ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 04/2013

  Vydání: 29.1.2013                                                                                      Poslední  Aktualizace: 12. 3. 2013 


ZPRAVODAJ č.04/2013  TÉMA: NESNAŽME SE MĚNIT STARÝ SYSTÉM. VYTVOŘME

                                      NOVÝ, KTERÝ UČINÍ TEN STARÝ NADBYTEČNÝM ! .

Vážení přátelé,

KDYŽ ZJISTÍME, ŽE SE NÁM NEDAŘÍ VYTVOŘIT SKUTEČNOST, KTEROU POTŘEBUJEME VYTVOŘIT PŘETVOŘENÍM STARÉHO SYSTÉMU, CO UDĚLÁME? VYTVOŘÍME NOVÝ, KTERÝ UČINÍ TEN STARÝ NADBYTEČNÝM !

V URČITÉM BODĚ SE NOVÝ SYSTÉM STANE DOST VYZRÁLÝ NA TO, ABY BYL SCHOPNÝ PŘEVZÍT KORMIDLO OD STARÉHO SYSTÉMU.

HODNĚ Z NÁS Z DŮVODU NESPOKOJENOSTI A FRUSTRACE ZE SOUČASNÉHO STAVU SVĚTA OBVIŇUJE SOUČASNÉ POLITICKÉ VEDENÍ A POŽADUJE PO NĚM, ABY NĚCO ZMĚNILO. SOUČASNÉ VEDENÍ VŠAK NEMŮŽE NEŽ JET DÁL, PROTOŽE CHCE UDRŽET STATUS QUO. JAKÝS TAKÝS CHOD SPOLEČNOSTI.

ŽÁDOUCÍ ZMĚNA VE SPOLEČNOSTI NENÍ ZÁLEŽITOSTÍ JEDNOHO ČLOVĚKA, ALE NÁS VŠECH. NA KONEC JE TO ZEJMÉNA NA LIDECH, KTEŘÍ JSOU ROZHODNUTÍ SPOLUPRACOVAT PŘI TVORBĚ NOVÉHO SYSTÉMU.

 

UCHOPME  PŘÍLEŽITOST ZAČÍT NOVOU ETAPU K LEPŠÍMU USPOŘÁDÁNÍ VĚCÍ VEŘEJNÝCH V NAŠÍ ZEMI.

Motto:           

"My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                                                                             Mahatma Gandhi

 " JINÝ SVĚT JE MOŽNÝ jen tehdy,

    když každý z nás převezme OSOBNÍ odpovědnost za stav

   svého vědomí, za blízké, národ a planetu Zemi  právě teď "                                                                                                                                                             

Touha po pravdě je nedílnou součástí lidského ducha. Většinou jsme pobouřeni, když nám někdo lže, klame nás a podvádí. Samozřejmě až poté, co takovou lež odhalíme, do té doby spočíváme v blažené nevědomosti. Pak se ale pro pravdu hádáme, někteří pro ni riskují i majetek, postavení, přátelství, zdraví, ba i život. Pravda je zkrátka přirozený, nepokřivený stav věcí, ve kterém se vyznáme, je bezpečný a předvídatelný, je to nejvyšší ideál.

Tajemství úspěšné činnosti spočívá v tom, že chceme, aby byla úspěšná, a máme k ní tak kladný vztah, že tomu ani nemůže být jinak. Pustit se do obtížné práce s polovičatostí nemůže přivolat úspěch; když však do ní vložíš celé své srdce a opravdovou touhu vidět dobré dílo, dopadne tvé dílo jen i tím skutečně nejlepším způsobem. Nechť je vše, k čemu se odhodláš, konáno celým srdcem, od těch nejmenších všedních prací k těm nejobtížnějším a nejsložitějším. Buď ochoten I přijmout od života skutečné výzvy a nikdy se jich neobávej. Jestliže čelíš těmto výzvám ve správném duchu a s vnitřním vědomím, že jsem to Já, kdo působí v tobě a skrze tebe a kdo ti pomůže dokončit úkol, může se stát cokoliv. Změň svůj přístup, a otevřeš tak dveře proudu silné kladné a tvořivé energie pro celou svou bytost. Uvědom si, že se můžeš změnit, a to velmi rychle, ale záleží to na tobě. (Eileen Caddyová: Oteviírání dveří do nitra)
 

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM !

A .MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE

   + VIZE JEDNOTY VE VODNÁŘSKÉM VĚKU  zde

B. DOKUMENTY

1.  VIDEO:  Jaroslav Dušek :Jak být svobodný ?

 

 

 

2.  VIDEO: REVOLUCE KULTURNĚ TVOŘIVÝCH

Film Cultural Creatives - tento pozoruhodný film vůbec poprvé s vědeckou důkladností mapuje obrysy nově vznikající holistické kultury, která tváří v tvář současnému kolapsu západni civilizace otevírá nové možnosti a přísliby pro vědomou evoluci společnosti a pro formování udržitelné planetární civilizace.

Film představuje základní charakteristiky této nové kultury, některé její hlavní protagonisty (Paul H. Ray, Ervin László - Budapešťský klub, Kenny Ausubel - Bioneers, Peter Merry, Rob Hopkins -Transition Network, Péter Takáts, Susan George ad.), její ideje a koncepty i aktuální projekty (Banka Triodos, Gaiam, Transition Town, Cal-Earth ad).

Film Frigyese Fogela naznačuje, že nazrál čas, abychom něco zásadního podnikli sami se sebou a společně se posunuli novým směrem. ´                                                                                                                                                                         Jak říká ve filmu zakladatel hnutí Transition Town Rob Hopkins:"Tohle je doba o přebírání iniciativy." Film maďarského režiséra podstatným způsobem přispívá k sebeuvědomování a aktivizaci této nové kultury, která v pravém slova smyslu přináší změnu paradigmatu. Ukazuje, že se v ní rodí nový evoluční integrální světový názor, jenž otevírá cestu pro vytváření světa vzájemného prospěchu. Poselství filmu lze vyjádřit slovy Buckminstera Fullera:

"Nesnaž se měnit starý systém. Vytvoř místo toho nový systém, který
učiní ten starý nadbytečným."

 

 

3.  VIDEO:  NASSIM HARAMEIN

 Výjimečná 8-hodinová přednáška originálního vědeckého samouka Nassima Harameina na konferenci v roce 2003. - Narodil se 20.listopadu 1962 ve Švýcarsku. Tvrdí, že vyvinul jednotnou teorii pole společně s fyzičkou Elizabeth Rauscher. - V roce 2003 založil Haramein neziskovou organizaci „The Resonance Project Foundation", kde je v současné době ředitelem výzkumu. Nadace se zabývá šířením jeho myšlenek Tvrdí, že dekódoval piktogramy. Jeho tématy jsou kromě jeho sjednocené teorii pole jsou i koncepce holofraktografického vesmíru, templáři, Emmanuelův hrob, kabala, Strom života a další. Haramein konstatuje, že některé z geometrie byly nalezeny v troskách starobylých objektů a zároveň v kruzích v obilí. V červnu 2008 Haramein oznámil, že projekt Resonance ztratil své finanční prostředky a bude vyklízet své sídlo na Havaji. V dopise příznivcům Haramein apeloval na jejich dary se slovy:: "Tato práce je pro lidstvo a měla by být lidstvem podporována."

 

 

 

 

C. NOVÉ TRENDY KOMUNIKACE V BUDOUCNOSTI

    Příklad firmy pracující s vizí-"VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM! "

  

 Více informací o pokrokové firmě  a její aktuální nabídce příležitosti v podnikání naleznete zde

  Další podrobné informace můžete získat na vyžádání na info (zavináč) rozkvet.cz

 

D. JAK ZAČÍT ZMĚNU

Dokumentární film, který získal hlavní ceny na mnoha filmových festivalech. Již více než padesát let jeden nenápadný americký vědec pomáhá lidem svrhnout své diktátory. Jeho taktika nenásilného odporu byla použita během revolucí v Srbsku, na Ukrajině a v Íránu. Tento film je příběhem lidí, kteří mají moc změnit svůj svět, moderních revolucí a muže, který za tím vším stojí.

Gene Sharp (* 21. leden 1928) je americký filozof a politolog, profesor politických věd na University of Massachusetts. Proslavil se knihami na téma nenásilného odporu, v nichž rozvíjí strategiiMahátma Gándhího. K jeho nejznámějším pracím patří kniha The Politics of Nonviolent Action z roku 1973.

Roku 1951 vystudoval sociologii na Ohio State University. V roce 1953 se zúčastnil protestů proti Korejské válce, načež byl devět měsíců vězněn. Poté se angažoval v pacifistickém hnutí a v letech 1955-1958 pracoval v pacifistickém týdeníku Peace News. Poté se vrátil ke studiu, studoval v Oslu u Arne Næsse, roku 1968 vystudoval filozofii na Oxfordské univerzitě. V roce 1972 se stal profesorem na Massachusettské univerzitě v Darmouthu. Roku 1983 založil neziskovou organizaci Institut Alberta Einsteina (Einstein kdysi napsal předmluvu k jeho první knize) k podpoře nenásilných protestů po celém světě. Institut je podporován Fordovou nadací, Randovou korporací i americkou vládní organizací International Republican Institute. Sharpova koncepce ovlivnila vlnu tzv. barevných revolucí ve východní Evropě či tzv. Arabské jaro. Od té doby se o Sharpovy často hovoří jako o kandidátovi na Nobelovu cenu míru (nominován byl roku 2009 a 2012).

Zdroj:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Gene_Sharp

 

 

 

E. ROZKVĚT

   ROZKVĚT 2011 HD (CZ titulky) část 1

 

   

    ROZKVĚT 2011 HD (CZ titulky) část 2

 

 

F. PROBUĎTE SE !  větší formát zde

 

 

 


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST" ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ ,

                           ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY :  LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ JAK ZMĚNIT SVĚT tady a teď 

                              TEORIE DEMOKRACIE   CO neSMÍTE VĚDĚT  RUCE PRYČ OD TÉTO KNIHY

                       VŠECHNO JE JINAK     PROMĚNA vašeho života od Ambic ke Smyslu zde

                      V JINÉM RYTMU  zde     

                              PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1  Nekonečné zákony na planetě Zemi

                   Učebnice nového myšlení  zde   ÚSVIT - Kritika politického systému a návrh             

                                                                                    nové Ústavy ČR zde

SOCIÁLNA TROJČLENNOSŤ

David Sulík  zde

                  

                                      NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře   NOVÉ

                                                                                                        KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE


home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2013  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena