ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 01/2012


ZPRAVODAJ č.01/2012    Téma : PRO OBČANY DOBRÉ VŮLE -1

Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

  Vážení přátelé,

téměř veškerá společenská nabídka je nastavena tak, aby člověka odvedla od toho podstatného. Stačí se nezaujatě rozhlédnout kolem sebe...a množství lidí se tím nechává trvale zmást. Hypermarkety jako novodobé "chrámy" konzumu, sexualita a oplzlost křičící z velkého množství bulvárních deníků, filmů a nejrůznějších časopisů atd. atd...(zbytek si doplníte sami). A pravdou také je, že spousta lidí je příliš pohodlná na to, aby přemýšlela a utvářela si samostatný názor na věci.

Je to svým způsobem často i zbabělost a snaha nevyčlenit se z davu, aby člověk nebyl osočen z toho, že není "normální"...(!!) 

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Informace mohou podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti.

Lásku a dobro všem přeje Ruda Vondřich                           

                                                     Následují témata k přemýšlení - Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete info o něm dál

                                                                                                                                                                                               

 

1.OCHRANA LIDSKÝCH PRÁV A SVOBOD - Croix de la Boheme,

    Organizace Croix de la Boheme vznikla na základě poptávky subjektů toužících po spravedlnosti, pochopení a  porozumění a po skutečné svobodě. Členská základna je složena ze subjektů a občanů dobré vůle toužících po pozitivní změně a  v řadě případů též ze subjektů a lidí poškozených předlistopadovým a  polistopadovým režimem.Uvědomuje si, že každá země je svobodná tak, jak dalece jsou svobodní její občané, prosperující natolik, nakolik prosperují její občané,  hrdá tak, jak hrdí jsou její občané. Organizace Croix de la Boheme má vlastní web  zde

3.OBČAN NEBO NEVOLNÍK

    Videozáznam přednášky ing.Plicky (Habeas Corpus) s názvem "Občan nebo nevolník?" (58 minut) ZDE

    V přednášce zazní zkušenosti a rady s řešením problémů, do kterých se může dostat každý z nás. Hlas lidu -hlas Boží.  Oboustranná kontrola politiků. Vývoj práva, politiky. Boží zákony. Ústavní a mezinárodní zákony. Tuzemské právo.. Praktické případy z praxe a jejich řešení.

4.VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV - OMBUDSMAN

    KONTAKTY  ZDE   informační linka ochránce: 542 542 888

   S čím vám může pomoci  ZDE

   Co předchází stížnosti k ombudsmanovi ZDE

   Jak podat stížnost ZDE

   Životní situace – problémy a jejich řešení (nejčastější dotazy)  ZDE

5. DÁREK DO NOVÉHO ROKU 2012 - HUDEBNÍ KONCERT VIVAT COMENIUS

    Věřím, že dárek Vám přinese nádherný zážitek a povzbuzení po celý rok.

Televize NET TV MOZAIKA Praha  dne 5.12. 2011 zaznamenala v rytířském sále Zámku v Pardubicích hudební koncert VIVAT COMENIUS Alfréda Strejčka a Štěpána Raka.

Koncert pro kytaru, lidský hlas a orffovský instrumentář na texty Obecné porady Jana Ámose Komenského. Hudbu složil Štěpán Rak, námět a výběr textů Alfred Strejček. Koncertní projekt, o jehož úspěšnosti svědčí i 600 odehraných repríz.

Vivat Comenius byl poprvé uveden v prosinci 1989 na akci Harmonie se čtyřlístkem, když před tím, pouze v textové podobě, zazněl na neoficiálních církevních setkáních.

Inspirací byla snaha o naplnění posledního přání J. A. Komenského a o historicky prvé zveřejnění jeho Obecné porady o nápravě věcí lidských.

Hudba Štěpána Raka pak dala Komenského textům koncertní podobu a překlady latinského originálu do češtiny, angličtiny, němčiny a španělštiny umožnily tomuto dílu široké pole uplatnění po celém světě.

Koncert, který je nastudován v pěti jazycích, včetně originální latiny, zazněl do této doby ve 30 zemích čtyř kontinentů a byl vyznamenán řadou prestižních ocenění, m.j. cenou UNESCO. Nabídky na vystoupení přicházejí z USA, Mexika, Velké Británie, Německa, Rakouska ale i z Číny, Uruguaye, Venezuely, Tuniska a z celé řady dalších zemí.

Štěpán Rak – koncertní kytara, zpěv, Alfred Strejček – lidský hlas a orffovský instrumentář.
Koncert je složen ze šesti částí a poprvé byl oficiálně uveden ke 400. výročí narození J. A. Komenského pod záštitou UNESCO v roce 1992.Koncert je složen ze šesti částí.

I. díl Panegersia aneb Kniha o všeobecném probouzení

II. díl Panaugia aneb Cesta všeobecného světa
III.díl Pansophia aneb Všeobecná moudrost (Všeobecné vědění)
IV.díl Pampaedia aneb Všeobecné zušlechťování myslí

                         V. díl Panglottia aneb Všeobecné zušlechťování jazyk

                         VI. díl Panorthosia aneb Všeobecná náprava
                         VII. díl Pannuthesia aneb Kniha o všeobecném povzbuzování

Koncert můžete shlédnout (63 minut):Zde

Nabídka knih s myšlenkami J.A.Komenského zde

************************************************************************************************************              UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

                     můžete zakoupit: DVD  MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  

                                               ROBERT FULGHUM ,

              Knihy    ŽíT v SRDCI   MAGNETOTERAPIE VŠECHNO JE JINAK  DOBA JEDOVÁ  KNIHA TOLTÉCKÉ

                          MOUDROSTI  HAD SVĚTLA 2012 a dále

                  MAYSKÝ KALENDÁŘ A STROM ŽIVOTA     JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO 

                                   NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

*************************************************************************************************************
PS 1.  DEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ 

                                                                                                           KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,  

 

/