ZPRAVODAJ POZORUHODNÉ ZPRÁVY

 

Vydání: 3. 11.2015                                                                                Poslední aktualizace: 6. 2. 2020


  TÉMA: POZORUHODNÉ ZPRÁVY, KTERÉ SI  NEPŘEČTETE  V CENZUROVANÝCH MEDIÍCH HLAVNÍHO PROUDU                                                        .

Motta:

Všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu děje, všech se týká                                                                                                                                                        ( Jedno potřebné)

Svět nerozlišuje mezi perlami a smetím a dbá spíš o své labyrinty než o Ariadniny niti, které jsou mu ze všech stran nabízeny.                                                                                                                   (Unum necessarium )

Musíme směřovat bez výhrady k tomu, aby se lidskému pokolení vrátila svoboda myšlenková, svoboda náboženská a svoboda občanská.

Svoboda, tvrdím je nejskvělejší statek, stvořený spolu s člověkem a od něho neodlučitelný ...

Uveďme tedy člověka, pokud možno, na svobodu! - Osvobodíme jej od všech nařizovacích dogmat, kultů a poslušností.                       

Bůh obdařil člověka láskou ke svobodě.     

Svoboda je znakem božství. Dobrovolnost neboli svoboda jest Boží znak v nás.                                                                                                                                                                                          (Obecná porada-Univerzální probuzení)

Jaké dobro nám doporučuješ? - Svobodu          

Ale co rozumíš svobodou? -Svoboda je stav, kdy je člověk svým pánem a nikomu neotročí.                 ( Hra Diogenes cynik)

Mysli lidské je vrozena láska ke svobodě. Nejstrašnější jest, když stát nebo církev zakládá svou moc na nevědomosti člověka.      (Cesta světla)                                                                                                                                            

 Lidská přirozenost jest svobodná, miluje činnost z vlastní vůle a děsí se nucení. Tak chce býti vedena k tomu, k čemu směřuje,

a nechce být vlečena, strkána nebo nucena.                                               (Analytická didaktiika)                                                                                                                                     

Spasení lidstva přijde s veřejným pokojem a mírem, až každý bude pokojně žít na svém místě.

Moc pravdy vyzbrojena světlem poznání jest nepřekonatelná, a přijde s nim čas,

že národové rozkují meče své v radlice a oštěpy své v srpy a dřevce v motyky a nepozdvihne se již národ proti národu a nebudou se více učit boji ....                                                                                                                                       (Cesta světla)

Tma sama o sobě není nic než stav bez světla.

Je nemožné odstranit ze světa stín a tmu, střídají se toliko vzájemně se světlem všude. Avšak tam, kde vzniká světlo, ustupuje tma, a kde světlo zaniká, tam hned nastupuje tma. Světlo ve svém středu jako centru je nejzářivější, podobně i tma je ve svém středu nejtemnější, na rozmezí je směs obojího, ve stavu stálého souboje. Tma nemůže odolat světlu, útočí-li na ni. Na místo světla může tma nastoupit tehdy, když světlo ustoupí z místa. Z pravidelného střídání dní a nocí je patrné, že se tak děje jakoby věčným zákonem.

Podobně je tomu se světlem a tmou lidské mysli. Bůh, když byla stvořena, ji osel semeny všemožného poznání, které vznikem účinného světla pomocí smyslů postupně z mysli odstraňuje onu tmu mysli. Ovšem na druhé straně i tma se shromažďuje, houstne a zatemňuje světlo.

VŠE NECHŤ VOLNĚ PLYNE, AŤ SE VĚCI NEŘEŠÍ NÁSILÍM.                                        (Heslo z Komenského loga, používaného v jeho knihách)                                                                                                                                         

JESTLIŽE BUDETE SPOLEČNĚ HÁJIT VĚC SVOBODY,  JEŽ JE VĚNEM LIDSKÉ PŘIROZENOSTI,, KDO VÁS PŘEMŮŽE?                                                                                                      (Anděl míru)                                                                                                                                                       

Výše uvedené citáty  jsou  Jana Amose Komenského, většinou vybrané z knihy " O VZDĚLÁNÍ, VÝCHOVĚ A LIDSKÉM SOUŽITÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Milí přátelé,

předkládám k informaci výběr informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na SOUČASNÝ STAV SVĚTA  

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. Následují témata k přemýšlení.

V tomto ZPRAVODAJI shromažďuji zejména ZPRÁVY KTERÉ SPRÁVCE SYSTÉMU ODMÍTÁ DORUČIT,

CENZURA KOMUNIKACE UŽ JE ZŘEJMĚ OPĚT V PLNÉ KRÁSE OPĚT ZDE.........

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Obsah Zpravodaje:

1. POZORUHODNÉ ZPRÁVY NA FACEBOOKU .

2.  POZORUHODNÉ ZPRÁVY ZDE NA WEBU

                                                                                                                                                                    

ZPRAVODAJ je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Velice si vážím a děkuji podporovatelům Zpravodaje. 

Pokud se vám Zpravodaj líbí a chcete také podpořit jeho další aktualizace i tvorbu dalších,

 můžete:

1. zaslat libovolnou částku - dobrovolný finanční příspěvek - DAR na číslo účtu 11747011/0100,

 s variabilním symbolem 123456789 a jménem dárce

2. vybrat si a zakoupit zboží v našem e-obchodu zde

Děkuji předem za každou formu podpory.

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM! 

Lásku a dobro přeje Ing.Ruda Vondřich


Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete jej dál

PROSÍM O ŠÍŘENÍ TĚCHTO INFORMACÍ VAŠIM PŘÁTELŮM CO NEJVÍCE !


                                                                                                                                                                           

1. POZORUHODNÉ ZPRÁVY  na FACEBOOKU  

   Aktuální zprávy naleznete zde

         Domácí sebeléčení   zde    


2. POZORUHODNÉ ZPRÁVY NA NETU.

   AKTIVNÍ DEMOKRATICKÉ OBČANSTVÍ zde

INTERNETOVÁ MEDIA:

TELEVIZE:

ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV  RAPTOR http://raptor-tv.cz/

-                                    https://www.facebook.com/RaptorTV.cz/ 

                                     https://www.youtube.com/channel/UCs5lhbR-Uav7GspD0eQta8A

TV INFOVOJNA   http://www.infovojna.sk

RÁDIA:

SVOBODNÉ RADIO    http://svobodne-radio.cz/

                                     http://www.svobodny-vysilac.cz/

RADIO BOHEMIA     https://radiobohemia.cz/

SLOBODNÝ VYSIELAC  https://slobodnyvysielac.sk/?v=928568b84963

Zajímavé odkazy na další zdroje informací:

www.protiproud.cz      www.aeronet.cz      www.zvedavec.org        www.ac24.cz

www.czechfreepress.cz       www.slobodnyvysielac.sk svobodne-radio.cz

www.ubunturadio.cz (ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV)      http://nwoo.org

http://orgo-net.blogspot.com      http://freeglobe.parlamentnilisty.cz/

www.svetkolemnas.info           http://svobodnenoviny.eu   http://www.vlastnihlavou.cz/

www.freepub.cz     www.veksvetla.cz     http://www.ze-sveta.cz

http://www.rodinajezaklad.sk/        www.stopautogenocide.sk
www.vzdor.sk    
http://czech.ruvr.ru/     http://slovak.ruvr.ru   http://www.zemavek.sk/
http://panobcan.sk/     http://vaseforum.sk/blog/    www.hlavnespravy.sk

www.badatel.sk     www.badatel.net       www.protiprudu.org      www.beo.sk

http://obcianskytribunal.sk/blog/   www.sho.sk     http://www.voxvictims.com/

 

http://www.magnificat.sk/         http://vkpatriarhat.org.ua/cz/ -   http://www.spolocnostsbm.com/ -

-

http://www.auria.sk/blog/   http://afinabul.blog.cz/     www.dolezite.sk

http://www.inespravy.sk/ - RSS rozcestník na mnoho alternativních webů

http://www.tvina.sk/      http://www.nadhlad.com/    

 

http://orgo-net.blogspot.sk      http://www.cez-okno.net    http://www.vlastnihlavou.cz/

http://www.neskutocne.sk/


AKTUALITY - VÝBĚR

Datum vložení zprávy je zvýrazněno červeně


!!!!  Vážení přátelé,

na odkazech jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete.

Doporučuji se s nimi seznámit.

www.spd.cz

www.tomio.cz

PROGRAM SPD http://spd.cz/program/

Zde naleznete Nejvíce aktualit

Stanoviska SPD  zde

Volby 2019 zde


Zářící pravda nezadržitelně stoupá nad oceán lží a nenávisti !


4. 2. 2020   TISKOVÁ KONFERENCE NOVÉHO ČESKÉHO INSTITUTU EQUILIBRIUM

Mám velkou radost, že jsem mohl být osobně přítomen historickému okamžiku, který se podle mého názoru rozhodně zapíše do dějin zejména naší republiky.

Dne 4. 2. 2020 jsem se zúčastnil tiskové konference nově vzniklého Institutu EQUILIBRIUM, která proběhla od 10.00 hodin v Grégrově sále Obecního domu v Praze.

1.  Velmi stručně – telegraficky

* Co je Institut Equilibrium
Je to nezisková a politicky nezávislá organizace. Jejím cílem je zkoumání společnosti a pravidel jejího vyváženého rozvoje s cílem nalézat dynamickou rovnováhu ve všech probíhajících procesech a hledat cestu k jejímu dosažení.

* Equilibrium sdružuje odborníky napříč nejrůznějšími obory, kteří budou interdisciplinárně propojovat své poznatky o vývoji společnosti a prostředí, upozorňovat na klíčové souvislosti a doporučovat praktické návody k nastolování rovnovážných stavů.

* Institut bude připravovat občany na změny a přispívat tak ke zvyšování odolnosti (resilience) společnosti, státu a regionů vůči změnám, které zákonitě přicházejí nebo mohou přicházet. Budou-li lidé vědět, co může přijít či přichází, mohou jít pozitivním změnám v ústrety a nepříznivým změnám efektivně čelit.

 *Equilibirum poskytuje platformu pro zapojení odborné i laické veřejnosti do věcných diskusí o konkrétních problémech, např. organizováním seminářů, konferencí, workshopů, přípravou publikací apod.
Transdisciplinárním přístupem, systémovým nadhledem a naprostou nezávislostí se chceme lišit od většiny diskusí, které jsou podle našeho názoru příliš specializované.

 * Počítáme s vytvářením dočasných i permanentních odborných týmů pro formulování a řešení konkrétních problémů. „Equi“ má principiálně transgenerační charakter.

 * Připravujeme se na dlouhodobou transformaci institutu na fungující instituci.

*************************************************************************************************************************************************************************

VŘELE DOPORUČUJI ČÍST  ZPRÁVU O TISKOVÉ KONFERENCI KE ZŘÍZENÍ NOVÉHO INSTITUTU EQUILIBRIUM  

Jako přímý účastník tiskové konference potvrzuji objektivitu a přesnost níže uvedené zprávy:

Ztratili jsme vize, nechystáme se na budoucnost. Sedm profesorů to chce změnit. Některé už znáte  :  zde


2.  Sedmička vědců představila nový český Institut Equilibrium, problémy bude řešit komplexně

Sedm českých předních odborníků se sešlo ve správní radě nově vzniklého Institutu Equilibrium. Jeho cílem je zaměřit se na propojení odborníků z různých odvětví a diskusi o vzdělání, ekonomice a technologiích.

Foto: ČTK

 Správní radě institutu předsedá expert na robotiku Vladimír Mařík, další členové jsou egyptolog Miroslav Bárta, biochemik Václav Pačes, neurochirurg Vladimír Beneš a ekonomové Milan Zelený, Zdeněk Souček a Peter Staněk. Institut chce oslovit další odborníky i širší veřejnost. Jeho zástupci ho v úterý oficiálně představili v Obecním domě v Praze.

      PŘEDSTAVENÍ ZAKLADATELŮ zde     

Nezávislý apolitický Institut EQUILIBRIUM, z.ú.(sdružení 7 profesorů, egyptolog prof. Miroslav Bártaekonom prof. Milan Zelenýprof. Vladimír Maříkprof.Peter Staněk, biochemik prof. Václav Pačes,  prof. Zdeněk Souček a neurochirurg prof. Vladimír Beneš) , vědecká rada: Doc. Václav Cílek atd.. Součástí institutu je i dvanáctičlenný poradní sbor, jehož členy jsou například bývalá předsedkyně Technologické agentury Rut Bízková nebo jaderný fyzik Vladimír Wagner.

·         Správní radě institutu předsedá expert na robotiku Prof. Vladimír Mařík

Institut bude vypracovávat zásadní stategické materiály pro budoucnost Čech a Slovenska. Kam jsme za 30 roku došli a kam jsme mohli dojít. Každý rok budou 3 konference (např.  v roce 2020 voda, energie, architektura společnosti budoucnosti)

 

Vědci několikrát zdůraznili, že hlavním přínosem institutu je podle nich interdisciplinarita a přístup k jednotlivým problémům z hlediska různých oborů. Jako jeden z příkladů Vladimír Mařík vypíchl elektromobily. Uvedl, že automobilky sice plánují jejich výrobu, ale nadále existují otázky kolem budoucí dostatečnosti infrastruktury nabíjení těchto vozů, podoby měst i ekologických záležitostí.

Také v rámci své profese vidí Mařík mnoho věcí k řešení. "Myslím, že těch problémů, které máme v umělé inteligenci a robotice, je hodně - těch, co potřebují interdisciplinární řízení. Ať je to robotika, chování robotů, ať je to třeba otázka uvolňování pracovní síly a její přeškolování na nové profese v souvislosti s robotizací," dodal.

Jako další velké téma pak zástupci institutu zmínili vzdělání, chtějí se zaměřit na podporu kreativity a podnikání. Ekonom Zdeněk Souček řekl, že pro Česko jsou velice důležité nápady, k výuce dotýkající se podnikání se podle něj i na odborných školách přistupováno zastaralým způsobem. Třetím hlavním zaměřením institutu bude právě ekonomika a možnosti ekonomického rozvoje Česka.

První konference institutu proběhne letos 15. dubna.

Hlavním program je představení se dalším odborníkům, ale konference, workshopy a přednášky mají cílit i na širokou veřejnost. Mařík doplnil, že součástí institutu je i dvanáctičlenný poradní sbor, jehož členy jsou například bývalá předsedkyně Technologické agentury Rut Bízková nebo jaderný fyzik Vladimír Wagner. Členové institutu s nimi podle Maříka diskutují další odborné otázky. Do konce roku by měly proběhnout i další dvě, už tematické konference. Jedna bude zřejmě o energetice či vodě.

Institut, který se prezentuje jako nezávislý, je v současnosti financován z příspěvků členů a příznivců. Další peníze by podle členů správní rady měly plynout z prodeje publikací, workshopů či vypracování zpráv a stanovisek. Zmínili také možnost budoucí spolupráce se sponzory.

Zdroj: zde

      **********************************************************************************************************************************************************************

3.   VIDEOZÁZNAM Z TISKOVÉ KONFERENCE INSTITUTU EQUILIBRIUM  4. 2. 2020     zde    a  zde

**********************************************************************************************************************************************************************

   4. Podrobnosti o Institutu naleznete na webu zde    

24. 1. 2020   Elektromagnetické záření, přicházející síť 5G a vliv na nejenom lidské zdraví zde

Přednáška Martina Novotného o vlivech mobilů a bezdrátových sítí na naše zdraví. Více na www.emfsmog.cz

Další zajímavé přednášky najdete na www.akademie-sobestacnosti.cz


24. 1. 2020    DEN REBELŮ V ŘEPORYJÍCH -videozáznamy

1.Den Rebelů v Řeporyjích: Oficiální část 20.1. 2020

Pořádalo Sdružení bílých heterosexuálních mužů. 20.1. 2020 Restaurace Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 1, Praha 5 - Řeporyje RaptorTV.cz, kamera Jan Dolens

Vystupující : - PhDr. Petr Hampl: PhD., sociolog - JUDr. Daniela Kovářová: advokátka, spisovatelka, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů - Igor Němec: bývalý český pravicový politik, po sametové revoluci československý poslanec Sněmovny národů a Sněmovny lidu Federálního shromáždění za Občanské fórum, později za ODS, a ministr vlád České republiky - PhDr. Jiří Hejlek: filosof - Lenka Procházková: spisovatelka, dcera spisovatele Jana Procházky, signatářka Charty 77 - MUDr. Alice Tomková: majitelka zámku Příčovy u Sedlčan, kde pořádá Vlastenecká setkání - Jaroslav Foldyna: místopředseda České strany sociálně demokratické, poslanec Poslanecké sněmovny Parlamentu České Republiky - Petr Bystroň: německý politik českého původu, poslanec Německého spolkového sněmu za AfD - Jiří Černohorský: občan Československa - Jaroslav Jakl: hudebník, publicista, bývalý poslanec a bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, od dubna 2019 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání   ZDE

ROZHOVORY S ÚČASTNÍKY

2. Ladislav Jakl, Daniela Kovářová: Den rebelů v Řeporyjích 20.1. 2020

- Ladislav Jakl: hudebník, publicista, bývalý poslanec a bývalý ředitel politického odboru Kanceláře prezidenta republiky, od dubna 2019 člen Rady pro rozhlasové a televizní vysílání. - JUDr. Daniela Kovářová: advokátka, spisovatelka, bývalá ředitelka Justiční akademie a v letech 2009–2010 ministryně spravedlnosti České republiky ve Fischerově vládě. Od ledna 2018 je prezidentkou Unie rodinných advokátů. DEN REBELŮ V ŘEPORYJÍCH Pořádá Sdružení bílých heterosexuálních mužů. 20.1. 2020 Restaurace Řeporyjská sokolovna, Jáchymovská 1, Praha 5-Řeporyje RaptorTV.cz, rozhovor Robert Žák, kamera Jan Dolens ZDE

3. Jiří Černohorský: Den Rebelů v Řeporyjích 20.1.2020 ZDE 

4. Jiří Hejlek: Den Rebelů v Řeporyjích 20.1. 2020   ZDE

5. Jaroslav Foldyna: Den Rebelů v Řeporyjích 20.1. 2020  ZDE

6. Petr Hampl: Den Rebelů v Řeporyjích 20.1. 2020    ZDE 

7. Petr Bystroň: Den Rebelů v Řeporyjích 20.1. 2020    ZDE


21. 1. 2020    PROJEKT KOMENSKÝ 2020 - základní info

Jan Amos Komenský )28. 3. 1592 -15. 11. 1670) měl celoživotní sen - toužil vidět nápravu celého lidstva. Vycházel z toho, že věci lidské

nejsou zcela v pořádku, ale nejsou ztraceny.

Proto takřka celý život pracoval na knize Obecná porada o nápravě věcí lidských. Toto dílo však nedokončil.

PROJEKT KOMENSKÝ 2020  vznikne při příležitosti 350. let od úmrtí Jana Amose Komenského.

Jeho cílem je přizvat národ( především skrze studenty škol a mládež) k dokončení Komenského porady.

Záměrem je přinést popularizaci Komenského křesťanského odkazu, aktivizaci nejen mladých lidí pro dobrou věc, rozšíření tématických

publikací a diskuzi o hodnotách naší společnosti.

V rámci projektu bude vytvořena interaktivní kniha a mobilní aplikace, interaktivní dílna, putovní výstava "Komenského Time-line".

Chystá se vydání publikace s Komenského citáty a jejich veřejné čtení.

Podrobné informace o projektu KOMENSKÝ 2020 zde  a   zde   - VIDEOZÁZNAM POŘADU ŽIVĚ S TV NOE (Hosty jsou doc. Jan Hábl, katedra pedagogiky a psychologie, Univerzita Hradec Králové, vedoucí projektu a Jan Rokosz, koordinátor projektu. Premiéra : 9. 1. 2020)

* KNIHY s myšlenkami J. A. KOMENSKÉHO - můžete zakoupit   zde


20. 1. 2020  JE ČAS NA ZMĚNU

 

 

 

 

 

KNIHA  - ALTERNATIVNÍ MEDICÍNA (CAM) VE SVĚTĚ    / O čem se mlčí

 • Zatím nejrozsáhlejší zdroj ověřených informací o alternativní a komplementární medicíně (CAM),
 • která sklízí velký úspěch na mezinárodním poli.
 • Je významnou pomůckou pro diskuzi s odbornou veřejností v této oblasti.
 • Může také významně napomoci v jednání s národními regulátory zdravotní péče.
 • V neposlední řadě přináší i pro laickou veřejnost zásadní ověřené informace o možném prospěchu CAM pro lidské zdraví.

PDF kniha volně ke stažení (20 MB) zde

Vznik Ústavu pro nemedicínské terapie.

V České republice dosud scházel prostor pro výzkum a prezentaci práce všech oborů CAM (komplementární a alternativní medicíny) jako celku, tedy oborů nemedicínských terapií. Nově vzniklý Ústav pro nemedicínské terapie si klade za cíl mimo jiné tuto mezeru zaplnit. Celá tisková zpráva zde


15. 12. 2019 VEZMĚME NA VĚDOMÍ - NÁRODNÍ OBROZENÍ JE V PLNÉM PROUDU!

Motto:              V životě neexistují žádná řešení.

                        Jen síly, které jsou v pohybu.

                        Musíme vytvořit a řešení budou následovat".

                                                                       Antoine de Saint-Exupéry

Milí přátelé,

I  když byl odchod Karla Gotta předčasný, přesto podle mého názoru otevřel novou etapu vzestupu zdravého jádra společnosti a odstartoval nové národní obrození, které běží sice bez pozornosti medií, ale stále nabírá na síle.

Dne 26. 10. 2019 se sešlo 450 vlastenců ve městě Tábor u sochy Jana Husa na obranu českého jazyka, české kultury a národa a proti prolomení Benešových dekretů. Výstupem z tohoto setkání byl dokument nazvaný Táborský manifest, kde jsou přesně specifikovány požadavky občanů na vládu ČR k obraně zájmů občanů ČR. Odkazy na videozáznamy jednotlivých vystoupení i text manifestu naleznete níže jako bod 2 zprávy z 27. 10. 2019

Dne 2. 11. 2019 byla v Kutné Hoře 10. jubilejní Česká  konference u  jejíhož  zrodu stál významný historik umění pan Zdeněk Mahler. Zúčastnilo se jí cca 100 účastníků, kteří se radili kudy a jak dál rozvíjet ČR  ve prospěch jejích občanů - více na http://ceska-konference.cz/

 Dne 9. 11. 2019 proběhla v Bratislavě mezinárodní konference ke 150 výročí narození duchovního velikána slovenského evangelického kněze, myslitele, filosofa a mezinárodně uznávaného duchovního mistra Jána Maliarika. jeho stěžejní dílo je "Celozemský univerzální bratro-stát", ve kterém definoval podmínky k tomu, aby lidé na planetě zemi mohli žít jako bratři a sestry v pokoji a míru ve prospěch všech. Více info a videozáznamy  naleznete  zde

Ve dnech 12. a 13. 11. 2019 se uskutečnila pouť do Říma k výročí svatořečení Anežky České.

Dne 16. 11. 2019 se v chrámu sv. Vojtěcha a Víta na Pražském Hradě  uskutečnila mše za český národ.

Dne 12. 12. 2019 se v Praze sešlo cca 100 účastníků na akci nazvané Kruh světla k tomu, aby svým naladěním a meditací podpořili proudění světla na planetu Zemi. Jsme jeden Život, jedna Cesta, jedno Vědomí  Tento den v sobě nese sílu, obsahující vývojová témata, opakující se letos po 900 a 1800 letech (více)

 Rok 2019 přináší hluboké vnitřní i vnější  přerodové procesy a změny. Velký vývojový cyklus cesty Duše a projevení Ducha se naplňuje.  Dotvářejí se základy pro další rozvoj Vědomí člověka, a tím i života na Zemi.

 Je v nás podporováno spolu-tvoření a Vědomí Jednoty na cestě Světla.
Jedině tvoření a procítění Srdcem rozvíjí a v dobro proměňuje náš osobní, prožitkový svět mysli.

Setkání 12. 12. 2019 (12) navazuje na Kruh Světla 30. 03. 2019 (3), na kterém jsme vytvořili základy sjednocené, vnitřní, tvořivé síly ku prospěchu a dobru nás všech.

Astrologický náhled na 12. 12. 2019 od Petry Nel Smolové najdete zde

V tento silný den máme možnost dále rozvinout společné tvoření Srdcem a Světlem.
Vnímáme a nabízíme tato důležitá témata:

 • Nastává nová cesta Světla? Co to znamená pro naši práci, život, společnost?
 • Poselství předků – společné naladění
 • Vědomí vnitřního bohatství, získaného na cestě Duše
 • Síla odpuštění, vděčnost za zkušenosti a vystoupení z viny
 • Zrušení hranic možností člověka pro rozvoj jeho vyšších schopností
 • Vzájemná inspirace, jak společně přispívat k dalšímu rozvoji jednotlivce i vyššího celku

        Další info  zde

Dne 21. 12. 2019 se v Praze na Vyšehradě uskuteční akce Gongování a stavění světelných sloupů k zesílení napojení Prahy a Čech do proudění světla z kosmu do naší kotliny.

Dne 23. 12. 2019 v 15. 00 hod. se uskuteční v Praze na Kampě pod Karlovým mostem veřejné zpívání "Rybovky", tj. české mše vánoční "Hej mistře".

Popsané akce jsou dílčí postupné kroky, kterými se naplňuje nové národní obrození českého, moravského a slovenského národa.

Není proto třeba zoufat, ale naopak každý podle svých sil a možností se může do tohoto proudu zapojit a přispět k jeho zesílení. Současné období lze charakterizovat takto:

„Zářící pravda nezadržitelně stoupá nad oceán lží a nenávisti“.

Masky padají, díky tomu lépe poznáme kdo je kdo.

Tento proces nelze zastavit také díky mimořádné podpoře světelné kosmické energie, která zejména po 12. 12. 2019 nezadržitelně proudí na planetu Zemi.

 Jak již Jan Amos Komenský dávno řekl : " S temnotou  není  třeba bojovat, stačí přinést světlo a tma sama mizí bez boje."

Hlavním úkolem každého z nás v současné době je - zažehnout boží světlo ve svém srdci a pak zářit do nejbližšího okolí. Čím nás bude více, bude více světla kolem nás až tak, že z našich dní tma sama zmizí bez boje.  

Přeji  nám všem, aby světla přibývalo každým dnem více a více  a  pak se jednou probudíme do světa plného lásky a radosti. Jak rychle to  půjde bude  záležet  na tom,  jak každý z nás přiloží ruku ke společnému dílu.

Život  je  slavnost,  na kterou jsme všichni pozvání, jen na nás záleží, jak každý okamžik prožijeme

27.10. 2019 NÁRODNÍ OBROZENÍ ODSTARTOVÁNO!

Motto:  Majitelé země jsou občané

Na správu své země najímají občané své zastupitele a platí jim za to ze svých peněz.

Zastupitelé mají občanům sloužit - vykonávat pro ně veřejné služby.

Veškeré vztahy související s veřejnou službou mají být neseny vzájemnou úctou. 

 

1.    Koncert pro svatovítské varhany 2019

Záznam benefičního koncertu z katedrály sv. Víta, Václava a Vojtěcha v Praze. Pořadem provází Světlana Witowská. Režie A. Rezek

Houslista Václav Hudeček, violoncellista Jiří Bárta, virtuos na trubku Marek Zvolánek, Clarinet Factory nebo Epoque Quartet – to jsou jen některé hvězdy, které se sejdou poslední říjnovou neděli v pražské katedrále, aby pomohly realizovat ambiciózní plán nových varhan pro první chrám v zemi. Ty diváci koncertu poprvé uslyší v koncertním provedení, byť zatím jen v záznamu České televize z dílny katalánského zhotovitele.      zde

2.   Prolomení dekretů Edvarda Beneše nedovolíme! 26.10.2019

Manifestace k 101. výročí vzniku Československa proběhla v sobotu 26. 10. 2019 od 14 hodin u sochy Jana Husa v parku na Husově náměstí v Táboře

🍀 Na celorepublikovém shromáždění občanů bylo připomenuto 101. výročí vzniku Československa.

Veřejné shromáždění mělo formu manifestace a koná se pod záštitou prezidenta republiky Miloše Zemana.

Účastnili se delegace všech tří mocí pramenících z Ústavy České republiky.

V Táboře se na manifestaci sešli delegace a občané, členové různých spolků sdružených ve Vlasteneckém fóru.

🍀Hlavní projev byl zaměřen na historické souvislosti vzniku samostatného československého státu, připomenutí úlohy Dr. Edvarda Beneše, který stál věrně po boku T.G. Masaryka a který o Edvardu Benešovi řekl, že bez pomoci Edvarda Beneše by samostatná republika nevznikla.

 

🍀 Účastníci v závěrečné části manifestace jednomyslně schválili

          TÁBORSKÝ MANIFEST

  Strana 1 -  ZDE   strana 2 - ZDE     strana 3 -  ZDE

kterým se  postavili  proti dalším pokusům o revizi výsledků II. světové války a zpochybňování státnického odkazu Edvarda Beneše.

🍀Hlavní hesla manifestace byla         "PRAVDA VÍTĚZÍ!"        "PROLOMENÍ BENEŠOVÝCH DEKRETŮ NEDOVOLÍME!"

Videozáznam manifestace zde  Pozor tento záznam  byl zablokován. 

Na Facebooku  si  ho můžete    pustit zde 

Zatím můžete shlédnout jednotlivé projevy     zde

 ********************************-******************************************************************

3. Co patří k odkazu Masarykova Československa?

               Prof.PhDr. Stanislava Kučerová,CSc.

Už je tomu 100 let, co T. G. Masaryk se svými spolupracovníky založili svobodné a samostatné Československo.

Založili je jako demokratickou republiku. Vláda přešla z rukou monarchie a šlechty do rukou lidu a lidem voleného parlamentu. Zároveň republikánská osvěta stanovila pravidla pro jednání a vystupování v novém státě.

Zdůraznila, že ve veřejném prostoru platí pravidla občanské slušnosti, žádná hrubost, ale zdvořilost, poctivá hra, věcnost, tolerance a umírněnost.

Uctívanými symboly nového státu, jeho pohnuté historie i nadějí do budoucnosti se staly státní znak, hymna, vlajka a prezidentská standarta, vztyčená na sídle hlavy státu. Hlava státu se těšila všeobecné úctě a lásce, byla nezpochybnitelnou autoritou.

Jak moc se současná Česká republika vzdálila od někdejšího Československa?

Vlivem staronových sil a nositelů moci se vzdálila nejen vnitřním rozdělením.

Vzdálila se i státní ideou, státním programem, vzdálila se i pojetím závaznosti zákonů, pravidel a autority.

Ztratil se i všeobecný občanský souhlas, vzájemná shoda, jednota smýšlení, konsensus, bez kterého skutečná demokracie ve státě nemůže existovat.

Ty staronové rozkladné síly se usadily i ve veřejnoprávních sdělovacích prostředcích, odkud lze pod maskou zdánlivé korektnosti beztrestně provádět účelnou a účinnou propagandu.

Zůstaneme–li jen v bezprostřední době prezidentství Ing. Miloše Zemana, zjistíme, že právě on se stal terčem nepřátelských útoků, bez ohledu na pravidla všeobecné slušnosti a zdvořilosti a tím méně bez ohledu na respekt k hlavě státu.

Pokračování........zde

 4..Polistopadové návraty  Stanislav A. Hošek
Jedním ze sloganů všeobecné mocenské změny, započaté17. listopadu 1989 bylo heslo: „Vracíme se zpátky do Evropy“. Jako každé „bojové motto“, i v tomto případě šlo o zkratku, protože naše zem samozřejmě nikdy Evropu neopustila. Byla pořád geograficky v jejím středu a historicky se v ní rovněž nepřetržitě nacházela, i když v poněkud jiné sféře vlivu.

Jelikož uplynulo od jmenované události už třicet let, stojí zato si zbilancovat, kam se fakticky naše zem navrátila. Dovoluji si v tomto textu jen zrekapitulovat ony návraty, protože o každém z nich bylo již napsáno mnohé, ba o některých až celé knihy.
Takže společnostní mocenský zlom z poslední dekády minulého století:
- byl návratem naší země do společenství národů Západu, tyjících nejméně poslední polovinu tisíciletí z bohatství zbytku světa,
-zavedení konvertibility naší měny bylo návratem do globálního dolarového monopolu, alias celosvětového dolarového imperialismu,
-zavedení parlamentní demokracie bylo návratem do politického systému, v němž skuteční vládci vykonávají nadvládu nad většinovou společností pomocí jimi vydržovaných osob,
-prosazení vůdčí ideologie ničím neregulované svobody bylo návratem do společenství, v němž každý jedinec soupeří se všemi ostatními a ve velkém množství případů se nenávidí až k nesmiřitelnosti,
-privatizace byla návratem naší společnosti do systému obrovité a hlavně stále se zvyšující sociální nerovnosti mezi lidmi,
-restituce majetku šlechty byla návratem do části právního stavu konstituční monarchie,
-restituce majetku církve byla dokonce návratem do právního stavu středověké, absolutistické monarchie                                                                                        -přechod z plánovaného hospodářství na svobodný trh byl návratem až do prvopočátku bezohledného kapitalismu, zbídačujícího část populace,
-národohospodářství pod taktovkou ODS bylo návratem do doby pobělohorské majetkové loupeže,
-vstup do NATO byl návratem k praxi KSČ, spočívající v nutnosti vojenského spojenectví s nesouměřitelně silnějším partnerem, za účelem možného podílení se na světovládě,
-až chorobná nenávist politických špiček k Rusku, je návratem k chování Hitlera,
-podpora migrace a celého multikulturalismu připomíná obrovskou kulturní revolucí, čímž je tak návratem k praxi velkého Maa,
-boj s dezinformacemi je návratem ke komunistickému zákonu o vedoucí úloze strany, aplikovanému na informační prostředí,
-chování opozice „havlérky“ vůči současné politické moci je návratem ke Stalinově teorii a praxi o zostřujícím se třídním boji v průběhu pokračující revoluce,
-vstup do EU je návratem, ke kterému se ani komunisté neodvážili (ČSSR se nestala součástí Sovětského svazu, i když nejeden komunistický politik si to přál).

Takže to je jedno, i když neúplné, z možných ohlédnutí za třicetiletím existence všeobecné mocenské, tedy nejen politické změny v naší zemi. Bylo-li heslo o návratu do Evropy větou holou, pak tento text je větou rozvitou. Nic víc. Vůbec nepochybuji o tom, že každý jiný občan, který prožil alespoň třicet let v minulém režimu, má na uvedené zhodnocení jiný názor, ale přesto nepovažuji ten svůj za výjimečně ojedinělý

***********************************************************************************************************************************************************************

      5. OBČANSKÁ GRAMOTNOST A 101 LET ČESKÉ DEMOKRACIE  (aktualizovaný, který článek vyšel v časopisu NOVÝ FÉNIX 05/2017)

"Demokracie je stálým úsilím o politickou výchovu a výchovu občanstva vůbec."
                                                                                                                          
Tomáš Garrigue Masaryk, 1925
 

Čtenáře jistě překvapí skutečnost, že  v roce 2019 oslavíme 101 let vzniku československé demokracie.

Zakladatelé našeho státu v Zákonu č. 67 o výchově občanů z roku 1919 řekli:

 „Nevyhnutelnou podmínkou a nejzávažnějším předpokladem existence svobodného národního státu jest politická vyspělost státních občanů…Každý občan jest povinen přispívati svou hřivnou k zdaru státu; bez usilovného spolupůsobení občanů nemůže svobodný stát prospívati…..“


K demokracii patří pojmy občanská společnost, občanská gramotnost, občanské vzdělávání a aktivní demokratické občanství.

Občanská společnost je společností aktivních občanů, tj. těch, kteří umí nejenom vzít svůj život do vlastních rukou, ale jsou ochotni najít si trochu času k péči o věci obecné, snaze o nápravu poměrů, které nevyhovují, či ke zlepšení toho, co zlepšení vyžaduje. K tomu je často zapotřebí jistá občanská odvaha, aktivita a přesvědčení, že jsme to my, kdo spoluurčujeme běh věcí a nejsme jimi jen pasivně smýkáni. Zapotřebí je také určitá schopnost empatie – nazření problému z více stran, otevřenost vůči jiným názorům i umění diskuze.

Český občan ve vztahu k politice a veřejnému dění zatím trpí hlubokou frustrací, projevující se nízkou důvěrou k orgánům státní správy a politickému uspořádání.              Z toho plynoucí nízké zapojení občanů představuje časovanou nálož.
Nízké zapojení občanů ke spolurozhodování o podstatných společenských otázkách může být způsobeno jednak tím, že se občan vylučuje sám – pasivitou nebo kvůli neznalosti nástrojů, jež je nutné při podílu na rozhodování v moderním státě využít. Úroveň potřebných znalostí vyjadřuje pojem občanská gramotnost. Jde o vztah občana ke státní správě a samosprávě.

Nízké zapojení občanů je pak v důsledku nízké úrovně občanské gramotnosti. K prospěchu všech občanů je žádoucí, aby ke zvýšení úrovně občanské gramotnosti bylo dostupné občanské vzdělávání - výchova k demokratickému občanství a lidským právům.

„Výchova k demokratickému občanství“ zahrnuje výchovu, vzdělávání, poskytování informací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, dovednosti, pochopení a utvářejí jejich postoje a chování s cílem umožnit jim vykonávat a hájit svá demokratická práva a povinnosti ve společnosti, vážit si rozmanitosti, hrát aktivní roli v demokratickém životě, podporovat a chránit demokracii a vládu práva.

„Výchova k lidským právům“ znamená výchovu, vzdělávání, poskytování in...formací, postupy a aktivity, které žákům zprostředkovávají znalosti, schopnosti a pochopení a utvářejí jejich postoje a chování, aby mohli spoluvytvářet a chránit univerzální kulturu lidských práv ve společnosti, s ohledem na prosazování a podporu lidských práv a základních svobod.
Výchova k demokratickému občanství a výchova k lidským právům (VDO/VLP) spolu úzce souvisejí a vzájemně se podporují. Jejich cíle a používané postupy jsou stejné, rozdíl spočívá v jejich zaměření a obsahu.
Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje zejména na demokratická práva a odpovědnosti a na aktivní účast v občanské, politické, sociální, ekonomické, právní a kulturní sféře, zatímco výchova k lidským právům souvisí s širším spektrem lidských práv a základních svobod ve všech aspektech lidského života.

A. Občanské vzdělávání v historii až do současnosti popisuje pořad ZROD OBČANA zde

B. OBČANSKÉ VZDĚLÁVÁNÍ v současnosti:

Dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR se věnuje Centrum občanského vzdělávání (www.obcanskevzdelavani.cz)

Centrum občanského vzdělávání (COV) je nadstranickým institutem, jehož smysl spočívá v dlouhodobé podpoře koncepčního rozvoje občanského vzdělávání v ČR. COV vzniklo v roce 2009 s podporou MŠMT jako nezávislé pracoviště Masarykovy univerzity v Brně. V roce 2014 se přesunulo na Fakultu humanitních studií UK v Praze, kde působí jako nezávislé vědecko-pedagogické pracoviště ve spolupráci s Katedrou studií občanské společnosti.
Posláním Centra občanského vzdělávání je podporovat občany všech věkových kategorií, aby se lépe orientovali ve veřejném prostoru a účinněji se zapojovali do občanského života. ……
 
                                                                  JENOM VOLIT NESTAČÍ !

“Nové principy demokracie” jsou obsaženy v dokumentu nazvaném “MANIFEST ŽIVOTA V JEDNOTĚ NA VYŠŠÍM STUPNI CIVILIZACE”
                                                                     
ZDE
Jsou formulovány jasně a výstižně, může je chápat a přijmout každý občan.

6. Vzkaz Jiřího Loudy Autora českého státního znaku a prezidentské vlajky.

Heraldik Jiří Louda (1920–2015) očistil po roce 1989 státní znak od komunistických symbolů a vrátil mu jeho původní důstojnost. Desítkám obcí navrhl jejich znaky a prapory. Za druhé světové války bojoval v Anglii a za své vlastenectví zažil komunistickou odplatu ve vězení. Na skútru procestoval celou republiku a právě v osobním poznávání naší země viděl cestu ke zdravému vlastenectví a patriotismu. Naši historii převáděl do heraldických symbolů a v pořadu se stejnou lehkostí popsal, kde hledat naše kořeny, kde se rodí láska k místu, kde žijeme.https://www.ceskatelevize.cz/porady/10160488386-vzkaz/208452801410005-vzkaz-jiriho-loudy/


1.2. 2019 ZÁZNAM rozloučení s Luďkem Munzarem (†85)                ČEST JEHO PAMÁTCE!

 Rodina, přátelé a plejáda hvězdných kolegů se dnes rozloučili s Luďkem Munzarem (†85), legendárním hercem a manželem Jany Hlaváčové (80). Očekávala se masivní účast těch největších jmen i čestný přelet letadel nad budovou Zlaté kapličky - něco takového český divadelní svět ještě nezažil.  

VIDEOZÁZNAM     ZDE

Ještě připojuji odkaz na jeho nezapomenutelný herecký výkon ve hře  Ladislava Stroupežnického  Naši furianti   zde13.11. 2017        Etický kodex amerických Indiánů
1. Vstávejte se Sluncem, abyste se modlili. Modlete se sami. Modlete se často. Velký Duch naslouchá, stačí promluvit.
2. Buďte tolerantní k těm, kteří se ztratili na cestě. Neznalost, domýšlivost, hněv, žárlivost a chamtivost mají původ ve ztracené duši. Modlete se, aby našli 
                                                                                                                                                                                                                                    vedení.
3. Hledejte sami sebe. Nedovolte druhým, aby vám dělali cestu. Je to vaše cesta a jen vaše. Ostatní můžou jít s vámi, ale nikdo nemůže jít za vás.
4. Pečujte o hosty ve svém domě s velkou pozorností. Dejte jim nejlepší jídlo, dejte jim nejlepší postel a zacházejte s nimi s úctou a ctí.
5. Neberte, co není vaše, ať už to patří člověku, vesnici, divočině nebo kultuře. Nezasloužili jste si to ani jste to nedostali. Není to vaše.
6. Respektujte vše, co je na této zemi - ať už jsou to lidé nebo rostliny.
7. Ctěte myšlenky, přání a slova jiných lidí. Nikdy nikoho nepřerušujte, nezesměšňujte ani nenapodobujte. Dovolte každému člověku právo na osobní vyjádření.
8. Nikdy o nikom nemluvte špatně. Negativní energie, kterou vyšlete do světa, se vám mnohonásobně vrátí.
9. Všichni dělají chyby. A všechny chyby mohou být odpuštěny.
10. Špatné myšlenky způsobují onemocnění mysli, těla a ducha. Cvičte se v optimismu.
11. Příroda není pro nás, je naší součástí. Je součástí naší světské rodiny.
12. Děti jsou semena naší budoucnosti. Zasaďte v nich lásku a zalévejte je moudrostí a životními lekcemi. Když rostou, dejte jim prostor k růstu.
13. Vyvarujte se ubližování srdcím druhých. Jed vaší bolesti se vám vrátí.
14. Buďte vždy pravdiví. Upřímnost je testem vaší vůle v tomto světě.
15. Buďte vyrovnaní. Vaše duševní, duchovní, emocionální a tělesné já musí být silné, čisté a zdravé. Posilujte tělo, abyste posílili mysl. Buďte bohatí v duchu, abyste uzdravili emoční bolesti.
16. Učiňte vědomé rozhodnutí, kým budete a jak budete reagovat. Buďte zodpovědní za své vlastní skutky.
17. Respektujte soukromí a osobní prostor jiných. Nedotýkejte se osobního majetku druhých - zejména posvátných a náboženských předmětů. To je zakázáno.
18. Buďte upřímní především sami k sobě. Nemůžete se starat a pomáhat ostatním, pokud se nejdříve nepostaráte a nepomůžete sami sobě.
19. Respektujte ostatní náboženské víry. Nevnucujte svou víru ostatním.
20. Podělte se o své štěstí s ostatními. Účastněte se charitativní činnosti.
~ Inter-Tribal Times, říjen 1994


7.11. 2017

Petr Piťha:Volby ukázaly na nevzdělanost. Nejsme schopní čelit populistické demagogii vedené firmou  zde

17.9. 2017

1. Proč nemáme referendum ani po čtvrtstoletí? ZDE

2. VIDEO: Když vám nechce pustit Česká televize dokumentární film "Selský rozum", tady ho máte

Filmový dokument s názvem Selský rozum Zuzany Piussi a Víta Janečka, který byl uveden spolu s knihou Deníku Referendum Žlutý baron, mapuje unikátním způsobem vliv oligarchy Andreje Babiše na český venkov. Veřejnoprávní televize, koproducent filmu Selský rozum, se rozhodla, že ho nebude vysílat před volbami. Snímek totiž ukazuje, že si Andrej Babiš udělal z českého zemědělství monopolní prostředek brutální exploatace, která má dalekosáhlé sociální i ekologické důsledky.                                              I když se na obrazovkách České televize film Selský rozum nyní neobjeví, divák se k němu může dostat jinou cestou, třeba na videoportálu YouTube. A protože se neustále objevují nové snahy o smazání tohoto filmu z internetu, rozhodlo se FORUM 24 jeho přítomnost ve veřejném prostoru bránit.

Když vám nechce pustit Česká televize Selský rozum, tak tady ho máte.zde  Pro jistotu ještě zde


7.8. 2017

Analytik Koller má obavy z třetí světové války. A proto sepsal tento závažný text

  DOPORUČUJI POZORNOSTI VŠEM ČTENÁŘŮM ŠÍŘIT PŘÁTELŮM
  CELÝ ČLÁNEK BY MĚLO ČÍST CO NEJVÍCE OBČANŮ....POŠLETE TO DÁL CO NEJDŘÍVE....

  CITÁT Z ČLÁNKU: Návrh základních kroků pro přežití státu a národa...

  Národ je míněn v širším slova smyslu jako společenství civilizovaných občanů respektující jako základ kombinaci osvědčeného evropského práva, úcty k dlouhodobé historii obyvatel této země a evropských, případně dalších civilizovaných náboženství. Ve volbách do sněmovny a senátu je třeba vybrat důvěryhodné a osvědčené vlastence a nikoli politiky, kteří posluhují cizím zájmům a dostali nás za dvacet let na úroveň kolonie. Vnímat každého kandidáta nejen podle toho, co vykládá posledních několik měsíců před volbami, ale hodnotit jej podle toho, co říkal a dělal dlouhodobě, v které byl straně, či stranách a co ta strana dělala před pěti, deseti, či dvaceti lety. Nevolit tupě strany či hnutí, ale konkrétní osoby, protože v každé straně či hnutí, zvláště v těch velkých, jsou lidé různých názorů, praxe a především zájmů. Ve volbách do europarlamentu dát hlas pouze takovým, kteří slíbí, že budou prosazovat odchod z EU a veřejně se zaváží, že svůj mandát bez výmluv a odkladů složí, pokud tento slib nebudou plnit. Bez ohledu na všemožnou propagandu v médiích na členství v EU proděláváme jako rozkradená kolonie. Pokud to není pravda, proč se většina z nás má podstatně hůř, než podprůměrný Němec, a to už téměř třicet let? Něco takového už nelze svádět na období před listopadem 1989!

    ÚPLNÝ TEXT  zde


25.7. 2017

NAJDĚTE SI ČAS NA VYSLECHNUTÍ  ZÁVAŽNÝCH INFORMACÍ Z KONFERENCE, kterou uspořádalo Hnutí BOS (Bezpečnost, Odpovědnost , Solidarita) www.hnutibos.cz    https://www.facebook.com/hnutiBOS/

Na konferenci v přednesených příspěvcích zazněly velmi závažné informace, které media hlavního proudu záměrně nezveřejňují!

Buďte informovaní, abyste v říjnových volbách nevolili politiky, kteří způsobili katastrofální stav armády ČR A TÍM MINIMÁLNÍ ZABEZPEČENÍ OCHRANY A BEZPEČNOSTI OBČANŮ ČR!

„Konference BOS: Jsi bezpečná Česká republiko?“

 1.    Zahájení fóra ,,Jsi bezpečná Česká Republiko?,,    https://www.youtube.com/watch?v=DlJN-dn4VkU

 2.     Využívají demokracii ve svůj prospěch         https://www.youtube.com/watch?v=FMlnrzgEkbE

 3.    MIGRACE JE ŘÍZENÁ INVAZE - zaznělo na fóru hnutí    https://www.youtube.com/watch?v=QYd4lWQKafY

 4.     Bývalý ředitel HZS generál Ing. Miroslav Štěpán na fóru hnutí BOS   https://www.youtube.com/watch?v=RW8qClpxff0&t=55s             

 5.    Ministerstvo obrany se řídí dokumentem o ochraně velryb a nekoncepčně rozhazuje miliardy   https://www.youtube.com/watch?v=gtMBprbCzjk

 6.    Naprosto nekompetentní orgány ministerstva obrany eliminovaly generální štáb    https://www.youtube.com/watch?v=Anmg7qBLB3s

 7.     REALITA: Nejprve se musíme bránit sami, pak nám může pomoct NATO    https://www.youtube.com/watch?v=np6IHosC8H4

 8.    Bc. Jaroslav Bašta na foru BOS ,,Jsi bezpečná Česká Republiko ?,  https://www.youtube.com/watch?v=DrjFbWrIIS0

 9.    Bezpečnostní analytik Jan Schneider nehodlá chodit kolem horké kaše    https://www.youtube.com/watch?v=z2dL80JQoFY   


24. 7. 2017

Odkazy na skutečnosti a zlomová rozhodnutí, která Českou republiku mohou zatáhnout do příští války s Ruskem!!

Najděte si čas a seznamte se s klíčovými vystoupeními a dokumenty, abyste měli jasno koho v říjnových volbách určitě nevolit –nevolit zemězrádce.

 1.    PSČR schválila 12.7.2017 vyslání 290 vojáků do Litvy / diskuze a       https://www.youtube.com/watch?v=kW9wPTrkVk0

 2.       Bude následovat mobilizace?http://www.parlamentnilisty.cz/arena/nazory-a-petice/Jaromir-Bradavka-Bude-nasledovat-mobilizace-496225

       3.    Byli jsme či ještě jsme krok od velké války.   http://radimvalencik.pise.cz/4774-byli-jsme-ci-jeste-jsme-krok-od-velke-valky.html

          4.    Herec Stropnický jako Faust propadající peklu    http://www.novarepublika.cz/2017/07/herec-stropnicky-jako-faust-propadajici.html#more       

        5.    Ne základnám: Kdo vlastně vládne v České republice? http://www.novarepublika.cz/2017/07/ne-zakladnam-kdo-vlastne-vladne-v-ceske.html#more

 
Vystoupení pana poslance Martina Stropnického dne 20.7.2017 při projednávání tisku č. 129 (Návrh na působení sil a prostředků rezortu Ministerstva obrany v Litvě, Estonsku, Lotyšsku a Polsku v rámci Posílené předsunuté přítomnosti NATO) považujeme za nehorázné a je neuvěřitelné, že zaznělo na půdě Senátu České republiky.

 Pan poslanec Martin Stropnický prohlásil:
,,Tady zazněla otázka, zda se to zakládá na pravdě. To se zakládá na pravdě, tato dlouhá citovaná zpráva nebo co to bylo, asi tak stejně jako zprávy z Aeronetu nebo Russia Today a dalších až 40 serverů či informačních zdrojů, které nás zásobují takovýmito pravdami. Čili to je moje jediná možná odpověď."
 

Pan poslanec Martin Stropnický tak reagoval na dopis Iniciativy Ne základnám, ze kterého citoval pan senátor Jaroslav Doubrava, a který byl zaslán všem senátorkám a senátorům.

Iniciativa Ne základnám v něm upozornila na:

- v  předloženém tisku č.129 je nepravdivé tvrzení o počtu vojáků NATO v    

   Pobaltských státech. Proti deklarovanému počtu 4x1200 vojáků je pravdivá  

   skutečnost 134 449 vojáků NATO.
- neexistenci žádosti o vojenskou pomoc ze strany Pobaltských států, kterou se  

  obracejí na Vládu České republiky
- na porušení článku 1 Charty Organizace spojených národů a článku     

1 Severoatlantické smlouvy 

Na neexistenci žádosti o vojenskou pomoc ze strany Pobaltských států pan poslanec Martin Stropnický uvedl::

,,Tak ta jejich naléhavá prosba, výzva, ta samozřejmě zazněla. Pokud by ten zdroj, který tady byl citován, trval na nějakém hlavičkovém papíře, možná že k tomu nedošlo." 

 Argument Iniciativy Ne základnám, že je porušován Článek 1  Cíle Organizace spojených národů čl. 1  a čl. 1 Severoatlantické smlouvy se opírá mimo jiné o :

Czech Military ReviewVojenské Rozhledy                  

Neorealismus a současné americko-ruské vojenské soupeření v postsovětském prostoru

Autoři: Eichler Jan  

2. 4. 2 Odstrašovat, v případě potřeby i vyhrát konvenční souboj s RF


Proto ministr obrany USA Carter (ve funkci 2015–2017) označil Ruskou federaci za naléhavou bezpečnostní hrozbu pro nové spojence USA (zejména pro Polsko a pobaltské státy). Velmi tvrdě ji kritizoval za odpor vůči pokračujícímu pronikání USA směrem na východ (A2/ AD) do oblasti Baltského moře, Černého moře a dále pak také do Arktidy a Ruského Dálného východu. A z toho vyvodil, že RF představuje existenciální hrozbu pro USA, pro jejich spojence a pro celé mezinárodní uspořádání.[70] A v závěru své stati zdůraznil, že USA se zaměřují na to, aby dokázaly odstrašovat konvenční boj v oblasti A2/AD a aby jej v případě potřeby dokázaly i vyhrát.[71]
To už je posun od odstrašování k případné konfrontaci, která by se odehrávala nejen na souši, moři či vodě, ale zahrnula by i kyber – prostor, elektronickou válku a kosmos. Tato argumentace je ve své podstatě, ať už vědomě či intuitivně, neorealistická. Klade důraz na maximalizaci americké přítomnosti ve struktuře postsovětského prostoru.

Strukturální dimenzi má i ruská percepce současného dění. Pronikání USA a jejich spojenců dále na východ jistě nemá za cíl zvětšit území USA, ale naplňuje znaky toho, čemu se říká „prevence vzniku dominantního státu.“[72] Právě proto vyvolává v Rusku silné obavy, že se vytváří struktura, která pro něj znamená bezpečnostní hrozbu. V důsledku toho v Rusku znovu sílí fenomén obklíčené mocnosti (siege mentality)[73]který je vždy a všude velice nebezpečný a v Rusku má navíc hluboké historické kořeny.

Ruský odpor je v USA považován za hrozbu pro USA a pro jejich spojence. Tím se znovu potvrzuje silný sklon amerických elit posuzovat vnější svět podle svých vlastních předsudků, které jsou hluboce zakořeněné a velmi často i zavádějící, a tak mívají i velmi neblahé důsledky.[74]
V oblasti mezi Baltským a Černým mořem se tak vyhrocují bezpečnostní dilemata, která mohou celou situaci dále zdramatizovat.

 http://vojenskerozhledy.cz/kategorie-clanku/bezpecnostni-a-obranna-politika/neorealismus

konec citovaného článku.

 ************************************************************

Rozhodnutí o účasti našich vojáků v bojových uskupeních na územích jiných států, jsou rozhodnutím politickým, nikoliv vojenským. Je to rozhodnutí Parlamentu České republiky. A není to rozhodnutí občanů České republiky.

Co bránilo 57 představitelům Senátu České republiky, kteří hlasovali pro vyslání našich vojáků do bojových uskupení v Litvě a Lotyšsku, o vyžádání si  důvěryhodných podkladů, aby tak ve smyslu senátorského slibu odpovědně zastupovali občany České republiky?

 - proč nebylo Senátu předloženo rozhodnutí Severoatlantické rady, která  je  

  nejvyšším rozhodovacím a konzultačním orgánem Aliance ?

- proč nebylo  Senátu - od Stálé delegace Parlamentu České republiky     

  Parlamentního shromáždění NATO, kterou zastupuje senátor Tomáš Jirsa  

 (ODS) předloženo údajně přijaté stanovisko o žádosti Pobaltských států ?

- proč v Senátu České republiky politické rozhodnutí o účasti našich vojáků v 

  bojových uskupení neobhajoval mimořádný a zplnomocněný velvyslance

  České republiky při NATO Jiří Šedivý, M.A., Ph.D.?

 Dokumenty, které by legalizovaly vystupování poslance Martina Stropnického neexistují.

Odpovědí je sdělení Ministerstva obrany České republiky, uveřejněné na webových stránkách Ministerstva obrany České republiky:

Senátoři schválili vyslání až 290 českých vojáků do Pobaltí
21.7.2017 • Senátoři ve čtvrtek 20. července schválili působení českých vojáků v mnohonárodních bojových uskupení NATO v Polsku a v Pobaltí.

Návrh připravený ministerstvem obrany podpořilo 57 z 68 přítomných členů horní komory, proti hlasovali 4 senátoři, 7 se zdrželo.

 Iniciativa Ne základnám upozorňuje na zjevný posun, ve kterém je politické rozhodnutí  nahrazováno rozhodnutím Vojenského výboru NATO. Kdo vlastně

v České republice vládne?

Důrazně vyzýváme senátorky a senátory Senátu České republiky, kteří hlasovali pro vyslání našich vojáků do bojových uskupení v Litvě a Lotyšsku, aby neznehodnocovali existenci Senátu České republiky, který má být pojistkou proti chybným rozhodnutím, jakým může být  zatažení České republiky do případné válečné konfrontace.

 Senátorky a senátory upozorňujeme na:

Článek 2

Organizace spojených národů a její členové, jdouce za cíli prohlášenými v článku 4. 

Všichni členové se vystříhají ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly jak proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu, tak jakýmkoli jiným způsobem neslučitelným s cíli Organizace spojených národů. 

 Pan poslanec Martin Stropnický na půdě Senátu ČR projevil pohrdání s článkem 17 Listiny základních práv a svobod, svým jednáním je v rozporu poslaneckým slibem, porušil čl.10 odst 1) Listiny. Jako poslanec má za své hlasování a vystupování celoživotní imunitu a to na půdě Poslanecké sněmovny Česká republiky, nikoliv na půdě Senátu.

 za Iniciativu Ne základnám    Eva Novotná, mluvčí


24.6. 2017

OPAKOVÁNÍ KOMENTÁŘŮ KE STRANĚ  REALISTÉ pana Robejška

1. V Česku vznikla nová politická strana, která se chce svézt na vlně popularity Donalda Trumpa. Tváří se jako alternativa, ale za stranou stojí globalistická PENTA! Máme se začít bát rozkladu mimoparlamentní opozice? 28. 11. 2016

http://aeronet.cz/news/v-cesku-vznikla-nova-politicka-strana-ktera-se-chce-svezt-na-vlne-popularity-donalda-trumpa-tvari-se-jako-alternativa-ale-za-stranou-stoji-globalisticka-penta-mame-se-zacit-bat-rozkladu/

2. Komentář k Robejškovi a Realistům od 32: 34 min https://www.youtube.com/watch?v=ndgL0HvMzxY

3.  Kdo je zač Robejšek a kdo stojí za ním ?  Svobodné radio Studio Beta 27.11.2016

https://www.youtube.com/watch?v=BERV4-JX_Us

4. Robejšek se obětuje pro blaho ČR. Asi z Německa, kde založil Římský klub. Elita nesmrdí!

28. 11. 2016 10:11:00

Zdroj:http://tomasvyoral.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=570014


23.6. 2017

1. ČTENÍ PRO ODPOVĚDNÉHO VOLIČE -  POVINNÁ ČETBA PŘED VOLBAMI

VŠE, CO BY SI ANDREJ BABIŠ PŘÁL PŘED VÁMI UTAJIT, NA JEDNOM MÍSTĚ

      http://rozkvet.cz/shop/podstranky_shopu/zlutybaron.htm

2. Svět podle Putina čtyřdílný dokument amerického režiséra Olivera Stonea

http://aeronet.cz/news/svet-podle-putina-ctyrdilny-dokument-americkeho-rezisera-odvysila-tv-prima-ceska-televize-v-tom-vidi-ruskou-propagandu-video/

3. Týden s Putinem na TV Prima je předzvěstí hlubších politických změn v ČR po podzimních volbách k lepšímu ne nezbytné nahý císař západu vyrazil do butiku na nákupy privatizace nebo zestátnění ČT

http://aeronet.cz/news/tyden-s-putinem-na-tv-prima-je-predzvesti-hlubsich-politickych-zmen-v-cr-po-podzimnich-volbach-k-lepsimu-ne-nezbytne-nahy-cisar-zapadu-vyrazil-do-butiku-na-nakupy-privatizace-nebo-zestatneni-ct/

4. Svět podle Putina videa http://play.iprima.cz/svet-podle-putina/svet-podle-putina-4

Vše pohromadě. Oliver Stone... "Svět podle Putina", část 1 / 4...
1. část: https://ok.ru/video/293110811353
2. část: https://ok.ru/video/293322164953
3. část: https://ok.ru/video/293550688985
4. část: https://ok.ru/video/294177344217

 


21.5. 2017

OBČAN UVAŽUJE CESTOU K VOLBÁM

 Kniha pana prof. Petra Piťhy "Občan uvažuje cestou k volbám" 

Každou chvíli lidé kladou autorovi otázku, jak mají volit a co mají dělat. Volby jsou vážným rozhodnutím a proto se autor rozhodl napsat, jakým způsobem k němu přistupovat. Tak vznikla knížka o volbách vůbec, ne (jen) o volbách letošních.
(jen) o volbách letošních. Zdůrazňuji, že u letošních voleb, stejně jako u kterýchkoli budoucích, chci pouze přispět k tomu, aby naši občané volili zodpovědně.

        VIDEO komentář ke knize  souvislostech  Volby Co nas ovlivnuje HD Noe

 

        Knihu  je možno zakoupit za 50,-Kč + poštovné + balné

Nákup je možný jak poštou na dobírku nebo osobně v Praze

             Text knihy ke stažení zde              


28.4. 2017

!!!!  Vážení přátelé,

toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se
prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete.

www.spd.cz

www.tomio.cz

PROGRAM SPD http://spd.cz/program/

Zde naleznete Nejvíce aktualit

Stanoviska SPD  zde

Volby 2017 zde

 

Přehled některých aktualit

Svobodné rádio 27.04.2017 Tomio Okamura o všem, co vás zajímá.

https://www.youtube.com/watch?v=ExnxHyuu6pE&feature=share

Vystoupil jsem na zastupitelstvu města Havířov

Publikováno 26.04.2017 | Autor: admin

OKAMURA: "Vystoupil jsem na zastupitelstvu města Havířov v ostře mediálně a společensky sledované kauze pobytu vládních migrantů v Havířově a dalších místech republiky, jelikož naše hnutí SPD sesbíralo více než PĚT TISÍC podpisů občanů města pod petici proti umisťování migrantů do města. Vedení města, které je ve složení ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL i po mém vystoupení a předání petice bohužel NADÁLE ODMÍTÁ aktivně přijímání migrantů bránit, včetně těch islámských, jelikož se zřejmě bojí jít proti svým stranickým šéfům ve vládě. Náměstek primátorky Karel Šlachta (ČSSD) dokonce veřejně okřikl přítomné zástupce pěti tisíc občanů neuvěřitelným slovem „Mlčte!“ a mne jako zástupce petentů označil za „darebáka“. Vyzývám všechny naše příznivce, aby přišli k říjnovým volbám a podpořili naše hnutí SPD. https://www.youtube.com/watch?v=ssKriHXrQ7k

Vystoupil jsem na zastupitelstvu města Havířov v ostře mediálně a společensky sledované kauze pobytu vládních migrantů v Havířově a dalších místech republiky, jelikož naše hnutí SPD sesbíralo více než PĚT TISÍC podpisů občanů města pod petici proti umisťování migrantů do … Celý příspěvek →

Havířov – odevzdání petice na podatelně Publikováno 27.4.2017

Společně se stovkami místních příznivců našeho hnutí SPD jsme předali na podatelnu města petici SPD proti umisťování vládních migrantů do města, kterou nám podepsalo více než PĚT TISÍC občanů města. Předání následovalo po mém vystoupení na zastupitelstvu města Havířov v … Celý příspěvek →

 Havířov – průvod s peticí Publikováno 27.4.2017

Po mém vystoupení na zastupitelstvu města Havířov v ostře mediálně a společensky sledované kauze pobytu vládních migrantů v Havířově a dalších místech republiky, jsme se stovkami místních příznivců našeho hnutí SPD šli společně předat na podatelnu petici SPD proti umisťování … Celý příspěvek →

 Havířov – mítink před zastupitelstvem Publikováno 27.4.2017

Před mým vystoupením na zastupitelstvu města Havířov v ostře mediálně a společensky sledované kauze pobytu vládních migrantů v Havířově a dalších místech republiky, jsem vystoupil před budovou před mnoha místními příznivci našeho hnutí SPD, abych je informoval o tom, že … Celý příspěvek →

 

Můj nejnovější článek na mém blogu o systému ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ, který prosazujeme

Publikováno 27.4.2017

Můj nejnovější článek na mém blogu o systému ODVOLATELNOSTI POLITIKŮ, který prosazujeme. Více zde http://okamura.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=600910 Prosím sdílejte, ať se naše názory dozví co nejvíce lidí. Přestože už stále víc lidí pochybuje o tom, že žijeme v demokracii, stále velmi málo … Celý příspěvek →

 

Babiš má velký nepořádek na ministerstvu Publikováno 26.4.2017

Andrej Babiš má velký nepořádek na Ministerstvu financí, což odhalila nejnovější kontrola Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ). Navrhl jsem tedy na pořad schůze Sněmovny mimořádný bod, abychom veřejně projednali tuto zprávu NKÚ o výsledcích kontroly na Ministerstvu financí, a aby Andrej … Celý příspěvek →

 

Vážení přátelé, toto jsou informace a stanoviska, ke kterým se prostřednictvím cenzurovaných médií nedostanete. Prosím sdílejte
a posílejte dál  usnesení předsednictva SPD!


1.) Hnutí SPD gratuluje Marine Le Pen k postupu do 2. kola francouzských prezidentských voleb. Ve 2. kole prezidentských voleb
se utká s představitelem globálních a multikulturních elit Emmanuelem Macronem. Postup Marine Le Pen do 2. kola se uskutečnil
navzdory masivní kampani mainstreamových médií a Marine Le Pen i Front National dosáhly historicky nejlepšího volebního výsledku.

Potvrzuje se růst podpory vlasteneckým stranám v celé Evropě.

2.) Předsednictvo hnutí SPD upozorňuje na situaci, kdy pařížská velká mešita a národní muslimská federace vyzvaly francouzské
muslimy, aby v květnu dali hlas v prezidentské volbě Emmanuelu Macronovi
. Není pochyb o tom, kdo je kdo v 2. kole prezidentských
voleb a je naprosto jasné, že islám není jen soukromá náboženská hodnota, ale je to náboženská ideologie, která aktivně zasahuje do
politiky.


3.) Plán ministra vnitra Chovance na ochranu České republiky před terorismem považuje SPD za drahý a nefunkční. Jediná ochrana
našich občanů před terorismem spočívá v zastavení nelegální imigrace a islamizace v ČR.
Pokud provedeme tato zásadní opatření,
nebudeme muset posílat ozbrojené patroly hlídat ulice a zřizovat na ulicích zátarasy v době křesťanských svátků. Přijďte k volbám
na podzim a podpořte program našeho hnutí, který znamená bezpečí pro občany České republiky
.

4.) Zahájení volební kampaně ODS je přehlídkou marketingových slibů politické strany, která notoricky zrazuje svůj program a
která se místo plnění volebních slibů věnovala zájmům politicko-ekonomických kmotrů. Hnutí SPD - Tomio Okamura
připomíná, že dnešní podřízení České republiky Evropské unii je výsledkem právě vlády ODS, která podpořila Lisabonskou smlouvu.
Tato smlouva byla schválená, aniž proběhlo referendum o tomto zásadním omezení suverenity ČR.

5.) Nejvyšší kontrolní úřad (NKÚ) odhalil účetní nepřesnosti na Ministerstvu financí ve výši cca 100 miliard korun. Ve zprávě
NKÚ se píše, že tyto nedostatky a nepřesnosti mohou ovlivnit celkové finanční výkazy České republiky. Hnutí SPD připomíná,
že účetní výsledek ČR za rok 2016 oznámil ministr financí Andrej Babiš 3. ledna 2017. Již 3. ledna informoval o výrazném přebytku
rozpočtu České republiky. Každý, kdo vede účetnictví, ví, že 3. ledna ještě není možné nic takového seriózně prohlásit.

Zpráva NKÚ potvrzuje, že účetnictví České republiky nemusí být korektní a správné. Poslanci SPD ve Sněmovně navrhnou mimořádnou
schůzi Sněmovny k tomuto problému.


Sledujte: https://www.facebook.com/radimfiala.cz/--
S pozdravem Vítězslav Novák předseda RK Praha SPD Tomio Okamura (777 292 585)

 ***********************

Islám zasahuje do politiky Publikováno 27.4.2017

Pařížská velká mešita a národní muslimská federace vyzvaly francouzské muslimy, aby v květnovém druhém kole francouzské prezidentské volby dali hlas Emmanuelu Macronovi. Není pochyb o tom, kdo je kdo v 2. kole prezidentských voleb a je naprosto jasné, že islám … Celý příspěvek →

 „Islám je pro Českou republiku nebezpečný“ – skvělý rozhovor s hlavním odborníkem na islám v našem hnutí SPD Mgr. Jiřím Kobzou

SPD JEDE! https://www.youtube.com/watch?v=VCqEbDf37jU2016

25.10. 2016

1 .Otřesné. Jak je vůbec možné, že zdánlivě slušní lidé mohou vyprodukovat tolik zloby a lži. Okamura promluvil ke kauze Brady, Zeman, Herman a dalajláma  ZDE  

2. Štěpán Kotrba: Tak, tohle je jasná tečka za kauzou Jiří Brady. Bando idiotů, nechali jste se vydírat hajzlem. Je to

   jednoduché  zmanipulovat poslance více ZDE  

3. Kanadská ambasáda nedostala informace o vyznamenání pro Bradyho zde  

4. Klerofašismus, diktatura, schvalování genocidy. Lidé se bouří, chtějí Hermanovu hlavu zde  

5. Režisér: Chystá se český majdan. V pátek k něčemu dojde. Jsou placeni z ciziny zde 

6. Dalajláma? Voják Jaroslav Štefec se s duchovním vůdcem nemazal zde

7. Pan Brady to snad pochopí. Tedy, měl by pochopit.zde  

8. JE TO PROSTÉ WATSNE zde

9.Nevyznamenaný strýček a spacáková krize: Co mají společného? Pražská kavárna opět útočí. zde

10. Konec hry? S medailí pro Hermanova strýce je to jinak, než se píše. Přinášíme zcela nové informace zde

11. Slavný novinář Jan Petránek o migrační krizi: Je to Trojský kůň, plánovaný útok na Evropu. (+ 3 videa) zde

12. Timotej a Metoděj o dalajlámovi, o Tibetu, ale též o amerických volbách zde 

13. MUDr. František Koukolík DrSc. - Mocenská posedlost(přednáška o stejnojmenné knize) zde

25.10. 2016

1. Ladislav Větvička: Lidi cítí, že se blíží průser, jen idiot to nevidí. Dalajláma je skinhead v županu. Pan Brady je mi ukradený, ale kdyby ho fčil trefil šlak... ZDROJ: ZDE

2. Okamurovci a velebovci chtějí přepsat výsledek voleb. Jde jim o střední Čechy

Koalice Svoboda a přímá demokracie – Tomio Okamura (SPD) a Strana práv občanů (SPO) Jana Veleby požaduje přepočítání hlasů v krajských volbách ve středních Čechách. Ve stížnosti podané ke krajskému soudu vyjádřila pochybnosti nad tím, jak bylo sčítání provedeno. Řekl to lídr kandidátky Radek Rozvoral.                           Koalice se těsně nedostala do krajského zastupitelstva, získala 4,96 procenta. K pětiprocentní hranici jí scházelo 137 hlasů.

„Dostali jsme podrobnou analýzu, na jejímž podkladě advokátní kancelář doporučila ty volby napadnout,“ uvedl Rozvoral. Koalice ve stížnosti poukazuje na velké množství neplatných hlasů nebo na to, že dosáhla horšího výsledku v okrscích, kde neměla své lidi ve volebních komisích. Za nejzávažnější považuje Rozvoral skutečnost, že při sčítání posledního procenta hlasů údajně klesal volební zisk koalice osmnáctkrát rychleji než při sčítání předchozích 44 procent hlasů.
„Stížnost je napsaná velmi sofistikovaně a podle mého laického právního úsudku může vést až k tomu, že se ve Středočeském kraji budou přepočítávat hlasy,“ připustil volební lídr STAN Vít Rakušan, který se má stát statutárním zástupcem budoucí hejtmanky.


Kdyby byla koalice SPD a SPO úspěšná a získala čtyři mandáty, což je minimální počet křesel po překonání pětiprocentní hranice, musela by být podle Rakušana obnovena koaliční jednání a znovu podepsána koaliční smlouva. „Asi na tom samém půdorysu, nicméně ta síla by byla jiná,“ upozornil.
Nová krajská koalice ANO, STAN, ODS a tří zastupitelů TOP 09 zpomalila práce na sestavení krajské vlády. Vzhledem k žalobě SPD a SPO i dalším stížnostem, jež krajský soud obdržel, bude ustavující jednání zastupitelstva podle Rakušana až mezi 20. a 30. listopadem. „Proto není potřeba ten spěch, který jsme očekávali,“ řekl. V současnosti se podle něj scházejí pracovní skupiny, které připravují programové prohlášení. „Ještě jsme vůbec neměli sezení potenciální budoucí rady,“ uzavřel Rakušan.

Rozvoral uvedl, že koalice SPD a SPO by se v zastupitelstvu nebránila spolupráci s žádnou stranou. „Ale samozřejmě musí to být za nějakých podmínek,“ uvedl. Do programového prohlášení krajské vlády by chtěla prosadit zákaz umisťování nelegálních imigrantů po celém kraji a závazek, že bude předložen zákon o přímé volbě starostů a hejtmanů.
Více  ZDE

23.10. 2016

1. Češi mají prázdné peněženky, ČSSD neprohrála díky manipulaci. Okamura pro Euro Zprávy promluvil o volbách i o tom, jak se Češi mají.

Výsledek krajských voleb ukázal, že hnutí SPD má se svým programem změn směrem k přímé demokracii a vlasteneckým srdcem pevné místo na české polické scéně.   ZDE

                     PROGRAM SPD http://spd.cz/program/

 2. Tomio Okamura zhodnotil krajské a senátní volby Svobodné rádio 19.10.2016 ZDE 

3.MÁTE SLOVO TÉMA :MIGRAČNÍ VLNA V EVROPĚ -ČT 1, ČTVRTEK 20.10. 2016
Moderátorka Michaela Jílková v přímém přenosu společně se svými hosty diskutovala o budoucnosti Evropské unie – zda zvládá chránit své vnější hranice a zda má čelit migrační vlně jako celek, nebo by se měl každý stát postarat o své hranice sám. Diskutovat budou: Luděk Niedermayer, europoslanec za TOP 09/STAN, Hynek Kmoníček, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky, Tomáš Pojar, prorektor Vysoké školy CEVRO Institut, Alexander Tomský, politolog a další.
DOPORUČUJI SHLÉDNOUT VIDEOZÁZNAM ..PAN KMONÍČEK OPĚT VYNIKAJÍCÍ........
ZDE 

4. Procházková: Vznikne výbor vyšetřující protiamerickou činnost? ZDE 

5. Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 17.10.2016 Titulky CZ  ZDE 

6. Hrozba další světové války se nebezpečně blíží.  Komentář k aktuální situaci ZDE

18.10. 2016

1. Povolební speciál: Jak budou sestavovány koalice? Jak strany hodnotí výsledek?

Po dvou letech byl předseda hnutí SVOBODA A PŘÍMÁ DEMOKRACIE (SPD) TOMIO OKAMURA pozván do vysílání Český rozhlas Radiožurnál – na základě skvělého volebního výsledku hnutí SPD, kdy se dostali do deseti krajských zastupitelstev z celkových třinácti.

Podívejte se a poslechněte si video, kde se spolu se ním zúčastnili diskuse předsedové či místopředsedové všech hlavních politických stran v čele s ANO, ČSSD, TOP09, KSČM či KDU-ČSL. Sdělil jasná politická stanoviska hnutí k dalším krokům SPD.

Okamura mimo jiné řekl: " Je to asi na dlouhou dobu poslední pozvání do Českého rozhlasu, jelikož Radu Českého rozhlasu ovládají zástupci vládního hnutí ANO a ČSSD, kteří jsou plně zodpovědní za cenzuru našeho hnutí. Ta stejná situace panuje v České televizi.

Tyto fašizující tendence vládních stran jsou neuvěřitelné, ale bohužel jsou skutečností. Je to další důvod k tomu, abychom udělali co nejlepší výsledek příští rok v říjnu v klíčových volbách do Poslanecké sněmovny!"VIDEOZÁZNAM  ZDE

2. Okamura: Jsme na pokraji války. Zabránit jí dokáže jen Trump. Clintonová chce porazit Rusko

Kraje dnes slouží jen k tomu, aby vládním stranám umožnily manipulovat s penězi z eurofondů. Uvedl to v rozhovoru předseda SPD Tomio Okamura. Ten navrhuje předat krajům kompetence v oblasti daní. O daňových sazbách však mají rozhodovat lidé v referendech. „Kandidátka zbrojní lobby“ Hillary Clintonové chce prý válku a v ní porazit Rusko. Válce podle Okamury dokáže zabránit jen Donald Trump. 

Rozhovor s předsedou HNUTÍ Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamurou pro server Byznysnoviny.cz

 http://www.byznysnoviny.cz/2016/10/14/okamura-jsme-na-pokraji-valky-zabranit-ji-dokaze-jen-trump-clintonova-chce-porazit-rusko/

 3. VIDEO: Dvouletý „Mini-Trump“ pobláznil Ameriku, ale v Rusku analytici připravují obyvatelstvo na válku ještě před volbami v USA! Více než 40,000,000 Rusů nacvičovalo případnou evakuaci! [CZ Titulky]  ZDE  

4. VIDEO Otázky a odpovědi V.V.Pjakina ze dne 10.10.2016.

 Odstavování USA, perestrojka a občanská válka v USA, Trump a Clintonová před volbami, scientolog náměstkem Putinovy administrativy

 5. VIDEOzáznam ze setkání s Dalajlámou 17. 10. 2016 v Praze (90 minut)

     Udělejte si názor sami…….. ZDE 

6. VIDEOzáznam Dalajláma na Hradě byla provokace, s Okamurou budeme vládnout v jednom kraji,

 říká senátor Veleba  .ZDE

13.10. 2016

1. Chemtrails: Vědci se bojí, laici se dohadují. Česká vědkyně vystoupila s odvážnou přednáškou. Hliník nejen v Humpolci. Unikneme dopingu z nebe? Test k prokázání "konspirační teorie". Chybí peníze - a lidé

Výše uvedený článek Eriky Magdaleny Peprné publikovaný 8.10. 2016 na serveru Protiproud.parlamentnilisty.cz vychází z přednášky prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc. na téma Co dělá chemtrails s vašim mozkem? Přednášku pořádal Lipový kříž – Společnost pro kulturní identitu 4. října 2016.

Chemtrails - utajené rozprašování člověku nebezpečných látek z letadel - je nepochybně jedno z nejkontroverznějších témat dneška. Někoho děsí, někoho pobuřují, někdo se tomu směje. Ale jsou tedy utajené pokusy na lidech reálné? Jak to zjistit? A jak se pak chránit proti jejich případným důsledkům?

Více zde:

http://protiproud.parlamentnilisty.cz/zdravi/2720-chemtrails-vedci-se-boji-laici-se-dohaduji-ceska-vedkyne-vystoupila-s-odvaznou-prednaskou-hlinik-nejen-v-humpolci-unikneme-dopingu-z-nebe-test-k-prokazani-konspiracni-teorie.htm

2. Videozáznam přednášky prof. RNDr. Anny Strunecké, DrSc:

 Co dělá chemtrails s vašim mozkem?

ČÁST 1    https://www.youtube.com/watch?v=NmpDB7dVRx0   (cca 60 minut)

ČÁST 2   https://www.youtube.com/watch?v=p3-lQJWMWLQ (cca 52 minut včetně diskuse)

 3.„DOPADY CHEMTRIALS NA ZDRAVÍ ( videozáznam 30 minut z přednášky Dr. Klinghardta)

Doporučuji  shlédnout alespoň půlhodinový úryvek přednášky “ uznávaného německého lékaře Dr. Dietricha Klinghardta ( působícího 33 let v USA) z listopadu 2015 na setkání s názvem Hellinger Tage International (slovenské titulky), která byla publikována  26.5.2016.  Přednáška je zaměřena také na skutečnost, odkud pochází nálezy hliníku v těle u neočkovaných osob. Je to síla. Velmi oceňuji jeho odvahu, publikovat zjištěné informace. Na níže přiloženém videu je půlhodinový úryvek z(slovenské titulky). https://www.youtube.com/watch?v=4Ts1PLoyiwQ

Další info http://www.auria.sk/blog/chemtrails-chemtrails-monsanto-monsanto

Kto si pri počutí alebo prečítaní slova chemtrails začne ťukať prstom na čelo, tomu vrelo odporúčam seriózne nazrieť do tejto problematiky. Inak sa môže stať, že už povedzme o päť rokov si tým prstom nedokáže trafiť čelo, jeho mozog bude plný hliníka a glyfosátu a bude mať všetky príznaky demencie.

Sladká nevedomosť…

Celou přednášku bez titulků (německy s tlumočením do angličtiny) najdete na:
https://www.youtube.com/watch?v=pVr5PywldOA

4. Jak se bránit proti hliníku a jeho usazování v organismu

Lze se proti hliníku a jeho usazování v organismu nějak bránit? Dr. Klinghardt doporučuje přípravek Enterosgel (viz jeho přednáška výše pod bodem 3). Dále doporučuje jako jeden z téměř univerzálních léků koriandr - jak extrakt, tak celou bylinku. Tvrdí, že hrst koriandru v rámci jídla a 15 kapek extraktu před jídlem z těla hliník vyplavují. Doporučuje také přidat koriandr do polévky miso. Podle jeho názoru v ní obsažené aminokyseliny dále tělu pomáhají v detoxikaci. 

Profesorka Strunecká doporučuje obecně křemičitany a jídla, která obsahují hodně křemíku, jenž má schopnost povzbudit ledviny k tomu, aby hliník ve větší míře vylučovaly. Takovými jídly a nápoji jsou kyselky, neloupaná rýže, kukuřice, cibule, brambory, ječmen, oves, mořské řasy obecně a chlorella zvláště, a také koření, na prvním místě se všelékem - kurkumou.

5. JPohlédněte vzhůru! / LOOK UP! - Modifikace počasí, chemtrails, geoinženýring - CZ-titulky

Nový dokument z produkce http://www.skyderalert.com/ o problematice chemtrails, ovlivňování počasí, geoinženýringu, záměru odstínit Slunce a zabránit oteplování planety Země pomocí vypouštění aerosolu do horních vrstev atmosféry. Promlouvají vědci a odborníci s dlouhodobými zkušenostmi a znalostmi. Tvůrci vyzývají veřejnost ke spolupráci na shromažďování důkazů. Stáhněte si do svého telefonu aplikaci, fotografujte oblohu s chemtrails a důkazy budou automaticky zaslány vašemu politickému zástupci.

https://www.youtube.com/watch?v=kWOEoN6zlxw

 6. Odkud fouká Chemtrails - Český dabing + TitulkyTýdně nad českou republikou přeletí desítky až stovky letadel NATO o kterých nemáme žádné informace my, ani vláda. Nemožné ? Taky si myslím, to by naši politici přece nedopustili.
Po redukci velikosti počítačů, přišel pan Gates s nápadem na redukci populace. Doufejme, že nebude úspěšný jako s Microsoftem.
Chemtrails, New world order, ilumináti, NWO, Nový světový řád, redukce populace, Bill Gates, General Electric, Globální oteplování, CO2 = PxSxExC, jedy, chemikálie, otrava, hliník, NASA, Pentagon, vesmír, asociálové, šílenci, nukleární války, radioaktivní zbraně, Ted L gunderson, Genocida, OSN, Fort Still, zločin, HAARP, Povinné očkování,
www.nwoo.org

 https://www.youtube.com/watch?v=vkyO-h9axxc

 7. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV –CNTV -  MAGAZÍN TV 20.7.2016

 Dnešní téma: Chemtrail a Morgelonova choroba – Fotografie z Mělníka a další oblastí ČR – Chemtrails jako útok nebezpečnými materiály, vytváří nyní mnohačetné nemoci, dramatický vzestup respiračních a srdečních nemocí (což je nejčastější smrt ve Spojených státech) a rakoviny – Depopulace: Chemtrails – mobilní telefony, vysílače, Wi-Fi, HAARP a ochuzený uran – V roce 2012 bylo v USA zaznamenáno na 5 milionů případů, kdy se na kliniky obrátili lidé s tímto problémem – Všechny důkazy ukazují, že populace byla opakovaně vystavena požívání těchto materiálů – vzdušných vláken. Tato vzdušná vlákna při své nejmenší úrovni dělení (rozpadu), měřeno na tloušťku, jsou na sub-mikronové úrovni (menší než vlákno azbestu) – Celkový účel těchto skrytých operací rozprašování aerosolu do atmosféry a její přeměny na plazmu je dosáhnout „absolutní kontroly“ nad lidskou populací – Sedm druhů aplikací zbraní rozprašujících aerosol.

https://www.youtube.com/watch?v=OBTNvdOjB_k


9.10. 2016

1. VYJÁDŘENÍ TOMIA OKAMURY K VÝSLEDKŮM KRAJSKÝCH VOLEB 8.10.2016

https://www.youtube.com/watch?v=Opd0okJ49dk

 2. S PREZIDENTEM V LÁNECH 9.10.2016

 http://www.blesk.cz/clanek/zpravy-politika/423123/zeman-o-volbach-babis-si-uspech-zaslouzi-na-hrobe-cssd-tancit-nechci.html

 3. TV PRIMA  PARTIE 9.10. 2016 HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ KRAJSKÝCH A SENÁTNÍCH VOLEB POLITOLOGY -ZBOŘIL, DOLEŽAL, BEST.....
TRAPNÉ NAPADÁNÍ VÝSLEDKŮ HNUTÍ SPD NEDOKÁZALO ZAKRÝT DOSAŽENÝ ÚSPĚCH!!!!!!

                    http://play.iprima.cz/partie/partie-9-10-2016


5.8. 2016

Petr Piťha : KOŘENY SOUČASNÉ EVROPSKÉ KRIZE A NADĚJNÁ VÝCHODISKA PRO JEJÍ ŘEŠENÍ.

Jistě si vzpomenete na projev, který se před nějakým časem šířil českým internetem jako lavina. "Vyznávám, že jsem běloch, uznávám odlišnost lidských ras, a tudíž lidskou důstojnost všech, ale odmítám zčernat či zežloutnout a změnit proporci a barvu svých očí," řekl tehdy pan profesor Piťha a získal si svým racionálním pohledem na uprchlickou krizi sympatie mnoha lidí. Připomenout si projev prof. Petra Piťhy , probošta Kolegiátní kapituly Všech svatých na Pražském hradě můžete ZDE

 

Nyní zasílám další ze zásadních textů tohoto vzácného člověka, nejdůležitější výňatky z rozsáhlé přednášky profesora Petra Piťhy,  který přednesl 12. 5. 2016 na Trnavské univerzitě v Trnavě. 

Níže naleznete projev profesora Petra Piťhy , ve kterém podává velmi ucelený a logický pohled na aktuální situaci v Evropě i ve světě a

Tématem byly příčiny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení.

Jeho projev, stejně jako ten předchozí, je opět naplněn moudrostí a zkušeností člověka, který se s Boží pomocí pokouší najít cestu z tragického současného stavu Evropy i celého světa.

 

Je to text velmi dlouhý zde , každému z nás by bylo velmi zapotřebí nalézt čas přečíst si jej celý.Opravdu moudrá slova totiž dnes člověk slýchá jen velmi zřídka.  K lepšímu sdílení vkládám jednak odkaz na text projevu ve formátu PDF: Kořeny současné evropské krize a nadějná východiska pro její řešení.pdf a také jako přílohu.

Níže pak je projev rozčleněn do čtyř částí:

 

Petr Piťha (I.): Politika pod heslem něco za něco je zjevným odklonem od pravdy zde

Petr Piťha (II.): Současné zákonodárství dělá z lidí cvičená cirkusová zvířata zde

Petr Piťha (III.): Není žádná „migrační krize“ … je válka zde

Petr Piťha (IV.): Na troskách dnešní skutečnosti začne budování nové společnosti zde

 

Každopádně by si měl každý přečíst alespoň skvělý závěr jeho projevu, obsahující apel na všechny dobré lidi tohoto světa.

Přátelé, lidé dobří!

Není možné si dále zastírat, že morální krize euroamerické společnosti dorostla do mezních poloh. Centrálním a dokonce konkrétně existenčním problémem je nějak tuto krizi překonat. Současná krize má čistě náboženský charakter. Úloha křesťanských církví, především katolické, vystupuje do popředí.

Jejich situace je obtížná, protože jsou v konfliktní situaci na dvou frontách. Vůči (radikálnímu) Islámu spolu s celou euroamerickou civilizační oblastí a vůči liberalistickému a relativistickému konsumismu, k němuž se společnost v obrovské většině přesunula jako k novému náboženství. Tato nově orientovaná společnost vytvořila legislativu, která je otevřeně proticírkevní a je zaměřena proti člověku.

 

Za této historické situace jsou na církev kladeny s novou silou dvojí požadavky. Boží, tj. vyznávat a hájit Boha, stvořitele a svrchovaného zákonodárce, a hlásat radostnou zvěst o zmrtvýchvstání Ježíše Krista, které přináší lidem skutečnou a trvalou svobodu, podmíněnou a uzákoněnou vědomím zodpovědnosti za sebe a bližní. Naším úkolem tak zůstává pečovat o spásu vlastní i druhých.

Požadavek společnosti, v níž žijeme, je v danou chvíli zcela paradoxní. Je požadováno, abychom významně chránili společnost, která nás ze svého středu vyloučila, přeje si náš zánik a staví nás mimo zákon. Že si to valná většina nemyslí, je druhá věc. Zákony ovšem mluví jasně. Stačí je použít.

 

Poté, co se v celé šíři života začaly ukazovat zkázonosné důsledky mravního úpadku, ozývá se stále výrazněji volání po stabilizaci společnosti, zpevnění řádu, mravních autoritách, vizi a vůdčích osobnostech. Vždy znovu se pak dojde k tomu, že žádné bezesporně pozitivní nejsou, a je proto nutné je vychovat.                                                                       Vznikají celé knihovny plánů odsouzených k neúspěchu, protože úspěšné by mohly být jen, kdyby byly pozitivní výsledkem stávající krize, tedy něčím revolučně novým. Konzumní společnost se ale nehodlá vzdát svého mocenského systému a ne-lidského boha, peněz.

 

Z daného bludného kruhu je třeba se vymanit a pokusit se vzít úkol vychovat novou generaci pro dobu nové éry vážně. Vše totiž nasvědčuje tomu, že válka i nezastavitelná krize většiny proběhnou. Pak na troskách dnešní skutečnosti začne budování nové společnosti pro novou situaci. V každém případě bude to nové stavěno z prvků toho starého. Problém budoucnosti leží v tom, k čemu budoucí generace sáhnou. Může to být to nejhorší, totiž plastiková současnost a lidství zbavení lidé, jaké tvoří a pak ovládá Zlo, vždy dočasně reprezentované nejchladnějšími mozky dané chvíle.

Na druhé straně se může sáhnout k tomu nejlepšímu a navázat na kvádry a desky z pravých kamenů, které stále ještě určují základy zachované z dřívějších epoch lidské společnosti. Zmíním jen dva nejdůležitější: Mojžíšovy desky zákona a radostnou zvěst o vzkříšení Ježíše Krista, který sám sebe označil za kámen nárožní.

 

Je samozřejmé, že rozhodnutí, z čeho a co má být po velké krizi stavěno, budou dělat ti, kdo ji přežijí. Zlo, v pozemských dějinách vždy rychlejší, zcela určitě chce už v předstihu zajistit své budoucí postavení, a proto se bude snažit, aby přežili jím formovaní lidé. Pokusí se řídit průběh krize tak, aby již při ní vtiskli neznámé budoucnosti své znamení a tvar. Povinností církve je proti tomu bojovat. Jí bylo svěřeno království Boží a především jeho neměnitelně pevné základy.

 

Celé nejbližší čtvrtstoletí (možná i století) bude probíhat tento duchovní zápas — odvěký, ale v danou chvíli vyostřený. Uzavírám z toho, že církev se musí předně co nejrychleji pokorně obrátit k Bohu, aby jí vrátil bezpečí víry. Nezastírejme si, že jsme zvlažnělí a vyhaslí a podléháme názorům, které v celku společnosti převládly. Nevylhávejme se a přiznejme, že v Evropě kopírujeme rozpad okolní společnosti.

Po tomto začátku musíme začít znovu stavět jako v době, kdy křesťanství prožívalo své bolestiplné dětství.

Musíme evangelizovat vhod i nevhod, podstupovat trpělivě nekonečné apologetické vysvětlování a podávat vzor, svědectví až k martyrismu.

Ve výchovném snažení, k němuž vás vyzývám naprosto všechny, jde o záchranu, o spásu. 

Křesťané by si měli být vědomi, že spása je také záměrem Božím. Jejich pomoc na tomto Jeho záměru spočívá v tom, že budeme hlásat, vysvětlovat a ukazovat, jak se má žít.            Tyto tři činnosti dohromady se jmenují výchova.

Biskupy a kněze upozorním, že pastýř a pedagog si jsou velmi podobní, oba doprovázejí, vedou a chrání své svěřence a nesmějí je opustit.

2.8. 2016

Co nám říká vlajka a erb Tartarie

Pokud Tartarie existovala jako stát, nikoliv jen území na mapě, měly by jít v historických zdrojích dohledat obvyklé atributy státnosti: erb, vlajka, genealogické informace vládců. Lze najít v historických zdrojích erby a vlajky? Ukazuje se že ano, bez problémů. V knize „Světová historie“ z roku 1676 je před sekcí o Tartarii vyobrazena sova na štítu, což se dá považovat za erb Více zde http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2016/02/co-nam-rika-vlajka-erb-tartarie.html

 

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 1 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/01/zkaza-velke-tartarie-1.html

 ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 2  http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/01/zkaza-velke-tartarie-2.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 3  http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/01/zkaza-velke-tartarie-3.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 4  http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/01/zkaza-velke-tartarie-4.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 5 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/02/zkaza-velke-tartarie-5.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 6 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/03/zkaza-velke-tartarie-6.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 7 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/03/zkaza-velke-tartarie-7.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 8 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/03/zkaza-velke-tartarie-8.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 9 http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/03/zkaza-velke-tartarie-9.html

ZKÁZA VELKÉ TARTÁRIE 10  http://myslenkyocemkoli.blogspot.cz/2015/03/zkaza-velke-tartarie-10.html

 

V těchto dnech je cítit nová míza povědomí o hluboké tradici hrdosti, mravnosti a odpovědnosti, která v mnohých z nás dřímá pod různě silným a různě vrostlým nánosem zlodějíčkovského čecháčkovství. Slovanská hrdost z vědomí společně sdílené poctivé práce a víry v Dobro dává sílu postavit se nepravostem čelem a netrpět jejich šíření. Proto potřebujeme nezávislou republiku se silným mravním ústavním základem a spravedlivými zákony, jež by nás vedly k lepšímu lidství a společné prosperitě a naplněnému smyslu života.

1.8. 2016

1. Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 25.07.2016 zde

 2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV - STUDIO REPORT 1.8.2016

Demonstrace proti politice Merkelové v Berlíně - Turecko dalo EU nůž na krk: Do října zrušte víza, jinak dohoda o migrantech padá - Asi sedm tisíc ozbrojenců obklopilo leteckou základnu Incirlik na jihu země, na níž se nacházejí vojenská letadla zemí NATO - Kerry se obává, že ruská humanitární operace v Aleppu je trikem - Střílet musíme my sami, říká elitní instruktor sebeobrany, policie tam včas nebude - Prvním krokem musí být odstranění většiny současných politiků, píše Jaroslav Bašta - Merkelová je duševně nemocná.
Je zapotřebí ji okamžitě hospitalizovat, kvůli akutně probíhající psychóze.
  zde            

3. Zeman o migrantech, zbraních a plotu kolem ČR. S prezidentem v Lánech: 7. díl

Podívejte se na celý záznam 7. dílu pořadu S prezidentem v Lánech. Miloš Zeman tu zmínil deportaci migrantů, plot kolem Česka, odzbrojování občanů,                                           ale třeba i pornografickou minulost jednoho ze svých kritiků.  zde        

 4. Svobodné rádio 29.07.2016 VK z Aeronet.cz | Bude válka s Ruskem? Norsko, je fašistické?  zde           

 5. Syrská armáda objevila ve skladu povstalců v Aleppu české protipancéřovky RPG-75 spolu s hromadou amerických zbraní!

                 zde

 30.7. 2016

KŘÍŽOVÉ PROCESÍ CELÉ UKRAJINY, PROCESÍ  MÍRU, LÁSKY A MODLITEB ZA UKRAJINU  2016

Informace o události, kterou naše i západní media zamlčela. Na některých alternativních serverech jsem našel kusé informace. To byl podnět k tomu, proč jsem na internetu dohledal dostupné informace, abych získal celkový smysluplný obraz o události. Jsem přesvědčen o tom, že níže popsaná událost  má obrovský význam pro Ukrajinu, Evropu i mír na Ukrajině. Informace určitě zaujmou všechny, kteří mají zájem na zachování míru na planetě Zemi. Síla a statečnost ukrajinských poutníků,   je pro nás pro všechny příkladem, posilou a nadějí, že tam, kam je přineseno světlo, temnota mizí bez boje.                                                                                                                

1.Úvod.

V jubilejním roce křtu Kyjevské Rusi, na svátek Bohorodičky, 8. 1. 2013 byla zasvěcena Ukrajina, Rusko i Bělorusko Přesvaté Bohorodičce na území Kyjevo-Pečerské lávry.

Poznámka :Lávra (řecky Λαύρα, cyrilicí Ла́вра) je termín používaný v řeckokatolické a pravoslavné církvi, označující velký a mimořádně významný monastýr (klášter),

V portugalské Fatimě  v roce 1917 při  zjevení Blahoslavené Pany Marie  Svatá Bohorodička ukázala malým dětem mimo jiné peklo, ale i hrozbu celosvětové katastrofy. Druhé tajemství předaného poselství obsahovalo pokyny Panny Marie, jak zachránit duše před peklem a obrátit svět k pravé křesťanské víře a Kristově Církvi: Zaslíbila dětem: „Jestliže Rusko bude činit pokání, nedojde ke světové katastrofě.“ Tehdy součástí Ruska byla Ukrajina i Bělorusko. V tyto dny Ukrajina začala konat pokání, a tím bude zachráněno Rusko i jiné národy.

V jubilejním roce křtu byl před svátkem svatého Vladimíra symbolicky z mostu hozen třímetrový Perun do Dněpru. U sochy sv. Vladimíra se poutníci odřekli zlého ducha a vyznali víru v Trojjediného Boha. V Dněpru zástupci Ukrajiny, Ruska a Běloruska, s prapory těchto tří národů v rukou, obnovili svůj křest a spolu s nimi i 200 mužů. Za zpěvu vítězné písně obcházeli Sofijské a Michalské náměstí a rovněž se za vzkříšení Ukrajiny modlili v Kyjevo-Pečerské lávře.

2. KŘÍŽOVÉ PROCESÍ CELÉ UKRAJINY, PROCESÍ MÍRU, LÁSKY A MODLITEB ZA UKRAJINU  2016                                                                                                                   

Křížové procesí zorganizovali společně  pravoslavní (ortodoxní) křesťané obou ortodoxních církví – ukrajinské i ruské. Od 3.7 do 27.7.2016 se ho zúčastnily statisíce věřících z Ukrajiny a Ruska

Statisíce poutníků se vydalo 3. 7.2016 na křížové procesí Ukrajinou do Kyjeva. Dorazili  tam 27.7.2016 Pod označením procesí se rozumí zejména slavnostní církevní ( liturgický) průvod mimo kostel –zástup lidí, průvod.

Poutníci se vydali do Kyjeva zejména ze dvou významných klášterů dvěma směry z východu a západu:

A. Křížové procesí : Svjatogirskaja lavra  - Charkov – Poltava – Kyjev

B. Křížové procesí:  Počajevskaja lavra – Rovno – Žitomir – Kyjev   (438 km)

S každým kilometrem proud sílil. Někteří lidé stáli na chodnících se slzami v očích, jiní si brali ruksaky a přidávali se.

Cituji z pozdravu poutníkům, který jim zaslal Eliáš -Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu:

“Drazí poutníci „křížového“ procesí do Kyjeva, náš duchovní boj není proti tělu a krvi, ale, jak říká Písmo, je to boj proti démonským silám, které vykonávají svou světovládu v ovzduší (Ef 6,12). Tyto duchovní síly zla nemohou být přemoženy tanky ani raketami, ale jsou přemoženy duchovními zbraněmi, kterými jste se vyzbrojili vy – je to pokání, odpuštění, modlitba a úsilí o pravdivý mír s Bohem i mezi sebou. Bůh v této době hledá hrdiny, kteří se nebojí zastrašování. Těmi hrdiny jste se stali vy!                                                                                            

S vírou  jste vyšli poutníci „křížovým“ procesím do srdce Ukrajiny, kde sv. Vladimír pokřtil Kyjevskou Rus a kde jsou dodnes v Kyjevo-pečerské lávře neporušená těla mnohých svatých. Někteří z vás více než tři týdny putovali v horku a žízni a obětovali únavu i námahu za duchovní vzkříšení Ukrajiny a pravdivý mír, který přichází jen skrze upřímné odpuštění. Nesli jste ikony Svaté Bohorodičky i svatých, kteří vás na této cestě duchovně provázeli. Bůh shlédne na gesto odpuštění i na vaše modlitby, které vyvrcholí právě v předvečer svátku sv. Vladimíra 27. 7. i v jeho svátek 28. 7. v Kyjevě.

Vytrvejte v duchu pokání a horlivé modlitby i po ukončení „křížového“ procesí. Modlete se denně za Ukrajinu, obzvlášť ve svaté hodině od 20-21:00. V 21:00 mnozí kněží dávají duchovní požehnání všem, kteří se modlili. Bůh, který své dílo započal, ho skrze vaši vytrvalou modlitbu dokončí! Bůh vzkřísí Ukrajinu”

 

Toto křížové procesí bylo něco mnohem většího než jenom pouť na oslavu příchodu křesťanství na Kyjevskou Rus. Ultrapravicové skupiny, vyzývající původně k zabíjení poutníků, se omezily na házení vajíček a rajčat na ikony, které poutníci bránili svým tělem. Na víc se kvůli přítomnosti příslušníků národní gardy nezmohli.

Protože toto mírové gesto statisíců Ukrajinců a pravoslavné církve nabralo obrovskou sílu, tak v posledních chvílích před příchodem lidí do Kyjeva přestala ukrajinská vláda se štvavou kampaní proti této události

Dne 27.7.2016 dorazily statisíce poutníků do Kyjeva. Záznam přímého přenosu najdete zde . Je fakt pozoruhodné, že od původního záměru kyjevské vlády vyhlásit výjimečný stav se karta obrátila a kyjevská galérka měla  starost, aby se poutníkům nic nestalo.

To, že průvod dostal ochranu v podobě příslušníků Národní gardy, něco říká.

Právě potom, co byl zavražděn ve Francii bestiálně při bohoslužbě 84letý kněz Jacques Hamel, je síla a statečnost ukrajinských poutníků, pro nás pro všechny příkladem, posilou a nadějí, že zlo ještě nemá vyhráno.

Západní i naše média doposud mlčí jako zařezaná. Projděte si videa z on-line sledovaného křížového procesí za mír, které  proběhlo na Ukrajině a je aktualizováno zde .

.V následujícím videu zde se  komentátor zamýšlí, co tato událost znamená pro Ukrajinu, Evropu a mír na Ukrajině:

 Do Kyjeva byly přivezeny zázračné ikony z východu, západu, jihu i severu Ukrajiny. Do Kyjeva byly přivezeny také ikony z posvátné hory Athos.Jednalo se celkem o sedm nejuctívanějších ikon Bohorodičky, které uvidíte na videozáznamech

 Slavnostní mše  Moleben (rusky, resp. staroslověnsky моле́бен, církveně bulharsky „молебный“, „молитвенный“) v pravoslavné liturgii označuje krátkou společnou bohoslužbu prosebného nebo děkovného charakteru, jež se modlitbou obrací k Bohu, Bohorodičce nebo svatým.)v předvečer církevního i státního svátku  za účasti tisíců poutníků se konala 27.7. v kyjevském parku Vladimirský pahorek  u sochy sv. Vladimíra ( viz obrázek) https://www.youtube.com/watch?v=WI6FP0r9NOQ&feature=share

 Po mši se poutníci vydali do Svjato Uspenskoj Kyjevskoj Pečerskoj lavry. Počet účastníků byl tak velký, že když čelo procesí vcházelo pod zvon zvonice do bran kláštera,na jeho konci teprve začal průvod od Vladimírského pahorku. Průvod se rozprostřel téměř až na tři kilometry. V Kyjevě se procesí účastnilo cca 80 tisíc poutníků. Dohromady s těmi, kteří čekali věřící poutníky v klášteru dosáhl počet účastníků 100 tisíc.

 Dne 28.7. se slaví zároveň památka knížete Vladimíra  a zároveň křest Kyjevské Rusi. Tento den je jak církevním i státním svátkem Ukrajiny. Videozáznam ze slavnosti svátku křtu na Vladimírském pahorku i v klášteru je. zde

3. Charakteristika Kyjeva – historické poznámky

Kyjev náleží k nejstarobylejším městům Evropy. Dle archeologických nálezů sahají počátky Kyjeva k přelomu 5. a 6. století. Kyjev byl hlavním městem nejstaršího ruského státu Kyjevské Rusi.

Zásadní předěl v dějinách Kyjevské Rusi sehrála její christianizace za knížete Vladimíra, který podřizoval otázky náboženské své státní politice. Po nezdařeném pokusu založit kult boha Peruna Vladimír přijal r. 988 v Chersonesu (u dnešního Sevastopolu) byzantský křest

V roce 988 přijal kyjevský kníže Vladimír I. křesťanství, a z tohoto křtu lze odvodit rozšíření křesťanství mezi všechny východní Slovany. Kyjev je proto jedním z hlavních center křesťanské kultury.

Kijev, rusky Kijev, polsky Kijów, gubernské město ruské gub. kijevské na vých. jejím kraji na pravém břehu Dněpra na 50° 27' s. š. a 30° 30' v. d. ve vzdálenosti 1658 km na j. od Petrohradu a 1008 km na jz. od Moskvy, jedno z nejstarších a nejslavnějších ruských měst, leží hlavně na zvýšeném prostoru rozrytém četnými výmoly a rozčleněném na oddělené planinky. Některé části města (Podol v dolině Dněpra, Novoje Strojenije v dolině Dybedě), jakož i velká čásť předměstí (Zvěriněc, Děmijevka, Šuljavka, Priorka, Kureněvka) leží však na nízkých březích řek. Absolutní výška Sofijské kathedrály (nejvyšší bod města) obnáší 200 m, výška průměrné hladiny Dněpra 88 m. Velká čásť nynějších ulic vede řečenými výmoly, rozdělujícími město na několik samostatných čtvrtí.

28.7. 2016

1. Co se právě děje na Zemi!!

Těm, co o tom nevědí, bych chtěl v kostce vysvětlit, co se děje na Zemi:

Celá naše galaxie prochází transformací. Je to evoluční proces běžný v celém vesmíru. Jednou za 26500 let je naše země v ideálním zarovnání s galaktickým rovníkem.Z galaktického slunce k nám proudí fotonová vlna a zvyšuje vibrace všeho živého na Zemi. (Když svítí slunce, všimněte si na odrazech domů a stromů bílého světla - dřív bylo dožluta).

Ve vyšších vibracích (frekvencích) nemůže existovat zlo a to teď končí a proto se to projevuje zvýšeným výskytem špatných věcí na Zemi.

“Zlí” lidé se projevují v plné parádě.

Člověk má dokonce pocit, že ty situace, zákony a většina věcí je postavených na hlavu. Čas se zdá, jako by utíkal rychleji. Vše je jen v energiích. Celý vesmír pracuje na bázi přenosů energie na úrovni kvantové fyziky. Takže co se děje na planetě (včetně bláznivého počasí) závisí na kolektivním vědomí všech lidí. Myšlenka má frekvenci a všechno na Zemi (kameny, rostliny, zvířata, jídlo) má svojí frekvenci. Klíčem ke všemu je láska.

Lidé musí pochopit, že jedinec nic nezmůže, ale je třeba se jako lidstvo (bílý, černý - všichni jsme bratři a sestry) spojit a společnou myšlenkou tvořit budoucnost. Všechno tohle těch pár lidí, co ovládají celý svět vědí a bojí se toho a dělají, co mohou, aby lidem snížili vrekvence.

Ale galaktická vlna je velmi mocná a víc a víc lidí na světě se stáva laskavějšími a chce žít v lásce, bez konfliktů a vharmonii. Je to naše kolektivní myšlenka, která zachrání tento svět. Už se tak děje a nebude trvat dlouho a lidé budou žít v lásce až na věky. Teď je ten čas, proto nemá cenu se zabývat politikou a koukat na zprávy, které stejně po celém světě ovládají elity a jen lžou a zatajují realitu. Vypnout TV a nečíst noviny, milujte sebe, svou rodinu a choďte do přírody. Pokud možno nepijte alkohol a nejezte maso - na to vše byly vytvořeny myšlenkové programy jelikož už jsme ovládáni 5800 let.

Jsme na prahu obrovské změny, kterou si ani nedovedete představit.

Zdroj zde

 Lidé se spojují a ZLO dostává svou lekci od LÁSKY. Ano, jedině tak dokážeme všichni přežít. Láska je skutečným a vlastně jediným vodítkem. Je však pravda, že zde musí být nějaká rovnováha mezi zlem a dobrem, tzn., že tu vždy bude někdo - něco, co bude tuto stabilitu narušovat. Všem přeji, aby nerezignovali, neupadali do nějaké pasivity a více všímali lidí okolo sebe.

 2.POVÍDÁNÍ O „NOVÉ“ DOBĚ  Natočeno 30.6.2016 s Evou Puklovou a zdeňkem  

Obsahuje shrnutí dění na planetě Zemi od roku 2012 a podstatné informace z posledních několika měsíců. Také se dozvíte, co je světelná síť planety Země, jak se s ní spojit a k čemu ji využít a několik dalších návodů, jak si v této době změn můžeme pomoct z nízkých energií.zde

24.7. 2016

1. OTÁZKY A ODPOVĚDI V.V. PJAKINA 18.7.2016  zde                 

 2. OTÁZKY A ODPOVĚDI V.V. PJAKINA 11.7.2016  zde                   

 3. INFOVOJNA 19.7.2016 KOMENTÁŘE SVĚTOVÝCH UDÁLOSTÍ BEZ POLITICKÉ KOREKTNOSTI  zde                

 4. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV - STUDIO REPORT 22. 7. 2016

Na severních předměstích Paříže se rozhořelo násilí mezi místními převážně muslimskými a černošskými obyvateli a policií - Rakousko dokončilo přípravy na vztyčení plotu na 100 kilometrů dlouhém úseku své 300 kilometrové státní hranice s Maďarskem - Z bojové zóny v severní Sýrii přišla zpráva o nasazení nového ruského systému elektronických rušiček, které údajně mohou oslepit radary, narušit elektronické naváděcí systémy a rušit satelitní příjem - Na Ukrajině se rozšiřují zvěsti o nazrávajícím převratu. V rozhovoru pro stanici 112 Ukrajina poslanec Nejvyšší rady Jevgenij Balickij prohlásil, že vojenský převrat proběhne na podzim - Jsem připravena posvětit jaderný útok, potvrdila nová britská premiérka - Přišlo do e-meilu: Buďte obezřetní, ať se vám to taky nestane.  zde

30.6. 2016

1. „PRAŽSKÁ KAVÁRNA“ Tak zní název nového pořadu internetové TV ParlamentníListy.cz. Novinář a mediální analytik Petr Žantovský ve „své kavárně“ zpovídá vybrané osobnosti. První z nich byl člověk, jehož „vinou“ se v českém prostředí pojem pražská kavárna ustálil. Prezident republiky Miloš Zeman. V rozmluvě s Petrem Žantovským nejen obsáhle termín pražská kavárna definoval, ale pohovořil i o dalších tématech, která hýbou společností

Exkluzivní VIDEO: Miloš Zeman rozstřílel „totalitní pražskou kavárnu“ a její média. Tak drsně jako dosud ne    zde 

 2. TV PRIMA – PARTIE S MILOŠEM ZEMANEM 26.6.2016: zde

14.6. 2016

1.My všichni ze stanice ZOO

Kauza rezignace Roberta Šlachty z pozice šéfa elitního Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu (ÚOOZ) otřásá několik posledních dnů českou politickou scénou. Rozhodnutí policejního prezidenta a ministra vnitra Chovance provést reorganizaci dvou elitních policejních útvarů doslova odpálilo bombu uvnitř vládní koalice, ale nejen tam. Obrovská detonace se ozvala i na Tržní ulici v Praze, kde sídlí americké velvyslanectví. A bomby vybuchovaly i v Olomouci na státním zastupitelství, v Praze v Bakalově vydavatelství Economia a také v Nadačním fondu proti korupci Karla Janečka. V obrovské změti postav a souvislostí je naprosto nemožné pro laika se v celé kauze orientovat, takže si uděláme malý exkurz do zákulisí celé kauzy. Více zde

 

2. Malé Orlando v České republice: Mafie chce vystřílet „klub vzbouřených“. Babišova hračka se porouchala. Teror prokurátorů.

 

3. Pouštění do kalhot před cizáky. Martin Koller udeřil na téma obrany Evropy a sdělil, co je podle něj za válkou o policii


13.6. 2016

1. .OTÁZKY A ODPOVĚDI V. PJAKINA 6.6.2016 zde

 

2 ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV – CNTV –STUDIO REPORT 13. 6. 2016

 

Alexandr Lukašenko: "V případě konfliktu s NATO bude Bělorusko bojovat proti alianci spolu s Ruskem" -Obama a jeho ministr zasahují v Polsku. Budou diskutovat s politiky o demokracii - Němci se definitivně zbláznili! Podívejte, co pro migranty chystají! Bravo! Větší blbost už jste nemohli vymyslet! - Mgr. Tomáš Vandas žádá prezidenta o omluvu - Vláda České republiky porušuje Chartu OSN - Zástupce Evropské komise se v Poslanecké sněmovně choval jako protektor, míní František Matějka - A je to tady! Evropský soud rozhodl, že zadržování nelegálních migrantů v detenčních centrech je v rozporu s Lisabonem. Státy EU budou muset pustit migranty na svobodu. Apokalypsa Evropy začala!. Více zde

 

3. Události a komentáře na alternativní způsob     zde

 

 

4. Zaznobin o budúcej úlohe Turecka  zde

 

 

5. (NE)Šokující objev české neziskovky o vztahu islámu a netolerance

 

Pro obhájce islámu je nejspíše velmi tragické zjištění výzkumu EU placenou neziskovou organizací o tom, že čím více je muslim zbožný, tak tím více je netolerantní. Aspoň takto to vyplynulo z výzkumu Think-tanku Evropské hodnoty.

Zdroj: zde

 Zřejmě netušíte, nevíte a neznáte:

https://islamskademokratickastrana.wordpress.com/

 

https://islamskavyzva.com/

 

             Muslimové slaví výročí pádu Byzance. Z chrámu Hagia Sofia chtějí mešitu   Zdroj: zde

 

·                         Petr Robejšek k islámu 

 

6. EVROPA ČELÍCÍ MIGRAČNÍ A UPRCHLICKÉ KRIZI EU  zde

 

7. Fantastický Ringo Čech zde

 

8. Vysílání České konference

/zatím jediné vysílání pražského studia - vysílá Karel Kříž přes SVSV( t.j. Slovenský slobodný vysilač), www.slobodnyvysielac.sk

vysílá 2x do měsíce cca 3-4hod., poslední vysílání z 8.6.2016, ale na obou vysílačích v archivech lze nalézt s datem až o nějaký den později, mívá asi 3 hosty a bývá to velice  zajímavé  zde


25.5. 2016

1. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV -STUDIO REPORT 25.5.2016

Tolik nepřátelských sil nebylo okolo Ruska od druhé světové války - KRÁLOVNA ALŽBĚTA PROZRADILA, ŽE SE PŘIPRAVUJE K ÚTĚKU Z BRITÁNIE - Chceme nové volby, volají Rakušané - Erdogan a vyšší procesy řízení - Česká vláda spolupracuje s režimem, který jeho vlastní představitelé označují za protofašistický - Českem projede devět kolon kavalerie USA. Řekli jsme: “ Už nikdy více cizí armádu na našem území ”! VÍCE ZDE

2. PROJEV PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA NA ŽOFÍNSKÉM FORU 25.5.2016 ZDE

3. CO NÁS ČEKÁ PO ROCE 2020? ZDE

21.3. 2016

1. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - STUDIO REPORT 21.3.2016

Představitelé muslimské komunity se na půdě Poslanecké sněmovny setkali s poslanci - kde byl Okamura s Blokem proti islámu? Proč o setkání media neinformovala? - Dohoda EU s Tureckem je evropským pohřbem - Tomio Okamura o ukrajincích - Projev Viktora Orbána - První skupina ruských letadel opustila Sýrii. Ale tajně byly přivezeny Iskandery – co se děje? - Trvalé rozmístění vojsk NATO v Pobaltí je přípravou na válku.ZDE

2.Jan Petránek: Němci už zase chtějí diktovat jako Hitler. Merkelové to zlomí vaz. A ani my nejsme v bezpečí, protože až...ZDE

 

3. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - STUDIO REPORT 18.3.2016

Maďarský premiér Viktor Orbán včera u příležitosti 168. výročí povstání Maďarů proti Habsburkům velmi ostře kritizoval přistěhovaleckou politiku Evropské unie - Lidská prasata pokládají na hranicích své děti na koleje pod vlak a chtějí, abychom je nejen vpustili, ale si jich i vážili - Saúdští vědci rozhodli, že ženy jsou savci - Rusové zúčtovali s Madeleine Albrightovou. Rázně a jednoduše - Putin dává šanci míru-nyní jsou na tahu Američané a zločinci z NATO - Zacharovová vysvětlila, proč Rusko tak „nečekaně“ stáhlo vojska ze Sýrie - Sestřih z Tábora lidu v Táboře - V Thajsku proběhla masivní meditace děti pro světový mír. Pro tento účel přišel 1 milon lidských bytostí.zde

4. TV PRIMA PARTIE 6.3. 2016: ROZHOVOR S PREZIDENTEM MILOŠEM ZEMANEM  ZDE

5.3. 2016

1. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV - STUDIO REPORT 4. 3. 2016

Miloš Zeman: Jsem pro referendum o vystoupení z EU; Sobotku označil za nedemokrata - Tomio Okamura o referendu - Jan Veleba: Senát si chce hrát na kádrováka - Pomatená učitelka Štěpánová obnažila krutou realitu Českého školství - Rakousko podrážděně vzkázalo Merkelové: Nebudeme vaší čekárnou! - Mazat, blokovat a izolovat webové servery ruské propagandy - EVROPA SE MŮŽE DO 10 DNÍ PONOŘIT DO TOTÁLNÍHO CHAOSU - Přehled o konání demonstrací v březnu.zde

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - CNTV - MAGAZÍN 2.3.2016

Hranice prolomena, na migranty letí „slzák“, Merkelová se zlobí. A Jiří Ovčáček - Nad dopisy diváků: ...Je nutné oslovit soudce, státní zástupce, politiky, novináře a třeba i dělníky - Je mi špatně z toho jak naše vláda a politici jsou buďto omezení anebo si nevidí dál než na špičku nosu.... - rozhovor s Petrem Pelikánem na ČT, protože tohoto pána už na obrazovkách ČT zřejmě neuvidíme - Ostudné vystoupení "učitelky" Štěpánové a Papouška na ČT - Fakta o židovské nadvládě - VÝROBA „NOVÉHO“ EVROPANA
LUCIE PASEKOVÁ - Z proroctví Nostradamova: "Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého - a ten potrestán nebude!".
ZDE

3. Prokazatelné jedy v potravinách jsou uznané za bezpečné, říká Anna Strunecká

Víte, jak správně nakupovat? Co je podle Anny Strunecké pro tělo jedovaté?

Žít zdravě, jíst zdravě, pít zdravě, dýchat zdravě. To zaměstnává tisíce lékařů, vědců, obezitologů i zemědělců, a je určitě touhou mnoha z vás.

Jaké proměnné jsou tedy ve hře? Móda velezdravé stravy, cena potravin, potraviny, které máme běžně k dispozici a otázka, jestli vůbec víte, co je vašemu zdraví prospěšné. Navíc, když každá nová vědecká studie vyvrací tu předchozí. 

Stále častěji se také dozvídáte, že ve specializovaných obchodech, kde bychom měli najít jen to nejlepší z nejlepšího, se někdy ukrývají horší potraviny než u stánku s rychlým občerstvením. Máme nakonec opět sáhnout ke krajnímu řešení a přizvat ke spolupráci zdravý rozum? 

Hostem Martiny Kociánové byla profesorka fyziologie Anna Strunecká. Je držitelkou ceny České neuropsychofarmakologické společnosti i Ceny Aloise Alzheimera. V roce 1995 ji Americký biografický ústav zvolil Ženou roku. Také je držitelkou anticeny Českého klubu skeptiků Sysifos. Mimo jiné je autorkou knih Doba jedová i Jak přežít dobu jedovou. Více  zde

4. Otázka-Odpověď V.V. Pjakina ze dne 29.02.2016 Titulky CZ   zde

2.3. 2016

1. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - CNTV - MAGAZÍN 2.3.2016

Hranice prolomena, na migranty letí „slzák“, Merkelová se zlobí. A Jiří Ovčáček - Nad dopisy diváků: ...Je nutné oslovit soudce, státní zástupce, politiky, novináře a třeba i dělníky - Je mi špatně z toho jak naše vláda a politici jsou buďto omezení anebo si nevidí dál než na špičku nosu.... - rozhovor s Petrem Pelikánem na ČT, protože tohoto pána už na obrazovkách ČT zřejmě neuvidíme - Ostudné vystoupení "učitelky" Štěpánové a Papouška na ČT - Fakta o židovské nadvládě - VÝROBA „NOVÉHO“ EVROPANA
LUCIE PASEKOVÁ - Z proroctví Nostradamova: "Tak zaplatí lid národů nevinných za chybu politikusa svého - a ten potrestán nebude!".ZDE

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV -CNTV- STUDIO REPORT 29.2.2016

Ruské středisko pro usmíření v Sýrii obdrželo od USA seznam skupin souhlasících s příměřím - MO RF: Za 24 hod bylo zaznamenáno 9 případů porušení příměří v Sýrii - Alláhovi vojáci vyhlásili válku Ódinovým vojákům - KONEC IMIGRAČNÍ SELANKY V ČR: V NĚMECKU PADAJÍ HRANIČNÍ ZÁVORY, ZAČNOU SE UPRCHLÍCI HOUFOVAT U NÁS? - Odpověď Putina americkému novináři - Arabové staví kolonii u Teplic. Češi nám mohou sekat trávu, prohlásil člen muslimské obce - Kolaboranti mají o národ vždycky největší starost - Evropa je naše - Zpráva našeho krajana, který žije 25 let v holandském Helmondu - pozvánka na akci 5.3.2016 před budovou ČTZDE

3. Sdílejte. To se ČT poněkud vymklo kontrole. Veterán z Iráku už asi další medaili nedostane...

Níže uvedený vstup veterána z Iráku Petra Pelikána na ČT24 se České televizi poněkud vymkl kontrole....ZDE

4. Zemanova chytrá anekdota...
Na otázku, zda dokáže odhadnout, jak bude Česká republika vypadat za třicet let, odpověděl Zeman následovně:
"Já na tuhle otázku odpovídám jednou krásnou historkou, která trvá dvě a půl minuty. Doufám, že ji vydržíte. Je to historka, již vykládal americký sociolog Daniel Bell a je to jako vždy, inteligentní židovská anekdota."


K rabínovi přijde chlapec a drží v zavřených dlaních živého slavíka. Říká: "Rabi, o tobě se říká, že jsi moudrý a umíš předpovídat budoucnost. Tak mně řekni, jestli je slavík v mých dlaních živý, nebo mrtvý."
A sám sobě ten chlapec řekl: "Když rabín řekne, že slavík je živý, tak dlaně stisknu a rychle toho slavíka zabiju. Když rabín řekne, že slavík je mrtvý, tak dlaně rozevřu a nechám slavíka odletět. V každém případě toho rabína znemožním."
"A víte, co ten rabín udělal? Chvíli se na chlapce díval a potom řekl: "Záleží to na tobě."


"A jaká bude Česká republika za třicet let, záleží na nás."=

22.2. 2016

1.  Neodkladné prohlášení V.V. Putina celému světu - 22.02.2016 Titulky CZ

       https://www.youtube.com/watch?v=QJQTnhWXNZA

2.ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - CNTV -STUDIO REPORT 22.2.2016

  Syrská armáda za podpory ruského letectva osvobozuje provincii Aleppo podobně jako sovětská armáda osvobozovala v letech 1942-1943 okupovaný fašisty Stalingrad - Al-nusra, jedna z teroristických skupin, bojujících proti Assadovi a Rusku, požádala OSN o vyhlášení příměří, aby se mohla přeskupit - NATO varuje Turecko: „V případě konfliktu s Ruskem nepočítejte s podporou - I dnes ostřelují Turci severní část Sýrie - Dánská totalita: Kritizoval islám – soud jej odsoudil k pokutě; Muslim urážel Židy a to soud nechal být - Příslušníci ukrajinské Národní gardy, dohlížející na veřejný pořádek v Kyjevě, hovoří o pokusech činit na ně negativní psychologický nátlak, informuje tisková služba Národní gardy v neděli - V Indii propuklo násilí. Islamisté obsadili vládní budovu, demonstranti plení města - My jsme národ! Dav v Sasku „vítal“ uprchlíky. Došlo i na incident s německým policistou - Putin, hrdina naší doby? Proč je ruský prezident tak populární? - Cyril Svoboda se touto ignorancí děsuplně ztrapnil. Dokonce i moderátorská hvězda ČT byla občas zaskočena... - Sluníčkářský web Brics.cz uveřejnil černou listinu údajných vlastizrádců, kde jsou uvedena jména a další údaje o vlastencích.

19.2. 2016.

1. Evropští kmotři se právě radí, jak nás zabít: Také premiér Psí dečka tančí s vlky. Jak je důležité míti Rozum(ka). Dokonalý byznys z našich daní. Někdo to rád horké

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - CNTV - TV MAGAZÍN 18.2.2016 

                Nad dopisy diváků  ZDE

3. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - CNTV - Studio REPORT 15.2.2016

Cílem útoku na Aleppo je zamezení zásobování teroristů z Turecka, prohlásil Asad - Medveděv: Hrozí třetí světová válka, pokud americká a arabská vojska napadnou Sýrii - V Praze se chystá vzpoura proti Merkelové a konec balkánské trasy, píší Němci - Malá raketová loď Zeljonyj dol s křižujícími raketami Kalibr na palubě se připojí v nejbližších dnech ke Středomořské eskadře - Situace je velmi vážná. Riziko vzniku třetí světové války se prý značně zvýšilo - Vzít si účtenku bude povinné, mají se losovat. Budou i tvrdé pokuty - Bývalou základní školu chtějí koupit Arabové.    ZDE

4 .Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 15.02.2016 Titulky CZ

5. Projev Vladimira Putina na Mnichovské konferenci 2007 ZDE

25.1. 2016.

1. Dvě procenta proti všem: Demokracie ve vyspělé EU praxi. Prorok vítačů. Mnichov číslo 2 již za pár týdnů? Dva prezidenti v čele odporu. To hlavní teprve přijde

2 procenta. Právě tolik občanů České republiky si myslí, že bychom na našem území měli přijímat a „integrovat“ migranty. 93 procent si myslí opak. Zjistil to poslední průzkum Centra pro výzkum veřejného mínění (CVVM), jež je sociologickým pracovištěm Akademie věd. Co na to asi „petenti-akademici“?

Je to totiž přelomový jev: Byl vůbec náš národ v nějaké zásadní otázce (po státním převratu 89) někdy takto jednotný? Kde je jeho údajná „věčná rozpolcenost“, k níž prý svými postoji, názory a činy (podle mainstreamových novinářů) přispívají současný prezident Miloš Zeman a jeho předchůdce Václav Klaus?

A co způsobilo, že hlavním reprezentantem oněch dvou procent „vítačů“ se stal současný předseda vlády Bohuslav Sobotka (ČSSD)? Právě se nechal slyšet, že „za rozumných pravidel“ je prý u nás možné migranty „přijímat a integrovat“. Co ho vede ke stále radikálnější podpoře „dvouprocentní kavárny“? Mylná kalkulace jeho (nejen emailových) poradců, že tak zaloví mezi sirotky schwarzenbergovských pražských voličů? Lze se obávat, že je to ještě mnohem horší. VÍCE ZDE

24.1. 2016

1. Závěry, ke kterým došlo stanovisko Nejvyššího Státního Zastupitelství již 14. srpna 2015

Státní hranice České republiky stále existují, stát je povinen ochranou státních hranic zajistit svrchovanost na svém území. Organizování nedovoleného překročení státních hranic ve kterémkoli místě je trestný čin.

– Ustanovení § 340 trestního zákoníku se vztahuje na všechny případy organizování a umožnění nedovoleného překročení státní hranice České republiky v jakémkoli jejím místě a případnou následnou přepravu přes státní území.

– Rozlišování tzv. „vnitřní a vnější hranice“ pro účely schengenského prostoru se nijak nedotýká pojmu „státní hranice“ v § 340 trestního zákoníku a tudíž neomezuje jeho aplikaci jen na tzv. „vnější“ schengenskou hranici.

– Nedovolenost překročení státní hranice nelze zúžit jen na nerespektování kontroly na (vzdušné) státní hranici, ale je ji třeba vykládat šířeji ve smyslu respektování všech dalších požadavků, které si Česká republika stanovila jako podmínky vstupu na své území (cestovní doklady16, bezpečnostní, zdravotní, veterinární omezení atd.).

– S ohledem na účel ochrany hranic způsobem vyjádřenými v Schengenském hraničním kodexu, bylo by nesmyslné, kdyby si stát nemohl zajistit ochranu tzv. vnitřních hranic jen proto, že sousedí jen se signatáři tzv. Schengenského prostoru.

Zdroj: zde

22.1. 2016

1. Petránek: Útoky na ženy jsou hluboce ve středověké mentalitě migrantů, s námi jsou neslučitelní

Za migrační vlnou je záměr, poslední vývoj nemůže ustát kancléřka Merkelová ani Evropská unie, tvrdí publicista Jan Petránek.

Evropa podle něj nemůže být otevřená jako cedník, uprchlíci totiž prý nejsou slučitelní s našimi hodnotami.VIDEO ZDE

2. Pět set vedoucích politiků Evropské unie zrazuje Evropu. Jan Petránek se rozjel v Českém rozhlase

Legendární novinář Jan Petránek si povídal v uplynulém týdnu v Českém rozhlase s redaktorkou Martinou Kociánovou v pořadu KUPŘEDU DO MINULOSTI, kde řešil nejen aktuální otázky současného dění ve světě, přičemž odpovídal především na dotazy posluchačů Českého rozhlasu. „Myslím, že je to, jako když plavete na loďce a začínají peřeje. Vždycky to tak bylo, záleží na tom, jaká je zrovna loďka, na které sedíte, a jak velké jsou ty peřeje,“ řekl Petránek na otázku, co se stalo se světem. A pořádně se rozčílil nad Evropskou unií. Celý článek zde

3. Vrcholní politici EU zrazují Evropu, říká Jan Petránek     

Co se to stalo se světem tak najednou? Ještě včera bylo všechno růžové, bezpečné, mírové. A dnes? Jakou cestu náš svět urazil v posledních desetiletích? A kde mají kořeny některé současné změny a jevy?   

Martina Kociánová si pozvala muže, který toho nejen hodně přečetl a nastudoval, ale hlavně mnoho zažil.

Český novinář, komentátor, literát a jak on sám o sobě říká, starý rozhlasák Jan Petránek odpovídal na otázky poskládané především z vašich mailů a vzkazů

ÚPLNÝ  PŘEPIS ROZHOVORU : ZDE

AUDIOZÁZNAM :ROZHOVORU: ZDE

19.1. 2016

UŽ VÍME KOHO TAKÉ URČITĚ NEVOLIT PŘI PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH !

DNE 19.1. 2016 VLÁDNÍ KOALICE SMETLA VŠECHNY  NÁVRHY BODŮ K ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU PŘEDKLÁDANÝCH JEDNOTLIVÝMI POSLANCI K PROBLEMATICE MIGRACE

DOPORUČUJI ČÍST ZE STENOPROTOKOLU JEDNÁNÍ - 

ČÁST - NÁVRHY BODŮ K ZAŘAZENÍ DO PROGRAMU PŘEDKLÁDANÝCH JEDNOTLIVÝMI POSLANCI OPOZICE K problematice migrace

JEDNALO SE O TYTO NÁVRHY BODŮ:

* Informace vlády České republiky o migrační situaci a problémech této záležitosti

*Usnesení Poslanecké sněmovny, které ukládá vládě zavést bezodkladně trvalou ochranu státních hranic České republiky

*Návrh zákona o azylu, tisk 598

*Informace ministra zdravotnictví o zdravotních rizicích imigrační krize. , jaká jsou zdravotní rizika v souvislosti s migrační krizí, jak jsme jako Česká republika na tato rizika připraveni, co konkrétního ministerstvo v této věci podniká.

*Informace premiéra k únikům jeho e-mailové korespondence a k realitě vyjednávání vlády České republiky o imigračních kvótách

*Informace pana ministra Pelikána ke kriminalizaci Bloku proti islámu a především jeho předsedy docenta Martina Konvičky

*Analýza islámské ideologie

(podrobnosti návrhů jsou ZDE

CÍLEM NÁVRHŮ BYLO, aby Poslanecká sněmovna k migraci zaujala věcné, reálné stanovisko a zejména aby vláda poslance věcně a reálně informovala o tom, jak je připravena na události a okolnosti, které bohužel můžeme očekávat

VŠECHNY NAVRŽENÉ BODY K ZÁVAŽNÉ SITUACI S MIGRANTY KOALIČNÍ POSLANCI SMETLI.

 ŘEKLI TÍM, že JE to jako vládní většinu nezajímá a že před tím má přednost dalších 189 bodů poslanecké schůze, které byly naplánovány.

 PAK NEMOHOU v novinách a v médiích, ŘÍKAT  jak je to trápí a jak to chtějí řešit! - NECHTĚJÍ!

 NECHTĚJÍ ŘEŠIT OTÁZKU MIGRACE, KTEROU 93% OBČANŮ POVAŽUJE ZA VELMI ZÁVAŽNOU Z HLEDISKA JEJICH BEZPEČNOSTI!!!!!!!!!

PAMATUJME SI, ŽE strany ČSSD, ANO A KDÚ ČSL V PŘÍŠTÍCH VOLBÁCH NEVOLIT! KAŠLOU NA NÁZOR OBČANŮ a na jejich bezpečnost !!!

18.1. 2016

1. Petránek: Útoky na ženy jsou hluboce ve středověké mentalitě migrantů, s námi jsou neslučitelní

13. 1. | Za migrační vlnou je záměr, poslední vývoj nemůže ustát kancléřka Merkelová ani Evropská unie, tvrdí publicista Jan Petránek. Evropa podle něj nemůže být otevřená jako cedník, uprchlíci totiž prý nejsou slučitelní s našimi hodnotami.Více zde

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV STUDIO REPORT 15.1. 2016

DALŠÍ OBĚŤ „MULTIKULTURNÍHO OBOHACENÍ“: PATNÁCTILETÝ KLUK BYL V PONDĚLÍ UBODÁN SYRSKÝM IMIGRANTEM, KDYŽ BRÁNIL SVOU ŠVÉDSKOU SPOLUŽAČKU - Daily Beast: USA se obávají, že se "jejich" povstalci obrátí k Rusku - Pod palbou MIGRUJÍCÍCH OSOB JSOU JIŽ I AUTOBUSY vezou DĚTI - K Merkelové se blíží neočekávaná návštěva: Otevře jí konečně oči? - Po výhrůžkách od Islámského státu to přišlo: Metropolí otřásly výbuchy a střelba, počítání mrtvých! - Putin vydal rozkaz k přesunutí 100 tisíc vojáků, a varuje, že Švýcarský CERN je největší hrozbou lidstvu - KINO NA CNTV: Buď zdráv, kapitalisme! ZDE

3. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV STUDIO REPORT 18.1. 2016

Bakala dal vládě šach - Armáda RF vykonala od začátku operace v Sýrii 5,6 tisíce letů - Rusko bude informovat o úderech Západní koalice v Sýrii - Ministerstvo obrany RF vysvětlilo, čím se liší operace Ruska v Sýrii od akcí koalice USA - Generální štáb: Rusko zahajuje humanitární operaci v Sýrii - Itálie blokuje vyčlenění 3 miliard eur Turecku na řešení problému migrantů - Tvrdé varování Polsku: Standard & Poor's zemi snížila rating - Islamisté vydali příručku pro teroristy v Evropě. Co radí? - Ve Finsku povstali Ódinovi vojáci, brání zemi před "vetřelci". Politikům se to nelíbí - Rakousko částečně pozastaví účast v Schengenu - Právo šaríja v německých ulicích: přistěhovalci chtěli ukamenovat transsexuály - ODJINUD: Napadené ženy vypovídají - Pat Conell - Jiří Dvořák a další....ZDE

11.1. 2016

1. PODEPIŠTE a ŠIŘTE SKUPINOVOU PETICI ZA UZAVŘENÍ VNĚJŠÍCH HRANIC EVROPY.....

http://collectivecitizens.eu/

"Skupinová petice předložená Evropskému parlamentu v oblasti ochrany a bezpečnosti nás občanů Evropské Unie s právem na bezpečnost a ochranu evropského občana ve Smlouvách Evropského společenství; volného pohybu osob, zboží a služeb a vnitřní trh; a jiné problémy související s uplatňováním práva EU. "

- Žádáme uzavření vnějších hranic EU pro všechny osoby, které nesplňují podmínky zákonného - legálního vstupu do členských států EU.

- Každá osoba která ilegálně vstoupí na území EU a bude jednat v rozporu s právem EU, bude stíhána a postavena před řádný soud.

- Každá osoba vstupující na území členských států EU bude neprodleně vyhoštěna nebo odsouzena trestem odnětí svobody nejméně ...

- Žádáme sladění trestněprávních norem v členských státech EU a to v oblasti nelegální imigrace, kde pokud tak neučiní legislativní výbor EU, tak my občané sami připravíme iniciativu pro přijetí právních aktů spojených ilegální imigraci do EU.

- Žádáme dočasné zpřísnění kontrol na vnitrostátních hranicích členských států EU do vybudování bezpečnostních opatření na vnějších hranicích EU.
PETICE JE V 28 JAZYCÍCH NÁVOD K VYPLNĚNÍ JE NA WEBU.....
zde   
VIDEO VÝZVA ZDE

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV STUDIO REPORT 11.1.2016

       Evropská vlastenecká asociace, Pegida a BPI žádají Stop islamizaci EU! - Britové se postavili diktátu Evropské unie a už jsou jednou nohou z toho bordelu venku!        

     - MAĎARSKO: IMIGRANTI VTRHLI V NOCI DO NECHRÁNĚNÝCH DOMŮ S DOMÁCÍMI OBYVATELI - VELKÝ PROTEST PROTI ISLÁMU V

       KOLÍNĚ ROZEHNALA NĚMECKÁ POLICIE VODNÍM DĚLEM - ODJINUD: záběry z demonstrace, vyjádření jiných států EU, projev Róberta Fico - Konec

        europropagandy v Polsku. Polský prezident podepsal mediální zákon - Viktor Orbán: Maďarsko nepodpoří případné sankce EU vůči Polsku.

     https://www.youtube.com/watch?v=2_enH3XKtJw

3.ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV - CNTV Studio REPORT 8.1.2016

Blbí novináři, stranické kecy. Sobotka pohrdá Čechy. Reakce na kauzu uniklých e-mailů jsou ostré - Slováci nepřijmou uprchlíky ani dobrovolně. Peníze pošlou jen na ochranu Schengenu - TAK UŽ SE NĚMCI ÚSPĚŠNĚ INTEGRUJÍ - Co se opravdu dělo v Kolíně? Na veřejnost unikla policejní zpráva. Je to hodně drsné - Po novoročních útocích v Kolíně sílí v Německu protesty proti migrantům - Další země má uprchlíků plné zuby a hodlá zavést razantní opatření proti migrantům - FT o politických rizicích roku 2016: Čína a Británie připravují překvapení https://www.youtube.com/watch?v=D7QVS-lCT_s 

 

7.1. 2016

1.Bašár Asad s podporou svých spojenců vítězí, všem „šmejdům“ navzdory! zde

CITUJI Z KOMETÁŘE POD ČLÁNKEM: Nová zpráva připravená Úřadem presidenta (OP) pro vnitřní potřeby Kremlu dnes praví, že historickou událost, k níž došlo v minulých 72 hodinách mezi Ruskou federací a Spojenými státy, lze korektně charakterizovat jako „naprostou kapitulaci“ presidenta Baracka Obamy před presidentem Putinem, vedoucí ke „strategickému stažení kvůli přeskupení“ amerických sil operujících proti teroristům Islámského státu (ISIS/ISIL/DAESH) ve válečné zóně Levantu – což ve svém důsledku vede k „naprostému kolapsu“ establishmentu amerických médií, zejména jejich „propagační osy“, zpravodajství The New York Times a tha Washintgton Post, jejichž lži o tomto konfliktu jsou nyní vystaveny před zraky celého světa.
Podle této zprávy během série schůzí konaných v Moskvě mezi americkým státním tajemníkem Johnem Kerrym, tajemníkem pro zahraničí Lavrovem a presidentem Putinem osobně byl Obamův režim „přímo upozorněn“ Ruskou federací, že „dětinské hraní“ Spojených států v Sýrii a Iráku skončilo, a že nyní „je na stole“ hrozba jaderné války mezi Amerikou a Ruskem.

Poté, co bylo tajemníku Kerrymu předloženo celé portfolio ruských důkazů o tom, které státy a výzvědné služby podporují Islámský stát, a Američanům byly předány tajné e-maily od bývalé státní tajemnice Hillary Clintonové a současného tajemníka obrany Ashe Cartera, získané Federální bezpečnostní službou (FSB) ze soukromých nezabezpečených e-mailů těchto dvou amerických představitelů, Obamův režim okamžitě „kapituloval“ a oznámil tyto historické kroky k možnému míru v této ob lasti:
• Americký státní tajemník John Kerry oznámil, že Obamův režim se již nebude snažit o změnu režimu v Sýrii - přičemž president Obama před 4 týdny přísahal, že nikdy nedopustí, aby se to stalo.
• Americký vicepresident Joseph Biden nařídil Turecku, aby okamžitě stáhlo své invazní vojsko z Iráku – ještě před 6 dny americké ministerstvo vnitra odmítlo vůbec uznat, že k této invazi došlo.
• Pentagon nařídil okamžité stažení bojových letounů F-15 z Turecka, které tam USA právě rozmístily, a které představovaly hrozbu pro Ruské letecké síly.
• Obamův režim souhlasil, že se přidá k Rusku při návrhu rezoluce OSN o snaze odříznout financování Islámského státu – událost, k níž dojde při výjimečné dnešní schůzi Bezpečnostní rady OSN, které mají USA předsedat.

Ke změně „řízení/směru“ této války proti Islámskému státu napomohl Obamovu režimu dle zprávy zásadní dokument portfolia, obsahující detaily o velkém globálním útoku Islámského státu na internetovou síť, který v minulých týdnech málem vyřadil 13 světových kořenových serverů; kdyby býval byl úspěšný, ponořil by Spojené státy do totálního a kompletního chaosu tak závažného, že významný expert na kyberbezpčenost John McAfee varoval, že „by to bylo více zničující než jakákoliv jaderná válka“.

Soubor dokumentů o pokusu Islámského státu zničit v minulém týdnu globální internet, předložený presidentem Putinem tajemníku Kerrymu, dále potvrzuje nové zprávy, že tento útok byl vyslán ze serverů a IP adres vlastněných britskou vládou – o nichž však Británie uvádí, že je prodala Saudské Arábii.

Zpráva dále uvádí, že když se Saudská Arábie dověděla, že Obamův režim se podřizuje presidentu Putinovi, oznámila, že vytváří svou vlastní koalici 34 zejména muslimských států k boji proti Islámskému státu bez podpory USA – avšak Indonésie řekla, že nevěděla, že to bude vojenská aliance, a že se k ní nechce přidat; významný pákistánský zákonodárce řekl, že se o tom dozvěděl od reportéra Reuters, a Turecko označilo tuto alianci spíše jako ideologickou než vojenskou.

Toto hodnocení saudské „koalice“ proti Islámskému státu se dle zprávy ukazuje jako pravdivé, protože jejím prvním „útokem“ byl útok proti americkému presidentskému kandidátu Donaldu Trumpovi, a nikoli proti teroristům. President Putin ho chválil a řekl o něm: „Je to bezpochyby chytrý a schopný člověk. V presidentském soupeření absolutně vede.“

Naštěstí pro Obamův režim, který zřetelně nechce být součástí třetí světové války, ruské letecké síly se teď budou moci zcela soustředit na „dýky do zad“ turecké vládě sestřelivší bezbranný ruský bombardér nad Sýrií, a nebudou muset mít obavy z amerických letadel.
President Putin otevřeně varoval podporovatele Islámského státu:

„Představitelé Turecka si mysleli, že stáhneme ocas a utečeme. Ne, Rusko není takový stát. Zvýšili jsme svou přítomnost v Sýrii, zvýšili jsme tam počet umístěných bojových letadel. Dříve tam nebyl žádný vzdušný obranný systém – teď je tam S-400. Jestliže předtím Turecko neustále porušovalo syrský vzdušný prostor, ať si to zkusí i teď.“

2. Zveřejněné e-maily Bohuslava Sobotky potvrzují, že vláda ČR je ovládána neziskovkami, lobbisty, poradci, ambasádami, Bruselem, charitami a šíbry, o které byste si ani kolo neopřeli!  zde

CITUJI Z ANALÝZY zveřejněných e-mailů:

.V dokumentech lze spatřit velice nebezpečnou věc, že Bohuslav Sobotka je prakticky pouze příjemcem instrukcí, návrhů, doporoučení a povelů. Může jít pouze o náhodu, ale celé to působí dojmem, že premiér vlády nevykazuje žádnou aktivitu, pouze pasivně přijímá instrukce. To je velmi nebezpečné, pokud by to opravdu tak bylo, potom by to znamenalo, že premiér ČR nepřijímá notičky pouze od cizích ambasád, ale že i vládu ČR za něho řídí jiní lidé................

Dokumenty, které se týkají politického ovlivňování premiéra, věci ohledně lobbingu, ty jsou v dokumentech opravdu alarmující. Vládu ČR ovládají lidé z neziskovek, fondů, ProAlt, sluníčkové organizace, neomarxisté a lobbisté s euroliberálním přesvědčením o zaostalosti a zfašizování českého národa kvůli odporu vůči uprchlíkům. Zrádci uvnitř vlády, zrádci okolo premiéra, oportunisté a pokrytci. Mediální manipulátoři, mistři prefabrikovaných průzkumů, sociální inženýři na manipulace s podvědomím veřejnosti. Pokrytecký ministr vnitra, který chce vypadat jako vlastenec. Ministr bez portfeje (vyslovuj „bez trofeje“) dotlačený do funkce neomarxisty..............

 

4.1. 2016 Co také přinesl konec roku 2015:

1. Osud nebo naděje?

Vyslechněte vynikající, jedinečnou a nadčasovou přednášku pana Zdeňka Mahlera, která byla nahrána na prvním ročníku České Konference v roce 2009 v Poděbradech a která nebyla dosud nikde zveřejněna. Tato krásná přednáška zahájila VII. ročník ČK, který byl po všech stránkách naplňující. Přednáška byla zveřejněna po domluvě s panem Z. Mahlerem, který se pro nemoc nemohl VII. ročníku osobně zúčastnit.

Přesto obsah této přednášky je tak skvělý. živý a současný, že vás jistě osloví, zaujme i povzbudí. Dozvíte se v ní o histroii našeho národa v souvislostech, které jsou často přehlíženy a překrucovány. Navíc si mnohem lépe můžeme uvědomit, kdo jsme jako národ, na čem záleží a o co máme usilovat.

TATO ZEMĚ VOLÁ PO OPRAVDOVÝCH OBČANECH, PO RYTÍŘÍCH NADĚJE!..............

https://www.youtube.com/watch?v=p_bqqnxhlmk

2. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE CNTV -UDÁLOSTI 30.12.2015 https://www.youtube.com/watch?v=XFNOAdtmuCQ

3. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE CNTV - TV MAGAZÍN 4.1.2016 https://www.youtube.com/watch?v=xZwfUduB_ls

4. Otázka - Odpověď V.V. Pjakina ze dne 28.12.2015 Titulky CZ

V dalších komentářích Valerij Pjakin hovoří o roce 2015 pro Rusko, o zprávě Amnesty International a Sýrii, o úpadku školství a vzdělávání v rukou klanově-korporátních elit a nutnosti je v Rusku změnit, jinak povede k likvidaci státu, o roli Číny, nepochopení USA svého upadajícího postavení a o dalším. https://www.youtube.com/watch?v=n-LqRL23vCw

5. Plné znění novoročního projevu V. Putina http://cz.sputniknews.com/svet/20151231/2063133/putin-novorocni-projev.html?fb_action_ids=1242182249131560&fb_action_types=og.recommends

+ film k lepšímu pochopení postojů      https://vimeo.com/132073525

6. Rozhovor s profesorem University Petrohradu a představitelem týmu KONCEPCE SOCIÁLNÍ BEZPEČNOSTI V. ZAZNOBINEM

https://www.youtube.com/watch?v=k0fglpjuiks

7.Novoroční projev Angely Merkelové https://www.youtube.com/watch?v=pojw9OcW88w

8. Novoroční projev Tomia Okamury https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1135127276498086/?theater

9.VÁNOČNÍ POSELSTVÍ PREZIDENTA MILOŠE ZEMANA  zde

10.STÁDNÍ  ELITARISMUS

                        Znalosti znamenají moc. Pokud člověk získá znalosti, znamená to, že je daleko svobodnější a může se stát moudrým při volbě svého jednání.

Lidstvo se nachází v globální systémové celospolečenské krizi. O tom žádný samostatně soudící a vnímavý člověk nemůže mít pochyb, a pocit, že něco není se světem v pořádku, má zřejmě někde hluboko uvnitř většina lidí. A situace se navenek zhoršuje – šrouby jsou plošně utahovány ve všech sférách činnosti (kromě degradačních, tam naopak), životní úroveň klesá, probíhá likvidace životního prostředí, napětí ve společnosti vzrůstá, válečné bubny duní stále hlasitěji. Do toho přírodní a umělé katastrofy, hladomory, marazmus v politice, běženci, nemoci, úpadek morálky a nové generace, exekutorská a justiční zvůle, konkurzní mafie, zločinnost, nekvalitní až jedovaté potraviny...

Kde leží kořeny současné globální systémové krize a jak z krize ven ukazuje následující vizionářské video. Doporučuji mu věnovat pozornost cca 22 minut....... https://www.youtube.com/watch?v=9Zim70WuPvU


31.12. 2015

OBNOVA RODINY - VZKŘÍŠENÍ NÁRODA

Do nového roku 2016 si přinášíme nejen přání všeho nejlepšího - lásky, zdraví, štěstí,atp. od našich blízkých a přátel, ale také povinnost hájit láskyplnou budoucnost našich dětí, vnoučat, rodin a blízkých, moudré odkazy předků a suverenitu naší krásné země.

        Znalosti znamenají moc. Pokud člověk získá znalosti, znamená to, že je daleko svobodnější a může se postupně stát

       moudrým při volbě svého jednání.       

           

1. Pozvánka na "Vánoční manifestace" a islamizace (Pastýřský list křesťanům a lidem dobré vůle)

      Video                  https://www.youtube.com/watch?v=QSZpvUfDcXQ

 

Drazí křesťané a občané Česka, o Vánocích si připomínáme Kristovo narození. Herodes ale usiloval o usmrcení Božího Dítěte. Dnes je Herodův duch smrti především za NWO, za islamizací, za heretickou hierarchií a za heretickými teology. Zabíjí živého Krista v duších. I vy jste vůči tomuto Herodu jako bezbranné děti. 
V Praze bude vánoční manifestace na Václavském náměstí ve
 14:30. V ostatních krajských městech ať je paralelní manifestace rovněž ve 14:30. Buďte aktivními iniciátory vánoční manifestace! 
Jestliže se v této rozhodné chvíli postavíte za Krista a proti islamizaci, Bůh pro vás zachrání českou zem! O Vánocích, 26. prosince, můžete pak pravdivě zpívat slova hymny: „Kde domov můj“. Ano, ten dočasný je tu, v Česku a na Moravě! Věčný domov je v nebi! Nedejte zahynouti nám, ni budoucím! Kyrie Eleison! Kriste Eleison!

+ Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr + Timotej OSBMr  Biskupové sekretáři

Úplné znění textu Pastýřského listu   viz http://vkpatriarhat.org.ua/cz/?p=32442

 

2. Manifestace za rodinu, za národ, za svobodu a mír ...Olomouc 26.12.2015

             ÚPLNÝ ZÁZNAM ZDE:   https://www.youtube.com/watch?v=Xo7KD6atgC4    (celkem 2.hod.)

       Některá jednotlivá vystoupení:

         * Jiří  Černohorský https://www.facebook.com/MatPave/videos/934462539956323/?theater  

                https://www.youtube.com/watch?v=WnjEcmvO7EI

         *  Biskup Timotej   https://www.facebook.com/MatPave/videos/934459746623269/?theater

         *  Pavel Matějka https://www.facebook.com/MatPave/videos/934464726622771/?theater  

                  https://www.youtube.com/watch?v=Hm8CzdVyZZI

 3. Komentář k Vánočnímu poselství Urbi et orbi (Městu(myšleno Římu) a světu)

      Byzantský katolický patriarchát se vyjádřil takto:  

6. září „papež“ František vyzval k sebevraždě křesťanství a Evropy nařízením do každé farnosti, do každého kláštera, na každé poutní místo přijímat muslimy. V den Kristova narození cynicky pokračuje v sebevražedném programu a zve Herody a hrdlořezy, aby v Evropě zabili živého Krista v duších křesťanů.

František, jako skutečný odpadlík od Krista a Jeho evangelia i celé Tradice, tvrdí do očí křesťanskému světu kolosální lež a irealitu o tzv. požehnání pro jednotlivce i státy, které přijmou jeho program islamizace: „Ať jsou hojným požehnáním odměněni jednotlivci a státy, které přijímají migranty.“ Počátek tohoto „požehnání“ jsme viděli už v Paříži.

Citace: „… pomáhají jim budovat budoucnost pro sebe a své drahé.“

Imigranti přijímají abnormálně vysoké sociální dávky a nikde nepracují. Spolehlivě zdecimují ekonomiku jakéhokoli evropského státu. Jak skvělá budoucnost! A to nehledě na zločinnost a terorismus!

Citace: „… integrovat se do společností…“

Muslimové se nikde neintegrují. Cíl muslimů není integrace, ale islamizace! František to ví, ale zločinecky to zamlčuje!

Znovu připomínáme, že dle dogmatické buly „Cum Ex Apostolatus Officio papeže svatého Pavla IV. je František heretik a všechno, co koná, je neplatné.

Jeho vánoční projev Urbi et orbi byl dalším hřebíkem do rakve katolické církve i Evropy.

 + Eliáš Patriarcha Byzantského katolického patriarchátu

+ Metoděj OSBMr                 + Timotej OSBMr   Biskupové sekretáři

            Zdroj   

4. Kupředu do minulosti  - PROČ ŽIJEME V ZEMI BEZE STUDU, kde nic není hanba?

    Pořad  Čro Dvojka moderuje Martina Kociánová

"Žijeme ve společnosti,ve které se zhroutily vyšší hodnoty", říká profesor Max Kašparů

Díl č. I. 15. 3. 2015 Všechny společnosti v dějinách, které se ocitly na prahu kolapsu, měly společné to, že se v nich vyšinuly

                     mezilidské  vztahy a přestaly fungovat na přirozených principech.  http://rozhl.as/Kasparu1  

Díl č. II.  29. 12. 2015 Na morální díry dáváme technické záplaty a nechce se nám vrátit na místo, kde jsme zabloudili...
Také v druhém díle miniseriálu jsme hovořili o nejdůležitějších věcech a hodnotách našich životů.  https://youtu.be/PiwtQu1Tmo4              

29.12. 2015

A. Názory analytika Petra Robejška

1.Petr Robejšek: Konstrukce, která požírá i svoje děti. Co smíme říkat? To nám neřekne ani Ministerstvo pravdy

2.Petr Robejšek setřel ty, co křičí na Zemana

3. Stát, který nekontroluje své hranice neexistuje http://www.svobodny-svet.cz/1612/stat-ktery-nekontroluje-svoje-hranice-neexistuje.html

4. Západ selhává, EU se nestará, lidé mohou udělat jedinou věc, varuje analytik Robejšek

http://domaci.eurozpravy.cz/politika/140955-zapad-selhava-eu-se-nestara-lide-mohou-udelat-jedinou-vec-varuje-analytik-robejsek/

5. Pořad  ČRo Dvojka  KUPŘEDU DO MINULOSTI  ROZHOVOR S PETREM ROBEJŠKEM NA TÉMA MIGRACE

 • Kupředu do minulosti  1.12.2015 18:30 Směřuje svět k válce? Host: politolog, ekonom a publicista Petr Robejšek. Moderuje Martina Kociánová. Audioarchiv pořadu  |  Přehrát
 • Kupředu do minulosti  8.12.2015 18:30 Za čím jsou ideály a za čím jsou peníze?

        http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3526992

B. Jak to vidí bezpečnostní analytik, generál Andor Šándor.

Téma: Proč mladé muže neláká služba v armádě? Poučíme se z neúspěšných zahraničních intervencí? Kdo porazí takzvaný Islámský stát? Moderuje Miroslav Dittrich http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3539351

C. Sranda končí, Češi se naštvali. Praha není Kyjev. Lenka Procházková na konci roku o akcích proti Zemanovi, ČT, islámu, chamtivé církvi a dalších věcech http://www.parlamentnilisty.cz/arena/rozhovory/Sranda-konci-Cesi-se-nastvali-Praha-neni-Kyjev-Lenka-Prochazkova-na-konci-roku-o-akcich-proti-Zemanovi-CT-islamu-chamtive-cirkvi-a-dalsich-vecech-414743

D.Názory Ing. Oldřicha Lukáše

1 A. KDE JSME A KAM SMĚŘUJEME https://www.youtube.com/watch?v=IbaoTfew2Q0

1 B.  KDE ZAČÍNÁ NOVÝ ZAČÁTEK  https://www.youtube.com/watch?v=b7U3WP1F8u4

1 C. POLITICI NOVÉHO VĚKU  https://www.youtube.com/watch?v=ln7d3FAdGLE

2. Justiční mafie a spravedlnost   https://www.youtube.com/watch?v=b4yjnllodqU            

3.Souhrnná zpráva o stavu České Republiky očima jejích občanů   zde    

24.12. 2015

1.Vánoční koncert z Valdštejnského paláce 2015

Tradiční vánoční koncert z Velkého (dříve Rytířského) sálu krásného pražského paláce

„Malá (vá)noční hudba“ s harfenistkou Kateřinou Englichovou. Ve skladbách W. A. Mozarta, G. F. Händela, C. Debussyho a G. Holsta ji doprovází komorní

orchestr Quattro s dirigentem M. Štilcem. Recitace G. Filippi. Režie S. Vaněk

Harfenistka Kateřina Englichová si pro příjemnou pohodu svátečního večera připravila skladby G. F. Händela a Clauda Debussyho, které ještě doplní Komorní

orchestr Quattro mimo jiné Malou noční hudbou W. A. Mozarta a suitou Gustava Holsta. To vše pod vedením dirigenta Marka Štilce. Chybět nebude ani už

tradiční směs koled.

Vánoční pohodu pak ještě umocnila Gabriela Filippi recitací básně Martina Waase: "MÉMU ANDĚLIi" a "VÁNOČNÍ BOHOSLUŽBY" od Boženky Cibulkové.

Podívejte se zde

2."MAGICKÝ KRUH VÁNOC"

Poutní barokní kostel ve Křtinách byl svědkem vánoční magické chvíle – symbolický kruh utvořil Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Slovácký komorní orchestr, sbor Stojanova gymnázia Velehrad, smíšený sbor Gymnázia v Uherském Hradišti, děti ze souborů Dolinečka a Hradišťánek. Zazní vánoční písně od nejstarších dob po nové koledy. Režie P. Ryšavý

Kruh jako symbol pospolitosti a nekonečného času, vánoční doba jako připomínka zrození a světla a nad tím vším hudba. V nádherném barokním prostoru santiniovského kostela ve Křtinách se sešli Hradišťan s Jiřím Pavlicou, Slovácký komorní orchestr a dva sbory – dívíčí sbor Stojanova gymnázia z Velehradu a smíšený sbor z gymnázia v Uherském Hradišti. I repertoár tohoto vánočního koncertu se klene v historickém oblouku od prazákladů naší kultury – prvních staroslověnských písemných památek z doby Velké Moravy a nejstarších staročeských památek z doby Karla IV., od renesančních tabelatur po barokní kancionály, od lidových vánočních písní ze sbírek Františka Sušila a Františka Bartoše až po současnou tvorbu a nové vánoční písně.

Kromě lidových vánočních písní zazní i původní skladby Jiřího Pavlici – ta, jíž celý koncert začíná, zhudebňuje Metodějův překlad z 9. století, který se zachoval v opisech jeho žáků. Závěrečné Sanctum z Pavlicovy česko-latinské Missy brevis.

Mezi jednotlivými skladbami zazní verše Josefa Veselého ze sbírky Víme o sobě v podání Tomáše Šulaje a Kristýny Maléřové-Podzimkové.

Podívejte se  zde

 18.12.2015

1. Projev prezidenta na Albertově 17.11.2015 zde

2. Tohle vám z Albertova v televizi neukázali: Zle, matičko, zle. Mediální mandaríni se vysmívají národu. Američan Dienstbier, ministr bez práce   zde

3.Sociolog a europoslanec Jan Keller nejen nad kritikou Zemana: Kdy se už ten proud zloby, nenávisti a zpochybňování úplně všeho konečně zastaví. A v jaké stoce asi skončíme, když ty potoky špíny potečou dál? zde

4. Prezident Miloš Zeman vystoupil v neděli 29.11.2015 v diskusním pořadu televize Prima Partie. S moderátory Terezií Kašparovskou a Tomášem Hauptvogelem hovořil nikoliv jako tradičně ve studiu na pražské Palmovce, ale v lánském zámku.

DOPORUČUJI ROZHOVOR PŘEHRÁT ZDE zde

5.Pro ParlamentníListy.cz zhodnotil debatu mediální analytik z Vysoké školy ekonomické. Podle něj dokázala TV Prima připravit rozhovor „na prezidentské úrovni“. „Bylo to ze strany moderátorů objektivní, nezaujaté, rozvážné. U obou moderátorů bylo vidět, že mají k prezidentovi profesionální respekt. Hlavně bych však ocenil, že kladli skutečně promyšlené otázky,“ myslí si Mikeš.

Kvalita moderátorů se podle něj projevila velmi specifickým způsobem. „Všiml jsem si, že prezident je vůbec nepoučoval, ani k nim neměl žádné připomínky, což se v rozhovorech s Milošem Zemanem opravdu nestává,“ říká Jiří Mikeš pro ParlamentníListy.cz.

„Diváci viděli, že se dají dělat rozhovory s Milošem Zemanem, když se na to televize připraví a redaktoři nedávají průchod své zaujatosti,“ dodal. Televize Prima prý vkusně respektovala prezidentskou důstojnost i období adventu.

A nakonec si Mikeš dovolil kacířskou myšlenku, že pokud by prezident dával rozhovor veřejnoprávní České televizi, nejspíš by na takové úrovni neproběhl. Tam by podle něj moderátoři nebyli schopni přistoupit k prezidentovi s takovou kombinací respektu a profesionality, už kvůli množství minulých sporů s Milošem Zemanem z dob prezidentských i předprezidentských.

Možná i proto podle něj prezident volí pro rozhovory jiná média, než jsou ta veřejnoprávní. „A dnešek ukázal, že pan prezident možná nedělá tak špatně, že se ČT vyhýbá,“ uzavřel Mikeš. zde

6. DOŠLO NA SOBOTKU, SCHWARZENDERGA, VÍTAČE I PSEUDOELITU Z PRAŽSKÉ KAVÁRNY zde

7. Absolutní šok: Šéfredaktor předních českých novin se takto vyjádřil o ...

8. Zeman v Pressklubu: V poselství řeknu, že je čas, aby skončila blbá nálada!

http://www.frekvence1.cz/radio/zaznamy-poradu/zeman-v-pressklubu-je-cas-aby

15.12.2015

A.Demonstrace 12.12.2015 "VLASTENCI,NA HRAD"(HD) PRAHA

Publikováno 13. 12. 2015

Spolupráce vlasteneckých sil demonstrovaná pochodem 17. listopadu 2015 pokračuje!

„Vlasteneckou povinností národovecké scény je komunikovat, trpělivě spolupracovat a nalézat shodu ve věcech, které mají potenciál ovlivnit naší společnou budoucnost”.

Společný tým hnutí Za Naši kulturu a bezpečnou zem a Národní demokracie proto v sobotu 12. PROSINCE 2015 v Praze svolal a organizoval akci nazvanou „VLASTENCI, NA HRAD!”

Tento pochod a následná demonstrace je akcí VŠECH vlastenecky smýšlejících občanů, politických stran, hnutí a spolků na podporu prezidenta republiky, proti vlastizrádným politikům, médiím a neziskovkám! JE AKCÍ ZA DEMISI VLÁDY, PŘEDČASNÉ VOLBY A SVRCHOVANÝ ČESKÝ STÁT!

Bez ohledu na politické preference, bez ohledu na stará „bebíčka“ – jdeme VŠICHNI tak, jako 17. listopadu 2015!

Šiřte prosím toto video dál ,kde jen můžete.Ať se co nejvíce lidí dozví pravdu.

Je nás už opravdu hodně ,ale potřebujeme aby nás bylo ještě víc.

1.VÁCLAVSKÉ NÁMĚSTÍ https://www.youtube.com/watch?v=-dyKVY8ks8M (45 minut)

2. POCHOD NA HRAD https://www.youtube.com/watch?v=eaJu2_Aj0bA (47 minut)

3. HRADČANSKÉ NÁMĚSTÍ https://www.youtube.com/watch?v=73rfZiPQWxE (71 minut)

B. ČESKÁ NEZÁVISLÁ TV- MAGAZÍN 16.12.2015

Nad dopisy diváků - Přehled událostí kolem nás: Merkelová má přijet do Prahy, hledá se vhodný termín- Polsko povstává proti EU, padají ostrá slova- Tisíce stoupenců opozice demonstrovali v Černé Hoře proti možnému členství své země v NATO a vyzývali na referendum- - Odjinud

https://www.youtube.com/watch?v=XN9tWtMTSro

C.OTÁZKY A ODPOVĚDI V. PJAKINA 14.12.2015

Biden v Kyjevě * Ohlášený návrat Janukovyče * Odstoupení Jaceňuka se dočasně odkládá * Ukrajinský dluh, MMF a Rusko * Problémy debanderizace Ukrajiny * Atentát na Pavla Drjomova * Konflikt Turecko-Irák * Sýrie * Pád USA

https://www.youtube.com/watch?v=Foyk-y9EEe8

13.12.2015

1.Okamura vs. Sobotka naživo - hanebné selhání premiéra! Podívejte se na dosud nezveřejněné záběry ze Sněmovny, co jsem řekl premiérovi. A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte.

Vážený pane premiére, místopředseda vlády už oficiálně přiznal, že migrace je problém, zahraniční bezpečnostní orgány, například německá kontrarozvědka, už oficiálně uvádí, že jde o řízenou akci a že mezi migranty jsou tisíce nebezpečných teroristů a bojovníků z řad radikálních islamistů.
Ptám se vás jako člověka, který po léta tvrdošíjně ignoruje, aktivně popírá jakékoli nebezpečí z migrantů a jako člověka, který je sem dokonce láká tvrzením,
že není problém se o migranty starat.
Ptám se vás, nepřišel čas přiznat, že jste hanebně selhal, že jste lhal svým spoluobčanům, že jste je svým konáním ohrozil a ohrozil jste také bezpečnost naší země?
Pane premiére, uznáváte, že jste hanebně selhal?
Je mi jasné, že Vaše selhání nepřiznáte.
Bohužel všechna fakta vás usvědčují ze lži a jediné, co by člověk, který zradil své občany a svou zemi měl udělat je, abyste podal demisi a s ostudou odešel.

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1123418711002276/

2. Sněmovna OKAMURU nezbavila imunity a nevydala ke stíhání kvůli mojí veřejné kritice nezákonné migrace a EU - právě skončilo jednání ve Sněmovně. Škoda, svoje názory jsem byl připraven veřejně obhájit i bez imunity, stejně jako každý jiný občan. Hon na čarodějnice, šikana a zastrašování mojí osoby začíná. Na Poslaneckou sněmovnu se s žádostí o moje vydání obrátili úředníci Prahy 1. Mandátový a imunitní výbor Poslanecké sněmovny jim však nakonec nevyhověl.
JESTLI SE MNOU SOUHLASÍTE, PROSÍM SDÍLEJTE.

Ano, kritizuji ostře migraci, islám i politiku EU. Ve Sněmovně se také opakovaně pokouším prosadit referendum o vystoupení Česka z EU. Letos jsem navrhl také uzákonění zákazu islámského práva šaría a džihád v ČR. Navrhuji také zpřísnění bezpečnostních opatření v ČR, ale vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL moje návrhy neustále zamítá. Zamítli mi také můj návrh zákona na referendum, na přímou volbu a odvolatelnost politiků a na osobní, hmotnou a trestní odpovědnost politiků.
A v této snaze nepřestanu a nenechám se zastrašit, protože jsem o pravdivosti svých názorů dlouhodobě pevně přesvědčen. Samozřejmě je také velmi důležité, abych stále cítil jasnou veřejnou podporu Vás občanů a je potřeba, aby Vás bylo v aktivní podpoře co nejvíce, abychom měli co největší šanci v příštích volbách situaci změnit.
Evropští politici nejen v případě migrační krize, ale také ohledně mnoha ekonomických otázek, totálně selhávají a ohrožují bytí celé evropské civilizace. A jen pro doplnění dodávám, že na radnici Prahy 1, která šikanu mojí osoby iniciovala, vládne koalice ČSSD, TOP09 a ODS.

http://www.novinky.cz/…/388938-poslanci-odmitli-rizeni-prot…

3. Projev na zahájení první konference hnutí SPD 12.12.2015

Právě probíhá ve skvělé atmosféře první celostátní členská konference našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), kde nás přijeli veřejně podpořit mimo jiné poslanci francouzské Národní Fronty Marine Le Pen (Front National). V úvodu jsem vystoupil s tímto projevem. Jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte.

Dobrý den, přátelé, vážení hosté, milí členové,
děkuji každému z vás, že jste si našli čas, děkuji každému z vás a také za každého z vás, že máte sílu a chuť měnit svět kolem sebe k lepšímu. Vítám tu také naše přátele a hosty ze zahraničí i z České republiky. Děkuji, že našli odvahu přijít a svou přítomností podpořili hnutí, které je teprve na svém startu a z něhož dnes zdánlivě nekyne žádný profit.

Děkuji, že každý z vás, kdo tady je, se nebál svou přítomností se přihlásit k hnutí, které establishment dehonestuje a ostrakizuje těmi nejodpornějšími přívlastky.
Být tady v tomto sále znamená být mediálně nepopulární. Drazí přátelé, děkuji za vaši občanskou slušnost a odvahu. Na příkladu našich přátel zde přítomných poslanců z Francie, Rumunska – členů frakce Národní fronty Marine Le Pen a dalších ale vidíme, že dobrá práce se nakonec zúročí.

Každý ve své zemi prošel nejprve dehonestací a vláčením v blátě. To je úděl vizionářů - nejprve urážky a posměch, pak veřejné přijetí a nakonec často po desetiletích teprve uznání a vítězství.

I proto upřímně děkuji z celého srdce každému z vás, protože bez lidí jako vy, bez vaší práce a podpory ani sebelepší vizionář, tím spíše prostý člověk jako já a moji kolegové, nic nedokáže, ani kdyby se rozkrájel.

Odpusťte mi upřímnost - ale jen na vašem nadšení a na vaší práci záleží, jak budeme úspěšní. Média budou psát o Okamurovi, ale pravda je ta, že Okamura je nula, Okamura je jen to, co do něj vložíte vy.

Jsem tu proto, abych vám dnes slíbil, že práci, kterou budeme společně dělat, odvedu, jak nejlépe budu moci. Dnes si uložíme úkoly - podstatou toho, proč jsme dnes tady je, že chceme, aby se nám, našim dětem, našim blízkým v našem okolí a v naší zemi žilo lépe. Chceme žít v solidární a bezpečné zemi, chceme, aby v naší zemi panovala spravedlnost. Aby každý z nás žil v bezpečí - v bezpečí nejen před teroristy, ale také v bezpečí před běžnou kriminalitou, v bezpečí před chudobou, v bezpečí před státní nebo justiční nespravedlností.

A všichni víme, co nás sem do tohoto sálu přivedlo - je to právě nejistota, ta obava z nebezpečí, před kterými nás stávající stát a jeho systém nejen není schopen ochránit, ale sám stát v současnosti v mnoha ohledech své občany ohrožuje.

Vážení a milí přátelé, vážené a krásné dámy (úsměv), dovolte mi ve stručnosti předestřít základ našeho programu a základ naší práce pro příští rok.
Je to demokracie, spravedlnost a bezpečnost pro každého občana naší země.

Budeme prosazovat skutečnou demokracii, tedy vládu a kontrolu nás, občanů, nad správou své země. Takovému systému se říká přímá demokracie. Budeme žádat, aby každý, i ten nejnepatrnější člověk v naší zemi, se domohl spravedlnosti. Budeme ještě usilovněji bojovat za národní zájmy našich národů a naší země.

Naši předkové vybudovali tuto zemi jako stát demokratický a stát založený na anticko-biblické tradici. Přestože málokdo čte Platóna a málokdo je ortodoxní křesťan, všichni ctíme demokracii, lidská práva a biblické desatero i novozákonní toleranci a lásku k bližnímu.

Zdálo by se, že je to navzdory lásce k bližnímu, když my v našem hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) odmítáme programově přijímat a usidlovat v naší zemi a tolerovat nepřátelské vetřelce, kteří nenávidí naši kulturu. Pravda ovšem je, že abychom mohli druhým pomáhat, musíme v prvé řadě přežít, musíme prosperovat, a pak teprve můžeme s láskou k bližním pomáhat těm slabším. Abychom mohli pomoci slabým, musíme být v prvé řadě silní. Nesmíme se stát podmaněnou zemí křesťanských otroků ve službě islámu.

Musíme být silnou národní zemí, která umí pomoci svým občanům a která následně bude prospěšná i okolnímu světu. To je ve své podstatě náš program a cíl našeho konání.

Drazí přátelé, ještě jednou Vám všem děkuju za pozornost a za Vaši práci a přeju nám všem hodně dobré práce pro naši republiku.

Co si o tom myslíte Vy? Napište mi do komentářů.
A jestli se mnou souhlasíte, prosím sdílejte, ať se názory našeho hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) dozví co nejvíce lidí.
Mluvte prosím také s našimi staršími spoluobčany, se seniory, vysvětlujte jim názory našeho hnutí SPD, protože starší lidé často nemají internet, a bohužel tak věří prolhaným a zmanipulovaným médiím.

A jestli byste rádi přiložili přímo alespoň malinko ruku k dílu, staňte se našimi členy, je nás již téměř 10 tisíc a jsme tak jednou z pěti nejpočetnějších stran či hnutí v ČR, elektronický formulář je na www.spd.cz

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1124070157603798/?theater

4. Prosazuji zákaz nošení islámské burky a zahalování na veřejnosti. A také Švýcaři udělali jasný krok proti islámu a zakázali nošení islámské burky, tedy zahalování na veřejnosti. To je další krásný příklad systému přímé demokracie, tedy toho, co již mnoho let prosazuji také u nás v České republice. Občané švýcarského kantonu Ticino odhlasovali v závazném referendu zákaz nošení burky a nikábu na veřejnosti, přičemž za porušení hrozí vysoká pokuta až 10 000 franků, tedy zhruba 250 tisíc Kč. Na základě výsledků referenda přijal tento zákon místní parlament. Výjimky nejsou povoleny ani turistkám.

A teď si to porovnejme s jednáním české vlády ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL – když naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) mým prostřednictvím navrhlo letos v létě ve Sněmovně návrh na zákaz islámského práva šarií a džihád v České republice, tak vláda náš návrh zamítla. A ještě navíc odsouhlasila přijetí tisíců nezákonným imigrantů z islámských zemí do ČR během následujících dvou let.

Švýcarští občané vyhodnotili demokraticky nebezpečí pronikání islámu a rozhodli takto přesto, že do kantonu Ticino přijelo vloni 40 tisíc turistů z Blízkého a Středního východu a jejich počet stoupá. O tom, že tradiční muslimské zahalování tváře je zakázáno, se příchozí muslimové dozvědí na letištích i na hranicích Švýcarska.

Zákon se inspiroval ve Francii, kde podobné nařízení platí od roku 2010 a postavil se za něj i Evropský soud pro lidská práva ve Štrasburku. Většina francouzské veřejnosti ho podporuje. Někteří odborníci však upozorňují, že tento zákon ve Francii zřejmě nadělal víc škody než užitku, jelikož si ho někteří muslimové vyložili jako protiislámský útok, a páchají tak teroristické činy. Na tomto příkladu jasně vidíme, s kým máme tu čest.

Burka či nikáb jsou oděvy zakrývající celé tělo včetně obličeje. Jsou povinné pro ženy v některých muslimských zemích, kde převládá extrémní výklad islámu, například v Saúdské Arábii či v Afghánistánu.

V této souvislosti mi dovolte ještě jeden příklad ze Švýcarska. Natrefil jsem na pozoruhodný rozsudek - nadávání do "špinavých azylantů" a "svinských cizinců" NELZE považovat za rasovou diskriminaci - rozhodl o tom nejvyšší švýcarský soud v případu policisty, jenž byl původně za takové výroky odsouzen k peněžní pokutě. Informovala o tom agentura DPA.
Tento policista v roce 2007 ve švýcarské Basileji zadržel alžírského žadatele o azyl kvůli podezření z kapsářství. Přitom si neodpustil nadávky vůči cizinci, a to i před přihlížejícími zvědavci.
Švýcarský soud však dospěl k názoru, že příslušné nadávky nemají spojitost s určitou rasou, národností nebo náboženstvím, a tudíž neodpovídají definici rasové diskriminace.

Švýcarsko patří mezi nejvyspělejší státy světa a je to mu i díky systému přímé demokracie, tedy systému, kde můžou mít občané ve všech zásadních věcech poslední slovo v referendu, pakliže chtějí, a kde je běžným mechanismem přímá volba a odvolatelnost politiků a také jejich přímá osobní odpovědnost. V takovém systému se politici i soudci chovají vůči občanům skutečně zodpovědně.

Výsledkem systému přímé demokracie je vysoká životní úroveň a prosperující stát spokojených občanů. Škoda, že je naše hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) v České republice v Parlamentu v této snaze zcela osamocené. A já Vás znovu žádám o podporu ve volbách, abychom měli šanci Českou republiku posunout skutečně kupředu směrem k nevyspělejšímu světu.

https://www.facebook.com/tomio.cz/videos/1118038838206930/

13.12.2015

1. Rozhovor ČT se syrským prezidentem Asadem: Pražská kavárna troubí na poplach. Vždyť už...

2. Rozhovor shlédněte na ČT24 Michala Kubaly s Basharem Assadem? zde

Něco takového v České televizi nebylo ani nepamatuji. Měl by to každý vidět.

3. Tak něco k tomu Asadovi co ho USA a EU tak moc nechtějí... zde

3.12.2015

1. Zeman v Pressklubu: V poselství řeknu, že je čas, aby skončila blbá nálada!   zde

2. Prezident Miloš Zeman vystoupil v neděli 29.11.2015 v diskusním pořadu televize Prima Partie. S moderátory Terezií Kašparovskou a Tomášem Hauptvogelem hovořil nikoliv jako tradičně ve studiu na pražské Palmovce, ale v lánském zámku.

DOPORUČUJI ROZHOVOR PŘEHRÁT ZDE zde

Pro ParlamentníListy.cz zhodnotil debatu mediální analytik z Vysoké školy ekonomické. Podle něj dokázala TV Prima připravit rozhovor „na prezidentské úrovni“. „Bylo to ze strany moderátorů objektivní, nezaujaté, rozvážné. U obou moderátorů bylo vidět, že mají k prezidentovi profesionální respekt. Hlavně bych však ocenil, že kladli skutečně promyšlené otázky,“ myslí si Mikeš.

Kvalita moderátorů se podle něj projevila velmi specifickým způsobem. „Všiml jsem si, že prezident je vůbec nepoučoval, ani k nim neměl žádné připomínky, což se v rozhovorech s Milošem Zemanem opravdu nestává,“ říká Jiří Mikeš pro ParlamentníListy.cz.

„Diváci viděli, že se dají dělat rozhovory s Milošem Zemanem, když se na to televize připraví a redaktoři nedávají průchod své zaujatosti,“ dodal. Televize Prima prý vkusně respektovala prezidentskou důstojnost i období adventu.

A nakonec si Mikeš dovolil kacířskou myšlenku, že pokud by prezident dával rozhovor veřejnoprávní České televizi, nejspíš by na takové úrovni neproběhl. Tam by podle něj moderátoři nebyli schopni přistoupit k prezidentovi s takovou kombinací respektu a profesionality, už kvůli množství minulých sporů s Milošem Zemanem z dob prezidentských i předprezidentských.

Možná i proto podle něj prezident volí pro rozhovory jiná média, než jsou ta veřejnoprávní. „A dnešek ukázal, že pan prezident možná nedělá tak špatně, že se ČT vyhýbá,“ uzavřel Mikeš.

3. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/politologove/Rozhovor-na-skutecne-prezidentske-urovni-Takovy-by-se-dnes-CT-asi-nepovedl-Expert-sledoval-pred-polednem-Zemana-v-televizi-a-toto-nam-k-tomu-rekl-410539

 4.http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Velke-televizni-solo-prezidenta-Zemana-Doslo-na-Sobotku-Schwarzenberga-vitace-i-pseudointelektualni-elitu-z-prazske-kavarny-410491

 5.Absolutní šok: Šéfredaktor předních českých novin se takto vyjádřil o ...

6. http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-Jeste-k-Albertovu-Stepan-Kotrba-o-Milosi-Zemanovi-a-Martinu-Konvickovi-410611

 Známý pražský advokát a vysokoškolský učitel Karol Hrádela se pro ParlamentníListy.cz zamýšlí nad řadou konfliktních otázek, které rezonují současnými společenskými debatami. Doktor Hrádela se vrací ještě ke sporům ohledně akce s prezidentem Milošem Zemanem na pražském Albertově, ale snaží se hledat odpovědi také na značně konfliktní téma migrační krize a hrozby islámského terorismu. Je islám nebezpečný sám o sobě? A hrozí nám další útoky?

Za prvé: Ryze formálně. Zákonem z 9. května 1990 byl zařazen 17. listopad jako Den boje studentů za svobodu a demokracii do významných dnů. V roce 2000 navrhl poslanec Tlustý přijetí nového zákona, kterým 17. listopad byl prohlášen za Den boje za svobodu a demokracii. Pod tímto označením je tento svátek, který je i svátkem nejen studentů, ale všech bojovníků za demokracii a svobodu, slaven i nyní. V roce 2000 se tak po právní stránce přestal Mezinárodní den studentů v České republice slavit jako svátek studentů zakotvený v právním předpise a začal se slavit jako Den boje za svobodu a demokracii. To neznamená, že Mezinárodní svátek studentů jako takový neexistuje, ale již není mezi našimi státními svátky či významnými dny jako v minulosti. Tak se ptám, přestože po právní stránce ukrást svátek není možné: Kdo ukradl studentům jejich svátek? Možná by někdo řekl, že ti, co tento zákon podepsali: Byli to: Klaus, Havel, Zeman. Proč je ale jmenován jenom jeden z nich? Mediální bouře ohledně 17. listopadu je tak absolutně nešťastná. Nejedná se tu o to, čí byl svátek sedmnáctého listopadu či jak je formálně uváděn v právním předpise, ale o to, jak akce, která se týká též studentů, byla mediálně zneužita a to proti vlastním studentům.

Za druhé: Byli jsme mnozí na řadě míst, když přijeli cizí státní představitelé, papež atd. Neumím si představit, že by nedlouho před zahájením akce došlo k umožnění vstupu většímu počtu osob, které by nebyly podrobeny prohlídce, pokud potencionálně hrozilo ohrožení chráněné osoby. Akce na Albertově byla podobná. Přišla tam hlava státu a víme, jak se před rokem celá situace vyvinula. Je pochopitelné, že pokud existují podobné zkušenosti jako vajíčková akce, musí být policie v pohotovosti a musí se snažit zabránit nějakým podobným událostem za stávající vyostřené bezpečnostní situace, kdy dochází k ohrožení životů lidí. To, že k atentátům zatím došlo v zahraničí, nesnižuje výrazněji riziko. Každý, kdo na Albertov chtěl v tento den jít, tuto možnost měl, přestože pohyb po části náměstí byl po určitou dobu omezen. Mohl tam být bez povolení pořadatelů delší dobu před akcí, mohl tam jít po akci. A to, že se třeba na nějakou akci pouští jen předem pozvaní lidé, je zcela běžná záležitost. Viděli jsme to mnohokrát i v televizi. Přesto je nutné zvažovat i to, zda uskutečněná omezení byla skutečně po dobu nezbytnou. To nedokáži posoudit. Mnozí si vzpomenou, že když přijel prezident Obama a pronesl v dubnu 2009 svůj památný projev, tak při vstupu na náměstí z ulice Loretánská a Kanovnická postavili policisté bezpečnostní rámy, kterými návštěvníci projevu procházeli. Do části prostor náměstí nebyl vpuštěn nikdo, komu nepovolili účast pořadatelé. Bezpečnostní opatření na Mezinárodní den studentů byla mnohem menší a po kratší dobu byl omezen přístup na část náměstí.

Za třetí: Zneužití svátku 17. listopadu nasvědčuje, kolik lidí chodilo v minulosti na oslavy na Albertov. Ladislav Jakl napsal krásný článek, v němž popsal, jak to na Albertově vypadalo v minulých letech v den 17. listopadu, protože tam pravidelně chodí a kolik lidí tam kdy viděl. Nejvyšší počet lidí uváděl asi v roce 1994, kdy šlo asi o padesát lidí, jinak skoro nikdo. Najednou po tom, co se zjistilo, že tam bude prezident, chce tam jít ohromné množství lidí a shodou okolností i jeho odpůrců, kteří touží zde slavit 17. listopad. Je to poměrně nezvyklá záležitost. Navíc si uvědomme, že oslavy v tento den probíhaly v Praze na více místech.

Zdroj: zde

7. MÁTE SLOVO S JÍLKOVOU ČT 1 3.12. 2015 Prezident Zeman – rozděluje společnost, nebo je hlasem lidu? zde

30.11.2015

1.Česká konference 21.11.2015, VII. ročník Kutná Hora

Hlavním tématem VII. ročníku ČK byly tyto otázky:

ODBÍJÍ DVANÁCTÁ DNEŠNÍ SPOLEČNOSTI?
CO PŘICHÁZÍ?
KUDY VEDE CESTA?
PROBUDÍME SE VČAS?

Pozvaní hosté a přednášející se ve svých přednáškách podělili o svůj pohled na současný stav naší společnosti i celého dění kolem nás, což jistě pomohlo k porozumění širších souvislostí, vlivů a dopadů, které na nás budou působit pro udržení harmonie a spravedlnosti ve společenském životě bez sporů, válek a násilí.
Pevně věříme, že naše společné prožití VII. ročníku České Konference tak povzbudilo naši živou potřebu, touhu a odvahu účinně pomoci současné společnosti k obnovení i ochraně tradičních hodnot Českého národa a spolu s tím i k zachování kulturního dědictví naší země.

Zde mohou zaznít naléhavá a výstižná slova Zdeňka Mahlera:
„Tato země volá po opravdových občanech, po rytířích naděje!“
Vše záleží jen na naší odvaze a budeme-li my sami chtít.

1.část : Zahájení a úvodní slovo K. Kříže, starosty města Kutná Hora M.Starého a zakladatele České Konference A. Svobody  https://www.youtube.com/watch?v=1EpZVgUSXdo
 

2. část: Vystoupení a beseda https://www.youtube.com/watch?v=1gHeHfSme0o

0:00:00 Jan Petránek - Odpovědi na otázky k současnému dění.
0:08:27 Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - Mediální manipulace v digitálním věku.
0:28:11 Jan Schneider - Nejhorší smrt je z úleku.
0:50:06 JUDr. Miroslav Polreich - Pozitivní řešení mezinárodních krizí.
1:31:08 RNDr. Marian Kechlibar, PhD. - Kam kráčíš, Německo?
2:16:47 MUDr. Marek Obrtel - Nepřipravený projev podplukovníka ve výslužbě
2:56:42 RNDr. Emil Páleš, CSc. - Duchovná identita Európy - výzvy a úlohy.

Beseda
3:27:57 ALTERNATIVNÍ MEDIA, JEJICH VLIV A BUDOUCNOST
David Hamr – redaktor ČR, Milan Vidlák - vydavatel a šéfredaktor časopisu Šifra,
Boris Koroni (SK) – redaktor a moderátor rádia Slobodný vysielač,
Doc. Mgr. Petr Žantovský, Ph.D. - novinář, historik médií, VŠ pedagog.
 

Celý blok přednášek byl odvysílán živě na internetovém radiu www.slobodnyvysielac.sk (SV)

3. část Ph.Dr. Zdeněk Mahler, Dr.h.c. - Osud nebo naděje

http://www.ceska-konference.cz/
https://soundcloud.com/slobodnyvysielac
http://www.slobodnyvysielac.sk/relacie/
http://www.infovojna.sk/archiv
https://www.facebook.com/archivSV
http://uloz.to/soubory/archivSV/mp3/


2. VRATIMOVSKÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ 2015 na téma ""Média dnes - informují, či spíše manipulují?"

UZNÁVANÝ A RESPEKTOVANÝ ODBORNÝ SEMINÁŘ PŘINESL 10 VYSTOUPENÍ NEJLEPŠÍCH ODBORNÍKŮ

VYSTOUPENÍ NEBYLA CENZUROVÁNA, PŘEDNÁŠEJÍCÍ PŘEDNESLI MYŠLENKY, KTERÉ V MEDIÍCH NEUSLYŠÍTE.

Jednotliva vystoupeni cca 20 minut

·Mediální manipulace - nemoc české demokracie po roce 1989" - Doc. Mgr. Petr Žantovský. PhD

https://www.youtube.com/watch?v=FF9D92KA7BY&list=PLqVh2YhEny3H_SZ86ueSCtIpLZ-wWja2H&index=5

· MUDr. Ivan David: Co dělat?

https://www.youtube.com/watch?v=zJ0gx4kIbPg&list=PLqVh2YhEny3H_SZ86ueSCtIpLZ-wWja2H&index=2

· "Lež jako nový světový řád" - Lenka Procházková

· Politika agresí a její mediální krytí" - Pplk. v.z. MUDr. Marek

· - "Lež jako nový světový řád" - Lenka Procházková

· "Politika agresí a její mediální krytí" - Pplk. v.z. MUDr. Marek Obrtel

· "Jak na přesilovku mediálního švindlu?" - PhDr. Josef Skála. CSc.

· "Jak přežít mediální kapitalismus" - Prof. PhDr. Oskar Krejčí. CSc

·"Informovanosť ako demokratická disciplína" - Doc. Mgr. Eduard Chmelár. PhD.

https://www.youtube.com/watch?v=aMpuS18TV1k&list=PLqVh2YhEny3H_SZ86ueSCtIpLZ-wWja2H&index=4

·"Jak přežít mediální kapitalismus" - Prof. PhDr. Oskar Krejčí. CSc

https://www.youtube.com/watch?v=j-GYwVdtsZU&index=9&list=PLqVh2YhEny3H_SZ86ueSCtIpLZ-wWja2H

Moudrá vystoupení stojí za vyslechnutí. Dávají naději, že ještě existují lidé, kteří mají zájem současný stav smysluplně měnit.

14.11.2015

    1. Páteční večer s šéfredaktorem AE News 13.11. 2015

        http://aeronet.cz/news/u-radia-po-setmeni-jako-za-valky-dnes-vecer-na-svcs/

   Studio Kladno – Host vysílání: Šéfredaktor Aeronet.cz pan VK. Téma Základní nepodmíněný  příjem. aktuální situace u nás a ve světě.   Prohlášení Vladimíra Kapala a Soni Zikmundové o odchodu z SVCS kvůli cenzorským praktikám Pavla Hlávky. Představení projektu: Svobodné rádio www.svobodne-radio.cz

 

     2. CNTV= ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - Studio REPORT 13.11.2015

             https://www.youtube.com/watch?v=TUU-9Y20URM    

      Ruská armáda dostane v listopadu komplexy měnící Su-34 v letoun REB - Policejní zátah proti islámistům. Plánovali teroristické   útoky po celé Evropě - První mírový "Pochod nezávislosti" na ulicích Varšavy 11-11-2015 - Kanadě demonstrace před úřadem premiéra, které se zúčastnila i naše dopisovatelka Alexandra - Vypustíme na Evropu statisíce uprchlíků, vyhrožuje Libye - Jen zlé Česko nechce uprchlíky? Tak se podívejte, kdo vede průzkumy v jisté západní zemi a co vzkazuje Merkelové - Národovci jednali v Olomouci o domobraně, volbách a invazi migrantů.

 3. Máte slovo s M. Jílkovou Téma: Je naše armáda obranyschopná? 12.11.2015

   VIDEOZÁZNAM :http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10175540660-mate-slovo-s-m-jilkovou/215411030520033

    KOMENTÁŘ: U Jílkové se válčilo. Opravdu Česko rozloží už 800 ozbrojenců?

 

 4.  PETR ROBEJŠEK      http://www.parlamentnilisty.cz/tagy/Robej%C5%A1ek

6.11.2015

1. Páteční večer s šéfredaktorem AE News  6.11.2015

http://aeronet.cz/news/patecni-vecer-s-sefredaktorem-ae-news/
 

2.CNTV= ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - Studio REPORT 6.11.2015

 
- Kavárna panikaří, média šílí Zeman zřejmě vystoupí na demonstraci Bloku proti islámu.
   Prezident ČR Miloš Zeman se rozhodl, že se zůčastní 17. listopadu 2015 demonstrace.
- Velká demostrace v Londýně The Million Mask March
- Reportáže odjinud
CNTV= ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE http://cntv.ubunturadio.cz/

5.11.2015

3.11.2015

1.František Ringo Čech: Příští vyznamenání by měl Zeman rozdávat na invalidním křesle!

Myslí si to jeden z čerstvých držitelů medaile Za zásluhy umělec František Ringo Čech. V Kauze dne Rádia Impuls s Jaroslavem Pleslem řekl, že by si dokázal přestavit prezidenta na invalidním vozíku. Podle Čecha pro hlavu státu lepší varianta, než aby zkolaboval při náročném programu.

OBKLOPUJÍ NÁS "DOBROSEROVÉ" Migrace je katastrofa nebývalých rozměrů. Papež František řekl, že začala třetí světová válka! Podívejte se na video.

http://www.impuls.cz/clanky/2015/10/frantisek-ringo-cech-v-kauze-dne-pristi-vyznamenani-by-mel-milos-zeman-rozdavat-na-invalidnim-kresle/

2.Ringo Čech: Ti dobroserové nás obklopují a milují špinit kohokoliv!

3.Bonbónek  Nigel Farage: Evropě vládne disharmonicky Německo. https://www.youtube.com/watch?v=2eVkHtKkO-

4.CNTV= ČESKÁ NEZÁVISLÁ TELEVIZE - UDÁLOSTI 2.11.2015

Vojenské námořnictvo USA posílá další lodě do oblasti umělých čínských ostrovů v Jihočínském moři - Mou prioritou je naše bezpečnost. Ať se to Šabatové a komisaři OSN líbí nebo ne - Německé úřady ovládl chaos a bordel, ztratily tisíce uprchlíků a nemohou je najít - Záplava azylantů nabývá rozměrů apokalypsy, úřady varují před "zhroucením zásobování" v táborech - Teroristé z Muslimského bratrstva poškodili MOTOR Ruského letadla - OBAMA BYL PROHLÁŠEN ZA VÁLEČNÉHO ZLOČINCE - Maďarská vláda se opět dostala pod palbu kritiky ze strany USA - Česká vláda poskytne USA zbraně v hodnotě 16 milionů korun - Angela Merkelová jako "prosebník" u tureckého prezidenta Erdogana - Informace od našich zpravodajů: Zdeněk Chytra - Nepokoje muslimských Senegalců ve Španělsku - Džihádisti táhnou do Evropy - Řecku se vylodilo za víkend 45 tisíc imigrantů.

 Video zde:https://www.youtube.com/watch?v=iNVZD7bc-LE

5. Máte slovo s M Jílkovou — Uprchlíci – nebezpečí, nebo záchrana? 24.9.2015

https://www.youtube.com/watch?v=Ag3EXiy-SNw&feature=share


Referáty ke konferenci „Demokracie versus Totalita peněz v 21. století“ 

 Jaroslav Plucar a kolektiv:   Občanský pohled na nutnost systémových změn

Jaroslav Bašta:                  Temný věk

Jaroslav Bašta:                  Ukrajina a Sýrie – dvě tváře jedné války

Radim Valenčík:                Anatomie současného historického excesu a hledání cesty z krize

Milan Kohout:                   Přírodní zákony jsou totalitní

Ilona Švihlíková:                Přelomové období

Petr Ježek:                     Toxikologie peněz – vybrané problémy 


 

 

 

 

 

 

 

ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

               VŠE DOBRÉ VŠEM! VŠE LEPŠÍ VŠEM! VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM!

                                Lásku a dobro přeje Ruda Vondřich

*************************************************************************************************************             

UPOZORNĚNÍ:   Další novinky na webu rozkvet.cz naleznete na http://rozkvet.cz

 můžete zakoupit: DVD: "LÁSKA NEVLÁDNE, LÁSKA TVOŘÍ -KŘEST"      ISLANDSKÁ REVOLUCE V ČR 2012 

                           MAESTRA AYAHUASCA , KRUHY V OBILÍ , ÁJURVÉDA - Umění bytí             

                        KNIHY :  JAK PŘEŽÍT DOBU JEDOVOU? VAROVNÉ SIGNÁLY OČKOVÁNÍ

                      DOBA JEDOVÁ 1 a 2               PROMĚNA vašeho života od Ambic ke Smyslu zde

                      PSYCHOSPIRITUÁLNÍ TRANSFORMACE 1  Nekonečné zákony na

                         planetě Zemi Učebnice nového myšlení  zde              


PS 1.  PRODEJNÍ DNY V ROZKVĚTU HARMONIE  ojedinělá nabídka k podpoře   NOVÉ KVALITY ŽIVOTA 

PS 2. Srdečně zveme k návštěvě akcí uvedených zde: PŘEHLED  AKCÍ 


PS 3. DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE


 

home | o nás | program | archiv | kontakt | novinky | příležitosti | obchod/shop

© 2015  RUDOLF VONDŘICH, všechna práva vyhrazena