné z kolekcí originálů uměleckých prací Sri Chinmoye.(1931 - 2007). Vystavovaná sbírka představuje autora jako umělce, který vytvořil vlastní originální styl s názvem "Jharna-Kala". Zdrojem tvůrčí inspirace tohoto meditativního "Fontánového umění" bylo hluboké ticho kontemplativního vědomí.

Večer proběhl od 18.00 do 19.00 hod. ve  Velkém  sále  Novoměstská radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2. Pořadateli večera byly: JHARNA-KALA FOUNDATION , SRI CHINMOY CENTRE a Jharna-Kala Art Foundation ČR.

Večera se zúčastnily významné osobnosti kulturního, politického a diplomatického života. Pozváni byli i všichni ředitelé galerií z Prahy. Součástí programu večera byly videoprojekce: Sri Chinmoy, kandidát Nobelovy ceny míru 2007, Fontánové umění a "World Harmony Run (SVĚTOVÝ BĚH HARMONIE)." Během večera byli představeni běžci evropské štafety "Světového běhu harmonie" a zároveň oceněné osobnosti cenou "Torch Bearer Award". V programu večera vystoupil  dechový soubor "Bohemian Brass" a zazněl koncert dívčího souboru "Agnikana". O konteplativním umění Sri CHINMOYE promluvil jeho přítel, sochař Kaivala Torpy z Velké Británie.

V závěru večera paní Meda MLÁDKOVÁ pozvala všechny přítomné ke shlédnutí výstavy a k pohoštění. V upomínku na slavnostní večer všichni účastníci obdrželi dárkovou taštičku, v níž jsme nalezli růži, perníkové srdce, brožurku o Světovém běhu harmonie  a "Kapky moudrosti srdce III" - inspirativní aforismy pro každý den - jedná se o sérii dárkových karet. Autorem aforismů a kreseb "Ptáčků duše" je Sri Chinmoy, duchovní filozof a učitel meditace, který prostřednictvím poezie, hudby a umění vyjadřuje dobro ukryté v srdci každého člověka.

Doporučuji Vám navštívit výstavu a také stránky, které přibližují podrobněji obdobnou akci uspořádanou v Praze v roce 2088 zde


2.SVĚTOVÝ BĚH HARMONIE - HARMONIE ZAČÍNÁ U KAŽDÉHO Z NÁS

WHR-1World Harmony Run, (Světový běh harmonie) je nejdelší štafetový běh s hořící pochodní, jehož cílem je rozvíjet mezinárodní přátelství a překonávat kulturní, národnostní a politické hranice mezi lidmi. Běžet s pochodní může každý nebo ji na chvíli podržet a vyjádřit své přání i pro ostatní, tak jako mnoho významných osobností.

Světový běh harmonie je nesoutěžní štafetový běh, jehož cílem je posílit přátelství, dobrou vůli a vzájemné porozumění mezi lidmi a překonat přitom kulturní, národnostní a náboženské hranice. Od roku 1987, kdy jej Sri Chinmoy založil, navštívil běh více než 140 zemí. Běžci nesou symbol harmonie – hořící pochodeň, která putuje z ruky do ruky a nese v sobě přání a modlitby miliónů lidí pro svět míru, sounáležitosti a jednoty.

Každý z nás může udělat krok pro mír. Každý z nás může přispět k posílení pozitivních hodnot a k vytvoření šťastnějšího a míruplnějšího světa. To je poselstvím World Harmony Run.

V České republice se Světový běh harmonie koná pravidelně od roku 1991. Organizují jej sportovci a dobrovolníci z občanského sdružení World Harmony Run. Při  zajišťování běhu i doprovodných akcí spolupracují se zástupci měst a obcí, školami a místními organizacemi.

DOBRÁ VŮLE.....

Běh je možno uspořádat jen díky vstřícnosti, nadšení a podpoře jednotlivců, měst, obcí a organizací, které se na přípravě běhu podílejí. Nezištná práce a dobrá vůle mnoha lidí tak pomáhají udržet nekomerční charakter celé akce.

K běhu se může připojit každý - ať už s pochodní uběhne pár metrů či kilometrů, nebo si ji podrží a vloží do ní své přání pro míruplnější svět. Ke štafetě se tak každoročně připojí statisíce lidí, včetně řady známých osobností. Připojte se i vy!

Mezi ty, kteří se k Světovému běhu harmonie připojili, mimo jiné patří: Matka Tereza, Jarmila Kratochvílová a Nelson Mandela.

....PŘÁTELSTVÍ......

Běh přináší nejen příležitost setkávat se s lidmi jiných zemí, ale i lépe poznávat spoluobyvatele svého města nebo obce. Není k tomu třeba mnoho slov. Stačí si společně podržet pochodeň a pocítit sounáležitost a radost z toho, co nás spojuje - touha po míru a harmonii ve světě kolem nás.

Ve městech a obcích štafetu zpravidla doprovázejí místní sportovci, školní štafety dětí i náhodní kolemjdoucí. Pochodeň jménem obyvatel města nebo obce přijímají starostové a místní zastupitelé. Součástí běhu je také program pro školy a dětské domovy, zaměřený na rozvoj týmové spolupráce a zodpovědnosti každého z nás za vytvoření přátelských a harmonických vztahů v našem okolí.

.....HARMONIE

Harmonie mezi lidmi není vzdáleným snem. Všichni víme, že není vždy jednoduché řešit problémy harmonicky. Pokud ale dokážeme lidem okolo sebe nabídnout dobrou vůli svého srdce, je to velký krok k tomu, aby se tento sen stal skutečností.

Harmonie není věcí proslovů. Je věcí prožitku. Podržet na chvíli pochodeň, kousek s ní uběhnout a předat ji někomu dalšímu - tyto prosté věci jsou jednou z příležitostí, jak bezprostřední harmonii prožít.

"Dokážeš-li vytvořit harmonii ve svém hlavním životě,

tato harmonie se rozšíří do celého světa." -Sri Chinmoy

Harmonie má vzácnou schopnost zapomenout a odpustit. Jen v harmonii světa se může zrodit světový mír. Harmonie je dokonalostí světa.

 

V roce 2010 vede trasa World Harmony Run ze slovenské hranice do Německa ve dnech 4.-14. června. Můžete se připojit po dohodě s koordinátory kdekoliv na trase. V sobotu 5. června se uskutečnil speciální běh ze Zlína do ZOO Zlín u zámku Lešná pro rodiče s dětmi.

V sobotu 12. června jsem se zúčastnil etapy z Prahy na Říp, která byla určena pro běžce všech kategorií. Spolu s paní Danou Zátopkovou a mezinárodním týmem jsem se zúčastnil symbolicky alespoň části etapy běhu na ŘÍP.

World Harmony Run se stal partnerem programu UNESCO. Přečtěte si povzbuzující poselství prezidenta generální konference UNESCO,  Davidsona Hepburna, všem účastníkům World Harmony Run.

Trasa 2010     Poběžte s World Harmony Run z Prahy na Říp      Více zde    

3.PROGRAM HARMONIE 

= PROGRAM OBNOVY A HARMONICKÉHO ROZVOJE ŽIVÝCH BYTOSTÍ, JEJICH SÍDEL A JEJICH  ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ.

 Motto: Život je velká slavnost, na kterou jsme všichni pozváni,

               jen na nás záleží, jak harmonicky každý okamžik prožijeme.

Cílem  PROGRAMU je výchova občanů k převzetí odpovědnosti za své zdraví ve všech rovinách bytí a vytváření podmínek ke vzniku sítě center pro volný čas se specifickou náplní aktivit k vnější i vnitřní harmonizaci dětí i dospělých. Tím vytvoření podmínek ke vzniku osvícené společnosti, založené na předpokladu, že existuje základní lidská moudrost, která může pomoci rozřešit světové problémy.(Podrobněji viz oddíl - PROGRAM )

 Původní myšlenka Programu vznikala v letech 1967 až 1969. PROGRAM HARMONIE jsem na veřejnosti publikoval prvně v roce 1989.

 K propagaci, podpoře a vytváření podmínek k postupné realizaci PROGRAMU HARMONIE jsem v roce 1990 založil  AGENTURU HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM jako agenturu služeb pro volný čas.

Cílem činností AGENTURY je zejména nalézání odpovědí na otázky:

PROGRAM předpokládá postupně vznik sítě zdrojů – míst - studánek vody živé – pramenů poznání k nové kvalitě života, ze kterých se budou myšlenky k vytváření osvícené společnosti šířit. Mohou se jmenovat různě, avšak budou plnit úlohu KLUBŮ A CENTER  ROZKVĚTU HARMONIE. Předpokládám, že budou vznikat postupně z iniciativy občanů co nejblíže jejich bydlišti.

Tvůrce programu přináší základní  myšlenku, filosofii (jako cíl) - harmonie pro všechny  bytosti, jejich sídel i životního prostředí a směry, kterými se k tomuto cíli budeme blížit. Konkrétní náplň budeme tvořit a hledat všichni společně.

PROGRAM HARMONIE v současné době není žádný  hotový uzavřený systém ani společnost sama pro sebe a vlastní rozvoj svých členů, ale je to příležitost, kde ti  kteří hledají a mají již nějakou zkušenost či poznání budou hledat společně a vytvářet příležitost pro další lidi, kteří  ještě podobnou možnost poznání neměli. Je to otevřený prostor k tvůrčímu uchopení vlastního života a seberealizaci ve prospěch celku. Jde o to integrovat dosud roztříštěné úsilí řady jedinců i skupin,  do společného provázaného PROGRAMU na dobrovolné bázi.

Vlastní systém /skladba aktivit/PROGRAMU vzniká postupně během delší doby. Proto  prosím Ty z Vás, kteří se cítí osloveni touto myšlenkou a zejména ti z Vás, kteří máte již zkušenosti z tvořivé práce pro lidi, abyste se k nám připojili a začali společně s námi  rozvíjet základní myšlenku PROGRAMU.

V současné době provozuji v Praze - Karlíně CENTRUM ROZKVĚT HARMONIE č.1. Podrobnější informace o náplni centra jsou uvedeny  zde

První centrum, které se přihlásilo k naplňování myšlenek PROGRAMU a stalo se součástí vznikající sítě center je "CENTRUM MEZON" (MEditační ZOna) nedaleko Sedlčan. Centrum MEZON se otvírá veřejnosti dne 19.6.2010. akcí nazvanou "MEZONSKÉ SLAVNOSTI - 1." Pozvánku a přihlášku naleznete zde.

Více info o PROGRAMU naleznete zde a zde


. UPOZORNĚNÍ:   Novinky na webu rozkvet.cz- DVD O kapitalismu s láskou za 299,-Kč + balné a poštovné zde

INFODIETOU K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA  od 1.6. 2010 !


ŽIVÁ VODA k Vašemu dlouhému životu....k vaší harmonii    zde


NABÍDKA KNIH S MYŠLENKAMI JANA AMOSE KOMENSKÉHO  zde


 Jak bez finančních problémů  přežít v současném světě  a jak si vytvořit nezávislost?  Odpověď máme zde

                      Nová DVD  V novinových stáncích je možno od  13. 6. 2010 zakoupit DVD za 49- 69

                                   Carl Sagan: Cosmos - DVD 4   Vzkříšení dávných světů 3 - Hledání nesmrtelnosti

****************************************************************************************************************
PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře  

                                                                                NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí aktualizovaných zde: PŘEHLED  AKCÍ  


Předchozí zpravodaje naleznete zde

 
home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2010 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena