ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE 01/2014

  Vydání: 5.1.2014                                                                                      Poslední  Aktualizace: 7. 6. 2020 


ZPRAVODAJ č.01/2014  TÉMA: MEDICÍNA 21. STOLETÍ - BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ

    Vážení přátelé

předkládám k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na zdraví.             

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Následují témata k přemýšlení

                                                                                                                                                    

Obsah Zpravodaje:

1. CO JE "BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ" ?

2. JAK ZJISTÍME KOLIK MIKRONUTRIENTŮ POTŘEBUJEME K ZAJIŠTĚNÍ BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ?

3. JAK DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ MIKRONUTRIENTY ?

4. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE

5. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE  

Jméno  E-mail

Zadejte Vaše jméno a e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "AKTUALIZACE ZDARMA

Kontrolní kód

       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů


1. CO JE "BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ ?"

Množí se dotazy, k čemu je dobré, že se vedle běžně užívaného pojmu „zdraví“ objevil termín „BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ“? Řekne-li se zdraví, lidé dobře rozumějí tomu, co vyjadřuje. Biochemické zdraví je nový pojem, který je třeba objasnit, proč vznikl, co čím je přínosem pro lidi a na jakou péči o zdraví je účelné se zaměřit.

Co je to biochemické zdraví a jak s tímto pojmem pracovat pro zlepšení celkového zdraví u sebe i u druhých?

Přibývá pacientů, a dnes i zdravých lidí, kteří nechtějí chemické léky kvůli jejich nízké léčebné účinnosti a značným vedlejším účinkům. Čím dál tím víc pacientů přichází na to, že chemické léky nejsou konstruovány tak, aby mohly vyléčit jejich onemocnění. Část z nich proto hledá útočiště u alternativních metod, které některé uspokojí, někdy více, jindy alespoň z části. Zůstávala ale část zcela nespokojených, kteří nezaznamenali žádné zlepšení po tom, co přešli od alopatického léčení k alternativnímu.

Vysvětlení těchto rozdílů v účinnosti je jednoduché:

Každý jsme jiný tím, že každý máme svoji osobní sestavu poruch biochemických procesů a jejich kombinací.   Proto léčebné metody, které neodstraňují příčinu vzniku choroby, nepřinášejí některým jedincům vůbec žádné zlepšení.

U biochemického zdraví je to jinak:

Biochemické zdraví není produkt alternativní medicíny, ani nepatří k alopatické medicíně.        Pokud si lze představit ten nejryzejší výtvor vědecké medicíny, pak biochemické zdraví je ztělesněním toho všeho.

Biochemické zdraví je souhrnné označení dobře fungujících biochemických dějů v buňkách, jejichž dokonalá souhra je předpokladem nejen pro pocity dobrého zdraví, ale pro skutečně dobré zdraví, které člověku slouží a neselhává.

Biochemické zdraví podmiňuje bezchybný chod biochemických procesů, poznaných na molekulární úrovni, procesů, které probíhají ve všech našich buňkách a jejichž znalosti plně vyhovují požadavkům medicíny postavené na důkazech – tzv. „Evidence Base Medicine“.

Člověk je obrovská biochemická továrna, na jeho řádném chodu a dokonalé souhře závisí lidský život a samozřejmě i jeho zdraví. Běh těchto procesů není chaotický, ale má pevný řád daný přírodními zákony.

Z uvedeného pro člověka vyplývá, aby ústřední biochemické procesy v jeho těle dobře fungovaly, musí znát a respektovat přírodní zákony, kterými se tyto děje řídí.

Ústřední biochemický děj, byl popsán jako biochemický cyklus, v němž vzniká, plní své úkoly a pak se přeměňuje v neškodné látky aminokyselina Homocystein .

Přírodní zákon patřící k tomuto cyklu praví: „Pokud bude tento cyklus reakcí dostatečně zásobován vitamíny kyselinou listovou, B6 a B12 a dalšími mikronutrienty bude řádně fungovat a nebude člověka dostávat do zdravotních problémů!“

Tato formulace nahrazuje všechny předchozí popisy a je podstatou pojmu biochemické zdraví.

Tento přírodní zákon je zcela nekompromisní. Přirozeným zdrojem vyjmenovaných a dalších vitamínů a také minerálů byla vždy zelenina, ale to již neplatí.                                                                                                                                      Obsah vitamínů a minerálu v zelenině a v dalších plodinách se snížil za 50 let o 80 %. Toto zjištění znamená, že naše strava nevyhovuje požadavkům přírodního zákona, jehož podmínky musíme bez diskusí naplňovat, abychom dosáhli biochemického zdraví. Zbytkové množství cca 20 % z původního obsahu vitamínů a minerálů v zelenině, nemůže ani zčásti stačit udržet biochemické zdraví na úrovni, která zaručí dobré fyzické zdraví.

Podívejme se, co se děje dál, nejsou-li v buňkách naplněné podmínky pro udržení biochemického  zdraví: Osmdesátiprocentní nedostatek kyseliny listové, B6 a B12 nemá vliv na vznik homocysteinu, který buňky vytváří v neztenčené míře.                                                                                                                                                  Problém vzniká až v další části biochemického cyklu, kde se projeví nedostatek vitamínů a dalších mikronutrientů tím, že se stále vznikající Homocystein  nemůže přeměnit v neškodné látky.                                                                               Přechází proto z buněk do krve a v ní stoupá jeho hladina.

Se vzestupem hladiny homocysteinu  v krvi se zvyšuje jeho toxicita. A u ní začínají důsledky porušení biochemického zdraví. Pokud se  homocystein hromadí v buňkách, stává se toxickým!

Člověk pokud chce  být zdráv, nemůže toho dosáhnout jinak, než splněním požadavků přírodních zákonů, které mu zajistí biochemické zdraví. To je dnes jediná známá a vědeckými poznatky podložená cesta k fyzickému a mentálnímu zdraví.                                             Zajistit biochemické zdraví předpokládá zajistit pro potřebu buněčné biochemie dostatek kyseliny listové, B6 a B12 a dalšími mikronutrienty- více v knize zde a zde

Podívejme se, co se děje v těle dál, když biochemické zdraví narušíme:

Homocystein  svojí toxicitou poškozuje enzymy, mitochondrie - energetické centrály buněk, člověk je  neúměrně unavený a snadno onemocní.

Porucha biochemického zdraví posouvá pH vnitřního prostředí těla (včetně krve) do kyselé reakce. Okyselování způsobuje odvápnění kostí, známé jako osteoporóza.

Zvýšená kyselost organismu je začátkem vzniku nadváhy. Tělo zadržuje vodu na ředění kyselin a nastavení fyziologické rovnováhy.

Důsledky porušeného biochemického zdraví jsou úmrtí na rakovinu, která jsou na druhém místě žebříčku příčin smrti. Svůj podíl na tom má i okyselování organismu navozené poruchou biochemického zdraví: nádorové buňky totiž potřebují kyselé prostředí, aby dobře prosperovaly.

Nejčastější poruchy, které následují po porušení biochemického zdraví jsou: zvýšený cholesterol a další anomálie v lipidovém metabolismu, vysoký krevní tlak a cukrovka.

Zavedení pojmu BIOCHEMICKÉ ZDRAVÍ usnadňuje vysvětlení příčiny vzniku civilizačních chorob jako jsou alergie, kardiovaskulárních choroby, neurodegenerativní onemocnění atd.

Člověk tak dostává poprvé možnost začít rozlišovat, které z nabízených léčiv a potravinových doplňků mu pomohou k obnově a zlepšení zdraví.


2.JAK ZJISTÍME KOLIK MIKRONUTRIENTŮ POTŘEBUJEME K ZAJIŠTĚNÍ BIOCHEMICKÉHO ZDRAVÍ?

 2.1. Hladiny HCY v populaci

Fyziologická hladina homocysteinu by se měla pohybovat v rozmezí 4,5 - 7,5mmol/l .

Pokud bude hladina vašeho homocysteinu pod 6 mmol/l patříte k šťastným 10ti % populace se super zdravím!

Pokud máte hladinu vašeho homocysteinu  9 mmol/l patříte k 30 ti % populace s nízkým rizikem civilizačních chorob a předčasného stárnutí.

Pokud máte hladinu homocysteinu vyšší, patříte k 60 ti % populace s vyšším  rizikem civilizačních chorob a předčasného stárnutí...

********************************************************************************

" Přibývá lidí, kteří si uvědomují že, homocystein  považují za nejlepší předpovědní faktor, který člověku napoví zda mu bude dopřáno těšit se ve zdraví vysokému věku,

nebo naopak, má - li zemřít předčasně a navíc trápen civilizačními chorobami"

( Patrick Holford, přední odborník Velké Británie v oblasti zdravého stárnutí)

****************************************************************************************************

Z výše uvedených skutečností plyne zjištění, že znát výši hladiny homocysteinu svého těla patří ke        "zdravotní gramotnosti"

********************************************************************************************************************************************

2.2. Vyšetření hladiny HCY

Velikost nedostatku mikronutrientů lze snadno zjistit vyšetřením hladiny Homocysteinu z krve. Tento test velmi přesně stanoví, zda se máte obávat rozvoje Alzheimerovy choroby nebo předčasné smrti na srdeční infarkt nebo mozkovou mrtvici.

Vyšetřit hladinu vašeho homocysteinu může biochemická laboratoř :

   a) "zdarma" na žádost o laboratorní vyšetření krve vystavenou vaším ošetřujícím lékařem (můžete o to i sami

          lékaře požádat)  - na žádosti o vyšetření krve existuje kolonka - zjištění hladiny homocysteinu- vaší

       zdravotní pojišťovně laboratoř účtuje  bez DPH asi cca 450 - 500,- Kč)

   b) za úplatu jako samoplátce cca 567,-Kč bez DPH ( 567,-Kč homocystein + 50,-Kč odběr krve) v

     soukromém  zdravotnickém zařízení na vlastní žádost

  c) za úplatu jako samoplátce  objednáním naší nové výhodné služby

            "ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST OBČANA" 

             v rámci které ZÁJEMCŮM SAMOPLÁTCŮM UMOŽŇUJEME

     VYŠETŘIT AKTUÁLNÍ VÝŠI HLADINY HOMOCYSTEINU A KREVNÍ SKUPINU 

 laboratorním biochemickým vyšetřením krve u spolupracující firmy za výhodnější ceny než v bodě 2. 2 .b.


3. JAK DOPLNIT CHYBĚJÍCÍ MIKRONUTRIENTY A ZÍSKAT ZPĚT

   BIOCHEMICKÉ   ZDRAVÍ ?

Zachování zdraví a života a léčení příčiny chorob je možné pouze obnovením biochemického zdraví a to je možné jedině snížením hladiny homocysteinu na zdraví prospěšnou fyziologickou hladinu -

Objednáním naší nové služby  "ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST OBČANA",    

  může ZÁJEMCE ( SAMOPLÁTCE) na základě výsledku biochemického vyšetření hladiny homocysteinu v laboratoři spolupracující firmy (viz výše bod č. 2. 2. c )

obdržet informaci JAK UPRAVIT HLADINU HCY DO ŽÁDOUCÍCH FYZIOLOGICKÝCH HODNOT.

Podstatou služby není léčení ale poradenství, ve kterém se lidé učí, jakým způsobem léčebně postihovat příčinu své choroby, aby se jí definitivně zbavili. 

Pokud si necháte vyšetřit výši hladiny vašeho homocysteinu, pak na základě zjištěné hladiny můžete na základě získané informace začít aktivně jednat a postupně napravit stav biochemického zdraví.

Za pouhé dva měsíce snížením hladiny o 5 jednotek můžete snížit riziko předčasné smrti až o 50 %.

Službu - "ZDRAVOTNÍ GRAMOTNOST OBČANA" můžete objednat elektronickým formulářem 

            tlačítkem Objednávka

Objednávat  zde --->>

4. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE ?

             Knihy a časopisy:

         4. 1. Patrick Holford  "TAJEMSTVÍ ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ" -Nejnovější poznatky zde                            

        4. 2. MUDr Karel Erben: HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví zde  

       4. 3. MUDr Karel Erben: Seriál článků v časopisu Phoenix   zde

         4. 4. Ing. Doc. Pavol Blažíček, PhD. :Klinický význam homocysteínu a jeho modulátorov

                                            další práce autora zde

          4. 5. Prof.RNDr. Anna Strunecká ,DrSc.: DOBA JEDOVÁ 1 a 2   JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU?  

                                                                   

        4.6. Prof. MUDr. Josef Hyánek, DrSc.,Metabolická ambulance, Nemocnice Na Homolce, Praha

             Dovedeme správně diagnosticky využít zvýšené hladiny homocysteinu v krvi?

             Videa:          

            4.7. 1 Tisková konference  ke křtu knihy  HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví  zde

            
4.7.2  Křest knihy HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví zde

            4.8. Duše K: Biochemické zdraví a nová medicína - MUDr .Karel Erben  zde

        4.9. MUDr Karel Erben, Biochemické zdraví  1. zde

        4.10. MUDr Karel Erben, Biochemické zdraví  2. zde

         4.11. MUDr Karel Erben, Biochemické zdraví  3. zde

        4.12. RNDr. Jitka Hořejšová, Biochemie našeho těla. Homocystein - klíč ke zdraví. zde

            4. 13.  Tajemství civilizačních chorob - MUDr. Karel Erben (EVOLUTION 2015)

        4. 14. Primář Erben: Farmaceutické firmy a lékaři vás vodí za nos, civilizačním chorobám se dá předejít  zde


5. AKTUALIZACE TOHOTO ZPRAVODAJE ZDARMA   

     viz bod 5. obsahu nahoře


ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

             Lásku   a  VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                 přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

    UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

    můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST"   ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí             

                        KNIHY : TAJEMSTVÍ ZDRAVÉHO STÁRNUTÍ"   ,HOMOCYSTEIN, civilizační choroby a biochemické zdraví

                             JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU? VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ     DOBA JEDOVÁ 1 a 2 

                                                    PROMĚNA vašeho života od Ambic ke Smyslu zde

                      PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1  Nekonečné zákony na planetě Zemi

                       Učebnice nového myšlení  zde              


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIEhome | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2014-2015 HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena