PŘÍLEŽITOST JE ZDE PRO VÁS PŘIPRAVENA PRÁVĚ TEĎ !

Program  HARMONIE, 

program na obnovu a harmonický rozvoj živých bytostí, 

jejich sídel a jejich životního prostředí

Objednejte si služby

PORADNY KLUBU ROZKVĚT - MOJE ŠŤASTNÁ RODINA

- místa pomoci LIDEM BEZ ROZDÍLU VĚKU K PODPOŘE NOVÉ KVALITY ŽIVOTA

Motto:

Život je velká slavnost na kterou jsme všichni pozváni.

Jen na nás záleží, jak harmonicky každý okamžik prožijeme.

Myšlenka – dát příležitost každému z nás zlepšit zdraví ve všech rovinách( tj. fyzické, duševní, duchovní a sociální), kvalitu i úspěch denního života a zmírnit negativní dopad lidských aktivit na okolní svět s velmi reálným předpokladem úspěchu vedla k formulování PROGRAMU HARMONIE.    

Jedním z osvědčených projektů, kterým jsou myšlenky PROGRAMU HARMONIE uváděny do života je projekt CENTRA PODPORY NOVÉ KVALITY ŽIVOTA.

K tomu, aby bylo možno předávat informace, zkušenosti, dovednosti a nabízet aktivity ke zlepšení zdraví, kvality a úspěchu v denním  životě, včetně zlepšení péče o životní prostředí, je připravena nabídka služeb První  PODPORY NOVÉ KVALITY ŽIVOTA s názvem "PORADNA KLUBU ROZKVĚT MOJE ŠŤASTNÁ RODINA" MÍSTO POMOCI LIDEM BEZ ROZDÍLU VĚKU -

K aktivnímu zlepšení  kvality života, tj.zdravotního stavu z hlediska fyzického, psychického, duchovního i sociálně společenského.

Cílem nabízených služeb je pomoci zájemcům hledat odpověď na otázky:

Jak žít aktivně déle, zdravěji, radostněji a tvořivě ?

Jak obnovit a zlepšit zdraví své a svých bližních ve všech rovinách bytí?

Jak zlepšit kvalitu, úspěch a radosti denního života?

PORADNA KLUBU ROZKVĚT- MOJE ŠŤASTNÁ RODINA  nabízí klientům zejména pomoc k:

- aktivní péči o zlepšení kvality života členů Vaší rodiny/Vašeho pracoviště) ve všech  rovinách bytí díky prohloubenému vědomému přístupu k životu,

- aktivní péči o zlepšení ekologického chování rodiny/pracoviště,

- úspoře výdajů na provoz domácnosti/ pracoviště,

- posílení finančního rozpočtu rodiny / zvýšení obratu pracoviště,

- setkávání s lidmi podobných zájmů při klubových aktivitách ve volném čase,

- rozšíření znalostí o zdravém životním stylu při osvětových i odborných vzdělávacích aktivitách.

PORADNA KLUBU ROZKVĚT- MOJE ŠŤASTNÁ RODINA poskytuje klientům záruku na:

*Vlídné přátelské přijetí v určeném čase

*Individuální přístup ke klientovi

*Dostatečný časový prostor k jednání

* Poctivé a slušné jednání s klientem

* Výhodné ceny nabízených služeb

PORADNA KLUBU ROZKVĚT- MOJE ŠŤASTNÁ RODINA nabízí pomoc zejména klientům, kteří

* mají zájem o prevenci- předcházení civilizačním chorobám

* potřebují „ pouze se svěřit“ se svými zdravotními problémy,

* potřebují psychickou podporu a pomoc,

* plánují početí dítěte a chtějí je uchránit od jedů v těle i psychice

* žijí v déle trvajícím stresu

* chtějí nalézt podporu k řešení chronických zdravotních problémů

* chtějí vylepšit svou ekologickou stopu

* chtějí uspořit náklady na provoz domácnosti /pracoviště

* chtějí získat peníze navíc do rodinného rozpočtu 

* chtějí trávit volný čas s lidmi podobných zájmů 

* chtějí rozšířit znalosti o zdravém životním stylu

PORADNA KLUBU ROZKVĚT- MOJE ŠŤASTNÁ RODINA a její spolupracovníci od klientů zejména očekávají:

· ochotu aktivně a trpělivě spolupracovat

                    · dodržování dohodnutých termínů návštěv

                                                                                                                                         

Ztotožňujeme se s pojetím, které je představeno zde

 Kvalita života, zdraví a nemoc

                                                                                                                                                                              

RYCHLÁ NABÍDKA HLAVNÍCH SLUŽEB CENTRA PODPORY NOVÉ KVALITY ŽIVOTA č.1.

  ROZKVĚT HARMONIE - CENTRUM PODPORY NOVÉ KVALITY ŽIVOTA - místo   pomoci lidem bez rozdílu věku

       vám  k nové kvalitě života

                      fyzického, duševního, duchovního a sociálního zdraví

            nabízí služby  s akreditacemi  zejména:                                       

 

1.   DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ  80% NEMOCÍ SE ZÁNĚTY - JAK SE ZBAVIT A VYLÉČIT

NEMOCÍ SE ZÁNĚTY SOUSTAV  Dýchací, oběhové, trávicí, vylučovací, rozmnožovací, opěrné, pohybové,kožní, nervové   METODOU DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ  HLOUBKOVOU MASÁŽÍ LOŽISEK ZÁNĚTŮ  zde 

   2. OZDRAVNÉ PROGRAMY VYUŽÍVAJÍCÍ DARŮ PŘÍRODY KE ZLEPŠENÍ ZDRAVÍ A KRÁSY  Konsultace v oblasti přírodní prevence chorob  a regenerace organismu-  podpora zdraví formou uvedení přirozených vnitřních rezerv  organismu do pohotovosti. Podpora při hojení a léčbě pomocí jedinečných ozdravných programů využívajících bio-organo-minerální komplex a archibakterii Mrtvého moře.    KLÍČOVÝ PLÁN  K OBNOVĚ A UCHOVÁNÍ MLÁDÍ, ZDRAVÍ, KRÁSY A RADOSTI NA DLOUHÁ LÉTA     

 3.METODA OZDRAVĚNÍ PERMANENTNÍMI  MAGNETY 

4. PRVKOVÁ ANALÝZA VLASŮ  -   dozvíte se o : 1.životosprávě (co byste měli jíst a kdy, v jakém poměru a množství, 2. přípravcích (jaké látky byste měli doplnit, jaké doplňky stravy užívat a proč, v jaké kombinaci, kdy přesně během dne), 3. svém organismu (k jakým onemocněním máte sklony, jak se jim vyhnout, jak podpořit svou léčbu)

 5. PULSNÍ MAGNETOTERAPIE -  léčebné soupravy k osobnímu i rodinnému domácímu použití  

 6.  METODY a KONZULTACE K  SEBEPOZNÁNÍ a OSOBNÍMU ROZVOJI více   

6. KONZULTACE KE ZLEPŠENÍ EKOLOGICKÉHO CHOVÁNÍ DOMÁCNOSTI ( zejména vodní filtry DIONELA,ekologické mytí, čištění, úklid, praní a zdravé světlo) více zde

8. ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB AJURVÉDSKÉHO LÁZEŇSKÉHO CENTRA     (Pouze 4 centra v Evropě a jedno z nich je u nás!  více zde

9..ZPROSTŘEDKOVÁNÍ SLUŽEB  TERAPIE AFT + ONE BRAIN   více zde

10..DOMÁCÍ WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT      a další služby   

                                                                                                                                                                                                   


PODROBNÁ NABÍDKA:

ZÁKLADNÍ "BUŇKA" PROGRAMU HARMONIE U VÁS DOMA =

RODINNÉ  DOMÁCÍ   WELLNESS HNÍZDO ROZKVĚT

NABÍDKA AKTIVIT V DOMÁCÍM WELLNESS HNÍZDU ROZKVĚT

ZÁKLADNÍ "STAVEBNÍ KAMENY" DOMÁCÍ PREVENCE A SEBELÉČENÍ

zde

A. ZLEPŠENÍ KVALITY FYZICKÉHO ZDRAVÍ

1.DOMÁCÍ SEBELÉČENÍ 80% NEMOCÍ SE ZÁNĚTY METODOU HLOUBKOVÉ MASÁŽE LOŽISEK ZÁNĚTŮ více


2. KLÍČOVÝ PLÁN ROZKVĚT HARMONIE  (PREVENCE, REGENERACE (OBNOVA) A UCHOVÁNÍI MLÁDÍ, ZDRAVÍ, KRÁSY A RADOSTI NA DLOUHÁ LÉTA)

KLÍČOVÝ PLÁN RH  je nová jedinečná forma pomoci na cestě ke zdraví, kráse a posílení těla i mysli odstraněním únavy a příčin chorob. Využívá jednak poznání příčin  nemocí (podle klasické medicíny, tak i z duchovního pohledu) , jednak odplavení jedovatých látek z buněk těla, přirozenou obnovu a oživení buněk doplněním životně důležitých živin účinnými, prověřenými přírodními jedinečnými ozdravnými programy nové generace pro třetí tisíciletí, které využívají darů přírody.

 Výrobky obsažené v  ozdravných programech mají atesty MZ ČR. Výrobky jsou přírodní, neobsahují deriváty ze zvířat a nebyly nikdy testovány na zvířatech. Posilují vitalitu, zvyšují obranyschopnost a imunitu a mobilizují skryté rezervy organismu. Osvědčily se též jako výborné podpůrné prostředky k léčbě civilizačních chorob. Chrání před nádorovým, virovým a jiným civilizačním onemocněním. Jsou vhodné i pro děti. 

NA ZÁKLADĚ OBJEDNÁVKY Vám vypracujeme adresný osobní ROZKVĚT HARMONIE KLÍČOVÝ PLÁN K OBNOVĚ A UCHOVÁNÍ MLÁDÍ, ZDRAVÍ, KRÁSY A RADOSTI NA DLOUHÁ LÉTA obsahující Doporučení ke změně postojů a Návrh doprovodného podpůrného ozdravného programu. KLÍČOVÝ PLÁN  podpoří zdraví a novou kvalitu vašeho života, je to investice, kterou si zasloužíte. Ceník služeb 2. je ZDE  


3.DIAGNOSTIKA  VÝŽIVY-  od listopadu 2005 nabízíme novou nadstandardní službu -  diagnostiku výživy. Jedná se o diagnostickou metodu, která analyzuje složení, koncentraci a poměr jednotlivých prvků v těle a kde jsou zkoumaným materiálem vlasy.
Z
vyšetření se dozvíte

  1. O životosprávě: co byste měli jíst * jak jíst * kdy jíst * v jakém poměru a množství
  2. O přípravcích: jaké látky byste měli doplnit * jaké výrobky užívat a proč * v jaké kombinaci * kdy přesně během dne
  3. O sobě: k jakým onemocněním máte sklony * jak se jim vyhnout * jak podpořit svou léčbu  Ceník služby 3. je ZDE 

4. ŘÍZENÉ  A KONTROLOVANÉ TRVALÉ A VĚDOMÉ HUBNUTÍ – jako proces přeměny celé bytosti.

V procesu hubnutí nabízíme radu a vedení, osobní podporu, individuální péči a pomoc

- pochopit zákonitosti procesu změn. Každá  změna probíhá v několika fázích a má - li být účinná, musíme těmito fázemi projít. podaří-li se tomuto procesu porozumět, osvojíme si schopnost dovést jakoukoliv změnu  až do konce

-najít slepá místa a pasti, do kterých se chytáte

- odstranit nevyhovující návyky a zlozvyky

- očistit se od emočního napětí a zátěže ve formě obav a strachů a problémů, které v životě nepotřebujeme, což pomůže uvolnit i napětí v mysli

- vytvořit si kladnou představu sebe sama do budoucnosti, odstranit negativní " namlouvání si" a otevřít se novým zkušenostem

- dozvědět se něco více o "výživě" a ne jenom o "jídle"

-v těle fyzickém začít s "úklidem" snižováním úrovně hladiny tělesného tuku a nastartovat tak regenerační a výživový režim

Nabízíme pomoc při hubnutí – vědomém a trvalém snižování nadváhy díky individuálnímu přístupu –individuální péče a program „ šitý na míru“. Nadbytečné kilogramy na sebe oblékáme jako vrstvy teplého oblečení, aby nás chránily, když se v životě chvějeme strachem z prožitého či očekávaného. Pokud má omezení stravy mít trvalé výsledky, je třeba chtít odložit také zátěž ve formě obav, strachů a problémů, které již v životě nepotřebujeme. Schopnost těla vrátit se ke své přirozené váze se podpoří, zlepší se nálada, zvýší se sebedůvěra a sebehodnocení. Stačí jen rozhodnutí a ochota se zbavit problémů. Poskytnutí osobní podpory, rady a vedení k obnovení harmonie v těle fyzickém, emocionálním a mentálním, aby klient mohl dosáhnout stanovený cíl. 

Průběžnou kontrolu a  vyhodnocování dosažených výsledků. „Program“ si klient zvolí na základě vlastního výběru a možností. Kontrolní měření tělesného tuku zdarma. Délka programu bude stanovena podle potřeb klienta.  Ceník a objednávka služeb 4. je ZDE               


5.NÍZKOFREKVENČNÍ PULSNÍ MAGNETOTERAPIE - aneb DOMÁCÍ LÉKAŘ NA DOSAH RUKY

Nabídka NOVÉ GENERACE JEDINEČNÝCH ČESKÝCH MAGNETOTERAPEUTICKÝCH léčebných přenosných souprav zejména k domácímu rodinnému osobnímu ošetření  řady RENAISSANCE k uchování  MLÁDÍ,ZDRAVÍ,KRÁSY, VITALITY A RADOSTI NA DLOUHÁ LÉTA .Více informací ZDE


 6. AJURVÉDA   Zprostředkujeme

8.1. DIAGNOSTIKU zdravotního stavu AJURVÉDSKÝM LÉKAŘEM a doporučené , AJURVÉDSKÉ MASÁŽE a  TERAPIE v Ajurvédském lázeňském centru  (Jedno ze čtyř center v Evropě!). Podrobná nabídka  je zde

8.2. OZDRAVNÝ, popřípadě LÉČEBNÝ POBYT v ajurvédském sanatoriu na Srí Lance - informace  a nabídku můžete vyžádat mailem:       info zavináč rozkvet.cz


 7.PSYCHOSOMATICKÁ ARTTERAPIE® -OCHRANA ZDRAVÍ UMĚNÍM (ARTBODYGUARD) více


8. ŘÍZENÁ  A KONTROLOVANÁ VNITŘNÍ OČISTA TĚLA I DUŠE 

A. Detoxikace  celého organismu komplexní kúrou ACTIV-COL,VITAMINY A MINERÁLY S KLÍČEM + BIOHARMONI + PSYCHOHARMONI +  velmi účinným prostředkem - řada je vhodná pro       každého, nemůže nikomu ublížit...   Výborné jako  prevence všech civilizačních chorob.....více zde

B. Detoxikace ještě speciálním, individuálním způsobem, pokud chcete v detoxikaci pokračovat  - sestavíme individuální toxickou mapu organismu a navrhneme další optimální detoxikační postup. Detoxikaci provede zkušený a vyškolený poradce. Vhodné pro všechny druhy chronických problémů. Výborné jako prevence všech civilizačních  chorobvíce zde

Zjištění toxických zátěžítoxické mapy organismu metodou podle MUDr.Josefa Jonáše- patrona zdravotního programu (Řízená a kontrolované detoxikace)  + psychologická pomoc + harmonizace – regenerace duševních a tělesných funkcí organismu + doporučení k vnitřní očistě těla i duše pomocí přírodních doplňků stravy s atesty MZ ČR (zejména řady ABÉLIA, JOALIS, HELP, DRÉN) z výzkumu a ověřování MUDr. Josefa Jonáše – celostní přístup. Ceník a objednávka služeb detoxikace je zde   


9. ÚLEVA OD RŮZNÝCH BOLESTÍ A ZDRAVOTNÍCH POTÍŽÍ  DÍKY MAGNETOTERAPII - MAGNETICKÉ ŠPERKY KE ZKRÁŠLENÍ A OBNOVĚ ZDRAVÍ  zde 


10. REGENERACE A PODPŮRNÁ LÉČBA PŘÍRODNÍMI DOPLŇKY STRAVY

10.1. CHLORELLA ZELENÝ DRAHOKAM ORIENTU zde

10.2. PŘÍRODNÍ DOPLŇKY STRAVY zde


11. NABÍDKA VYBRANÝCH KNIH, AUDIO A VIDEONOSIČŮ K PODPOŘE ZLEPŠENÍ KVALITY FYZICKÉHO ZDRAVÍ zde

****************************************************************************************************************************************************************

 B.ZLEPŠENÍ KVALITY DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO ZDRAVÍ

1.  OSOBNÍ ROZVOJ –  pomoc na individuální – vlastní – jedinečné cestě. . Odhalení příčin problémů – nemocí, otevírání lidských myšlenek zcela novým pohledům, které vede ke změně životních postojů a  používaných vzorců myšlení a jednání.. Umění relaxovat k uvolnění zablokované energie vede k nastolení harmonie v těle fyzickém, mentálním a emocionálním. Při relaxaci dochází ke zklidnění celé bytosti a podpoře přirozené schopnosti těla léčit sebe sama. Možnost vyhledání a odstranění problémů použitím metody „one brain“..    Ceník služeb 2. je ZDE   

2. CESTU  SEBEPOZNÁNÍ

  2.1.Indickou hrou LÍLÁ

2000 let stará indická hra o člověku a jeho cestě k poznáni sebe sama, života a okolního světa,

Rozhodující silou, která určuje běh světa a událostí v životě jednotlivců, je podle hinduistické i buddhistické filosofie akce, čin (karman).

Čin vychází vždy od člověka a projevuje se na třech úrovních: v myšlení, mluvě a konání.

Lidský život se všemi úspěchy a zklamáním, stejně jako rozvoj a úpadek civilizací, jsou výsledkem individuálních i hromadných podnětů, tendencí, chtění a rozhodování. Utvářejí se podle toho, kterým směrem se převážně ubírají. Vlivem nesourodosti takových tužeb, neurčitého vyvíjeného úsilí, nedůslednosti v rozhodování a nezřídka i nedbalosti výsledná situace nebývá výsledkem vědomého předvídání. To platí pro jednotlivce i skupiny lidí. Cílevědomý a důsledný jedinec je však podle tohoto pojetí schopen svou budoucnost určovat.

Hrací deska  hry Lílá se skládá ze 72 polí, které představují strukturu základních stavů vědomí uspořádaných jednak do řad odpovídajících úrovním čaker( 7) a jednak jedné úrovni nad čakrami (rovina jednoty)

Hra byla sestavena indickými  filosofy a mudrci a bývá také nazývána analogicky k Mendělejevově tabulce chemických prvků jako „Periodická tabulka vědomí Více info zde

Seznámení se starou indickou stolní hrou pro všechny, kteří mají zájem se pobavit a něco nového se o sobě dozvědět. Lílá je hra psychologická a hra poznání.

Lílá se dá využít mnoha způsoby. Může ji hrát jednotlivec sám, pomalu a v poklidu se zamýšlet nad tím, co mu pohyb po hrací desce říká. Může to být také forma zklidnění a odpočinku. Na základě zkušeností lze hru také použít k řešení aktuálních problémů.

Pokud hraje Lílu skupina lidí, lze sledovat vlastní cestu jako v prvním případě, zajímavé je však sledovat, jak se hráči pohybují vzhledem k sobě. Každý si může vybrat co chce.

Nabízíme:

*výuku herních pravidel,

* seznámení s možnostmi analýz průběhu hry a podnětů k poučení o potřebných změnách životních postojů,

* výměnu zkušeností.

 * možnost zakoupit hru i potřebné pomůcky za zvýhodněné ceny.

Tuto službu nabízíme ve formě KURZU i KLUBU, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé.

2.2. OSOBNÍ ANALÝZOU JEMNOHMOTNÝCH TĚL (OA)

    Zprostředkujeme Automatickou kresbu duchovního a duševního těla člověka, která obsahuje:

  • napojení k Prapodstatě - k Bohu

  • dodržování vesmírných - karmických zákonů

  • napojení k astrálním a vesmírným zdrojům, sférám strukturám a bytostem

  • energetický stav čaker

  • energetické a informační zdroje

  • vyhodnocení základních životních a přírodních energií, řádu lidských hodnot a mezilidských vztahů

                

2.3. metodou HUMAN DESIGN

   Zprostředkujeme     a)MAPU vašeho designu

                         b) VÝKLAD vašeho designu

který umožní - Poznat svou pravou podstatu, své dary a talenty
              - Dělat správná rozhodnutí, aniž byste se rozhodovali podle své mysli
              - Porozumět svým emocím
              - Vědět, který partner a jaká práce jsou skutečně pro vás
              - Odstranit hněv a frustraci ze svého života
              - Poznat své Nepravé já - a to, jak vám škodí
              - Jít cestou nejmenšího odporu
              - Milovat svůj život a sebe sama

Mapa vašeho designu se vypočte na základě místa a času narození,Human design však není astrologií.

2. 4. metodou astrologického rozboru HOROSKOPU podle J. Keplera

2. 5. metodou ČÍSEL ŽIVOTA podle Dana Millmanna

2. 6. metodou ENEAGRAMU


3.NABÍDKA VYBRANÝCH KNIH, AUDIO A VIDEONOSIČŮ K PODPOŘE ZLEPŠENÍ KVALITY DUŠEVNÍHO A DUCHOVNÍHO ZDRAVÍ zde

***************************************************************************************************

C. ZLEPŠENÍ KVALITY SOCIÁLNĚ SPOLEČENSKÉHO ZDRAVÍ

1. SEZNÁMENÍ S PROGRAMEM HARMONIE, NABÍDKOU KLUBU HARMONIE jako CENTRA NOVÉ KVALITY ŽIVOTA ROZKVĚT HARMONIE   

Struktura PROGRAMU HARMONIE. Výhody členství  v KLUBU pro zdravou rodinu, ekologickou domácnost a zdravé vaření.(více  o KLUBU) Více jak 250 výrobků za výhodné ceny(sleva až 30%)  „pod jednou střechou“ z ČR i zahraničí ke:

* zdraví ( např. Detoxikační medicína  MUDr.Jonáše (patron zdravotního programu ) - ABELIA, JOALIS, HELP, Ayurvéda, Čínská medicína, koncentrovaná zelenina Chlorella, pomůcky k obnově  přirozené  vitality organismu(VITALITA, HARMONIE, ZEMĚ a UNIVERZUM) k ochraně zdraví uměním metodou Psychosomatické artterapie, Masážní pomůcka k energetické masáži TÓRA (T.E.M), čisticí škrabka a masážní pomůcka na jazyk -  MAGIC PETAL, atp. více zde),  

* ekologickou  domácnost/pracoviště (přípravky na čištění, mytí,úklid a ekol. prací prášek RADOST)  

* zdravé vaření (ayurvéd.káva Brahmi, Ašvagandha ,,atp.

* doplňková nabídka k podpoře osobního rozvoje

Charakteristika nabídky a popis nabízených výrobků a služeb( např.měření EAM, Řízená kontrolovaná důkladná detoxikace podle MUDr.Josefa Jonáše, atp.  Zpravodaj KLUBU HARMONIE ECC - Možnost zakoupení souborného vydání Zpravodajů na CD ROM nosiči. Informace o aktivitách ve volném čase. Propagační materiály zdarma.  Tato služba je připravována  jednak ve formě vstupní presentace v délce 60 min, jednak formou přednášek na jednotlivá témata i ve formě dálkového kursu na objednávku..

******************************************************************************************************************************************* 

2. NOVÉ PŘÍLEŽITOSTI 

  a) JAK VYDĚLAT PENÍZE NAVÍC   

 Seznámení s perspektivní pracovní příležitostí v souladu s prognózou budoucího vývoje v Evropě a rekvalifikací v novém odvětví pro zájemce od 18 do 99- ti let, kteří se chtějí naučit nové profesi a věnovat práci alespoň 4 hodiny týdně.

Seznámení s víceúrovňovým marketingem, který existuje již několik desetiletí a význam jeho využití v nejrůznějších oblastech nabídky a služeb a zboží neustále roste. Pro toto dynamicky se rozvíjející odvětví obchodu se stále častěji používá název placené spotřebitelství. Více info zde*

Jedná se o moderní metodu distribuce zboží a služeb, která vznikla díky pokroku v komunikační a informační technologii.

Nabízíme:

*Informace o trendech zítřka a jejich důsledky.

*Základní principy, návyky a dovednosti placeného spotřebitelství

*. Možnost zakoupit doporučenou literaturu a pomůcky „ Jak na to“.

*Jedinečnou nabídku pracovních příležitostí i práce z domova jak vedlejší pracovní činnost (VOPP) i hlavní pracovní činnost (HPP).

Tato služba je připravována ve formě docházkového i korespondenčního kurzu včetně vstupní přednášky v délce 60 min.

b) JAK ZÍSKAT PENÍZE Z KAŽDÉHO NÁKUPU ZPĚT  VÍCE ZDE


3. ANDĚL PRO SENIORA- pomoc potřebným. více zde


4. NABÍDKA VYBRANÝCH KNIH, AUDIO A VIDEO NOSIČŮ K PODPOŘE NOVÉ KVALITY SOCIÁLNĚ

  SPOLEČENSKÉHO ZDRAVÍ zde

*************************************************************************************

JAK OBJEDNAT SLUŽBY PORADNY KLUBU ROZKVĚT- MOJE ŠŤASTNÁ RODINA ?

Nabízené služby představují základní rozsah služeb, které poskytují kmenoví a externí spolupracovníci. Klient podle své volby, případně podle odborného doporučení, může jednotlivé služby také kombinovat.           

Nabízené služby jsou poskytovány jak v pronajatých prostorech, které má HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM v pronájmu

 - PORADNA KLUBU ROZKVĚT HARMONIE - místo pomoci lidem bez rozdílu věku k nové kvalitě života - mapa zde  , ale také i ve firmách či domácnostech (pouze u některých služeb - např. č.A 7.3.). 

Některé služby je možno poskytovat i na dálku (korespondenčně např. č.A 3). 

U služeb, kde nejsou zatím uvedeny zaváděcí ceny  jejich výše vyplyne podle počtu zájemců o danou službu a budou stanoveny dodatečně.

Nabízené služby můžete objednat pomocí elektronických formulářů uvedených v Objednávkovém centru zde nebo u jednotlivých služeb.

DALŠÍ informace o vybraných službách PORADNY KLUBU ROZKVĚT HARMONIE  si můžete objednat pomocí níže uvedeného objednacího KUPONU

   KLUB ROZKVĚT  - OBJEDNACÍ KUPON

      ZÁVAZNÁ OBJEDNÁVKA INFORMACÍ  A SLUŽEB          

 Závazně objednávám informace nebo službu ze skupiny služeb

UVEĎTE  předmět zájmu ( číslo vybrané SLUŽBY ve skupině)

  MÁM zájem o  službu:A……………………………. B............C..............


 Jméno………………………                Příjmení ……………………………

 Ulice………………………………..č…………...               Město/obec……………………………………..

 PSČ ………………….           T/fax…………………………………E-mail…………………………….

Souhlasím s úhradou ceny obsahu zásilky a poštovného podle Tarifu České pošty

( v případě zásilky zaslané na dobírku)

 Datum……………………..  Podpis……………………………

 

KUPON je možno předat klasickou i elektronickou poštou, nebo příslušné informace sdělit po telefonu.  

Na základě zaslání KUPONU bude klient kontaktován a následně obdrží podrobnější informace k vybrané službě. 

Po seznámení se základními podmínkami služby (cena, místo poskytování služby, atp.) bude možno dohodnout a objednat vhodný termín první návštěvy - porady. 

 

               

 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2019-2020 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena