ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 07/2014

 

Vydání: 13. 11.2014                                                                            Poslední aktualizace: 1. 12.2014


ZPRAVODAJ č.07/2014  TÉMA: NASTÁVÁ POČÁTEK NOVÉ CIVILIZACE -

                               VÝZVA - jednejme vědomě a přijměme zodpovědnost za stav svého

                                          vědomí a další vývoj!

Motta:

Žijeme v neobyčejné době. Sleduj, jak se naplňuje Můj rozsáhlý a skvělý plán. Nastal čas nejpodivuhodnějších změn, a proto buď stále na cokoliv připraven. Není nic nahodilého v jednání těch, kteří jsou k sobě vzájemně přitahováni, aby se společně podíleli na nesmírné práci, která je před nimi. Můj plán je zcela jasný; rozvíjej se s ním. Ničeho se neobávej; zbav se všeho strachu. Spatřuj Mou ruku ve všem, uvědomuj si dokonalost všeho a vzdávej za vše věčné díky. Buď připraven a ochoten převzít svůj podíl zodpovědnosti. Tento život není pro lenochy nebo pro ty, kteří se bojí odpovědnosti. Nový věk vyžaduje sílu, odvahu a oddanost, stejně jako skálopevnou víru a důvěru. Je to úžasné dobrodružství, vyžadující odvážného ducha, který by se do něj přímo pustil a stal se jeho součástí. Prožívej vše, co se děje, klidně a s mírem, bez napětí, protože vše se vyvíjí velmi, velmi dobře.

                                                                                                                                   (Eileen Caddy: Otevírání dveří do nitra)

VŠE NECHŤ VOLNĚ PLYNE, AŤ SE VĚCI NEŘEŠÍ NÁSILÍM.

                                                                                                                                            (Heslo z Komenského loga, používaného v jeho knihách)

JESTLIŽE BUDETE SPOLEČNĚ HÁJIT VĚC SVOBODY,  JEŽ JE VĚNEM LIDSKÉ PŘIROZENOSTI,, KDO VÁS PŘEMŮŽE?

                                                                                                                                                         (Anděl míru)

Výše uvedené citáty  jsou  Jana Amose Komenského, většinou vybrané z knihy " O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÉM SOUŽITÍ

"My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás" Mahatma Gandhi

 

Milí přátelé,

milí duchovní sourozenci,

předkládám k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na zdraví ve všech rovinách bytí člověka..             

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Následují témata k přemýšlení.

V tomto ZPRAVODAJI jsem shromáždil informace k žádoucímu vývoji v ČR a na planetě Zemi ve prospěch všech.

V současném chaosu jsme přímými účastníky zrození počátku nové civilizace na vyšším stupni vědomí.

V této zprávě jsou navrženy k inspiraci myšlenky podporující zásadní změnu života na planetě Zemi.

Přijměme zodpovědnost za stav svého vědomí a další vývoj k zlepšení kvality života nás všech.

Podpořme proto každý podle svých možností zásadní změnu systému spočívající v tom, že vykročíme na společnou cestu do

jednoty ve prospěch všech. 

                                                                                                                                                    

Obsah Zpravodaje:

1. Řecko se vydalo ve stopách Egypta a Španělska.

2. Dokumenty Manifest života v jednotě na vyšším stupni civilizace + Vize  jednoty ve věku Vodnáře.

3. Dokument " VAROVÁNÍ před NEUVÁŽENÝMI a NEZODPOVĚDNÝMI ČINY během předem připravených provokativních

                akcí kolem 17. listopadu 2014!!!!""

4. Doporučení knihy "VOLBA LIDSKOSTI"

5. Kde hledat další informace


1. Řecko se vydalo ve stopách Egypta a Španělska: nastává počátek nové civilizace? 

Tisíce lidí v celkem 20 městech odstartovaly tzv. Řeckou etickou revoluci. Řekové převzali zprávu vyslanou španělskými „Indignados" (v překladu doslova rozhořčení, pobouření) vyjádřenou v mottu: „Buďte potichu, jinak probudíte Řecko..." Řecko se probudilo nadobro...

Více než 50 tisíc lidí v Aténách, 10 tisíc v Thessaloniki (Soluň), 8 tisíc v Patrasu, 1 500 v Heraklionu a tisíce v dalších městech se sešly na simultánních demonstracích už první den. Navenek jsou tato shromáždění stejná jako ve Španělsku:

žádné vlajky, žádné barvy, žádné politické strany, zato příjemná atmosféra, klidná nálada a velmi vysoká úroveň „kultivovanosti" demonstrací umožňujících lidem po celém Řecku udělat první krok a vyjádřit odhodlání pokračovat.

Je zřejmé, že rok pod vládou „memoranda" (úsporných opatření uvalených na řecké občany) dramaticky změnil ekonomický a psychický stav populace, jež ve výsledku zcela ztratila víru v celý politický systém.

Hlavní požadavky jsou také stejné: SKUTEČNÁ DEMOKRACIE TEĎ, ne politické korupci a vystoupení z ekonomickédiktatury „trojky" (trojité aliance MMF, EU a Evropské centrální banky).

Během posledních 12 měsíců byla každá demonstrace v Řecku buď chudá na počet účastníků, nebo se změnila v násilný střet.

Oproti tomu 25. květen 2011 znamenal obrat o 180 stupňů s masivní účastí, poklidnými demonstracemi a pocitem, že tentokrát se něco skutečně mění. Lidé si stále pamatují pád diktatury v roce 1974, dokonce si pamatují i tehdejší slogany jako „Chleba, vzdělání, svobodu", ale především cítí, že se probouzí nová naděje založená na duchu aktivního nenásilí.

V očích řadových občanů formální demokracie padla, protože tomuto zkorumpovanému systému není možné nadále důvěřovat. Kromě toho lidé cítí, že je občas možné překročit tlustou čáru frustrace a zažít chvíle, kdy se vzájemně inspirujeme a vzniká vize lepšího světa.

Ponižování svobody na úroveň pouhého nedosažitelného snu už neplatí.Lidé si začínají uvědomovat, že jejich životy jsou lepší bez strachu, pomsty a násilí na osobní i společenské úrovni, i to, že budou žít lépe, pokud jsou připraveni prosadit podmínky, ve kterých žít chtějí.

Nastává počátek nové civilizace, civilizace nenásilí. Ekonomičtí nájemní vrazi všech druhů (politici, bankéři, armáda, MMF a další) vyprovokovali toto probuzení mnohem spíše než potřeba důstojného životního standardu; probudili morální revoluci, která staví před soud všechny nejrůznější formy útlaku prováděné tímto násilným systémem. 

Oni přiměli lidi představit si život ve světě bez násilí. A jak víme, všechny velké kroky v historii lidstva začaly tím, že si je lidstvo dokázalo představit.

Tato revoluce nás mění navenek i uvnitř. Navenek protože cítíme, že přišel čas rozpadu mezinárodní monstrosity tohoto finančního systému. Cítíme se blíže Africe, obecně se cítíme blíže oněm ostudným 80 % světové populace žijícím za méně než 2,50 USD na den.                                                                                                                        Cítíme se blíže hrozbě 5 000 atomových bomb, které jsou na této planetě připravené k okamžitému použití, cítíme se blíže Fukušimě, blíže Libyi.                                                  

Cítíme se blíže všem zemím, do kterých vtrhl MMF, ignoroval potřeby místní populace a namísto toho je přivedl do chudoby.                                                                            

Ale tato revoluce nás mění i uvnitř.

Protože se začínáme cítit připraveni k rozpoznání násilí v nás, připraveni na zdravější vztahy s našimi rodinami a přáteli, připraveni tvořit v solidaritě, připraveni naučit se jednat s ostatními tak, jak chceme, aby oni jednali s námi, připraveni opustit tuto „pohodlnou" otupělost, kterou cítíme, a vydat se na skutečnou cestu našich životů: cestu hledání smyslu života, který spojuje to, co myslíme, cítíme a nakonec děláme, do jednoho směru.

Naše cíle jsou hluboké, naše prostředky jsou správné, náš duch je silný.

