ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 02/2012


ZPRAVODAJ č.02/2012    Téma : PRO OBČANY DOBRÉ VŮLE -2

Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

  Vážení přátelé,

téměř veškerá společenská nabídka je nastavena tak, aby člověka odvedla od toho podstatného. Stačí se nezaujatě rozhlédnout kolem sebe...a množství lidí se tím nechává trvale zmást. Hypermarkety jako novodobé "chrámy" konzumu, sexualita a oplzlost křičící z velkého množství bulvárních deníků, filmů a nejrůznějších časopisů atd. atd...(zbytek si doplníte sami). A pravdou také je, že spousta lidí je příliš pohodlná na to, aby přemýšlela a utvářela si samostatný názor na věci.

Je to svým způsobem často i zbabělost a snaha nevyčlenit se z davu, aby člověk nebyl osočen z toho, že není "normální"...(!!) 

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Informace mohou podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti.

Lásku a dobro všem přeje Ruda Vondřich                           

                                                     Následují témata k přemýšlení - Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete info o něm dál

                                                                                                                                                                                               

 

1.POTŘEBUJETE PORADIT JAK ZÍSKAT PRÁVNÍ POMOC?

   Je mnoho životních situací, kdy člověk potřebuje právní pomoc, ale neví, kde ji získat. Neví, jak si vybrat advokáta a zda si jeho pomoc bude moci dovolit, nemá představu, jak získat pomoc právníka bezplatně či za sníženou odměnu. Pro laika může být obtížné zhodnotit, zda k řešení své situace potřebuje právní pomoc. K pomoci lépe se orientovat v systému právní pomoci a usnadnit nalezení pomoci, která odpovídá vašemu problému, vaší životní situaci a vašim finančním možnostem byly vytvořeny webové stránky http://potrebujipravnika.cz/

Vůbec se neorientuji Interaktivní průvodce systémem právní pomoci vám pomůže určit, jaký dostupný typ právní pomoci je pro vás

                                               nejvhodnější a kam se obrátit.

Hledám podrobné informace Pokud se v systému právní pomoci orientujete, víte kam se obrátit a potřebujete pouze podrobnější

                                                                informace nebo vzor podání.

 • Typy právní pomoci
 • Právní pomoc a advokáti
 • Specializovaná bezplatná právní pomoc
 • Bezplatná právní pomoc mimo řízení
 • Bezplatná právní pomoc v řízení
 • Vzory právních podání

   Zajímavý projekt online přenosů nezávislé televize TVCOM.cz Více informací naleznete zde

   Filmy, které Vám otevřou oči!  Dokumentární TV naleznete zde  

  5. DÁREK 02/2012 - DIALOG DUŠE S TĚLEM - PEČEŤ VĚČNOSTI

  Věřím, že dárek Vám přinese nádherný zážitek a povzbuzení do dalších dní.

  Pořad "DIALOG DUŠE S TĚLEM" z projektu Via Lucis, věnovaného 415. výročí narození Jana Amose Komenského (28.3. 1592 -.15. 11. 1670) vznikl podle scénáře vypracovaného panem Milanem Friedlem v roce 2007.

  Byl inspirováno dílem Obecná porada o nápravě věcí lidských. Nadčasový a dodnes platný text starý  400 let má následující členění:

  • 1. Úvod, v němž se vykládá, co navrhujeme: nazývá se PANEGERSIA, to jest Kniha o všeobecném probuzení
  • Vlastní soustavu, v níž se ke všeobecné nápravě navrhují
   • 2. Základ, Všeobecné světlo: PANAUGIA
   • Dílčí počiny: totiž uspořádání
    • 3. všech VĚCÍ, dotud naprosto neuspořádaných: PANSOFIA (Všeobecná moudrost)
    • 4. všeho SMÝŠLENÍ, dotud naprosto zmateného: PAMPAEDIA (Vševýchova)
    • 5. všech JAZYKŮ, dotud naprosto změtených: PANGLOTTIA (Všemluva)
   • 6. Završení, PANORTHOSIA (Všenáprava)
  • 7. Zavírku, obsahující porůznu opakované podněty k věcem tak žádoucím, k nimž vidíme tak jasně odkryté cesty. Bude nazvána PANNUTHESIA, Kniha o všeobecném povzbuzování.

  Aby bylo možné u celého lidského rodu dosáhnout dokonalého myšlení, dokonalé řeči a dokonalého vytváření věcí a tak všeobecné svornosti, zasvětil J. A. Komenský Jednomu na nebesích a všem na zemi třetí část Obecné porady o nápravě věcí lidských - Pansofii - v níž se samojediný Bůh radí sám  se sebou, neboť není osamocenosti, kde přebývá věčná láska s věčnou moudrostí a mocí.

  Usedněme tedy u podušky samotného Stvořitele a poslyšme tajné záměry vznešené Trojjedinosti, jež jsou z větší části lidským bytostem skryté.

  Úvodní slovo: Adolf Inneman, připravil a účinkuje Milan Friedl, dále Gabriela Filippi, Jiří Zapletal, hudební doprovod Petr Tvrdek   

  Pořad zaznamenalo Studio Moon televize TVCOM dne 25.10. 2007  v "Křišťálové čajovně" Galerie cesty ke světlu, v Praze

   Videozáznám pořadu můžete shlédnout (60 minut): zde

  Nabídka knih s myšlenkami J.A.Komenského zde

  ************************************************************************************************************              UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

   můžete zakoupit: DVD:  SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                                                 ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                          KNIHY : CO O NÁS PROZRAZUJÍ ZUBY  ŽíT v SRDCI   MAGNETOTERAPIE , VŠECHNO JE JINAK

                                           DOBA  JEDOVÁ  KNIHA TOLTÉCKÉ   MOUDROSTI  HAD SVĚTLA 2012 a dále  

                              MAYSKÝ KALENDÁŘ A  STROM ŽIVOTA   

                                                       JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

  *************************************************************************************************************
  PS 1.  DEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE

        Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

  PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


  DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

  *************************************************************************************************************

  home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

  © 2012  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,  

   

  /