ZPRÁVA O DOKUMENTU "MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE

                      - PRAVDA JE PRAVDIVÁ, LÁSKA JE LASKAVÁ SVOBODA JE SVOBODNÁ!"

                                                                                   ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 05/2012

                                                                                                                        Poslední  Aktualizace: 26.12.. 2016


Motto: "My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás"

                                                                                              Mahatma Gandhi

Vážení přátelé,

po 27 letech je nejvyšší čas ZDVIHNOUT HLAVU A NASTOUPIT CESTU K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA, obrody, uvědomění a odpovědnosti vůči sobě, společnosti, národu, planetě a všem bytostem, se kterými jsme svými životy propojeni.

SMĚR CESTY K NOVÉ KVALITĚ ŽIVOTA NA VYŠŠÍM STUPNI  CIVILIZACE VYTYČUJE DOKUMENT NAZVANÝ:

"MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE -

 PRAVDA JE PRAVDIVÁ, LÁSKA JE LASKAVÁ, SVOBODA JE SVOBODNÁ !

 

V úvodu "MANIFESTU.." jsou citáty moudrostí, které charakterizují novou kvalitu života.

V "MANIFESTU.". je obsažena také stať DEMOKRACIE JE SKUTEČNÁ SVOBODA, která obsahuje NOVÉ PRINCIPY DEMOKRACIE.

V "MANIFESTU..."  je publikován nový pozdrav VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!, který můžeme přijmout symbolicky jako kamínek, který když zdvihneme, umožní vytrysknutí pramene všeobjímající a nic nežádající LÁSKY ke všemu co vzniklo ve Stvoření.

Láska je zázrak: Je stejně potřebná jako vzduch k dýchání - přináší život. Bez ní chodí člověk jako přidušený. Z láskyplného člověka se radují andělé a z úsměvu jeho srdce mají prospěch všechny živé bytosti.

Láska je ten obecný lék na bolesti a utrpení světa, jehož existenci předvídal již více před 350 léty Jan Amos Komenský.Komenský vytyčil jasnou cestu – ke světlu. Ke světlu v temnotách, musíme dodat. Byly to temnoty, v nichž se lidstvo periodicky ocitá a jež ho vrhají na samotné dno existence. Komenský se zamýšlel nad stavem lidské existence a kupodivu neztrácel naději. On, pro něhož osobní beznaděj byla téměř každodenní skutečností. Ve své emigraci sepsal významný spis Via lucis, Cesta světla, v němž naléhavě poukazuje na tři školy, v nichž člověk může získat vědomosti. Tou první je škola světa. Druhou je škola čistého poznání. Třetí je škola Písma, tedy Boží.

Tato druhá a třetí škola jsou světlem, ke kterému se musíme ubírat, jestliže nechceme splynout s temnotou světa.

Komenský ovšem vnímal světlo ne jako fyzikální veličinu, ale jako jas vycházející z božských podstat a třídil je na vnitřní, vnější a věčné.

Toto triadické vnímání světla novověkého myslitele navazuje na prastará poselství, která najdeme již v pravěkých duchovních konceptech. Světlo bylo ve všech kulturách symbolem projeveného božství, pravdy, poznání a osvícení. Bylo cílem, ke kterému směřovaly nesčetné generace (více ve spisu Via Lucis (Cesta světla) a zde ).

SPOJIT SE POUTEM LÁSKY V JEDNOTU VE PROSPĚCH VŠECH ŽIVÝCH BYTOSTÍ

VŠICHNI JSME SOUČÁSTÍ JEDNOHO CELKU.

Uskutečněme naší duchovnost tady a teď na této Zemi

V "MANIFESTU.." je  dále zveřejněn Návrh

                            VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE:

PROBUZENÍ A SJEDNOCENÍ

VŠECH LIDÍ ZEMÍ ČESKÉ, MORAVSKÉ, SLEZSKÉ, SLOVENSKÉ 

A PLANETY ZEMĚ

V LÁSCE A LASKAVOSTI.

VÝZVA K CELONÁRODNÍMU A PLANETÁRNÍMU DIALOGU

VIZE JEDNOTY VE VĚKU VODNÁŘE je první, základní z vizí, je cestou k osvobození Lásky Laskavostí většiny našich národů.

MANIFEST.." si klade za cíl být inspirací ke změně vlastních postojů a odvaze jednotlivců i skupin a k podpoře a nastartování změny současného nevyhovujícího stavu zejména vztahů ve společnosti.

Doufám také, že se stane nástrojem integrace dosud roztříštěných iniciativ a jejich aktivit navrhujících alternativní řešení potřebných změn ve společnosti ke prospěchu všech.

               V "MANIFESTU.".  je  dále zveřejněna  VÝZVA K AKCI - "PŘIDEJ SE A POŠLI TO DÁL "

                   včetně možnosti se přidat a zvolit si  FORMU PODPORY SPOLEČNÉ VĚCI,která vyhovuje

          možnostem a potřebám, konkrétního občana.

         Doporučuji čtenáři seznámit se s úplným textem "MANIFESTU". Je to klíčový dokument pro další období.

 

                                  ÚPLNÝ TEXT MANIFESTU JE ZDE                 

             

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012  SLOVANSKÁ EPOPEJ . MAESTRA AYAHUASCA ,

                          KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí  ,  ROBERT FULGHUM                     

                        KNIHY : CO O NÁS PROZRAZUJÍ ZUBY  ŽíT v SRDCI   MAGNETOTERAPIE , VŠECHNO JE JINAK

                                         DOBA  JEDOVÁ  KNIHA TOLTÉCKÉ   MOUDROSTI  HAD SVĚTLA 2012 a dále  

                            MAYSKÝ KALENDÁŘ A  STROM ŽIVOTA   

                                                     JAK POMOCI TĚLU, ABY SE LÉČILO SAMO    NACISTICKÉ KOŘENY " BRUSELSKÉ EU"

*************************************************************************************************************
PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  Srdečně zveme  k návštěvě ojedinělé nabídky k podpoře  

                                          NOVÉ  KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

*************************************************************************************************************

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2012- 2016  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena,