ZPRAVODAJ ROZKVĚT HARMONIE                

                                        OBCHOD SE STRACHEM = OČKOVÁNÍ               

          Vydání: 2.4.2014                                                           Poslední  Aktualizace: 23. 1. 2021


            Motta:   " VŠE CO DĚLÁTE JE ODRAZEM TOHO V CO VĚŘÍTE"       

                             "Když onemocníte, bohatnou farmaceutické a pojišťovací společnosti i zdravotnický systém."

  "Poškození způsobené vakcínami je masivní. Je horší než azbest, horší než tabák,

  horší než cokoliv, co jste kdy viděli."

                                                                                            Mark Blaxill, víceprezident neziskové organizace Safe Mind, USA

"Když dovolíme vládě rozhodovat o tom, co máme jíst a jaké léky máme užívat,

naše těla budou zanedlouho v tak bídném stavu, jako jsou duše lidí, žijících v tyranii"

                                                        Thomas Jefferson (1743 - 1826)   

"My musíme být tou změnou, kterou si přejeme vidět ve světě kolem nás" Mahatma Gandhi

         ********************************************************************************************************************************************************************

       Milí přátelé,

předkládám k informaci výběr odkazů a informací, které poslouží k lepšímu porozumění novým pohledům na zdraví.             

Jelikož jsem se jako děda zatím čtyř vnuček hlouběji ponořil do problematiky lidských práv a možnosti svobodné volby

nechat se očkovat nebo neočkovat, objevil jsem přitom zajímavé informace.

Jsem si vědom toho, že ve Zpravodaji shromážděné informace vznikly na základě rešerše informací dostupných na internetu.

 Uvědomuji si, že rodiče dětí i někteří dospělí většinou nemají čas takové informace hledat.

Chtěl jsem jim připravit alespoň základní přehled o problematice a tím je podnítit k dalšímu studiu skutečností, které jsou v současné době známy.

Vzhledem k tomu, že i přátelé mých dětí projevili zájem o shromážděné informace, předkládám je  nyní všem zájemcům k dispozici s tím, že pokud budete používat informace ze Zpravodaje, uveďte prosím tento zdroj informací. Pomůžete tak k jeho dalšímu šíření.

Cílem  Zpravodaje je pomoci zejména rodičům dětí i dospělým, kteří se zajímají o politiku plošného očkování

 a o jeho  nežádoucí účinky.

Zvláště "výživné" jsou  informace v rozsáhlých materiálech Ligy lidských práv z roku 2012

         "Analýza -VLIV FARMACEUTICKÝCH  FIREM, OČKOVÁNÍ A REKLAMA" (blíže viz kapitola č.1.) a

          "PRÁVNÍ SYSTÉMY OČKOVÁNÍ (viz kapitola 2.3.)

Ve Zpravodaji většinu shromážděných informací media hlavního proudu cíleně nezveřejňují.

Zdroje informací, ze kterých jsem čerpal a na které odkazuji, jsou veřejně dostupné, v textech uvádím příslušné odkazy.

Je to pokus, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace, které možná unikly vaší pozornosti. 

                                                                                                                                                         

Následují témata k přemýšlení

Očkování je především obchod se strachem, protože převážná většina lidí neví. Možná by bylo lepší, vynaložené prostředky za vakcinaci použít na to, aby se lidé přestali bát a více věděli o symbolice nemocí. Nemoc je nedílnou součástí našeho zdravého vývoje, a prostředek vyšší moci, abychom měnili způsob uvažování, vnímání světa i  postoje a nevykládali si svobodu příliš svobodně.

Před rozhodnutím, zda nechat očkovat své děti či ne, stojí každý rodič již krátce po narození dítěte. Mnozí rodiče nejsou na toto rozhodnutí dostatečně připraveni a tak musí přijmout doporučení té instituce, která má dítě v péči.

 Současné značné úsilí o to, aby každé dítě v ČR bylo očkováno, vede k předem zmanipulovanému rozhodnutí, nicméně mezi lékařskými profesionály a veřejností zároveň narůstá obava o bezpečnosti rutinní imunizace. Bohužel, informace o vakcínách nejsou běžně dostupné.

Rodiče mají povinnost zajistit svým dětem nejlepší možnou zdravotní péči. Musí se tedy rozhodnout, co je lepší pro zdraví jejich dítěte - nechat ho očkovat, nebo ne. Pokud rodiče projeví zájem o smysluplnost a účinnost očkování, jejich snaha učinit informované rozhodnutí se setká jen s malým pochopením a podporou.

Před rozhodnutím, zda se nechat očkovat stojí v současné době i dospělí.

Mediální štvanice propagandy očkování dospělých vakcínami proti COVID 19 zahlcuje nebývalou měrou veškerý mediální prostor ke škodě psychické

odolnosti občanů.

Cílem tohoto Zpravodaje je pomoci při rozhodování rodičům dětí i ostatních občanů, kteří se zajímají o politiku plošného očkování a o jeho nežádoucí účinky

Poznámka:

 Obsah Zpravodaje ovlivnil mimo jiné také i průběh projednávání novely zákona č. 258/2000 Sb O ochraně veřejného zdraví

v Parlamentu ČR  v roce 2015 a vývoj problematiky k datu poslední aktualizace (viz výše)


 

NECENZUROVANÝ!

VIDEOZÁZNAM Z DEMONSTRACE

proti novele Zákona o ochraně veřejného zdraví 258/2000Sb.

udělující sankce za neočkování -

9.3.2015, Praha, Palackého náměstí

JE ZDE  ( 2 hod. 25 minut  )

 

 POROVNEJTE ZÁZNAM  S TÍM, JAK O DEMONSTRACI 

 ZKRESLENĚ INFORMOVALA  MEDIA HLAVNÍHO PROUDU

 i internetová TV ELIA

 

 

Některé vybrané projevy:

Daniel Solis: zde
Anna Strunecká: zde  

 Marian Filo: zde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Další fotografie z demonstrace :zde


Příspěvky do diskuse odborníků i zástupců nevládních organizací a informované veřejnosti o očkování:

23.1.2021 

    STANOVISKA SVĚTEM UZNÁVANÝCH SPECIALISTŮ - LÉKAŘŮ A VĚDECKÝCH PRACOVNÍKŮ K "PANDEMII"  COVID - 19

      ZDE

7.2. 2016  UTAJOVANÉ JEDNOSTRANNÉ OVLIVŇOVÁNÍ MÍNĚNÍ VEŘEJNOSTI O OČKOVÁNÍ zde

 

14.4. 2015 PŘÍSPĚVEK K PROBLEMATICE SVOBODNÉHO ROZHODOVÁNÍ O ZDRAVÍ

          NEVINNÝCH DĚTÍ A BEZBRANNÝCH SENIORŮ - PRAKTIKY OČKOVÁNÍ V ČR

                   byl vypracován pro seminář v Poslanecké sněmovně 14.4. 2015 TEXT zde


Obsah Zpravodaje (umožňuje pokračovat k jednotlivým kapitolám kliknutím na název kapitoly)

1. CO JE "OČKOVÁNÍ ?

2. PRÁVNÍ POHLED NA OČKOVÁNÍ V ČR A VE SVĚTĚ

3. PERLIČKY ZE ZÁKULISÍ OČKOVÁNÍ  A VAKCINOLOGŮ ČR - POČTENÍČKO

4. ZKUŠENOSTI RODIČŮ I LÉKAŘŮ 

5. PETICE ZA SVOBODNOU VOLBU V OČKOVÁNÍ

6. VÝZVA K AKCI

7. AKTUÁLNÍ ZPRÁVY Z INFORMAČNÍ VÁLKY ZA SVOBODNOU VOLBU OČKOVÁNÍ

 8. KDE HLEDAT DALŠÍ INFORMACE  (novinky 23.1.2021)

9. VEŘEJNÁ DISKUSE: NA OCHRANU NEVINNÝCH DĚTÍ A RODIČŮ a NEDOSTATEK ODBORNÉ DISKUSE

 10. ZDARMA AKTUALIZACE ZPRAVODAJE  po vyplnění formuláře

Zadejte Váš e-mail a kontrolní kód a klikněte na tlačítko  "AKTUALIZACE ZDARMA

 E-mail

   

Kontrolní kód


       

Váš email je plně zabezpečen a chráněn proti zneužití a spamu.
Z odběru emailu se můžete kdykoliv odhlásit.

Více informací k ochraně soukromí najdete na stránce ochrana osobních údajů


ZPRAVODAJ je pokusem, který se snaží co nejjednodušší formou upozornit na informace a

podpořit volbu ke smysluplné budoucnosti.

Velice si vážím a děkuji podporovatelům Zpravodaje. 

Pokud se vám Zpravodaj líbí a chcete také podpořit jeho další aktualizace i tvorbu dalších,

 můžete:

1. zaslat libovolnou částku - dobrovolný finanční příspěvek - DAR na číslo účtu 11747011/0100,

 s variabilním symbolem 123456789 a jménem dárce

2. vybrat si a zakoupit zboží v našem e-obchodu zde

Děkuji předem za každou formu podpory.

VŠE NEJLEPŠÍ VŠEM! 

Lásku a dobro přeje Ing.Ruda Vondřich


Pokud Vás Zpravodaj zaujal Pošlete jej dál

PROSÍM O ŠÍŘENÍ TĚCHTO INFORMACÍ VAŠIM PŘÁTELŮM CO NEJVÍCE !


Inspirace pro lidi dobré vůle DŘÍVE VYDANÉ ZPRAVODAJE ROZKVĚT HARMONIE

       


© 2014- 2021  HARMONIE SE ČTYŘLÍSTKEM, všechna práva vyhrazena