Kostas Klokas
Svět bez válek a násilí, Řecko Zdroj
 


2.DOKUMENTY: "MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE a VIZE JEDNOTY VODNÁŘSKÉHO VĚKU"

Zprávy z Řecka jsou naplněním myšlenek dokumentů,které byly vydány  v dubnu 2012  zde

Více info v prezentací MANIFESTU zde
KOMENTÁŘ K DOKUMENTŮM - Vystoupení na Konferenci k transformaci ČR 18.10. 2014 zde

PREZENTACE PROGRAMU HARMONIE  zde

Zdravím vás novým pozdravem - VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!


3.DOKUMENT "VAROVÁNÍ PŘED NEUVÁŽENÝMI a NEZODPOVĚDNÝMI ČINY během předem

                připravených provokativních akcí kolem 17. listopadu 2014!!!!""

V ZÁJMU ZACHOVÁNÍ MÍROVÉHO ŽIVOTA V EVROPĚ A NA PLANETĚ ZEMI
připojuji text "Varování..", který je určen  především mladým lidem a stále dosud nevědomým konzumně živočišným starším a starým, tj. dříve narozeným, "ovčanům ČR"....


4.DOPORUČENÍ KNIHY " VOLBA LIDSKOSTI

Kniha " Volba lidskosti - Inspirace,  vize, nové výzvy a souvislosti zítřka" je dálkový rozhovor na aktuální téma - hledání lepší budoucnosti pro lidstvo, čtyř autorů, jimiž jsou historička Veronika Sušová-Salminen (Finsko), publicista a typograf Michal Rusek, překladatel, publicista, redaktor a vydavatel Radomil Hradil a konečně student a překladatel Sebastian Chum.

Ivan Hoffman – bývalý slovenský písničkář, fotograf a samizdatový vydavatel časopisu Fragment-K, nyní český novinář, žurnalista, moderátor a rozhlasový komentátor – o této knize 1. října 2014 doma v Kostelanech pod Kroměříží napsal:
 
Každý, kdo nemyslí jen na to, jak se zařídit ve světě, jaký je, ale také přemýšlí, jak tento svět učinit lepším místem k životu, trpí (je-li soudný) pocitem marnosti.
 
Když se ovšem tato marnost provozuje ve společenství spřízněných duší, rázem se ukazuje naděje, že se svět tímto lepším místem stane!
 
Mým problémem je, že jako člověk, který stále musí něco psát, nemám čas číst. Pokud ale člověk nečte, nedoví se, že není sám, kdo přemýšlí, jak by šlo učinit svět lidštějším. Jak jsem měl příležitost nahlížet do internetové komunikace, v níž se rodila tato papírová kniha, tušil jsem, že mne zas jednou čeká dobrodružství četby:
 
Putování tím lepším světem paralelně plynoucím vedle toho, který nestačí.

Více informací zde

5.KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

 5. 1. Knihy: PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1-Nekonečné zákony na planetě Zemi (Učebnice nového myšlení)  zde  

 5.2. Články:

Dospěl člověk evolucí k mravencům?

„Přestože na začátku naší evoluce stála selekce a boj o život, akcelerující zrychlování a proces narůstající individualizace mohou paradoxně přispět k větší míře kooperace,“ domnívá se britská popularizátorka vědy Gaia Vinceová. Že se lidstvo nachází v přelomovém období, které poznamenává nejen jeho prostředí, ale i je samotné, se dnes ozývá napříč veřejností vědeckou i laickou............

6.AKTUALIZACE ZPRAVODAJE ZDARMA viz nahoře


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

č.05/2014 Téma: METODA DOMÁCÍHO SEBELÉČENÍ NEMOCÍ SE ZÁNĚTY

                    HLOUBKOVOU MASÁŽÍ LOŽISEK ZÁNĚTU

                  Úplný text naleznete zde

č.03/2014 Téma: OBCHOD SE STRACHEM - OČKOVÁNÍ Úplný text naleznete zde

č.01/2014 Téma:. MEDICÍNA 21.STOLETÍ - BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ !

                     Inspirace pro lidi dobré vůle Úplný text naleznete zde                                                

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

                                                                https://www.facebook.com/ruda.vondrich                                                                        


 Můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST"      ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí             

                        KNIHY :  JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU? VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

                      DOBA JEDOVÁ 1 a 2               PROMĚNA vašeho života od Ambic ke Smyslu zde

                      PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1  Nekonečné zákony na

             planetě Zemi Učebnice nového myšlení  zde              


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

  

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena