AKTIVNÍ DEMOKRATICKÉ OBČANSTVÍ
 
Zítřek může být lepší než dnešek, doma i ve světě. Politika je věc veřejná.
 

                                                                                                                                                                Poslední aktualizace: 5. 10. 2021


N                                                                               Motto:

Vždy měj na paměti, že se stavem světa můžeš něco udělat jen tehdy, změníš-li zcela své srdce, mysl a ducha. Jakmile si to uvědomíš, vezmeš na sebe zodpovědnost a něco pro to uděláš, nastanou změny, zpočátku malé, a pak se rozšíří, až nakonec zahrnou vše. Považ, jak je to úžasné a povzbudivé vědět, že můžeš pomoci napravit stav světa změnou ve svém nitru, a tak ovlivnit změny vnější. Požehnaní jsou ti, kteří jsou ochotni a otevření ke změnám, vidí potřebu změn a něco pro ně dělají, jsou jako kvasnice, bez nichž by těsto nevykynulo. Beze změny by vše stagnovalo a odumřelo. Měň se tedy a rozvíjej v opravdové radosti a díkůvzdání a budˇ vděčný, že tak můžeš činit. Začni s tím hned teď.
( Eileen Caddyová, Otevírání dveří do nitra)


Žádná situace nemá nad námi moc a jak ji prožíváme závisí na našem postoji. Nic co nechceme, se nestane a každý účastník nějaké situace se přičinil o její vznik. Otázka postoje je vždy otázkou vědomí lásky. Kde je nejčastější příčina selhání vztahů - bránění druhému, aby byl svobodný, chtění ho vlastnit. Omezováním můžeme však získat otroka, ne milujícího člověka. Je to projev moci, ne lásky. Láska je nekonečno bez hranic, láska je svoboda, která se nedá spoutat.
Člověk má v podstatě absolutní svobodu a volnost v čemkoli a všechna omezení si klade sám sobě. Každý z nás je tu proto, aby jedinečným neopakovatelným způsobem zahrál svou vlastní hereckou roli. Každý je tu pro sebe a zároveň pro všechny. Jelikož však žijeme v otroctví zvyků, předsudků a omezení, která nám brání projevit to, čím jsme -lásku bez zábran. Zvyk je omezení, omezení je otroctví, otroctví je vězení lásky, a tam, kde je láska uvězněna -neprojevena, nemůže být štěstí.
Osobní příklad může přesvědčit další váhající o tom, že změna mysli, srdce a ducha je obohacením života, že je to jednak zdroj nových zážitků a kontaktů s nimiž bychom se v životě jinak nepotkali, jednak posílení proměn stavu světa.


Chceme být navždy otroky, anebo to jde i jinak?

Mít nad sebou vládce, být ovládán a manipulován, vydírán a ožebračován, to vše velmi promyšleně, s úsměvem, elegancí a nenuceností.                         

S nejvyšší profesionalitou. To je obrázek dnešní doby. Stále mnozí nechápou a jiným zase tento stav vyhovuje.                                                                    

Žijeme v otroctví již po tisíce let a  postupně nazýváme otrocký systém různými názvy.

Současní vládnoucí politici nechápou úlohu politika jako službu těm, kteří ho zvolili 

Řada současných politiků je přesvědčena, že ani před volbami není nutné se ptát občanů na jejich problémy.

Místo toho nám servírují " své vidění světa, své vidění reality ".

Současný volební systém podporuje diktát stran, které jsou u moci. Strany naformulují své Programy bez účasti veřejnosti (mlčící většiny) a pak se ucházejí v soutěži o voliče aniž by se jich předem zeptali na jejich názor, představy a požadavky na společnou budoucnost.

To se však od pohledu běžného smrtelníka nekonečně liší.Pohrdají inteligencí obyvatelstva.Lidé hledají odpověď na otázku, jak se chtějí politici vypořádat s tím, co občany trápí (1.kriminalita 2.zdravotnictví 3. životní úroveň, atp.)

Pojďme se společně pokusit. o to, aby tzv. Mlčící většina, která bude i letos tvořit zřejmě 94,5% všech zapsaných voličů prosadila právo a měla možnost veřejně publikovat své představy o společnosti a státu ve kterém chce žít

Kdo jsme a proč se chováme tak, jak se chováme?

Jak dlouho to může ještě pokračovat, než se celý systém zhroutí?

Je opravdu nějaká naděje pro občany ČR, kteří přijdou o své domovy díky exekuci a vidí vymetení svých úspor nevídaným tempem?

Kde jsou naše peníze?

Co se vlastně stalo během minulých 27 let vývoje v ČR?

Zkusili jste si již zformulovat svou představu o společnosti a státu, ve kterém chcete v blízké budoucnosti žít ?

Co by podle Vás měl umět a znát člověk ve veřejné funkci ?

Jaké kvality a zkušenosti by měl mít ?

Co byste chtěl/-a vzkázat kandidátům na veřejnou funkci ?

Už jste se rozhodli zda půjdete letos k volbám ?

Už jste se rozhodli koho budete letos volit ?

Jste rozhodnuti podpořit změny také v místě Vašeho bydliště ?


Tři otázky politikům  odhalí vše. 

Změňme současnou rozmluvu politiků s občany! Máme šanci. Protože právě teď je doba více než příhodná. Doba veřejných, předvolebních vystoupení politiků. 

Doba cirkusů, kočujících po vlastech českých s klakou, předem připravenými otázkami a odpověďmi, s muzikou a hesly.                                                          

Ale také s jednou bezpečnostní mezerou, kterou lze jen obtížně ucpat. S možností náhodných účastníků položit dotaz.

Tak jej položme. Veřejně, aby se politik veřejně vyjádřil. Na návsi, v kulturáku, na besedě... A taky písemně.         

Na adresu stranických sekretariátů. Aby věděli, že nás to nepřešlo. Že nás to stále, natruc médiím, zajímá.

1) Je v zájmu naší země přijímat migranty z odlišné, nekompatibilní kultury?

2) Jste ochoten (ochotna) postavit se při obraně našich zájmů i proti strukturám Evropské unie?

3) Uvažujete vy a vaše strana o nějaké regulaci neziskového sektoru?

Odpovědi na tyto otázky mnohé naznačí. Přesněji řečeno, úplně všechno. I ty vyhýbavé, stejně jako mlčení. A proto se je pokusme propašovat do veřejného prostoru. Jakýmikoli cestami. Jakýmkoli způsobem, který koho napadne.

Protože nám jde o mnoho. O budoucnost. Více  ZDE

Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, za stav společnosti a její budoucí vývoj.

Stane se jen to co chceme, aby se stalo, nebo to co dovolíme, aby se stalo.


Radek Pech, [29.09.21 11:04]

Pro voliče máme doporučení v podobě následujících deseti bodů.

1. Nevolte parlamentní strany.
Dejte jim VELKÝ KULOVÝ.

2. Volte osobnost, které věříte.
Vyřiďte si klidně volební průkaz, zakroužkujte svého kandidáta.

3. Nevěřte volebním průzkumům.
Je to účinný nástroj na ovlivňování veřejného mínění.

4. Rozhodně jděte k volbám.
Máme pochopení pro aktivity typu, nechoďte k volbám, nepodporujte tak tento systém, ale to není informace, se kterou pracuje většinová společnost, což ve výsledku ublíží nám všem. Jděte k volbám.

5. Mluvte s lidmi kolem sebe.
Ve svém okolí řekněte alespoň deseti lidem o KULOVÉ REVOLUCI, a poproste je, ať udělají totéž. Pokud z neparlamentních stran fandíte Volnému bloku – podpořte jej.

6. Jděte volit až druhý den.
Nechceme být paranoidní, ale logicky to dává daleko větší jistotu, že nedojde přes noc k manipulaci s volebními lístky.

7. Účast ve volebních komisích je nutná.
Ideálním účastníkem volební komise letošních voleb je očkovaný i neočkovaný rodinný příslušník, který prozřel, že jej politici podvedli, a pak samozřejmě ti, kteří vydrží sedět dva dny s rouškou a případně si donesou test. Spojte se jako rodina. Totalita nám všem klepe na dveře.

8. Zjednodušte si zase život.
Nedopusťte, aby si Vás současné parlamentní "slibotechny" (parlamentní strany) omotaly kolem prstu. Fungují na principu, slibem nezarmoutíš.

9. Sledujte, co se děje ve světě.
Co se děje jinde ve světě, bude za chvíli i u nás. Celý svět je na nohou. Všude se masově demonstruje a protestuje! Proč o tom v televizi neslyšíme?

10. Účinný lék existuje.
Jen je potřeba se nebát a postavit se klidně a pokojně na odpor. Experimentovat by se nemělo ani na zvířatech, ani na lidech a už vůbec ne na bezbranných dětech!


OBČAN UVAŽUJE CESTOU K VOLBÁM

 ÚVAHY A DOPORUČENÍ PŘED VOLBAMI - Kniha pana  prof. Petra Piťhy "Občan uvažuje cestou k volbám" ukazuje jak přistupovat k volbám.

Každou chvíli lidé kladou autorovi otázku, jak mají volit a co mají dělat. Volby jsou vážným rozhodnutím a proto se autor rozhodl napsat,

jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních.
(jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu,

aby naši občané volili zodpovědně. Kniha byla vydána již v roce 2013

        Doporučuji přečíst stále platný text knihy "OBČAN UVAŽUJE CESTOU K VOLBÁM" ZDE

 

        VIDEO komentář ke knize: souvislostech  Volby Co nas ovlivnuje HD Noe

        VIDEO Projev pana  prof. Petra Piťhy " LIDÉ "


       Stav demokracie v ČR  zde

      POZORUHODNÉ ZPRÁVY zde


 
Klikněte pro bližší informace VOLBY - JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ naleznete zde

Nedostatky charakterizované v článku se prohloubily a k nim se navršily další jako jsou např. korupce vládnoucích  politiků na všech úrovních, mafiánské praktiky, lobismus, atp. - můžete podle vlastního názoru dosadit další. Morální a ekonomická krize se výrazně prohloubily.

VOLBY  ..Máme před sebou jistě vznešený cíl. Důležité však je o něm nikoliv pouze snít, ale uvědomit si,že bez práce jej nelze dosáhnout. Jedno z nejznámějších českých přísloví:"Bez práce nejsou koláče," známe snad všichni. Je dobré si jej připomenout ve spojení s druhem lidské činnosti, která v nás budí velmi široké spektrum pocitů: S politikou.... více


OBČANSKÁ GRAMOTNOST A 100 LET ČESKÉ DEMOKRACIE  (článek vyšel v časopisu NOVÝ FÉNIX 05/2017)

Ing. Rudolf Vondřich, badatel, filosof, autor a propagátor projektů  k vyšší  kvalitě  života (Program Harmonie, Manifest života v jednotě na vyšším stupni civilizace,  Vize jednoty ve věku Voidnář,atp., http://rozkvet.cz )

"Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec."
                                                                                                                          
Tomáš Garrigue Masaryk, 1925
 

Čtenáře jistě překvapí skutečnost, že již v roce 2018 oslavíme 100 let vzniku československé demokracie.

Zakladatelé našeho státu v Zákonu č. 67 o výchově občanů z roku 1919 řekli:

 „Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu jest politická vyspělost státních občanů…Každý občan jest povinen přispívati svou hřivnou k zdaru státu; bez usilovného spolupůsobení občanů nemůže svobodný stát prospívati…..“


K demokracii patří pojmy občanská společnost, občanská gramotnost, občanské vzdělávání a aktivní demokratické občanství.

Občanská společnost je společností aktivních občanů, tj. těch, kteří umí nejenom vzít svůj život do vlastních rukou, ale jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, snaze o nápravu poměrů, které nevyhovují, či ke zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí jistá občanská odvaha, aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni. Zapotřebí je také určitá schopnost empatie – nazření problému z více stran, otevřenost vůči jiným názorům i umění diskuze.

Český občan ve vztahu k politice a veřejnému dění zatím trpí hlubokou frustrací, projevující se nízkou důvěrou k orgánům státní správy a politickému uspořádání.              Z toho plynoucí nízké zapojení občanů představuje časovanou nálož.
Nízké zapojení občanů ke spolurozhodování o podstatných společenských otázkách může být způsobeno jednak tím, že se občan vylučuje sám – pasivitou nebo kvůli neznalosti nástrojů, jež je nutné při podílu na rozhodování v moderním státě využít. Úroveň potřebných znalostí vyjadřuje pojem občanská gramotnost. Jde o vztah občana ke státní správě a samosprávě.

Nízké zapojení občanů je pak v důsledku nízké úrovně občanské gramotnosti. K prospěchu všech občanů je žádoucí, aby ke zvýšení úrovně občanské gramotnosti bylo dostupné občanské vzdělávání - výchova k demokratickému občanství a lidským právům.


„Výchova k demokratickému občanství“ zahrnuje výchovu, vzdělávání, poskytování informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, dovednosti, pochopení a utvářejí jejich postoje a chování s cílem umožnit jim vykonávat a hájit svá demokratická práva a povinnosti ve společnosti, vážit si rozmanitosti, hrát aktivní roli v demokratickém životě, podporovat a chránit demokracii a vládu práva.

„Výchova k lidským právům“ znamená výchovu, vzdělávání, poskytování in...formací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, schopnosti a pochopení a utvářejí jejich postoje a chování, aby mohli spoluvytvářet a chránit univerzální kulturu lidských práv ve společnosti, s ohledem na prosazování a podporu lidských práv a základních svobod.
Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům (VDO/VLP) spolu úzce souvisejí a vzájemně se podporují. Jejich cíle a používané postupy jsou stejné, rozdíl spočívá v jejich zaměření a obsahu.
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje zejména na demokratická práva a odpovědnosti a na aktivní účast v občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře, zatímco výchova k lidským právům souvisí s širším spektrem lidských práv a základních svobod ve všech aspektech lidského života.

A. Občanské vzdělávání v historii až do současnosti popisuje pořad ZROD OBČANA
http://www.ceskatelevize.cz/.../101507784.../217411058220008

B. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ v současnosti:

Dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR se věnuje Centrum občanského vzdělávání (www.obcanskevzdelavani.cz)

Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti.
Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života. ……
 

     JENOM VOLIT NESTAČÍ !

“Nové principy demokracie” jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE”
                                                                      ZDE
Jsou formulovány jasně a výstižně, může je chápat a přijmout každý občan.

 ***********************************************************

 Poznámka k přemýšlení:

Když vám řekli, že ten nápad s aktivním demokratickým občanstvím je blbost, zvýšil se vám tep.

A když pak dodali, že to dělat nebudou, začala vám vařit krev:

Tak dlouho vám trvalo, než jste to dali dohromady.
Stálo vás to tolik práce.
Vymysleli jste to tak, aby to měli jednoduché.

A oni teď všechnu vaši dřinu smetou ze stolu tím jejich pohrdlivým "to je blbost, to já dělat nebudu"?

Chtělo by se říct, že to jsou nevděčníci nevděční, že...

Ale oba víme, proč to odmítají:

Chcete po nich, aby se změnili.
Chcete, aby byli samostatní.
Chcete, aby riskovali.
Chcete, aby sami rozhodovali (a nechodili za vámi alibisticky s každou hloupostí).
                             

Ale pro ně je jednodušší nic neměnit.
Dělat vše stejně, jak to dělají dnes.
A hlavně nedělat nic, co by přineslo víc práce.

Oba ale víme, že s takto pasivním přístupem o vás za chvíli řeknou, že jste zamrzli v minulosti.

A jediný způsob, jak držet krok s ostatními, je dosáhnout, aby se lidé nebránili novinkám. Aby se chtěli zlepšovat.

A aby sami dokonce hledali způsob, jak to udělat.

Postup, který to jejich myšlení promění, je přitom jednoduchý:


Občané za demokratickou reformu Ústavy ČR (Zpráva ze stejnojmenné konference uskutečněné 27.  května 2017 v Praze - Kyjích)

Ing. Rudolf Vondřich, badatel, filosof, autor a propagátor projektů  k vyšší  kvalitě  života (Program Harmonie, Manifest života v jednotě na vyšším stupni civilizace,  Vize jednoty ve věku Voidnář,atp., http://rozkvet.cz )

Možná mnohým ušlo, že naše dnes platná ústava je od samého počátku České republiky v roce 1992 nezákonná“, protože ji neschválili v celostátním referendu občané, nýbrž politici, kterým o občany vůbec nejde.

Politický systém v České Republice – parlamentarismus není skutečnou demokracií, protože nebyl nikdy předložen občanům k diskusím a ke schválení v celostátním referendu.

Tento systém byl občanům pokoutně vnucen. Byl nastolen velkými politickými stranami v jejich vlastní prospěch místo ve prospěch občanů. Po více než 200 let to byly politické strany, kdo rozhodovaly v politických strukturách a procesech. Tehdy, na nižším stupni vývoje to bylo největší možné přiblížení se vůli občanů.

Následkem hluboce zakořeněných představ a neustálé publikační činnosti se patrně většina českých občanů domnívá, že režim v ČR je demokracie, přestože ústava, na které je založen, jim nebyla nikdy předložena k diskusím a referendu. To je obrovský podraz.

Nyní, v době internetu a sociálních medií a v době globalizace a ekologických hrozeb, které mohou zničit naše šance na přežití, v této kritické době jsou politické strany čím dále tím více nefunkční a zastaralé. Jsme svědky jejich rozkladu. Brzy jim bude odzvoněno.

Skutečná demokracie je systém, který  má v co největší možné míře hájit zájmy všech občanů určité země, nikoli přednostně zájmy určitých kategorií občanů, což je podstata stranické politiky. Ve skutečné demokracii budou zástupci občanů pravděpodobně voleni v jednomandátových volebních obvodech, volbám  budou na pomoc poradní  procesy jaké už jsou zavedeny od sedmdesátých let v některých zemích, a zvolený zástupce bude moci být kdykoli odvolán, dopustí-li se vážného přestupku.

Úplné návrhy Občanské Ústavy přímé demokracie vypracované během několika minulých let na základě několikaletých debat, výměn informací a studií relevantní literatury, české i zahraniční, diskusí mezi občany, v kruzích odborníků, společenských vědců i aktivních občanů již existují. 

Z výše uvedených důvodů byla proto v květnu 2017 svolána další konference na téma

„Občané za demokratickou reformu Ústavy“

Konference o dobře promyšleném návrhu nové Občanské ústavy  se  konala v sobotu 27. 5. 2017 v Kyjích u Prahy. Setkání neorganizovala žádná politická strana, žádné hnutí a žádní sponzoři ho neplatili. Jen několik přemýšlejících pánů, kterým není lhostejná naše společnost. Hlavní organizátorem byl Ing.Zdeněk Trinkewicz (http://trinkewitz.cz/) za spolupráce pana PhDr. Jiřího Poláka.

Organizátoři konference se hlásí k Celosvětovému hnutí za přímou demokracii – Worldvide Direct Democracy Movement – WDDM (http://whatisdemocracy.net/wddm/ ), a jsou toho názoru, že politický systém, a v našem konkrétním případě ČR, vyžaduje úplnou a zásadní změnu, která je řešitelná pouze přijetím nové Občanské ústavy přímé demokracie pro ČR.

K projednání tématu nové Občanské Ústavy přímé demokracie pro Českou republiku byly pozvány všechny politické strany, hnutí a občanské iniciativy, které se ve svých programech hlásí k zavádění principů přímé demokracie, včetně všech jednotlivých aktivních občanů, kteří se hlásí k této myšlence. Zejména proto, že se blíží volby do poslanecké sněmovny a i existující politické strany a hnutí přicházejí ve svých volebních programech s projekty, které vesměs nemíří na špatný politický systém, ale přinášejí výčty jednotlivých jeho reforem, nebo, což je ještě varovnější, směřují k řešením extrémistickým, pravým i levým a režimům autoritativním.

Všem bez rozdílu zatím vyhovuje „parlamentní demokracie“ hrabivých, korupčnických stran, zafixovaných v Poslanecké sněmovně Klausovou Ústavou a navazujícím zákonem o nedemokratických výsadách politických stran:

 Citace „Čl. 5- Politický systém je založen na svobodném a dobrovolném vzniku a volné soutěži politických stran, respektujících základní demokratické principy a odmítajících násilí, jako prostředek k prosazování svých zájmů“

                                     Pozor! ………jako prostředek k prosazování svých zájmů!!!

 Ve skutečné demokracii je žádoucí, aby návrh ústavy byl vypracován představiteli řadových občanů, nikoli politických stran a pak schválen v referendu. Instituce politických stran je v přímém protikladu s principem přímé demokracie.

Na konferenci byla přednesena analýza neutěšené politické i ekonomické situace v naší republice, která vyvolává stále větší znechucení našich občanů a vede ke vzniku stran, hnutí a občanských iniciativ, které přicházejí s programy, které by měly tuto situaci a její vývoj k lepšímu řešit.                                                                                                                                                                                                                     

Byl diskutován i jiný princip zastoupení občanů.                                                                                     

Hlavním předmětem konference bylo představení a předložení veřejnosti dosud vypracovaných jednotlivých poctivých pracovních návrhů Občanské ústavy  ČR.

Jednotlivé návrhy prezentovali

* Ing Trinkewitz (http://trinkewitz.cz/?p=640 ),

*Ing. Jan Piroutek + Mgr. Rudolf Dvořák  ( http://kouleso.cz/ ), 

* RNDr. Radomír Štědroň (http://www.stranaprace.cz/), kteří vysvětlili principy jejich návrhů.

* Ing. Rudolf Vondřich upozornil přítomné na Občanskou ústavu Islandu vytvořenou občany a schválenou celostátním referendem 21. 10. 2012 ( http://rozkvet.cz/texty/islandustavanavrh.htm).

Účastníci  konference Občané za ústavní reformu ČR na závěr přijali usnesení, tzv. Pražskou deklaraci:

1. Skutečná demokracie musí být vyhlášena a pak schválena řadovými občany v referendu, nikoliv politickými stranami. Každá politická strana se snaží získat výhody pro určitou  kategorii občanů  po jejichž zádech se pak straničtí předáci šplhají k moci. Skutečná demokracie naproti tomu zajišťuje nejlepší dosažitelnou životní kvalitu pro všechny občany. Politický systém  v  České republice a  jiných západních zemích není demokracie, nýbrž partokrakcie.

2. Poctivé (pracovní) návrhy opravdu demokratické Občanské Ústavy  ČR už existují.

Byly vypracovány na základě několikaletých diskusí a porad mezi odborníky, společenskými vědci a  aktivními  občany. 

 Poznámka: Jsou dostupné také na adresách  http://obcanezaustavnireformu.webnode.cz/nasi-lide/  

                                                                    http://www.hzpd.cz/navrh-obcanske-ustavy/     

                                                                    http://www.cesky-dialog.net/clanek/6647-obcanska-ustava/  

                                                                    http://kouleso.cz/

3. Žádáme, aby návrhy byly předloženy k diskuzi občanům a  výsledný návrh byl pak předložen občanům k hlasování v celostátním  referendu..

4. Odborníci varují před ekologickými katastrofami, které během několika let mohou změnit podmínky života na zeměkouli. Odvrátit takové katastrofy je stranická politika neschopná. Taková politika je stále více zastaralá a nefunkční.

Je třeba široké spolupráce všech občanů na základě jaký nabízí občanská ústava. Na prosazení takové ústavy může záležet přežití lidstva.

Jedině na takovém základě bude moci být zajištěn další rozkvět, světový mír a blahobyt příštích generací.

                                                               *******************************************

Výše uvedený postup s cílem vytvořit návrh legitimní Občanské Ústavy je předkládán k hlasování a komentářům veřejnosti, jednotlivým občanům, organizacím, mediím, politikům.

Po určitém zkušebním období  bude na základě uvedených jednotlivých návrhů, hlasování a komentářů, sestaven a uveřejněn oficiální Návrh Občanské ústavy pro předložení referendu.                 

 Poznámka:

Celá akce byla zaznamená a bylo z ní vytvořeno video zde 


Chceme být navždy otroky, anebo to jde i jinak?

Mít nad sebou vládce, být ovládán a manipulován, vydírán a ožebračován, to vše velmi promyšleně, s úsměvem, elegancí a nenuceností.                         

S nejvyšší profesionalitou. To je obrázek dnešní doby. Stále mnozí nechápou a jiným zase tento stav vyhovuje.                                                                    

Žijeme v otroctví již po tisíce let a  postupně nazýváme otrocký systém různými názvy. Dnes mu tedy říkáme pateticky a lživě „demokracie“. 


 


  TÉMA: UČME SE OD ISLANDU!   Inspirace pro všechny lidi dobré vůle        

  Zkušenosti a doporučení s vedením revoluce na Islandu naleznete zde

 


Všichni na jednom jevišti VELKÉHO světa stojíme, a cokoliv se tu koná,všech se týče !á Světla
Citát myšlenky J.A.Komenského z díla "Obecná porada o nápravě věcí lidských" 
(letos je rok 416 výročí od narození (28.3.1592-15.11.1670)
Balíček informací proti vojenským základnám na území ČR, které byste měli znát, abyste si mohli vytvořit nezávislý názor na publikovaných desinformacích a neúplných informacích v českých mediích (i veřejnoprávních).........více
             Český mír  - film o české, občanské, mediální a politické válce, v níž se svedla bitva o americký radar v Brdech. Autoři film ČESKÝ MÍR ambiciózně nazývají „portrétem české společnosti 20 let od sametové revoluce“.Čes
Český mír: Opravdu dobrý film o stavu české společnosti dvacet let po příchodu demokracie

Moorův film O kapitalismu s láskou a jeho význam pro ČR (článek vyšel na www.blisty.cz 30.3.2010)

Tento dokumentární film jsem viděl, a proto jej doporučuji všem shlédnout. Je nejen o americké společnosti, lobbingu, nadnárodních korporacích a penězích, které mizí v nenávratnu, píše Ruda Vondřich.

Film (USA, 2009, 127 min) se promítá v ČR od 4.2. 2010 pouze ve čtyřech kopiích v omezeném počtu kin, většinou pouze jednou denně.

Informace a recenze k filmu "O kapitalismu s láskou" byly již v BL publikovány vícekrát, např. "Michael Moore: Capitalism: A Love Story" , "Kapitalismus: Milostný příběh: Dojemný, hluboce podvratný film", "Filmy Michaela Moora "nebudou v Praze dráždit americké turisty" a "Je načase zmocnit se zase naší země" ze dne 25.3. 2010.

V publikovaných v textech však zatím nezazněla myšlenka - jaká by byla odpověď na otázku :" Je možné využít náměty k odebrání "demokracie" korporacím a lobbistům se kterými přišel M. Moore také u nás?"

Poučení získané zhlédnutím filmu má podle mého názoru obecnou platnost a je možné je využít také i při výběru zastupitelů v nadcházejících volbách v ČR. Je možno zmapovat náměty a inspirace nejen z filmu, ale také MM využití dostupných internetových technologií k aktivizaci veřejnosti jako jsou např. Facebook stránka MM zde , osobní web MM, blogs.myspace.com/mmflint  server MoveOn.org.

Jsem přesvědčen o tom, že pokud by se podařilo po vzoru MM i v ČR zorganizovat lidi tak, aby se sešli a podívali se na jeho film, věřím, že většina diváků by mohla začít také naléhavě hledat odpověď na otázky:                                                                                                                                                                                                                                                        Kdo jsme a proč se chováme tak, jak se chováme? Jak dlouho to může ještě pokračovat, než se celý systém zhroutí? Je opravdu nějaká naděje pro občany ČR, kteří přijdou o své domovy díky exekuci a vidí vymetení svých úspor nevídaným tempem? Kde jsou naše peníze? Co se vlastně stalo během minulých 20 let vývoje v ČR?

Hledání odpovědí na výše uvedené otázky by mohlo vyústit ke zformulování představy o společnosti a státu, ve kterém chceme v blízké budoucnosti žít.

K tomu by přispělo hledání odpovědí i na následující otázky: Co by podle Vás měl umět a znát člověk ve veřejné funkci ? Jaké kvality a zkušenosti by měl mít ? Co byste chtěl/-a vzkázat kandidátům na veřejnou funkci ?Už jste se rozhodli zda půjdete letos k volbám ? Už jste se rozhodli koho budete letos volit ? Jste rozhodnuti podpořit změny také v místě Vašeho bydliště ?                                                                                                                                                                                                    Každý z nás nese svůj díl odpovědnosti za obecné poměry, za stav společnosti a její budoucí vývoj. Stane se jen to co chceme, aby se stalo, nebo to co dovolíme, aby se stalo. Zkusme zcela změnit své srdce, mysl a ducha. Vezměme na sebe odpovědnost a podpořme změnu všemi svými silami v co největším počtu ke prospěchu všech. Začněme s tím hned teď. Ing.Ruda Vondřich (*1942)

PS: Mé jednání s vydavatelem o vydání české verze filmu na DVD ještě před květnovými volbami v ČR nebylo doposud úspěšné. Zůstává termín vydání 14.6. 2010 v zatím uvažovaném nákladu 1000-2000 ks. Možná, že by čtenáři BL mohli svými hlasy podpořit změnu termínu vydání i zvýšení nákladu?

DVD s českou verzí filmu "O kapitalismu s láskou" si můžete objednat e - objednávkou ZDE .

******************************************************************************************************************************************************************************************************************  Doporučuji seznámit se dále: VÍCE  o filmu:     http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet042010.htm  a o aktivním demokratickém občanství zde http://rozkvet.cz/texty/zpravodajrozkvet.htm


POZORUHODNÉ ZPRÁVY - aktuality


 Knihy podporující změnu a aktivní demokratické občanství ,které můžete doobjednat zde: KD 38  Radomil Hradil: LIDSTVO NA ROZCESTÍ 2.vydání:

KD 43  Jan Konfršt: VLASTENECTVÍ :

KD 44  Giuliano Amati: Je jiný svět možný? Cesta k pochopení a změně:

OBECNÁ PORADA O NÁPRAVĚ VĚCÍ LIDSKÝCH  VŠENÁPRAVA    Poselství J.A. K. současné Evropě  BREVIÁŘ MYŠLENEK J.A.K. kniha + CD

CESTA SVĚTLA  VLASTENECTVÍ  MMŮŽEŠ ZMĚNIT SVĚT  PRÁVO NEŽÍT V CHUDOBĚ  DUCH SVĚTA  ZODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

 

LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ 

        Táňa Fischerová, Radomil Hradil zzde

z

 

 

 ROZKL/R/ÁDÁNÍ STÁTU 

            Vladimíra Dvořáková zde

 

 TEORIE DEMOKRACIE  

 zdePetr Vančura

                           

 

 JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď  

Anna Strunecká zde tato kniha sehraje jedinečnou a

významnou roli při naplnění poslání České země

PŘI VZESTUPU PLANETY ZEMĚ DO VYŠŠÍ DIMENSE

 

DVD Film Michaela Moora "O KAPITALISMU S LÁSKOU" česká verze zde (položka č.34 ve skupině E)

ZODPOVĚDNÁ SPOLEČNOST

 

 

DUCH SVĚTA

 

 

CO BUDE PO ROCE 2012

 
 
 

        

 

 

Je jiný svět možný?

Cesta k pochopení a změně

 

 

LIDSTVO NA ROZCESTÍ

Po urychleném rozebrání prvního nákladu velmi žádané knihy máme na skladě  2. rozšířené vydání knihy

 

VLASTENECTVÍ - povídání s Janem...O přítomnosti...  Snad i o tom, co dělat, abychom se v budoucnosti neměli za co stydět. Inspirace k volbám 2010

 

 

.Právo nežít v chudobě

 Chudoba jako porušování lidských práv

 

       

  

NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

 první e-kniha v naší nabídce více zde

 


                NÁVRAT SVĚTLA ....více

 

 

  Film POSUN VĚKŮ byl dne 14. 12. 2012 uvolněn a měl světovou premiéru

 on-line v HD kvalitě.

Můžete ho shlédnout zdarma po vytvoření uživatelského účtu (je třeba vyplnit webový dotazník).prostřednictvím webu http://www.shiftoftheages.com/watch-noww, počínaje pátkem 14. 12. 2012 a nyní nově až do 15.1.2013! Dárek k Vánocům od administrátorů webu.

 

 

 

 


  ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE...více

ZPRAVODAJ č.08/2012  TÉMA: PREZIDENTSKÁ VOLBA 2013 V MEDIÍCH!          Úplný text naleznete zde

ZPRAVODAJ č.07/2012  Téma: VYTVOŘME PODMÍNKY K TOMU, ABY SE TÁŇA FISCHEROVÁ

                               STALA PREZIDENTKOU OBČANŮ ČESKÉ REPUBLIKY!      Úplný text naleznete zde

ZPRAVODAJ č.06/2012  Téma: HNUTÍ OCCUPY CHCE LEPŠÍ SVĚT!                      Úplný text naleznete zde

ZPRAVODAJ č.05/2012  Téma: ZPRÁVA O DOKUMENTU "MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI 

                             CIVILIZACE - PRAVDA JE PRAVDIVÁ, LÁSKA JE LASKAVÁ, SVOBODA JE SVOBODNÁ"

                                                                                                  Úplný text naleznete zde

ZPRAVODAJ č.04/2012  Téma: AKTUÁLNÍ POLITIKA OBČANSKÝCH INICIATIV!        Úplný text naleznete zde

ZPRAVODAJ č.03/2012 Téma: JSEM NAŠTVANEJ A MÁM UŽ TOHO DOST Úplný text !zde

ZPRAVODAJ č.03/2011     Téma: NEJVYŠŠÍ ČAS ZVEDNOUT HLAVU Úplný text  zde

ZPRAVODAJ č.1/2011  Téma:  HLASY PRO ZMĚNU v ČR  Úplný text zde


        
 
 

 Komentáře i odpovědi na otázky
můžete prezentovat v naší konferenci.

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

         2002-2021, HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, Text na této stránce je určen k VOLNÉMU  ŠÍŘENÍ!